Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >  
Indelta arméregementen
Här diskuteras forskning om soldater vid indelta arméregementen.

Om det är okänt till vilket regemente en soldat hörde, så görs efterlysningen under Okänt regemente. Allmänna frågor som inte är knutna till ett visst regemente diskuteras under Allmänt.
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
Allmänt om indelta arméregementen 2022-02-03 10.02 14
Okänt regemente 2022-02-03 10.02 12
Andra livgrenadjärregementet, se Östgöta kavalleriregemente
Båhusläns dragonskvadron (-1720) 2013-04-06 20.12 4
Båhusläns regemente (1720-) 2015-10-11 10.48 8
Dalregementet 2008-10-02 16.44 0
Första livgrenadjärregementet, se Östgöta regemente
Göteborgs stadsvaktskompani 2008-10-02 16.44 0
Hälsinge regemente 2011-10-22 23.43 3
Jämtlands dragonregemente, se Jämtlands regemente
Jämtlands fältjägarkår, se Jämtlands regemente
Jämtlands hästjägarkår, se Jämtlands kavallerikompani
Jämtlands kavallerikompani 2008-10-02 16.44 0
Jämtlands regemente 2008-10-02 16.44 0
Jönköpings regemente 2008-10-02 16.44 0
Kalmar regemente 2016-11-10 18.18 4
Kronobergs regemente 2008-10-02 16.44 0
Livgrenadjärregementets rothållsdivsion, se Östgöta regemente
Livgrenadjärregementets rusthållsdivision, se Östgöta kavalleriregemente
Livregementet till fot, se Upplands regemente
Livregementet till häst 2008-10-02 16.44 0
Livregementets dragonkår, se Livregementet till häst
Livregementets grenadjärkår, se Livregementet till häst
Livregementets husarkår, se Livregementet till häst
Norra Skånska infanteriregementet 2008-10-02 16.44 0
Norra Skånska kavalleriregementet 2008-10-02 16.44 0
Norrbottens fältjägarkår, se Västerbottens regemente
Närke-Värmlands regemente 2008-10-02 16.44 0
Närkes regemente, se Närke-Värmlands regemente
Riksänkedrottningens livregemente till häst (-1720) 2008-10-02 16.44 0
Skaraborgs regemente 2008-10-02 16.44 0
Skånska dragonregementet, se Södra Skånska kavalleriregementet
Skånska husarregementet, se Norra Skånska kavalleriregementet
Skånska karabinjärregementet, se Södra Skånska kavalleriregementet
Skånska linjedragonregementet, se Norra Skånska kavalleriregementet
Skånska lätta dragonregementet, se Norra Skånska kavalleriregementet
Smålands dragonregemente, se Smålands kavalleriregemente
Smålands grenadjärbataljon, se Smålands kavalleriregemente
Smålands husarregemente, se Smålands kavalleriregemente
Smålands kavalleriregemente 2008-10-02 16.44 0
Södermanlands regemente 2008-10-02 16.44 0
Södra Skånska infanteriregementet 2008-10-02 16.44 0
Södra Skånska kavalleriregementet 2008-10-11 15.41 6
Upplands regemente 2016-09-18 12.29 1
Värmlands regemente, se Närke-Värmlands regemente
Västerbottens fältjägarkår, se Västerbottens regemente
Västerbottens regemente 2008-10-02 16.44 0
Västgöta dragonregemente, se Västgöta regemente
Västgöta kavalleriregemente, se Västgöta regemente
Västgöta regemente 2022-02-03 10.01 17
Västgöta-Dals regemente 2008-10-02 16.44 0
Västmanlands regemente 2010-07-04 16.13 7
Älvsborgs regemente 2008-10-02 16.44 0
Östgöta kavalleriregemente 2008-10-02 16.44 0
Östgöta regemente 2012-11-16 17.02 7
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)