Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >  
Västergötland (socknar O-S)
Här diskuteras släktforskning och hembygdsforskning i Västergötland.

Län:
Socknarna i landskapet Västergötland hör, med undantag av några få sentida ändringar, antingen till Göteborgs och Båhus län, Älvsborgs län eller Skaraborgs län; länstillhörighet anges för respektive socken. För socknar i Älvsborgs län som inte återfinns här, se under Dalsland.

Ämnen:
· Det finns en rubrik för varje socken. På den här sidan finns socknar med begynnelsebokstav O-S (se listan nedanför; övriga socknar: A-F, G-J, K-N, T-Ö).
· Om det är okänt i vilken socken som en person hörde hemma eller om flera socknar är berörda, så görs efterlysningen under Obestämd socken.
· Vet man inte i vilken socken som en gård eller annan plats ligger, så ställs den frågan under Ortnamn, där man också kan diskutera ortnamns tolkning och stavning.
· Det finns också de hela landskapet omfattande ämnena Evenemang, Litteratur, Länktips, Forskningsprojekt och Dialekter.
· Forskningsfrågor som inte är knutna till en viss socken eller person, och inte passar under någon annan rubrik, diskuteras under Allmänt.
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
Allmänt om Västergötland
Evenemang i Västergötland
Litteratur om Västergötland
Forskningsprojekt i Västergötland
Dialekter i Västergötland
Ortnamn i Västergötland
Obestämd socken i Västergötland
Od 2008-10-02 16.44 0
Odensåker 2008-10-02 16.44 0
Ornunga 2008-10-02 16.44 0
Oskar Fredrik, se Masthugg
Otterstad 2008-10-02 16.44 0
Ottravad 2008-10-02 16.44 0
Ova 2008-10-02 16.44 0
Partille 2008-10-06 09.20 3
Rackeby 2008-10-02 16.44 0
Ragnhildsdal, se Rångedala
Ransberg 2008-10-02 16.44 0
Redslared 2010-05-28 10.14 2
Remmene 2008-10-02 16.44 0
Revesjö 2008-10-02 16.44 0
Roasjö 2008-10-02 16.44 0
Rommele 2012-10-16 21.27 3
Ruda, se Beateberg
Ryd 2008-10-02 16.44 0
Ryda 2008-10-02 16.44 0
Ryr (Sundals hd, P län), se Sundals-Ryr i Dalsland
Ryr (Valbo hd, P län), se Valbo-Ryr i Dalsland
Ryr (Väne hd, P län), se Väne-Ryr
Råda (Askims hd, O län) 2008-10-02 16.44 0
Råda (Kållands hd, R län) 2008-10-02 16.44 0
Råda (Visnums hd, S län -1970/R län 1971-), se Södra Råda i Värmland
Rådene 2008-10-02 16.44 0
Rångedala 2008-10-02 16.44 0
Rödene 2008-10-02 16.44 0
Rödinge, se Rödene
Sal 2011-07-27 13.24 3
Saleby 2008-10-02 16.44 0
Sandbäck, se Kyrkås
Sandhem 2014-01-12 22.13 3
Sandhult 2008-10-02 16.44 0
Sankt Pauli, se Gamlestad
Sankt Peder 2008-10-02 16.44 0
Segerstad 2008-10-02 16.44 0
Seglora 2008-10-02 16.44 0
Senäte 2008-10-09 19.29 0
Sexdrega 2008-10-02 16.44 0
Siene 2008-10-02 16.44 0
Sil 2008-10-02 16.44 0
Sjogerstad 2011-05-11 15.48 2
Sjötofta 2008-10-02 16.44 0
Skagen, se Undenäs
Skallmeja 2008-10-02 16.44 0
Skallsjö 2013-01-14 21.59 6
Skalunda 2008-10-02 16.44 0
Skara domkyrkoförsamling, se Skara stadsförsamling
Skara hospitalsförsamling 2008-10-02 16.44 0
Skara landsförsamling 2008-10-02 16.44 0
Skara stadsförsamling 2008-10-02 16.44 0
Skarke 2010-04-29 12.59 3
Skarstad 2008-10-02 16.44 0
Skeby 2008-10-02 16.44 0
Skedeskamma (Karl Gustav) 2008-10-02 16.44 0
Skene, se Örby
Skephult 2008-10-02 16.44 0
Skepplanda 2008-10-02 16.44 0
Skofteby 2008-10-09 20.20 0
Skogsbygden, se Nårunga
Skånings-Åsaka 2008-10-02 16.44 0
Skälvum 2008-10-02 16.44 0
Skärv 2008-10-02 16.44 0
Skärvum, se Grolanda
Skölvene 2008-10-02 16.44 0
Skörstorp 2008-10-02 16.44 0
Skövde (Ale hd, P län), se Ale-Skövde
Skövde (Kullings hd, P län), se Kullings-Skövde
Skövde (Kåkinds hd, R län), se Skövde (R län)
Skövde (R län) 2012-11-27 00.20 10
Skövde (Skövde stad, R län), se Skövde (R län)
Skövde landsförsamling, se Skövde (R län)
Skövde stadsförsamling, se Skövde (R län)
Slädene 2008-10-02 16.44 0
Slöta 2008-10-02 16.44 0
Smedby, se Slöta
Smula 2008-10-02 16.44 0
Solberga 2008-10-02 16.44 0
Sparlösa 2008-10-02 16.44 0
Spinnhusförsamlingen, se Göteborgs fattighusförsamling
Starrkärr 2008-10-02 16.44 0
Stensjön, se Fässberg
Stenstorp 2012-09-30 01.56 2
Stenum 2022-02-03 09.55 12
Stora Horn, se Horn
Stora Lundby 2008-11-05 23.48 8
Stora Mellby 2016-05-14 21.57 2
Strängsered 2008-10-02 16.44 0
Strö 2008-10-02 16.44 0
Styrsö 2008-10-02 16.44 0
Sunnersberg 2008-10-02 16.44 0
Suntak 2008-10-02 16.44 0
Suntetorp, se Sventorp
Surteby, se Surteby-Kattunga
Surteby-Kattunga 2008-10-02 16.44 0
Sveneby 2008-10-02 16.44 0
Svenljunga 2008-10-02 16.44 0
Sventorp 2008-12-11 09.36 1
Synnerby 2008-10-02 16.44 0
Säm (Gäsene hd), se Norra Säm
Säm (Kinds hd), se Södra Säm
Särestad 2016-05-15 17.05 5
Säter 2008-10-02 16.44 0
Sätila 2008-11-07 20.56 3
Sätuna 2008-10-02 16.44 0
Sävare 2008-10-02 16.44 0
Sävedalen, se Partille
Södra Björke 2008-10-02 16.44 0
Södra Fågelås, se Fågelås
Södra Härene 2016-02-19 14.35 5
Södra Kedum 2010-04-25 10.07 8
Södra Kyrketorp 2008-10-02 16.44 0
Södra Lundby 2008-10-02 16.44 0
Södra Ryr, se Väne-Ryr
Södra Råda, se under Värmland
Södra Säm 2008-10-02 16.44 0
Södra Ving 2009-01-18 01.21 6
Södra Vånga 2008-10-02 16.44 0
Södra Åsarp 2008-10-02 16.44 0
Söne 2013-01-24 22.21 5
Sörby 2013-01-24 22.21 1
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)