Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Meddelanden   >  
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17830) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Tisdag den 15 maj 2018 kl. 00.29
Det är i dessa dagar mycket ståhej i snart sagt alla sammanhang om EU:s nya dataskyddsförordning (på engelska kallad General Data Protection Regulation, förkortat GDPR) som träder i kraft den 25 maj. I vår 'bransch' är det aktuellt bl.a. genom det senaste påhittet i Anbytarforum (länk till mitt inlägg i diskussionen om Anbytarforum här i AGF, där man kan läsa mer om nämnda påhitt).

Hur påverkas då Arkivguidens Forum (AGF) av GDPR? I stort sett inte alls, av följande skäl:

Inläggstexten

· En grundläggande regel i GDPR är att den inte gäller för avlidna personer.

· Enligt forumets regler är det inte tillåtet att lämna personuppgifter om nu levande personer.

För inläggstexten gäller GDPR alltså i praktiken inte.

Användarkontona

· De enda uppgifter som är obligatoriska att lämna vid kontoregistreringen är, och har alltid varit, namn och epostadress, och av dessa är det endast namnet som publiceras.

· De uppgifter som finns i användarnas s.k. profiler är, förutom namnet, helt frivilliga och kan när som helst läggas till, ändras och tas bort av respektive användare själv genom att logga in på kontot.

Att namn och epostadress är obligatoriska uppgifter vid registreringen framgår av forumets regler (som det länkas till både vid kontoregistreringen och nederst på alla sidor i forumet):

"2 b) För att få ett godkänt personligt användarkonto ska användaren lämna korrekt för- och efternamn (hela namn, ej initialer), samt en fungerande epostadress där användaren kan nås."

Och i kommentaren till reglerna förklaras varför:

"Orsaken till att man ska uppge sitt namn är helt enkelt att det hör till god ton att man presenterar sig innan man kliver in i en diskussion eller ber om hjälp med forskningen, samt att den som får en uppgift i forumet ska veta vem uppgiftslämnaren är. Det sistnämnda är en självklarhet i forskningssammanhang.

Epostadressen behövs för att redaktionen ska kunna komma i kontakt med användaren. Det är dock användaren själv som avgör om epostadressen ska synas offentligt."


I Anbytarforum meddelar nu anbytarvärden att man har "valt att slopa kravet på bostadsadress, telefonnummer och födelseår" vid kontoregistreringen. I Arkivguidens Forum kommer det dock inte att slopas något sådant krav - man kan inte slopa något som aldrig har funnits... :-)

För undvikande av missförstånd upprepar jag: I Arkivguidens Forum är det, och har det alltid varit, endast namn och epostadress som är obligatoriska uppgifter för att registrera ett användarkonto! Jag har som administratör av forumet inte större behov av att veta användarnas bostadsadress, telefonnummer och födelseår än deras skonummer - så varför skulle jag samla in de uppgifterna? Det görs alltså inte, och har heller aldrig gjorts.

I Anbytarforum går man dock ett steg längre. Så här skriver anbytarvärden bl.a.:

"Vi har även valt att byta visat namn till användarnamn, en ändring som successivt kommer att fullbordas till den 25 maj. Bakgrunden till denna ändring är bland annat att användarnas för- och efternamn är en personuppgift."

Man tar sig för pannan! De tycks tro att GDPR helt förbjuder användandet av alla typer av personuppgifter i alla sammanhang - men så är det naturligtvis inte. Dessutom har man tydligen inte förstått att också användarnamnet faktiskt är en personuppgift, eftersom det "enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en levande person". Om man tar bort skribenternas riktiga namn från inläggen med motiveringen att de är personuppgifter, så borde man alltså i konsekvensens namn ta bort användarnamnen också... :-)

Hur blir det då här? Jo, Arkivguidens Forum kommer inte att förvandlas till ett anonymt klotterplank! Och orsaken till att användarnas riktiga namn även i fortsättningen kommer att synas i inläggen, som sig bör i ett seriöst forskningsforum, framgår av ovanstående citat ur reglerna och kommentaren till dem.

När man deltar i en offentlig diskussion i ett forum, så är det helt frivilligt, och fullt jämförbart med att skriva en debattartikel i en tryckt tidning. Och om forumets regler säger att skribentens riktiga namn ska publiceras i inlägget, och man godkänner reglerna vid kontoregistreringen, så har man alltså själv valt att publicera sitt namn. Vill man inte publicera sitt namn i det sammanhanget, så är det bara att avstå från att skriva inlägg.

Namnet är alltså inte en uppgift som samlas in av forumets utgivare för ett annat ändamål; tvärtom är ju själva poängen med att registrera ett konto just att man ska delta i diskussionerna. Namnet används alltså i forumet för det ändamål som det har registrerats (artikel 5 punkt 1b i GDPR) och så länge som behövs för att uppfylla det ändamålet (artikel 5 punkt 1e), och det sker helt frivilligt och i enlighet med det avtal som har slutits mellan forumet och användaren/skribenten (artikel 6 punkt 1a-b) vid kontoregistreringen.

Dessutom finns det undantag för yttrande- och informationsfrihet (artikel 85 punkt 2) i GDPR, bl.a. "för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande".

Det är också så att inläggsskribenten har upphovsrätten till sitt eget inlägg. Naturligtvis inte till enskilda fakta (namn, orter, årtal m.m.) i inlägget - sådant finns det ingen upphovsrätt till - men till den med egna ord formulerade inläggstexten. Vidare har den som lagt ned stor möda på att gräva fram svårfunna uppgifter ur arkivens gömmor eller gjort en omfattande sammanställning av uppgifter ur många olika källor rätt att få stå för det egna forskningsresultatet. Detta är ytterligare två skäl till att det behöver framgå av inlägget vem författaren är. Då kan ju inte en forumadministratör plötsligt bara plocka bort den uppgiften, och därmed i efterhand ändra förutsättningarna för publiceringen utan skribentens tillstånd!

Jag kan slutligen tillägga att det inte finns någon offentligt tillgänglig lista med alla användarkonton i Arkivguidens Forum. Och de s.k. profilerna kan endast nås via länk från respektive användares egna inlägg, där det f.ö. är just skribentens namn som utgör länken. Det är alltså bara jag, som administratör av forumet, som kan se att en viss person har ett användarkonto, så länge denne inte har valt att skriva något inlägg.

Se också vad som står under Personuppgifter på sidan Om Arkivguidens Forum.
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)