Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Övriga källor   >   Befolkningsstatistik   >  
SCB-utdrag / folkräkningar / Sveriges befolkning
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post3251) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson (Xian) - Torsdag den 26 februari 2009 kl. 18.57
SCB-utdrag, Folkräkning eller Sveriges Befolkning.

Finns det något som heter SCB-utdrag eller är det bara jag som kallar det så? De utdrag ur böckerna över födde, vigde och döde som gjordes varje år och skickades in statistiska centralbyrån eller vad nu det hette på den tiden. Likaså med de utdrag (ögonblicksbilder) ur husförhörslängderna/församlingsböckerna som gjordes vart tionde år.

Jag har bara sett de här utdragen som kopior på mikrofilm och mikrokort. Jag är därför nyfiken på hur de ser ut verkligheten. Jag antar att det var lösblad som fylldes i ute på pastorexpeditionerna, och sedan bands in hos den centrala byrån. Om man ska döma efter de filmer jag har sett så bands de in efter härad och socken. För att sedan "sorteras om" när man överförde filmerna till mikrokort. Åtminstone en av aktörerna på marknaden tycks följa samma system som på filmerna. Var förvaras alla dessa utdrag i dag?

Det är när man kommer till utdragen ur husförhörslängderna det börjar bli knepigt. Vad är vad? Jag ser det så här:

1. Födelse- vigsel- och död-böcker ->
2. Husförhörslängd/Församlingsbok ->
3. SCB-utdrag ur Husförhörslängd/Församlingsbok ->
4. Databas, avskrift av SCB-utdraget ->
5. CD Sveriges Befolkning xxxx

CD:n är en kopia av databasen, som är en avskrift av SCB-utdraget, som är en avskrift av husförhörslängden där man har fört in uppgifter direkt från de andra böckerna och men också från generationer av tidigare husförhörslängder. Naturligtvis fördes även uppgifter in från inkomna attester.

Är inte 4 och 5 samma sak? Databasen uppdateras kontinuerligt med rättelser, det kan man av naturliga skäl inte göra med CD:n. Jag säger inte att det är så, men data kan ha påverkats när man har lagt till nya sökparametrar vid CD-produktionen.

Jag vet inte hur det är när det gäller de andra nivåerna, på CD:n saknas källangivelser. Ett urklipp av en enskild post ger inte ens upplysning om vilket år det rör sig om.

Vad är då en Folkräkning?

Svar, rättelser, kompletteringar mottages gärna.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post3253) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Annika Otfors (Bengtasanna) - Torsdag den 26 februari 2009 kl. 19.43
Hej Christian!
Detta har jag precis nu saxat från SVAR:s hemsida under "Sökbara register/databaser" och sedan Läs mer om Folkräkning:

"Om folkräkning
Kort historik...
En folkräkning är den officiella räkning av ett lands eller orts befolkning, som enstaka gånger förekommit sedan äldsta tider. Regelbundet hölls "census" i det gamla Rom, men den omfattade inte hela befolkningen. I nyare tid har regelbundet återkommande folkräkningar införts, först i Sverige år 1749, till en början varje år, sedan vart tredje, därefter vart femte och slutligen fr. o. m. 1860 vart tionde år. Efter Sverige följde Förenta Staterna med allt sedan 1790 vart tionde år återkommande "census". Även i Europa i övrigt har hållits folkräkningar mestadels vart tionde år. Årtal som slutar med 0 är vanligast. I England och Frankrike har man räknat folk under år som slutat på 1. På kontinenten sker folkräkningarna en viss dag och ett visst klockslag och sysselsätter därför tusentals personer som räknar samt bygger på de uppgifter som de räknade personerna själva uppger.

I Sverige sker folkräkningen utifrån avskrifter ur församlingsböckerna, vilket i huvudsak ger tillförlitligare uppgifter, utom vad avser t. ex. yrke, där församlingsböckerna inte alltid är uppdaterade. På kontinenten hänförs en person vid folkräkningstillfället till den ort man råkar vistas på och inte till bostadsorten i första hand. I Sverige hänförs de räknade personerna till den ort man vid räkningstillfället är folkbokförd på. Numera sker folkräkningar genom s. k. folk- och bostadsräkningar.

Svenska folkräkningen 1890..
De svenska folkräkningarna från år 1860 är av en annan karaktär än de tidigare. De är inte längre statistiska sammanställningar över befolkningen fördelade på kön, civilstånd, ålders- och yrkesgrupper m.m. utan listor på samtliga individer skrivna i respektive församling. Här finns personerna samlade i sin hemby, kärnfamiljen samlad i hushållet med eventuellt tjänstefolk eller en föräldrageneration, med uppgift om namn, födelseår och födelseförsamling, yrke, civilstånd, kön och ytterligare ett antal uppgifter. Likt en modern telefonkatalog finns här Sveriges befolkning förtecknad - inte i alfabetisk ordning - utan efter geografisk hemvist.

En nyckel till vår historia
En återfunnen person i en folkräkning ger grunddata (hemförsamling, by, namn, yrke, födelseår och födelseförsamling) så man snabbt kan gå vidare in i andra arkivhandlingar. Enklast är ingången till kyrkböckerna men mycket mer finns att upptäcka. Bara inom de statliga arkiven finns nära 400 kilometer arkivhandlingar att ta del av.

... som digitaliseras
Registreringen av folkräkningen 1890 har pågått under 7 års tid och har drivits under projektnamnet "Arkivinformation i skolan". Projektet hade till uppgift att dataregistrera 1890-års folkräkning. Uppdraget har inneburit registrering av ca 4, 8 miljoner människor boende i Sverige den 31 december 1890. Uppgifter om varje enskilt hushåll, dess uppbyggnad och samtliga individer, deras yrken med uppgifter om födelseår och födelseorter, civilstånd och mycket mer ger mångfacetterat underlag till forskning av skilda företeelser för forskare inom skilda discipliner, för elever inom grundskola/gymnasium samt för hembygds- och släktforskare.
Detaljerad information om projektet (principer för registrering, kvalitetskontroll, databasstruktur m.m.) ges i den speciella handbok som tagits fram inom projektet. Hela handboken (43 s.) kan hämtas i word-format eller pdf-format. Se nedan.

... och tillgängliggörs nu på nätet
Hela materialet är nu tillgängligt på nätet."

Jag kan tillägga att denna registrering av Folkräkningen påbörjades i ett sk ALU-projekt 1994 som hette "Arkiv och kultur till tusen" under ledning av SVAR. Det var samtidigt som jag påbörjade projektet i Kallinge där vi har gjort de sk Sockenkatalogerna. Det fanns då 4 inriktningar som olika projekt runt om i landet skulle syssla med. 1) Sockenkataloger, 2) Folkräkning 3) Arkivförteckning 4) Konseljakter. Så jag känner faktiskt inte riktigt igen beskrivningen ovan. Men inriktningar kan ju ändras...
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post3254) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Jts) - Fredag den 27 februari 2009 kl. 01.41
Här finns SCB-utdragen:

NAD: Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post3258) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson (Xian) - Fredag den 27 februari 2009 kl. 14.15
Tack för klargörandet. Folkräkningarna är således det som finns förtecknat under länken du hänvisar till. Databaser och CD-utgåvor är någonting annat.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post3262) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Per Thorsell (Perth) - Fredag den 27 februari 2009 kl. 16.28
Vet någon om något händer med SVARs databas med anledning av de kommentarer man kan skicka in när man har fått en träff i folkräkningen på deras hemsidaa. I så fall: vad händer? Min mormor går inte att hitta med korrekta uppgifter, varken 1890 eller 1900. I den ena är hennes namn felstavat och i den andra är födelseåret fel. Sker det någon uppdatering av databasen om man skickar in en kommentar om detta?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post3263) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson (Xian) - Fredag den 27 februari 2009 kl. 17.49
Det bör ju rimligen gå att kontrollera om man har tillgång till databasen.

Jag har (genom Carl Szabab) rapporterat in ett fel i nedanstående post från CD:n Sveriges Befolkning 1900:

Post 413442
Björkelund, Edvard
Garvare F. d. Båtsman
f. 1869 i Mjällby (Blekinge län, Blekinge)
Ogift man, ensam i familjen
Qvarstående obefintliga sedan åren 1891 - 1900.
Mjällby (Blekinge län, Blekinge)
Födelseort i källan: Mjällby Blekinge län


Den avskedade båtsmannen var nämligen inte garvare, han hette Edvard Björkelund Garvare. Det vill säga att hans båtsmansnamn var Garvare. I SCB-utdraget är titel och namn noterade i rätta fält. När man gör en rättelse i en databas bör man också notera att man har gjort en rättelse. Även vad man har rättat.

Jag har också påpekat (för Carl) att jag har upptäckt en annan post som innehåller felaktiga data, min egen farfars:

Post 465800
Andersson, Per Edvard
Arbetare
f. 1880 i Augerum (Blekinge län, Blekinge)
Hennes i f. ä. s.
Pojke, barn i familjen
Östra Flymen
Augerum (Blekinge län, Blekinge)
Födelseort i källan: Augerum


Jag tolkar "hennes i f. ä. s." som "hennes son i föregående (första?) äktenskap" eller möjligen "hennes son före äktenskapet". I själva verket var min fafar Per Edvard hans förra (= andra) hustrus barn före äktenskapet.

Andersson, Håkan 1842 Far
Andersdotter, Ingrid Dorotea 1861 Mor
Andersson, Per Edvard 1880 Barn
(Barn), Johan Viktor 1882 Barn
(Barn), Annett Sofi 1887 Barn
(Barn), Gerda Elisa 1899 Barn


I hushållet finns Johan Viktor f.1882 "hans i f. ä. s." Det var hans son i första, inte föregående gifte.

Sedan kommer min farfars halvsyster Annett Sofi f.1887 "bådas d." Hon var i själva verket dotter till hans föregående, inte första hustru. Född före äktenskapet, vid giftermålet erkände han henne som sin egen.

Sedan kommer Gerda Elisa f. 1899 "bådas d.". Mycket riktigt. Hon var bådas dotter.

Dessa felaktiga uppgifter kan man inte rätta i databasen eftersom de är fel redan i SCB-utdraget. Det kan jag acceptera och jag har själv sett att det ligger till på det viset. På mikrokortet!

Men det vore ju bra om man kunde lägga till rättelser av det slaget som kommentarer. Men då måste det ju givetvis kontrolleras mot andra källor, det räcker ju inte med min utsaga. Jag har inte ens sett motsvarande församlingsbok. Felen (de är många) kan ju ha uppstått redan där.

Det är vanskligt att förlita sig till avskrifter. Eller avskrifter av avskrifter.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post3265) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Per Thorsell (Perth) - Fredag den 27 februari 2009 kl. 20.29
Så här ser Edvard Björkelund ut nu:
Namn: Edvard Björkelund Garfvare
Hemförsamling: Mjällby Blekinge län
Hemort: Qvarstående obefintliga sedan åren 1891 - 1900.
Kontrakt: Lister
Län: Blekinge
Födelseår: 1869
Födelseförsamling: Mjällby Blekinge län
Yrke: Båtsman f.d.
Civilstånd: Ogift (O)

Per Edvard Andersson ser ut så här:
Namn: Per Edvard Andersson
Hemförsamling: Augerums Annex
Hemort: Östra Flymen
Kontrakt: Östra
Län: Blekinge
Födelseår: 1880
Födelseförsamling: Augerum
Yrke: Arbetare
Civilstånd: Ogift (O)
Kön: Man
Familjeställning: Hennes i f. ä. s.
Famstkod: Barn (B)

och hushållet så här:
Personer i hushållet:
Fam. nr 1

Håkan Andersson, f. 1842 i Augerum, Hemmanseg.
Ingrid Dorotea Andersdotter, f. 1861 i Augerum
Johan Viktor, f. 1882 i Augerum
Per Edvard Andersson, f. 1880 i Augerum, Arbetare
Annett Sofi, f. 1887 i Augerum
Gerda Elisa, f. 1899 i Augerum
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post3268) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson (Xian) - Fredag den 27 februari 2009 kl. 22.20
Edvard Björkelund Garvares uppgifter är som synes rättade. Det är givetvis bra att fel rättas.

Det vanskliga är att någon tidigare kan ha skrivit av de felaktiga uppgifterna och då med hänvisning till databasen som nu har förändrats utan detta framgår.

Min farfars uppgifter är fortfarande felaktiga. Men det bör nog vara på det viset, eftersom det är samma fel i SCB-utdraget. Däremot borde det vara möjligt att ha ett anmärkningsfält där man kunde lägga till korrigeringar. Databasen är ju till för att leta i och då är det ju bra om den som letar hamnar rätt.

Alla barnen i Håkan Anderssons "tre familjer" hette Håkansson/dotter. De var nio stycken, förutom då min farfar som hette Andersson. Jag förmodar att min farfars far hette Anders. Det är i så fall allt jag vet om honom.

Man bör nog undvika att jämställa databasen med folkräkningen eller rentav kalla den för folkräkning.

Det finns förvisso många fel i SCB-utdragen men mångdubbelt fler i databasen.

Det verkar finnas en del systematiska fel i databasen.

Den här damen visade sig vara född i Ore på Fyn i Danmark, inte i Dalarna [Sveriges befolkning 1900]:

Post 648904
Johansen, Rasmine
f. 1869 i Ore (Kopparbergs län, Dalarna)
h.
Gift kvinna, mor i familjen
Drögsperyd N:o 2
Näsum (Kristianstads län, Skåne)
Födelseort i källan: Ore


Står det enbart Hjortsberga som födelseort i "källan" så verkar det som man har gissat sig till om det ska vara Blekinge eller Småland. Bara som ett exempel.

Till sist ett "praktexempel" från CD:n Sveriges Befolkning 1900:

Post 324918
Svensson Narrbom, Johan Fredrik
Båtsman
f. 1847 i Fridlevstad (Blekinge län, Blekinge)
Gift man, far i familjen
Häryda
Fridlevstad (Blekinge län, Blekinge)
Födelseort i källan: Fridlevstad Blekinge län


Johan Fredrik hette Norrbom, inte Narrbom.
Han var född i Tvings socken, inte Fridlevstad.
Han var bosatt i Höryda, inte Häryda.

Det sista är ett systematiskt fel. Man har helt enkelt döpt om byn. Två av felen har säkerligen uppstått när man tolkat och skrivit av SCB-utdragen.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post5912) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson (Xian) - Måndag den 04 januari 2010 kl. 13.11
Helsingborgs Dagblad skriver om den kommande cdn Sveriges Befolkning 1880. Om förbundets satsning på den nya upplagan av Sveriges Dödbok. Med en projektanställd projektledare som ska försöka ro projektet i land. Och mycket annat läsvärt.

Relaterad länk: http://blekingesf.se/swe/hd/
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post5913) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Jts) - Måndag den 04 januari 2010 kl. 13.28
Och här är en annan icke helt orelaterad länk :): hd.se/familj/slaktforskning
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post5915) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Linda Simonsson (Lisopasi) - Måndag den 04 januari 2010 kl. 19.27
Jag hade hellre sett en 1910 eller 1920 än 1880 ..., men men
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post5917) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson (Lufsen) - Måndag den 04 januari 2010 kl. 19.36
Det skulle inte förvåna mig om CD-skivor med folkräkningarna 1860, 1870, 1910, 1920, 1930 och 1940 kommer med tiden. Det tar tid att bearbeta SCB:s material från dessa år. Undrar hur det blir med 1950 och 1960. Har SCB material för dessa år också?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post5918) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson (Xian) - Måndag den 04 januari 2010 kl. 19.46
I artikeln Sveriges befolkning 1880 på cd står det en del om kommande projekt. Bland annat om 1910 års folkräkning på nätet. Jag vet inte om den folkräkningen är färdigbearbetad ännu. Det är ju ett måste om det ska bli en cd.

PS. Jörgen kan du flytta de tre senaste inläggen till ett lämpligare ställe? Här ska det ju handla om länktips ;-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12086) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Forumguide) - Lördag den 16 juni 2012 kl. 11.49
De fem senaste inläggen ovan har hitflyttats från Helsingborgs Dagblad.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18898) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson - Onsdag den 03 juni 2020 kl. 20.04
Bara konstaterar:

https://www.rotter.se/forbundet/sveriges-befolkning-1940
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18902) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson - Söndag den 07 juni 2020 kl. 02.20
Hittade en annan länk kring detta:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_befolkning_(databaser)#Sveriges_befolkning_1990

Sveriges befolkning år 2000 och 2010 kanske kommer också. Vad vet jag. året 2020 är ju inte slut ännu.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19283) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson - Onsdag den 02 december 2020 kl. 22.27
På Blekinge Släktforskarförenings hemsida kan man bland annat läsa följande:

"Sveriges befolkning 2020 är på väg ut till bokhandeln. Den kommer att finnas i USBformat."

https://www.blekingesf.se/

Är det någon som känner till vad detta är för produkt?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19284) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 02 december 2020 kl. 23.05
Denna nya skvallerskiva - eller snarare skvallerpinne :-) - innehåller detsamma som tidigare skivor i samma serie, en databas över hela Sveriges befolkning det aktuella året. De närmast föregående skivorna har byggt på mantalslängder, men några sådana finns ju inte efter att skattemyndigheten tog över folkbokföringen. I stället sägs skivan bygga på Riksskatteverkets databas.

"Bland det knepigaste i släktforskningen är att släktforska på 'modern' tid", sades i en beskrivning i Rötter för några veckor sedan. Men det är bara delvis sant. Det knepiga är att hitta personer i glappet mellan de kyrkoböcker som finns före den 70-åriga sekretessgränsen och att skattemyndigheten tog över folkbokföringen vid halvårsskiftet 1991. De som levde vid sistnämnda tidpunkt och alla som lever och har levt därefter kan man få reda på alla uppgifter om genom ett telefonsamtal till skattemyndigheten.

Det finns alltså ingenting på denna nya befolkningspinne (det är som som sagt en USB-pinne, ingen skiva) som är unikt och svåråtkomligt - men det är naturligtvis praktiskt för alla kvarterets skvallertanter att kunna göra många uppslag, som det kanske är pinsamt att göra hos skattemyndigheten...

Man behöver naturligtvis inte denna databas för att kunna hitta sina egna förfäder. Den enda släktforskning där man har användning för den är om man vill hitta uppgifter om sina sjumänningar och andra nu levande "släktingar"...

Syftet med utgivningen är självfallet detsamma som med tidigare skvallerskivor: Att förbättra Släktforskarförbundets ekonomi - och det fungerar uppenbarligen lysande...

"Allting går att sälja med mördande reklam - kom och köp konserverad gröt!"

(Ändrat av kontoinnehavaren den 03 december 2020 kl. 08.05.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19287) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Carin Olofsson - Torsdag den 03 december 2020 kl. 11.26
Christian, Blekinge släktforskarförening har skrivit fel. Det ska vara 2000, inte 2020.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19288) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson - Torsdag den 03 december 2020 kl. 13.27
Då var det iallafall inte 2020 som det står på Blekinge Släktforskarförenings hemsida.

Det är inte bara "nyfikna släktforskare" som har glädje av 'befolkningsskivorna' och 'dödboken'. Tillsammans med databaserna på internet - ratsit.se eniro.se hitta.se - och googles kartor är det ovärderliga hjälpmedel för kriminella. Som bedragare, utpressare, inbrottstjuvar och vanliga tjuvar och inte minst rånare. Hänsynslösa rån som kan sluta som dråp eller mord. Bilregistret finns som 'sms-tjänst'. Det registret är givetvis ett hjälpmedel vid bildstölder. Tillsammans med de andra databaserna underlättar registret vanliga inbrott. Att råka ut för en punktering när man handlar på köpcentrumet och sedan komma hem och finna huset länsat är inte så kul. Eller åka med färjan till Gotland och lämna tjuvarna fritt spelrum.

Det är bara fantasin som sätter gränser. Det finns säkert fler varianter men jag har inte fler tips att ge.

Sedan har vi detektiverna på flashback.se Ta det aktuella fallet med kvinnan och den 'inlåsta' sonen. Det tog inte lång tid för deckarna att lista ut namn och adress samt födelseuppgifter modern, sonen och dennes två systrar. Det var inga som helst problem att hitta den avlidne fadern på Sveriges Dödbok. Liksom den avlidne brodern. Spanarna finns i hela landet. Förmodligen också i din kommun.

Murvlarna på Aftonbladet och Expressen har naturligtvis tillgång till samma material att gräva i. Och sprida över världen.

Leif GW Persson menar att det här är inte så unikt som det kan låta. Han menar att det här är ett psykfall och inget annat. Jag håller med. Det är inget som behöver valsa runt i spalterna.

Har du ingenting gjort så har du inget att dölja och då har du inget att frukta.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19289) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson - Torsdag den 03 december 2020 kl. 13.46
Carin jag vet. Det var egentligen inte det som var poängen. Men att räkna fel på tjugo är inte bra. Särskilt inte för nutidsforskare som forskar i 'befolkningskivorna'.

Blekinge Släktforskarförening önskar Glad Midsommar på sin hemsida nu när det lackar mot jul. Här diffar det bara ett halvt år.

https://www.blekingesf.se/

(Ändrat av kontoinnehavaren den 03 december 2020 kl. 16.33.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)