Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Meddelanden   >  
Skillnaden mellan Arkivguidens Forum och Anbytarforum
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post919) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Forumguide) - Fredag den 03 oktober 2008 kl. 20.59
När nu Arkivguidens Forum har öppnat, så kan det vara på sin plats med en genomgång av skillnaderna mellan detta forum och Anbytarform - eftersom det är den jämförelsen som 'alla' kommer att göra:

Både släktforskning och hembygdsforskning

Den första skillnaden man ser mellan de båda forumen är att Anbytarforum är ett diskussionsforum för släktforskning, medan Arkivguidens Forum är ett diskussionsforum för både släktforskning och hembygdsforskning.

Avgiftsfritt

En annan skillnad som snabbt märks, inte minst i plånboken, är att Anbytarforum är avgiftsbelagt, medan ett användarkonto i Arkivguidens Forum är avgiftsfritt.

Det betyder att i Arkivguidens Forum behöver ingen nybörjare betala en årsavgift för att få 'starthjälp'. Inte heller kostar det något att hjälpa till med svar på efterlysningar och andra frågor.

Tillägg: Den 11 maj 2009 - efter att Släktforskarförbundet hade skickat ut årets inbetalningskort för det obligatoriska "frivilliga bidrag" som alla måste betala för att få ett användarkonto - så meddelade förbundsstyrelsen att Anbytarforum, efter ett drygt år med avgift, åter igen är avgiftsfritt. Men de som redan hade hunnit att använda de nyligen erhållna inbetalningskorten får inte pengarna tillbaka, eftersom kontoavgiften inte var en avgift, utan ett "frivilligt bidrag"...

Inget snokande

Därefter ser man ännu en stor skillnad vid kontoregistreringen:

Här i Arkivguidens Forum behöver man bara uppge namn och epostadress.

Men i Anbytarforum ska man dessutom lämna adress, födelsedatum och telefonnummer!

Snabb kontoregistrering

När man har fyllt i namn och epostadress i formuläret för att registrera ett användarkonto i Arkivguidens Forum, så får man automatiskt en aktiveringsnyckel per epost. Och därefter är det bara att aktivera kontot och börja att använda det.

Men i Anbytarforum ska kontoansökan kontrolleras manuellt - när den ansvarige förbundsfunktionären har tid med det bland övriga arbetsuppgifter. Det viktigaste vid den kontrollen är att jämföra de lämnade personuppgifterna med folkbokföringen! Därefter får man - eventuellt - ett användarkonto.

Epostprenumeration på sockendiskussioner

När det gäller forumets organisation, så är det framför allt på två punkter det skiljer.

Den första gäller indelningen i ämnen och underämnen, vilket får betydelse framför allt vid epostabonnemang på inlägg.

Om man vill abonnera på alla inlägg från en viss socken, så går det utmärkt i Arkivguidens Forum. Men i Anbytarforum kan man inte specificera abonnemanget mer än till ett visst landskap - och därmed får man epostlådan fylld med inlägg också från alla andra socknar i samma landskap.

Orsaken är att man i Discus (det program som används av båda forumen) bara kan specificera ämnesvalet ned till den andra nivån i 'ämneshierarkin'. Och här i Arkivguidens Forum ligger varje landskap som ett eget huvudämne, med socknarna som underämnen direkt under respektive landskap. Men i Anbytarforum har man några onödiga mellannivåer som gör att socknarna hamnar först på den fjärde 'våningen'.

Det samma som för socknarna gäller naturligtvis också vid inläggsabonnemang på andra ämnen i Arkivguidens Forum, som till exempel diskussionerna om olika regementen.

Översiktligare diskussioner

Den andra stora skillnaden i forumens organisation gäller översiktligheten i de olika diskussionerna.

I Anbytarforum blandas alla efterlysningar huller om buller i en enda diskussionstråd för varje socken.

I Arkivguidens Forum får däremot de enskilda efterlysningarna sina egna diskussionstrådar under varje socken. Det blir därmed lätt att följa allt som sker i en socken, samtidigt som allt som rör en viss efterlysning hålls samman under en egen rubrik.

Även detta gäller naturligtvis för övriga ämnen. Det innebär till exempel att det inte bara går att lämna länktips under Länktips; där går också utmärkt att kommentera och diskutera de enskilda tipsen, eftersom varje tips får en egen rubrik/diskussionstråd.

Och för att det snabbt ska gå att se vad som är aktuellt, så sorteras de olika diskussionstrådarna kronologiskt under varje socken (och andra underämnen), med den diskussion överst som senast fick ett nytt inlägg.

Andra ämnen

Det skiljer också en del i ämnesindelningen. Bland det som finns i Arkivguidens Forum, men saknas i Anbytarforum, kan nämnas att regementen och båtsmanskompanier har fått egna diskussioner. Vidare finns inte bara länktips, utan också arkivtips och litteraturtips. Och under varje landskap finns diskussioner om ortnamn och dialekter. Också en del annat är annorlunda.

Utanför forskarsalen

I Arkivguidens Forum kan man inte bara fråga, svara och diskutera. Under Berättelser om gångna tider finns också möjlighet att berätta om sin forskning.

I Anbytarforum fanns tidigare avdelningen Kantstött porslin, där man kunde diskutera annat än släktforskning - men den stängdes med dunder och brak härom året. Men i Arkivguidens Forum finns Fikarummet, där man kan koppla av från forskningen en stund tillsammans med forskarkollegor.

Inga diskussioner om diskussionen och 'recensioner' av användarna

Det finns inget som så lätt kan få en diskussion att urarta som en diskussion om diskussionen eller 'recensioner' av andra användare. Men här ska sådant inte förekomma; i Arkivguidens Forum ska diskussionerna handla om sakfrågorna. Personangrepp och andra brott mot forumregler plockas bort av forumguiden, liksom eventuella kommentarer till dessa.

Om någon menar att en annan användare har brutit mot forumreglerna, så ska detta anmälas direkt till forumguiden (moderatorn för Arkivguidens Forum), inte kommenteras i forumet.

Den som vill diskutera hur man ska eller inte ska uppföra sig i ett diskussionsforum kan i stället göra det under Netikett. Där är det dock enbart olika företeelser eller typer av uppträdanden som ska diskuteras; inga enskilda användare ska hängas ut där.

Likhet inför 'lagen'

I Arkivguidens Forum gäller reglerna lika för alla. Här finns inga favoriter som kan bära sig åt som de vill mot andra användare, och inga rättslösa som kan utsättas för vilka angrepp som helst för att moderatorn personligen ogillar dem.

I Arkivguidens Forum försvinner heller inga inlägg spårlöst utan kommentar eller förklaring, som oliktänkande i en bananrepublik.

Och i Arkivguidens Forum finns forumregler, inte "ordningsregler". Reglerna är numrerade, så att det är lätt att hänvisa till en viss regel; och kommentarerna är åtskilda från själva reglerna, för överskådlighetens skull. Och här finns inga 'gummiregler', som att "oförsiktigt formulerade" inlägg kan raderas.

Användarna har rätt och möjlighet att framföra synpunkter och förslag

Se under Synpunkter är välkomna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Det var något om skillnaderna mellan forumen. Någon anser måhända att ovanstående beskrivning inte är helt objektiv - och det står det ju var och en fritt att tycka... :)

Vilket alternativ som är att föredra står det naturligtvis också var och en fritt att bilda sig en egen uppfattning om, vilket lämpligen görs efter att man har prövat på de båda forumen i praktiken. Och att registrera ett användarkonto i Arkivguidens Forum är som sagt enkelt - och utan 'flygplatskontroll'...
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)