Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båtsmanskompanier   >   Västergötlands båtsmanskompani   >  
Båtsman Olof Lundberg (född 1765), Vänersborg
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17092) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Stefan Svensson - Söndag den 15 januari 2017 kl. 12.13
Hej,
Jag är på jakt efter en anfader. Enligt vigseldokumentet var han avskedad kronobåtsman. Han skall vara född "på Dal" och bor sedan hela sitt liv i Vänersborg.
I alla efterkommande husförhörslängder står det att han är född i Värmland.

Min ana är född 1765 och gifter sig 1795 (Arkiv Digital, Vänersborg-CI-2-1776-1819-Bild-347-sid-683).
Hittar inte honom i soldat registren.
Har hittat en matchning i Västgöta Dals regemente men dom hade troligen inga båtsmän. Denne Olof blev skadad under krig i Finland, därav oförmögen att fortsätta och avskedad med ersättning.

Finns det andra regementen i Västergötland med båtsmän? Hur får jag i så fall reda på om det finns en Olof Lundberg som var avskedad innan giftemål 1795?

Är tacksam för alla förslag.

Mvh
Stefan
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17093) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson - Söndag den 15 januari 2017 kl. 15.41
Hej Stefan.

Enligt Hans Högmans hemsida fanns det ett kompani roterade båtsmän i Västergötland (Västergötlands kompani). Västergötland sorterade under Stockholms station. Jag hittar inte mycket av värde på Arkiv Digital.

Bodde han i Vänersborg även som aktiv båtsman? Vet du om Lundberg är ett båtsmansnamn?

Är det Centrala Soldatregistret du har tittat i? Det är långt ifrån komplett.

http://www.hhogman.se/batsmanshallet.htm
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17094) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 15 januari 2017 kl. 22.47
Västgöta-Dals och övriga regementen hör till armén, men båtsmännen hör till flottan.

Det är inte lätt att hitta rätt bland båtsmansrullorna. I Flottans rullor (länk till arkivförteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD) har jag bara lyckats hitta tre volymer som rör Västergötlands båtsmanskompani, nämligen IV:60-62, och bara en av dem (61) från den tid som är aktuell här. Men därmed inte sagt att det inte finns fler någonstans i Krigsarkivets labyrinter... :-)

Volym 61 innehåller många rullor. I sex av dem finns Olof Lundberg som ordinarie båtsman n:r 128 (det finns också en fördubblingsbåtsman n:r 128 Klyvert).

Alla rullorna är daterade Karlskrona 1790:

· Beklädnadsrulla 15 april (AID v398590.b2300)
· Mönsterrulla 31 maj (AID v398590.b2350)
· Mönsterrulla 2 juli (AID v398590.b2410)
· Mönsterrulla 31 juli (AID v398590.b2450)
· Mönsterrulla 31 augusti (AID v398590.b2490)
· Mönsterrulla 30 september (AID v398590.b2540)

Här finns dessvärre inga fler personupplysningar än namnet.

I den första rullan sägs att hans kläder är "för små och utsletne", och i slutet av rullan står att bl.a. Vänersborgs stad "ej nedsänt beklädnad till manskapet år 1790". Och i de två sista rullorna har han noteringen "hos doktor Furst".

Nästa rulla i volym 61 (alltså efter de där Olof Lundberg är med) är från 1803. Och där står "vakant" på alla stadsbåtsmän. Men det framgår i varje fall där att Vänersborgs båtsmän är n:r 119-132 och att ordinarie n:r 128 har namnet Lundberg. Och även i äldre rullor heter n:r 128 Lundberg. Det är alltså båtsmansnamnet, så Olof hette m.a.o. inte det innan han blev båtsman.

I slutet av en rulla från 1816 (IV:62, AID v398591.b360) står hur många nummer (alltså båtsmän) varje stad har och på samtliga städer står "Vakant sedan den 25 november 1790". Det måste m.a.o. vara då som Olof Lundberg fick avsked; han finns ju med i en rulla från september det året.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17095) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson - Tisdag den 17 januari 2017 kl. 05.53
'Grill' kan vara en hjälp i nöden. Av sammanställningen framgår att stadsbåtsmännen i Västergötland ingick i Vestergötlands Båtsmanskompani. Det kan tyckas självklart men allt är inte självklart inom det militära.


"Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket / C. Grill"
LIBRIS: Bokverk / CD-rom / Arkiv Digital

BÅTSMANSHÅLLET:
Tryckt litteratur Grill:3 (1858-1858) Bild 60 (AID: v792655.b60, NAD: SE/AD/00001)

INDELTA ELLER BERUSTADE BÅTSMANSHÅLLET:
Tryckt litteratur Grill:3 (1858-1858) Bild 70 / sid 3 (AID: v792655.b70.s3, NAD: SE/AD/00001)

ROTERADE BÅTSMANSHÅLLET:
Tryckt litteratur Grill:3 (1858-1858) Bild 170 / sid 23 (AID: v792655.b170.s23, NAD: SE/AD/00001)

Nr 27 Vestergötlands Båtsmanskompani:
Tryckt litteratur Grill:3 (1858-1858) Bild 350 / sid 59 (AID: v792655.b350.s59, NAD: SE/AD/00001)

NYA ORD. BÅTSMANS-ROTERINGEN:
Tryckt litteratur Grill:3 (1858-1858) Bild 410 / sid 71 (AID: v792655.b410.s71, NAD: SE/AD/00001)

STÄDERNAS VAKANTA BÅTSMANSHÅLL:
Tryckt litteratur Grill:3 (1858-1858) Bild 460 / sid 81 (AID: v792655.b460.s81, NAD: SE/AD/00001)

STÄDERNAS BÅTSMANS-HÅLL:
Tryckt litteratur Grill:3 (1858-1858) Bild 470 / sid 83 (AID: v792655.b470.s83, NAD: SE/AD/00001)

Elfsborgs län:
Tryckt litteratur Grill:3 (1858-1858) Bild 480 / sid 85 (AID: v792655.b480.s85, NAD: SE/AD/00001)

Skaraborgs län:
Tryckt litteratur Grill:3 (1858-1858) Bild 480 / sid 85 (AID: v792655.b480.s85, NAD: SE/AD/00001)

EXTRA BÅTSMANS-ROTERINGEN:
Tryckt litteratur Grill:4 (1857-1857) Bild 250 / sid 43 (AID: v792656.b250.s43, NAD: SE/AD/00001)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18373) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 15 september 2019 kl. 17.28
Samme Lundberg har nu också efterlysts i Anbytarforum, men eftersom jag redan har svarat på Stefans fråga här, så fortsätter jag också diskussionen här.

Lundberg är som sagt båtsmansnamnet för n:r 128 vid Västergötlands båtsmanskompani. Namnet följer alltså med roten, och bärs av alla båtsmän med det numret utan att de behöver vara släkt.

I 1782 års mantalslängd (s. 719; app.arkivdigital.se/aid/v224384.b3720.s719) finns en avskedad båtsman Anders Lundberg under Vänersborgs båtsmän. Nästa år (s. 696; app.arkivdigital.se/aid/v224385.b3540.s695) är han "avflyttad staden". Någon annan Lundberg finns inte bland båtsmännen där de åren och inte heller 1784-1786.

Sedan saknas mantalslängder 1787-1792. 1793 har Vänersborg som sagt inte längre några båtsmän (se tidigare inlägg), men då finns en ogift Olof Lundberg boende i n:r 88 i kvarteret Rosen (s. 640; app.arkivdigital.se/aid/v224389.b3060.s641). Det lär väl vara han, eftersom den han bor hos är pigan Lena Brandtberg (med utgamla föräldrar), alltså hans blivande hustru. Men några fler upplysningar finns inte om honom där.

Det är inte lätt att forska i Vänersborg p.g.a. stadsbranden 1834. Största delen av det gamla länsstyrelsearkivet försvann då. Och stadens eget arkiv lär också ha drabbats; det finns t.ex. inga bevarade bouppteckningar före 1831.

Börja med att kontakta Krigsarkivet för att se om det går att få fram när han blev antagen till båtsman (förmodligen, men inte säkert, i mantalslängdsluckan i slutet av 1780-talet), och om det finns några upplysningar om honom i samband med det. Kanske står det hans patronymikon, så att du åtminstone har faderns förnamn; det är ju alltid en början. Och kanske står det också i vilken socken han föddes, även om det nog är att hoppas på för mycket.

I vigselboken (Vänersborg CI:2, s. 683; app.arkivdigital.se/aid/v45339.b347.s683) står: "...födt på Dal varit i församl. från dess Barndom."

Då borde han ha kommit dit med sina föräldrar, och kan alltså ha syskon i staden. Kolla barnens dopvittnen, de kan vara syskon eller gifta med syskon till Olof. Observera att "församlingen" kan avse pastoratet, som också omfattar, Vassända, Naglum och Väne-Ryr.

När dog Olof? Hade han omyndiga barn då? I så fall kanske det kan finnas något i förmynderskapsprotokollet (se AIIc i rådhusrättens arkivförteckning).

Det är också en god idé att gå igenom rådhusrättens domböcker (AIa). Där finns inte bara brottmål; tvärtom är de flesta målen i domböckerna tvister av olika slag.

Ägde han det hus familjen bodde i? I så fall borde det finnas något i lagfartsprotollet (AIIa).

Det finns mycket mer än kyrkoböcker... :-)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)