Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Västergötland (socknar A-F)   >   Berg   >  
Andreas, född 1786 (C:4, sid 47)
Tre inlägg (den 23/11 2014 kl. 8.10, 11.36 och 17.25) har flyttats till Gustaf Persson (född 1747) med familj, där samma personer redan diskuteras. Vidare diskussion hänvisas dit.
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)