Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Om Arkivguidens Forum   >  
Länkning till och från andra forum
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12416) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Maud Svensson (Mauds) - Söndag den 05 augusti 2012 kl. 15.06
Bra, Jörgen, tack för länken.

Detta var - som du förstår - en provokation, och eftersom du inte är dum reagerade du på det enda tänkbara sättet för den som inte vill göra bort sig. Dock tror jag inte att du skulle bli särskild road om jag satte i system att på detta vis försöka locka över Arkivguidens fåtaliga besökare till Anbytarforum. Det tänker jag inte göra, för jag anser det självklart - och hövligast! - att svara i det forum frågeställaren valt, inte det jag själv föredrar.

Det finns inget förbud mot att i Anbytarforum hänvisa/länka till annat forum/webbsida där frågan tidigare diskuterats eller där uppgifter redan finns om den efterfrågade personen/släkten - detta sker ju dagligen utan att någon moderator ser sig föranlåten att ingripa. En helt annan sak är att utan tungt vägande skäl välja ett annat forum för sitt nyskrivna svar. Vad hindrade dig från att lämna ditt svar i Anbytarforum - förutom din önskan att värva frågeställaren till Arkivguiden?

Nu har jag säkert brutit mot någon av detta forums regler genom att diskutera under fel rubrik, så du får flytta eller radera, efter behag. :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12418) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Forumguide) - Söndag den 05 augusti 2012 kl. 18.01
Ovanstående inlägg har hitflyttats från Uppland: Rimbo: Carl Fredrik Pehrsson, född 15/2 1839, och hans hustru Emma Mathilda Lundqvist, född 29/9 1843.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12419) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Jts) - Söndag den 05 augusti 2012 kl. 18.07
Och så tar jag på mig den privata hatten... :-)

Det var ju med den på som jag skrev det som föranledde ovanstående "provokation".

Låt mig först bara säga att när jag länkade från Arkivguidens Forum till ditt inlägg i Anbytarforum, Maud, så var det inte för att det var "det enda tänkbara sättet för den som inte vill göra bort sig". Jag länkade för att underlätta för läsarna att hitta inlägget. Det är nämligen det som är poängen med länkar - även om de ansvariga för Anbytarforum inte har förstått det...

Men åter orsaken till din "provokation", alltså mitt inlägg här: Arkivguidens Forum: Båhuslän: Bottna: Andreas Nilsson, född 1812, död på Bottna Kronogård 1892.

Jag svarade där på en efterlysning i Anbytarforum, och lade då naturligtvis också in en upplysning i Anbytarforum om var det fanns ett svar - men då raderades det inlägget, med hänvisning till Anbytarforums "ordningsregler".

Vad jag anser om såväl detta agerande från Anbytarforums "vikarierande" anbytarvärd som det forumets "ordningsregler" och dess tillämpning i allmänhet kan läsas här: NOGs Forum: Sveriges Släktforskarförbund: Anbytarforum (med början den 4/8 2012 kl. 1.54).

Orsaken till att jag skrev mitt efterlysningssvar i Arkivguidens Forum var inte att "värva frågeställaren till Arkivguiden"; orsaken framgår av svaret:

"Jag svarar här, då det är lättare att följa med i den här aktuella saken om den får en egen diskussion där inläggen inte blandas med en massa andra saker från samma socken (som fallet är i Anbytarforums sockendiskussioner)."

Det finns flera orsaker till att jag numera ytterst sparsamt gör inlägg i Anbytarforum. AF:s röriga organisation är i allmänhet inte en av orsakerna (även om det var ett tungt vägande skäl till att jag startade Arkivguidens Forum). Men när jag, som i det här fallet, lägger ned tid på att plocka fram efterfrågade uppgifter och sedan skriver ett långt svar, så föredrar jag att ha det och eventuella följdfrågor med nya svar samlade under en egen rubrik, inte blandade med inlägg om helt andra saker - och då går det inte att lägga in svaret i Anbytarforum. Men sedan står det naturligtvis ändå frågeställaren fritt att svara i Anbytarforum, om han/hon föredrar det.

Jag tror nog inte att den som får svar på en efterlysning tycker att jag inte är "hövlig" nog när jag skriver svaret i ett annat forum. De flesta vet att internet är ett nät just p.g.a. länkarna som binder samma alla sidor världen runt - ett klick och man hamnar på den nya sidan, oavsett om den finns på samma sajt eller på en server på andra sidan jordklotet.

Så vad spelar det då för roll - förutom släktforskarförbundsstyrelsens barnsliga prestige - i vilket forum man lägger in svaret? Varför ska det behövas några "tungt vägande skäl" för att få svara i ett annat forum - och vem ska godkänna de skälen?

Den punkten i "ordningsreglerna" som det hänvisades till vid raderingen är ju tänkt att hindra att diskussionerna fortsätter utan synhåll per epost. Tanken med det är ju god (även om förbundsledningen naturligtvis inte har någon rätt att diktera för användarna att man alltid "ska" svara i forumet). Men det var ju inte fallet här, jag skrev ett inlägg i forumet fullt synligt för alla - alla kan alltså se att frågan är besvarad och sedan läsa svaret genom att följa länken. Kunde se...

Och om man skriver ett svar i Anbytarforum, med länk till en annan plats på internet där uppgifterna om den efterlyste personen finns, vad spelar det då för roll om de upplysningarna på den andra sidan är nyskrivna eller har funnits där sedan tidigare?

Visst är det som du säger att det från inlägg i Anbytarforum länkas till sidor utanför forumet utan att de raderas - men det händer också att saxen kommer fram. Det är det som är själva 'finessen' med Anbytarforums "ordningsregler" - de kan tolkas efter behag, och varje moderator tycks ha sin egen tolkning. I det här aktuella fallet var det dock övermoderatorn själv (den ständigt "vikarierande" anbytarvärden), tillika förbundsstyrelseledamot, som höll i saxen - så det är ingen risk att det var någon feltolkning av en överambitiös ämnesmoderator...

Dessutom har jag också fått länkar till Arkivguidens Forum raderade i Anbytarforum när jag länkat till diskussioner som redan fanns här, inga nyskrivna svar alltså. Och när jag lade in ett länktips i Anbytarforum (under Länktips, där det ska vara) om det då nystartade Arkivguidens Forum, så försvann det inlägget spårlöst utan kommentar eller förklaring.

Och när förbundsstyrelsen förra hösten antog nya "ordningsregler", så hann bläcket knappt att torka på dem innan bilden i min profil försvann. Det motiverades med att de nya "ordningsreglerna" säger att ett "porträtt ska vara just ett porträtt av anbytaren" och att profilen inte får innehålla "stötande material eller reklam".

Men bilden var inget porträtt alls, varken av mig eller någon annan - och det står inte i "ordningsreglerna" att det inte får vara någon annan sorts bild. Och varför en bild med ett forums namn och adress är mer "reklam" än en länk dit har jag inte fått någon förklaring på - och från profilen får man faktiskt länka. Så då återstår endast att bilden var "stötande"... (Samma bild finns i min profil i NOG:s Forum, om någon undrar vad det var för hemskheter som censurerades.)

Att länka till Arkivguidens Forum är tydligen väldigt känsligt i Anbytarforum. Vad är man så rädd för i Släktforskarförbundets ledning? Litar man inte på att det egna forumet tål en jämförelse? :-)

Från Arkivguidens Forum är det i varje fall fritt fram att länka till Anbytarforum, både till frågor och svar. Är det någon som föredrar att besvara en fråga i Arkivguidens Forum med ett svar i Anbytarforum - så var så god. Det viktiga är naturligtvis att frågorna blir lästa och besvarade.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12420) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Sten Magnusson (Vedhuggaren1) - Söndag den 05 augusti 2012 kl. 19.38
Min erfarenhet är förutom det ovan sagda att Ssf numera tillämpar ordningsreglerna även vad gäller privat e-post, på hela Rötter o.s.v. Som Jörgen här säger: Arkivguidens Forum gör åtminstone för mig, lättare att kunna hålla reda på de diskussioner som förs, just p.g.a. strukturen. Han använder ju inte mitt ordval, men så upplever i alla fall jag Arkivguidens Forum.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12421) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Maud Svensson (Mauds) - Söndag den 05 augusti 2012 kl. 19.41
Låt tusen blommor blomma - det är en god devis som även bör omfattas av släktforskarrörelsen. Du har all heder av att ha startat Arkivguidens forum, men - tyvärr! - är det hittilldags till icke obetydlig del befolkat av "släktforskar-rättshaverister"; personer som på mer eller mindre goda grunder (jag är inte insatt i varje enskilt fall) avstängts från eller tagit avstånd från vidare deltagande i Anbytarforum. När man läser dessa talrika inlägg med angrepp på släktforskarförbundet, Anbytarforum och enskilda forskare, om påstådda oförrätter och forskarkollegers påstådda tillkortakommanden, fylls man knappast av förtröstan om att få adekvat hjälp med sina forskningsfrågor.

Jag vidhåller min uppfattning om det hövliga i att besvara frågor i det forum som frågeställaren valt, oavsett om det är Anbytarforum, Arkivguiden eller något annat. Jag har förståelse för Anbytarforums regel om att frågor ställda i detta forum ska besvaras där, och jag tror nog att även du, Jörgen, föredrar att de frågor som ställs i Arkivguiden besvaras i ditt forum och att de få frågeställare du har inte lockas över till annat forum.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12423) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Forumguide) - Söndag den 05 augusti 2012 kl. 22.57
Maud, ditt senaste inlägg borde egentligen tas bort, eftersom det är ett brott mot forumreglerna (punkt 4 om personangrepp), men eftersom du inte nämner någon vid namn, så får det i detta enskilda fall ligga kvar - som en illustration till vad som inte ska förekomma här i Arkivguidens Forum, men man dessvärre ofta råkar ut för i Anbytarforum: 'Recensioner' av skribenter personligen i stället för synpunkter i de diskuterade sakfrågorna.

Detta är det absolut viktigaste skälet till att jag har tröttnat på Anbytarforum, eftersom det ofta får ligga kvar där utan moderatoringripande. Jag har för länge sedan fått nog av att behöva ägna mina inlägg åt försvar mot påhopp i stället för åt själva forskningsfrågorna. Och påhopp kan ju komma som en blixt från klar himmel; t.ex. kan ju minsta välmenta forskningstips ses som "pekpinnar", och så är cirkusen igång.

Vad gäller ditt personangrepp på de som enligt dig "till icke obetydlig del befolkar" Arkivguidens Forum, så bör man aldrig döma andra när man inte ens själv anser sig insatt i de enskilda fallen. F.ö. kan jag bara komma på två fall där någon som har skrivit i Arkivguidens Forum råkar att vara avstängd från Anbytarforum, och i inget av de fallen har jag sett någon motivering med täckning i "ordningsreglerna" - inte de skriftliga i varje fall; de oskrivna varierar ju efter behov hos 'ordningsmakten'...

När det gäller dina påståenden om "talrika inlägg med angrepp på Släktforskarförbundet, Anbytarforum och enskilda forskare", så är det i själva verket ytterst av inläggen i Arkivguidens Forum där Släktforskarförbundet (och deras forum eller andra delar av verksamheten) över huvud taget nämns. Och där det sker, så är det för att det har samband med den fråga som diskuteras. Några diskussioner där Släktforskarförbundet är själva diskussionsämnet förekommer inte alls, och ska heller inte förekomma.

Och enskilda forskare "angrips" över huvud taget inte här, varken för deras "påstådda tillkortakommanden" eller annat - tvärtom var, som sagt, ett av huvudskälen till att starta Arkivguidens Forum att det ska finnas ett forum där man inte behöver frukta att bli överfallen medan moderatorn passivt tittar på.

Däremot har det vid enstaka tillfällen framförts kritiska synpunkter på kvaliteten på forskning som har publicerats i tryckt form eller i register, och sådant måste man både räkna med och tåla om man väljer att mot betalning eller i officiella sammanhang publicera sin forskning. Kritik med sakargument är inte "angrepp", och har man sakargument mot kritiken, så är man välkommen att svara.

Dina svepande fördömanden är i samma stil som sådant man ofta ser från officiellt håll i Sveriges Släktforskarförbund när de hör eller ser något som inte behagar dem - och dit hör bl.a. Arkivguidens Forum. Men sådan vulgärdemagogi tar inte den till som har sakargument...

F.ö. är det inte alltför intressant vad du med AF-glasögonen på "fylls av förtröstan" om att andra ska få hjälp med här i Arkivguidens Forum. Har du några sakargument - t.ex. statistik över hur stor andel av efterlysningar och andra frågor som besvaras i respektive forum?

För att återgå till själva ämnet för den här diskussionen: Vad dina avslutande ord beträffar, så föredrar jag självklart att frågor som ställs i Arkivguidens Forum också besvaras här. Men att föredra det är inte det samma som att förbjuda svar på annat håll. Jag är inte intresserad av vare sig tävling eller prestigekrig med andra forum. Låt folk fråga och svara var de vill.

Till sist vill jag bara påpeka för alla att fortsatta kommentarer och omdömen (allmänna eller individuella) om personer (namngivna eller inte) som deltar i Arkivguidens Forum kommer att tas bort, inklusive svar på sådana inlägg. I Arkivguidens Forum är det sakfrågorna, inte skribenterna personligen, som ska diskuteras!
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12428) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Maud Svensson (Mauds) - Måndag den 06 augusti 2012 kl. 17.14
Bildar man ett missnöjesparti får man de missnöjda som medlemmar.

Du startade Arkivguiden på grund av missnöje med Anbytarforum och följaktligen fick du användare som också är missnöjda med Anbytarforum. Vilket oundvikligen sätter en rättshaveristisk prägel på inlägg som berör bland annat Anbytarforum och släktforskarförbundet – och de är många. Man får vara ytterligt känslig som moderator för att kalla ett sådant påpekande av faktum för personangrepp, i synnerhet som ingen person nämnts. Däremot förekommer i ditt forum verkliga personangrepp – med namns nämnande – som av någon anledning inte föranlett ingripande från din sida.

Det är – och det kan du inte vara omedveten om – denna atmosfär av rättshaveri som är ditt forums (liksom på sin tid, nu närmast avsomnade, missnöjesforumet Nog.nu:s) stora problem, inte att en länk raderats i Anbytarforum i enlighet med detta forums regler.

Visst har frågeställare fått svar i Arkivguiden – oftast av dig själv, förefaller det som vid stickprov, och orsaken till det torde vara att det samlade intresset hos dina besökare att ägna sig åt släktforskning och besvara frågor är mindre än lusten att kritisera det ena och det andra, eller den ena och den andra. Det förklarar varför du har 0 eller bara ett par, tre inlägg i (uppskattningsvis, jag har inte räknat) 75-80 procent av socknarna. Det är på användarna det kommer an om ett forum av detta slag ska bli välbesökt eller inte: endast genom att i positiv anda ställa forskningsfrågor och ge kompetent hjälp och vägledning i andras forskningsproblem lockar man forskningsintresserade deltagare, medan frekventa missnöjesyttringar över allehanda, till exempel andras forskningsinsatser, får motsatt effekt.

Avslutningsvis önskar jag dig ett uppriktigt lycka till med Arkivguiden, som är ett ambitiöst projekt som förtjänar ett bättre öde än att dväljas i släktforskarrörelsens mörka periferi. Men det är inte lätt när det redan finns ett stort, välkänt och i huvudsak välfungerande forum med många nöjda användare. Som du vet svarar jag ofta på forskningsfrågor där och skulle gärna göra det även i ditt forum – om det inte vore för atmosfären här inne som jag upplever som obehaglig.

Och detta var mina sista ord i denna diskussion.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12431) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Forumguide) - Tisdag den 07 augusti 2012 kl. 09.17
Tänk vad lugnt och fridfullt det vore om alla hade vett på att uppföra sig som Yngve Nöjd. :-)

"Jag heter Yngve Nöjd. Jag tycker att det är bra som det är. Det här med politiker, regeringen och vädret är väldigt bra. Jag är så nöjd och glad med allting."

Om alla vore lika nöjda med allt, så skulle vi ha ett parti, en dagstidning, en radiokanal, en TV-kanal, ett bokförlag, en butikskedja, ett släktforskningsforum - och inga personer som är oförskämda nog att vara missnöjda med den rådande ordningen.

Allvarligt talat, Maud, det är nog svårt att finna inlägg som så kännetecknas av just missnöje som dina. Du gnölar och gnäller, spottar och fräser, fördömer och anklagar - utan att prestera något som helst konstruktivt och utan några fakta för att styrka de påståenden som du slungar ut. Och när du några gånger skenbart närmar dig faktaredovisning, så blir det med reservationer som "jag är inte insatt i varje enskilt fall", "förefaller det som vid stickprov", "uppskattningsvis, jag har inte räknat"...

Du verkar följa mottot "Förstör inte en god historia genom att kontrollera fakta". Men låt oss göra det, låt oss kontrollera fakta.

Hur många diskussioner blir det träff på om man söker i forumet på "släktforskarförbund" och "anbytarforum". Svaret är att det blir träff på 35 respektive 119 sidor, men det blir något färre diskussioner, eftersom en del diskussioner har med mer än en sida (alltså när diskussionerna har uppnått så många inlägg att de har delats upp på flera sidor).

Men ingen (noll, 0) av dessa diskussioner har Släktforskarförbundet eller Anbytarforum som diskussionsämne. De absolut flesta gäller inlägg där Släktforskarförbundet bara har omnämnts som utgivare av olika publikationer eller arrangör av släktforskningsevenemang, respektive forskares hänvisning till uppgifter i inlägg i Anbytarforum (inte sällan med en länk till inlägget :-)).

Det går också att hitta en handfull diskussioner där det i något eller några inlägg bland alla andra har framförts försynt kritik mot något som rör Släktforskarförbundet. T.ex. finns en diskussion där det bland förslag och synpunkter på hur en gravstensinventering bör genomföras också finns några invändningar mot en del detaljer i rutinerna för Släktforskarförbundets inventering. Och du kan säkert hitta några fler sådana exempel om du börjar att kolla fakta, Maud. Lycka till!

Men antalet diskussioner där det verkligen har framförts hård kritik mot Släktforskarförbundet, eller rättare sagt dess ledning - diskussioner som kommer åtminstone i närheten av de häftiga förbundsdiskussioner som genom åren har förekommit i ditt välfungerande Anbytarforum med dess behagliga atmosfär - det antalet är... en (1). Nämligen Internettjänster: Släktforskning på nätet.

Den diskussionen startades inte för att framföra kritik mot Släktforskarförbundet - tvärtom, vilket framgår av diskussionen. Kritiken mot förbundsledningen började med anledning av dess hårresande agerande mot utgivaren av den sajt som är diskussionens egentliga ämne. Det gav sig då självt att diskussionen också gled in på tidigare agerande från samma håll, eftersom detta långt ifrån var något unikt fall.

Till saken hör också att den diskussionen startades i maj i år - när Arkivguidens Forum existerat i tre och ett halvt år. Det är en imponerande prestation att dessa inlägg så totalt har kunnat sätta sin prägel på forumet att de har skrämt bort så många från att delta i forskningsdiskussioner - t.o.m. retroaktivt... :-)

Den som är intresserad av hur Arkivguidens Forum startade samt dess förhållande till Anbytarforum rekommenderas att läsa det första inlägget som gjordes i forumet: Arkivguidens Forum har öppnat!

När någon startar t.ex. en ny tidskrift eller ett nytt diskussionsforum, så använder man sig av en självklar rättighet i ett demokratiskt samhälle med yttrandefrihet. Att framställa dessa "missnöjda" som suspekta genom att misstänkliggöra, förtala och förlöjliga dem är däremot inte något som hör hemma i en demokrati; det är metoder som vi är vana att se användas av makthavare i en helt annan typ av samhälle. Vitryssland är ett aktuellt exempel.

Och det är samma metoder som du använder i din nedvärderande och föraktfulla beskrivning av de som "befolkar" Arkivguidens Forum. Du ser några inlägg som du inte gillar - och genast har forumet en "obehaglig atmosfär"; och du upptäcker några skribentnamn som du tydligen inte tål åsynen av - och genast sätter du "rättshaverist"-stämpel på forumets användare.

Ditt agerande är minst sagt märkligt. Det var tre år sedan som du senast skrev något i Arkivguidens Forum. Under den tiden har du alltså inte haft något att säga här, varken positivt eller negativt, varken om en forskningsfråga eller något annat - och plötsligt får du så detta stora behov av att spy galla över forumet och dess användare.

Alibit för din inledande provokation (som du själv kallar det) var alltså att jag här i forumet upplyst om (och i NOG:s Forum kritiserat) raderingen i Anbytarforum av en länk till ett efterlysningssvar i Arkivguidens Forum. Du försvarar den raderingen och den punkt i Anbytarforums "ordningsregler" som den motiveras med, och ställer dig därmed bakom förbundsledningens prioritering av det egna revirpinkandet framför hjälp åt de som ställer forskningsfrågor i deras forum.

Varför inte nöja dig med det? Varför anstränga dig så för att samtidigt framställa Arkivguidens Forum som något i "släktforskarrörelsens mörka periferi" som alla forskare bör hålla sig undan? Varför är det så angeläget att skrämma bort folk från att delta i diskussionerna här?

Det enda du åstadkommer med dina inlägg är just att skapa den obehagliga atmosfär som du talar om - och samma olustkänsla inför att kolla efter nya inlägg som jag alltför väl känner igen från min aktiva tid i Anbytarforum: Vilka nya påhopp finns bland inläggen den här gången? Hur lång tid ska jag behöva slösa på att bemöta otidigheter, förvrängningar och lögner?

Skillnaden mot liknande upplevelser i Anbytarforum är att här är jag moderator och kan ta bort dina inlägg - vilket jag naturligtvis borde göra, eftersom de är grova påhopp på forumets användare. Men om jag tar bort dessa solklara brott mot forumreglerna, så är det inte svårt att räkna ut vad som kommer från det svenssonska propagandaministeriet: Jag anklagar förbundsledningen för censur i Anbytarforum och sedan censurerar jag själv när mitt eget forum får kritik. Eller för att använda formuleringen i ditt senaste inlägg:

"Man får vara ytterligt känslig som moderator för att kalla ett sådant påpekande av faktum [om rättshaverister] för personangrepp..."

En positiv sak hittar jag i varje fall i ditt senaste inlägg: Dina avslutningsord. Den här "diskussionen" är nämligen fullständigt meningslös, eftersom du inte bryr dig det minsta om fakta, utan bara är intresserad av att smutskasta Arkivguidens Forum.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eftersom Maud nu självmant har avslutat sitt deltagande i den här diskussionen, så stänger jag den för nya inlägg.

Diskussionen innehåller som sagt inlägg som egentligen borde ha tagits bort, enligt forumreglerna, men av ovannämnda skäl fått ligga kvar. Inlägg som inte borde finnas här ska naturligtvis inte heller vara utgångspunkt för vidare diskussion.

Om någon är intresserad av att diskutera det egentliga ämnet för den här diskussionen, som det hela började med, alltså principfrågan om det lämpliga eller olämpliga med länkning till och från andra forum, så är det bara att starta en ny diskussion. Men där kommer i så fall forumreglerna att tillämpas utan undantag...
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)