Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Småland (socknar I-R)   >  
Målilla med Gårdveda
Här diskuteras släktforskning och hembygdsforskning i Målilla socken, Gårdveda socken samt Målilla med Gårdveda socken, Småland (Kalmar län).

Historik:
Målilla med Gårdveda kyrkosocken bildades genom sammanslagning av Målilla och Gårdveda, men de förblev egna jordebokssocknar. (Det är oklart när sammanslagningen ägde rum; dock tidigast i samband med att de byggde en ny gemensam kyrka år 1800.) Målilla med Gårdveda församling var 1937-1961 indelad i två kyrkobokföringsdistrikt, Målilla och Gårdveda.

Arkiv:
· Nationella Arkivdatabasen - Förteckning över kyrkoarkivet (Målilla samt Målilla med Gårdveda).
· Nationella Arkivdatabasen - Förteckning över kyrkoarkivet (Gårdveda -1829).
· Nationella Arkivdatabasen - Förteckning över kyrkoarkivet (Gårdveda 1937-1961).
· Arkiv Digital - Digitala färgbilder av arkivhandlingar (Målilla samt Målilla med Gårdveda).
· Arkiv Digital - Digitala färgbilder av arkivhandlingar (Gårdveda -1829).
eller gör ett inlägg i en pågående diskussion i listan nedanför
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
eller gör ett inlägg i en pågående diskussion i listan ovanför
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)