Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Småland (socknar A-H)   >   Bolmsö   >  
Beteckning av valutor, mitten av 1800-talet.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16977) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Ronny Åberg - Fredag den 11 november 2016 kl. 16.11
Jag sitter med ett köpekontrakt där jag inte riktigt förstår hur köpesummor och betalningar hänger samman.
Köpesumman är 1333 Rdr 16 js banco sedlar.
Betalning ska ske i två omgångar med 6000 Dj(osäker på förkortningen) vid varje tillfälle.
Här måste två olika myntenheter varit aktuella tolkar jag det som.
Köpekontraktet är på en gård i Småland och daterat 22 mars 1839.
Tacksam om någon kan hjälpa mig med detta.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16978) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 11 november 2016 kl. 16.16
Var (i vilken källa) har du sett detta? Det är enklare att svara om man ser det med egna ögon, särskilt när du själv är osäker på vad det står.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16979) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Ronny Åberg - Fredag den 11 november 2016 kl. 19.07
Skannad.jpg

Bifogar skannad bild med understrykningar på mina funderingar.
Detta är ett privat papper från ett dödsbo så det finns inte i några arkiv.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16980) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 11 november 2016 kl. 21.19
Det gamla svenska myntsystemet är en otrolig härva, både före och efter 1776, då det blev fastställt ett nytt system. Huvudmyntet från 1776 var riksdalern, som delades i 48 skilling, och en skilling delades i sin tur i 12 runstycken.

Denna riksdaler var ett mynt. Det gavs (åtminstone så småningom) också ut sedlar av både Riksbanken och Riksgäldskontoret. Sedelriksdalerna kallades riksdaler banco respektive riksdaler riksgälds, och myntet riksdaler specie. Genom inflation kom dessa tre riksdaler att få olika värde, och vid olika tillfällen fastställdes deras officiella värde i förhållande till varandra.

Den här aktuella köpesumman är 1.333 riksdaler och 16 skilling banco, vilket alltså är 1.333 1/3 riksdaler banco. Den myntsort som de 2 x 6.000 ska betalas i är daler. Något annat kan jag i varje fall inte få det till. (Det andra tecknet - efter D - är ett förkortningstecken.)

Detta måste då rimligen vara den gamla dalern silvermynt som upphörde 1776 vid den nya riksdalerns införande. Vid den ändringen fastställdes att den nya riksdalern skulle motsvara 6 gamla daler silvermynt. Men dels är detta köpebrev upprättat 63 år senare, och dels är köpesumman här fastställd i riksdaler banco (och de tre olika riksdalerna hade ju olika värde), så då är det väl möjligt att 1 riksdaler banco motsvarade 9 gamla daler silvermynt 1839 - åtminstone i Finnveden... :-)

Varför man räknade i en myntsort som avskaffats långt tidigare kan man ju bara spekulera om. Kanske var det värdet på gården som fastställts vid ett arvskifte och då grundats på ett gammalt köp?

-----

När det gäller köpebrevet, så bör du kunna hitta det i arkiven också, om inte i dess helhet så i varje fall en avskrift av de väsentliga delarna, närmare bestämt i uppbuds- och lagfartsprotokollet i häradsrättens arkiv (med en kopia i hovrätten) när köparen söker uppbud.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16982) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Ronny Åberg - Söndag den 13 november 2016 kl. 10.24
Jag har ju googlat en del på gamla myntenheter men blev inte riktigt klok på sammanhangen.
Det har jag fått nu tack vare ditt uttömmande svar. Tack för all den infon Jörgen.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)