Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Forskningsmetoder   >   Okända föräldrar   >  
Barnavårdsman för utomäktenskapliga barn (1900-talet)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15855) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 11 augusti 2015 kl. 17.32
(Nedanstående text har klippts ur ett inlägg i en annan diskussion för att få dessa fakta under en egen rubrik.)

1917/1918 trädde nya lagar i kraft angående "oäkta" barn med "okänd" fader. Tidigare hade båda föräldrarna haft rätt att vara anonyma, men det var det slut på nu.

Så här står det t.ex. på några kommuners sidor med historisk information:

"Från och med år 1918 så fick alla barn som föddes utom äktenskapet en barnavårdsman. Barnavårdsmannens uppgift var att utreda frågan om faderskap, hjälpa modern samt i övrigt tillvarata barnets intressen." (Norrköping)

"Barnavårdsmannen hade till uppgift att värna utomäktenskapliga barn och barn till skilda föräldrars intresse.

1917 (SFS 1917:376) infördes ett system med barnavårdsmän för barn utom äktenskap. I lagen stadgas att barn födda utom äktenskap eller barn vars föräldrar är skilda skall ha en barnavårdsman. Barnavårdsmannens uppgift var bistå den ensamstående mamman och t ex att sörja för att faderskapet fastställdes samt tillförsäkra att fadern betalar underhåll."
(Helsingborg)

Se också boken "Advokaten - Juridisk rådgivare och formulärbok" (av rådmannen E. G. Flensburg, tredje upplagan 1922), som finns hos Runeberg.

sidan 115 börjar avsnittet "Om barn utom äktenskap". Och där under finns på sidan 119 stycket "E. Om barnavårdsmän och barnavårdsnämnder", och på sidan 122 "F. Om fastställande av faderskap och underhållsskyldighet".

Under "Övergångsbestämmelser" står (på sidan 126):

"För barn, som fötts, innan lagen trätt i kraft, skall barnavårdsman icke förordnas, med mindre framställning därom göres av barnets moder, eller barnavårdsnämnden av särskild anledning finner skäligt meddela sådant förordnande."

Kontakta alltså kommunarkivet för att se om det kan finnas någon barnavårdsman utsedd, och om faderns identitet då har efterforskats. Gamla kommunala arkiv finns i arkivet till den kommun som församlingen hör till i dag.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)