Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Västergötland (socknar K-N)   >   Karl Johan   >  
Josefina Amalia Arhenius, född 1824
Diskussionen är en fortsättning på Härlunda: Anders Abrahamsson Hallberg, född 1818, som ursprungligen låg under Obestämd socken i Västergötland.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17407) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 11 maj 2017 kl. 13.18
Josefina Amalia Arhenius kom som sagt till Garnisonsförsamlingen 1842. Så här ser hennes flyttattest ut:

Garnisonsförs. HII:26, n:r 271

(Garnisonsförsamlingen HII:26, n:r 271. Bilden från SVAR.)

Attesten är som synes daterad den 28/10 1842, och det står att hon redan i maj fick en attest, men förlorat den, så därför får hon nu en ny. Och här står alltså att hon är född den 13/4 1823 - men varifrån fick prästen det? Hade han smuttat på nattvardsvinet? :-)

Av underskriften framgår (om än inte särskilt tydligt... :-)) att den är skriven i Karl Johans församling ("Carl Joh:s flg"). Och för att kunna flytta ut därifrån med attest, så måste man antingen vara född där eller ha flyttat in dit - d.v.s. prästen måste ha någonstans att hämta sina uppgifter ifrån. Hade det bara varit muntliga uppgifter från den flyttande själv, så skulle det ha stått det i attesten.

Och i landsarkivets gemensamma födelseboksregister för Karl Johan, Marieberg och Amiralitetsvarvsförsamlingens födelseböcker finns bara en enda notering för namnet Arhenius (oavsett stavning) och det är Josefina Amalia den 9/4 1824, med föräldrarna Samuel Arenius och Anna Maria Nordström (och de namnen stämmer med originalets notering den dagen; C:1, s. 25). Den 13/4 1823 föddes det över huvud taget ingen i Karl Johan, oavsett namn.

(Karl Johan bildades 1821 genom sammanslagning av Marieberg och Amiralitetsvarvsförsamlingen. Därför det gemensamma registret.)

I Karl Johans inflyttningsregister (över inflyttades attester) finns också bara en notering för Arhenius: Styrmansenkan Anna Maria (född den 2/4 1799) som flyttar in 1833, med nummer 108. (Den attesten skulle vara intressant att läsa, men den finns ännu inte på nätet, varken hos AD eller SVAR.) Av inflyttningslängden (BI:1, s. 12) framgår bara att hon kom från "Göteborg", utan upplysning om vilken församling där, men en koll i registren för stadsförsamlingarna visar att det var Kristine. (Karl Johan hörde inte till Göteborg då, församlingen införlivades med staden först 1868.)

Anna Maria och dottern Josefina Amalia hade kommit till Kristine 1832, och var alltså bara där i ett år. Och i Kristines personalförteckning (som man hade i stället för husförhörslängder vid den här tiden) står att dottern är född den 9/4 1824.

Eftersom Karl Johans flyttregister bara omfattar attester, så är det naturligtvis möjligt att någon flyttat in utan att attesten finns bevarad i dag - men då ska den personen, förutom att finnas i den oregistrerade inflyttningslängden, också finnas i husförhörslängden, och de längderna är registrerade.

I husförhörslängsregistren står: "I registret upptagas samtliga i husförhörslängden nämnda personer med undantag av barn, som äro skrivna tillsammans med föräldrarna och som icke bära annat efternamn är fadern."

Med andra ord: Om alla registrets Arheniusar slås upp i originallängderna, så hittar man henne om hon bor hos föräldrar med samma efternamn. Och bor hon hos någon med annat efternamn, så står hon själv i registret.

Nu är det naturligtvis möjligt att man kan ha gjort en miss vid registreringen - sådant ska man alltid räkna med - men från 1823/1824 till 1842 finns det sju husförhörslängder i Marieberg/Karl Johan (se nedan), och det är ju trots allt inte särskilt sannolikt att man lyckats att missa vid registreringen av alla... :-)

Möjligheten finns ju också att hon inflyttat till Karl Johan relativt sent, och därför kanske bara missats vid registreringen av en eller två husförhörslängder, samtidigt som man också missat vid registreringen av hennes flyttattest (eller den inte är bevarad och därför saknas i registret) - men då borde hon i varje fall finnas i den oregistrerade inflyttningslängden (BI:1 eller BI:2). Vill man vara riktigt noggrann, så kollar man från den äldsta längden (som börjar 1826). Inflyttningslängderna är upplagda i bokstavsordning, så man behöver bara kolla alla under A... :-) Men dessa längder har jag inte kollat.

Däremot har jag kollat originalen av husförhörslängderna (d.v.s. slagit upp alla Arhenius som finns i registren), och det som jag har funnit där följer här nedan. Ibland finns personerna på flera ställen i samma längd, och då är det inte så lätt att veta i vilken ordning de noteringarna har gjorts. Det är nämligen inte mycket till upplysningar som står om personerna i dessa längder; oftast bara namn och födelseår, ibland också datum. Ibland kan det stå "flyttad", och i sällsynta fall vart, men ofta är de bara strukna utan förklaring.

Jag har i varje fall gjort ett försök att sortera de olika noteringarna i trolig kronologisk ordning (men utan garantier för att jag lyckats). T.ex. har jag funnit det mest sannolikt att när Anna Maria har titeln "hustru", så är den äldre än när hon står som "enka" - och när en person noteras som "död", så är det den sista noteringen... :-)

Det här är vad jag funnit [det som står inom klamrar är mina egna kommentarer]. ("55 Älskad", "24 Den 19:e Augusti" m.m. är fastigheternas nummer och namn. :-))

--------------------

Marieberg AI:4 (1821-1824)

Majornas 2:a rote - 55 Älskad
s. 266
styrman Samuel Arrenius 10/3 1773 idkar näring
hustru Anna Maria Nordström 1798 [inklämd mellan raderna]
hustru Christina 1760 död [struken]
dotter Josephina 1824

--------------------

Marieberg AI:5 (1825-1828)

Majornas 2:a rote - 55 Älskad
s. 260
styrman Samuel Arrenius 10/3 1773
hustru Anna Maria 1798
dotter Josephina 1824

--------------------

Karl Johan AI:1 (1828)

Majornas 2:a rote - 55 Älskad
s. 312
styrman S Arrenius 1773 CJ
hustru Anna Maria 1800
dotter Josephina Amalia 1824

Majornas 1:a rote - 89 Barkensfröjd
s. 153
Samuel Arenius 10/3 1773

--------------------

Karl Johan AI:2 (1829-1834)

Majornas 1:a rote - 89 Barkensfröjd
s. 162
f. styrman Sam. Arhenius 10/3 1773 CJ flyttad

Majornas 2:a rote - 34 Bergningen
s. 318
åkaren Swen Nordström 1764 CJ
(enkan och dottern Anna M. Arrhenius 2/4 1799 Chr. f. [inklämd mellan raderna])
dottern Anna Mar. Arrenius 1799 flyttad [urspr. text]
dess dotter Josephina Amalia flyttad [urspr. text]
[inom parentes = ej aktuellt här; se samma sida här nedan]

Majornas 6:e rote - 24 Den 19:e Augusti
s. 794
hustrun [!] Maria Ahrenius 1799 CJ [struken]
dottern Josephina Amalia 1824 [struken]

Majornas 1:a rote - 138 ett hus
s. 242
f.d. styrman Sam. Arhenius 10/3 1773 CJ död

--------------------

Kristine AI:2 & AI:4 (1824-1860)

s. 15 (AI:2) & uppsl. 16 (AI:4)
styrmansenkan Anna Maria Arrhenius 2/4 1799 infl. 1832, utfl. 1833
dtr Joseph. Am. 9/4 1824 infl. 1832, utfl. 1833

--------------------

Karl Johan AI:2 (1829-1834)

Majornas 2:a rote - 34 Bergningen
s. 319
enkan Maria Arenius 1802 [!] Chr. f. [struken]
dotter Josephina 1824 [struken]

Majornas 2:a rote - 34 Bergningen
s. 318
åkaren Swen Nordström 1764 CJ
enkan och dottern Anna M. Arrhenius 2/4 1799 Chr. f. [inklämd mellan raderna]
(dottern Anna Mar. Arrenius 1799 flyttad [urspr. text])
(dess dotter Josephina Amalia flyttad [urspr. text])
[inom parentes = ej aktuellt här; se samma sida här ovan]

Majornas 2:a rote - 59 Rådet
s. 339
styrmansenkan Maria Arenjus 1799 död "... [?] ej skattskrivna"
dotter Josephina Amalia

--------------------

Karl Johan AI:3 (1835-1836)

Majornas 2:a rote - 34 Bergningen
s. 290
åkaren Swen Nordström 1764
f dotter Sophia [!] Arenius 1824

--------------------

Karl Johan AI:4 (1837-1839)

Majornas 2:a rote - 57 Dygden
s. 270
enkan Maria Arehnjus 1800 [!] död [struken]
dotter Josefina Amalia 1824 [struken]

Majornas 2:a rote - 34 Bergningen
s. 250
åkaren Sven Nordström 1764
f dotter Josehina Arenius 1824 [inklämd mellan raderna]

--------------------

Karl Johan AI:5 (1840-1843)

Majornas 2:a rote - 34 Bergningen
s. 224
åkaren Sven Nordström 1764 [struken]
d.dotter Sophia [!] Arenius 1824 [struken]

--------------------

En intressant sak här är att Samuel står skriven ensam några gånger innan han dör, samtidigt som Anna Maria med titeln hustru står tillsammans med dottern, men utan man. Hade de flyttat isär? Det ser inte bättre ut...

En underlig detalj: I längden 1837-1839 dyker plötsligt Anna Maria upp igen, fyra år efter sin död (och utan att ha varit med i föregående längd) - visserligen med noteringen "död", men ändå...

I dödboken hittar vi Samuel den 26/5 1831 (C:1, s. 405), och Anna Maria den 15/11 1833 (s. 419). Därefter bor alltså Josefina Amalia hos morfadern Sven Nordström.

Samuels och Anna Marias dotter står alltså inte med födelsedatum en enda gång (utom vid den korta visiten i Kristine), bara år - och det är varje gång 1824.

Jag skulle bli förvånad om det visar sig finnas ytterligare en Josefina Amalia Arhenius, född den 13/4 1823. Nej, jag håller nog en slant på vinteorin - möjligen med svagt lysande vaxljus som en förmildrande omständighet... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17410) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jan-Olof Andersson - Torsdag den 11 maj 2017 kl. 17.25
Fantastiskt!

Med tanke på det mycket ovanliga namnet så drog jag också slutsatsen att det inte kan finnas två. Så vinteorin är nog en mycket bra teori :). Före mitt AD abonnemang gjorde jag en sökning på Arrhenius och fick då upp Sophia 1824 som jag vid den tidpunkten trodde var en syster eller annan släkting. Bra också att föräldrarna plus morfar är fastställda så arbetet kan gå vidare - till att börja med genom att vandra igenom Majorna (fina fastighetsnamn btw :)).

Tack för en superfin insats!

Hälsningar
Janne
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)