Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Västergötland (socknar O-S)   >  
Starrkärr
Här diskuteras släktforskning och hembygdsforskning i Starrkärrs socken, Västergötland (Älvsborgs län).

Historik:
Starrkärrs socken var 1956-1983 indelad i två kyrkobokföringsdistrikt, Starrkärr och Nol-Alafors.

Arkiv och fakta:
· Göteborgs Arkivguide (Starrkärr) - Information (indelning m.m.) och länkar.
· Göteborgs Arkivguide (Nol-Alafors) - Information (indelning m.m.) och länkar.
· Nationella Arkivdatabasen (Starrkärr) - Förteckning över kyrkoarkivet.
· Nationella Arkivdatabasen (Nol-Alafors) - Förteckning över kyrkoarkivet.
· Arkiv Digital (Starrkärr) - Digitala färgbilder av arkivhandlingar.
· Lantmäteriet (Starrkärr) - Nutida karta med ortnamnssökning, och med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.
· Lantmäteriet (Nol-Alafors) - Nutida karta med ortnamnssökning, och med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.
eller gör ett inlägg i en pågående diskussion i listan nedanför
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
eller gör ett inlägg i en pågående diskussion i listan ovanför
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)