Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Om Arkivguidens Forum   >  
Uppgifter från CD-skivor och andra digitala register i forumet
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post2099) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson (Xian) - Söndag den 30 november 2008 kl. 18.11
Lagom till jul släpper släktforskarförbundet sitt senaste alster "Begravda i Sverige". Det aktualiserar frågan hurvida det är tillåtet att använda sig av den och andra digitala register här i Arkivguidens Forum.

Är det exempelvis tillåtet att återge enstaka poster som har anknytning till en diskussion här på forumet? Även om upphovsrättsinnehavaren är av en annan uppfattning? Det kan vara bra att veta för oss som skriver här.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post2108) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Forumguide) - Söndag den 30 november 2008 kl. 21.35
Jag kan börja med att citera vad som sägs i forumreglerna och kommentaren till den aktuella punkten där:
7b) Upphovsrättsskyddad text och bild med annan upphovsman än användaren får endast publiceras i inlägg med upphovsmannens tillstånd.

Kommentar: Upphovsrättsinnehavaren ska alltid tillfrågas innan en upphovsrättsskyddad text eller bild publiceras i ett inlägg. Det gäller t.ex. om man kopierar en text eller ett foto från en hemsida eller skannar en boksida; det samma gäller också om man kopierar en transkribering (tydning och överföring till modern skrift) av en gammal text (t.ex. ett domboksmål). Men även om ett verk (t.ex. en CD-databas eller en sockenbok) är skyddat av upphovsrätt, så har däri ingående enskilda faktauppgifter inget upphovsrättsskydd; sådana uppgifter (t.ex. personers namn, födelsedatum, hemorter, släktskap m.m.) kan därför fritt återges, med sedvanlig källhänvisning.
Så långt det som står i reglerna, inklusive dess kommentar.

När det gäller juridiken, det vill säga vad som är skyddat av upphovsrätt, så ska texten ha uppnått så kallad verkshöjd. Men när det gäller en databas som bara är en sammanställning av rena faktauppgifter, där dessa fakta återfinns under standardrubriker som Namn, Födelseförsamling, Dödsdatum och liknande, så kan jag inte se hur detta ska kunna anses ha uppnått verkshöjd; vem som helst som registrerar dessa uppgifter skulle ju kunna ställa upp dem på samma sätt.

Däremot gäller upphovsrätt till sammanställningen av alla uppgifter, alltså hela databasen. Man kan med andra ord inte kopiera och sprida kopior av hela databasen. Men det är ju inte heller aktuellt att publicera ett utdrag av en hel databas i forumet...

Summa summarum: Jag kan inte se något hinder, vad upphovsrätten beträffar, för att publicera utdrag av uppgifter om enskilda personer eller familjer i forumet. Men naturligtvis ska källan anges!

Däremot finns det ju en annan fråga att ta hänsyn till när man återger uppgifter ur diverse databaser, nämligen att det inte får diskuteras nu levande personer i forumet. (Se forumreglerna, punkt 3.) Men också när det gäller nyligen avlidna bör man visa hänsyn mot de anhöriga.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post2225) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson (Lufsen) - Torsdag den 18 december 2008 kl. 21.25
Det verkar som om det ena slår ihjäl det andra.

Först står det: "Men när det gäller en databas som bara är en sammanställning av rena faktauppgifter, där dessa fakta återfinns under standardrubriker som Namn, Födelseförsamling, Dödsdatum och liknande, så kan jag inte se hur detta ska kunna anses ha uppnått verkshöjd; vem som helst som registrerar dessa uppgifter skulle ju kunna ställa upp dem på samma sätt" Här har sammanställningen av databasen inte uppnått verkshöjd vad jag förstått.

Och sedan: "Däremot gäller upphovsrätt till sammanställningen av alla uppgifter, alltså hela databasen. Man kan med andra ord inte kopiera och sprida kopior av hela databasen." Men här har sammanställningen av databasen uppnått verkshöjd. Vad är skillnaden? En databas borde vara en sammanställning av rena faktauppgifter oavsett vilket citat man använder.

Om jag och Jörgen upprättar en databas ur en och samma källa (födelsebok t.ex.) och hämtar var för sig samma uppgifter ställer upp uppgifterna på exakt samma sätt. Vem har upphovet över databasen/registret?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post2227) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Forumguide) - Torsdag den 18 december 2008 kl. 22.12
Ditt andra citat handlar inte om verkshöjd; det gäller själva databasen som sådan. Den har man upphovsrätt till. Ingen har alltså rätt att kopiera en hel databas och sprida kopior av den. Men det är ju inte aktuellt här.

Det som är aktuellt i foruminlägg är ju utdrag ur databasen, det vill säga att klistra in utskrifter av uppgifter om enskilda personer eller familjer. Och då gäller det som står i ditt första citat - men du borde ha haft med meningen före också. Det handlar alltså om att texten i utskriften ska ha uppnått verkshöjd. Och jag kan inte se hur man kan ställa upp dessa standarduppgifter på ett så unikt sätt att inte vem som helst skulle kunna göra om det när man registrerar samma uppgifter.

När det gäller din sista fråga, så har var och en upphovsrätt till sin egen databas. Men jag kan som sagt inte se hur vi skulle kunna ställa upp det hela på ett så unikt sätt att vi inte fritt skulle få sprida utdrag ur varandras databaser... :)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)