Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Berättelser om gångna tider   >   Personöden   >  
"De leva nu uti en sådan tid, som döden hämtar många till graven"
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14666) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 18 januari 2014 kl. 17.27
Tanums, Bullarens m.fl. HR AIa:33, sid. 491

(Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt AIa:33, sid. 491. Bilden från Arkiv Digital.)

"Jon Arngrimsson i Öhn Qwille Sokn
tillika med des hustru Kerstin
Jackobs d:r, instälte sig för
HR:n, gifwande tillkänna,
att som de wäl hafwa haft
barn tillsammans, men
igän genom döden afl:ne,
och de lefwa nu, utj en
sådan tid, som döden
hämptar många till
grafwen, så hafwa de, med
hwarannan öfwerenskom-
mit, änskiönt de begge ännu
äro unga Personer, och
således icke alt hopp om
lifsarf:r ute är, att för-
ordna om sin Egendomb,
huru dermed skall för-
hållas, på det döden sig
för häftigt, må dem öfwer-
raska, och de till äfwen-
tyrs, ej hafwa tid derom
att beställa, som dok icke
gälla kan, om den högste
dem widare med barn
täckas wälsigna, på detta
sättet, att de förunna
och upplåta till hwarannan
all deras lösa och fasta
Egendomb, som den längst
lefwande orubbat, och otiltalt


[fortsättning på nästa sida, utanför bild:]

af den döda makens arf:r
skall få besittia, och rolig
äga; men wid den sidst
aflidande makans från-
fälle, skall den då be-
fintelige Egendomen, för-
delas emillan Man
och Hustruns arf:r, Broder
Broders lut, och Syster
Systers lut, men om
och den längstlefwande
makan, skulle träda
i annat giftermål, och
barn woro af det gifter-
målet, så skola de
niuta arfzrätt dertill,
och ingen annan..."


Sådana här gemensamma testamenten är inte ovanligt att man finner från "ålderstigna" eller "utlevade" barnlösa makar. Men här står alltså att "de bägge ännu äro unga personer, och således icke allt hopp om livsarvingar ute är". Faktum är att när detta skrivs är Jon bara omkring 28 år!

Varför skriver man ett sådant testamente vid så unga år? En nutida advokat skulle säkert säga att man ska ha alla papper i ordning ut i fall att - men detta skrevs år 1742.

Barnadödligheten var ju stor förr, och det hade Jon och Kierstin också fått uppleva, och också vuxna kunde råka ut för sjukdomar och annat elände som vi är förskonade från i dag: "...de väl hava haft barn tillsammans, men igen genom döden avlidne, och de leva nu uti en sådan tid, som döden hämtar många till graven".

Men detta gällde ju för alla, men slika testamenten ser man som sagt inte var dag från så unga personer. Kanske gjorde det sitt till att Jon själv bara var barn när hans mor dog (10 år vid arvskiftet efter henne 1724)?

Hur gick det då för dem? Ja, gammal blev han inte, Jon, men han fick i varje fall 17 år till. Han dog 1759, och blev alltså cirka 45 år. Kierstin överlevde honom med nästan 30 år, och dog 1788, utan att ha gift om sig.

Och barn? Jo, tre stycken finns det i Jons bouppteckning (Kville häradsrätt FII:1, sid. 245). Och tillsammans fick dessa minst tretton egna barn, men Jon fick alltså aldrig se sina barnbarn.

Sonen Jacob blev f.ö. nämndeman, precis som Jon, som 1749 efterträdde sin far Arngrim Jacobsson (som suttit i nämnden och hört Jon och Kierstin redogöra för sitt testamente...), vilken i sin tur efterträtt sin far Jacob Olsson 1717. Också bland nämndemännen rådde en sorts ärftlig monarki... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14682) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Per Thorsell - Torsdag den 23 januari 2014 kl. 11.48
Det är väl helt enkelt för att den efterlevande skulle få sitta i orubbat bo. Utan detta testamente hade den först avlidnes föräldrar och syskon kunnat göra anspråk på arv.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16314) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Johan Mattsson - Onsdag den 17 februari 2016 kl. 17.07
Hej

En fråga relaterad till Jon Arngrimsson och hustrun Kerstin Jacobsdotter.

Jon Arngrimsson i Öhn Norgård borgar 1745 för rusthållaren Christen Nilsson i Sör Hede, vilket jag tror är samma Christen som senare bor på Bodeland och är gift med Barbro Jacobsdotter. Eftersom man varken då eller nu borgar för vem som helst är det ju sannolikt att det finns släktskap mellan parterna. Kan Kerstin och Barbro Jacobsdöttrar vara systrar? Någon som vet mer om det eventuella släktskapet?

Källa: Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:36 (1745-1745) Bild 220 / sid 39
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16315) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 17 februari 2016 kl. 17.41
Ja, Jakobsdöttrarna är systrar, och de har en syster Börta också.

Vid Jon Arngrimssons bouppteckning 1759 (Kville HR 1:245) bevakades Kjerstins rätt av hennes systermän Christen Nilsson i Bodeland och Sven Kjellstorp i Lushed.

Sven var alltså gift med Börta, som tidigare varit gift med Svennung Andersson.

Christen och Barbro säljer 1773 gården i Södre Hede till sonen Nils. De bor då i Bodeland. (Uppbudsprotokollet vid Kville och Bullarens vinterting 1773 § 8, s. 839.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16316) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Johan Mattsson - Onsdag den 17 februari 2016 kl. 18.05
Tack Jörgen för snabbt svar.

Mvh/Johan
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)