Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Västergötland (socknar T-Ö)   >  
Tiarp
Här diskuteras släktforskning och hembygdsforskning i Tiarps socken och Flittorps socken, Västergötland (Skaraborgs län).

Historik:
Flittorps kyrkosocken uppgick under 1600-talet i Tiarp och Åsle. Men för jordebokssocknarna är det tvärtom Tiarp som från början av 1600-talet till 1780-talet ingår i Flittorp; i mantalslängden (som följer jordebokens indelning) heter socknen 1782 Flittorp, men 1783 är namnet ändrat till Tiarp, samtidigt som en mindre del överförts till Åsle (förmodligen var detta en anpassning till den indelning som sedan tidigare gällde för kyrkosocknarna). Större delen av Flittorps Åsle-del överfördes 1886 till Tiarp (både kyrko- och jordebokssocknen).

Arkiv:
· Nationella Arkivdatabasen - Förteckning över kyrkoarkivet.
· Arkiv Digital - Digitala färgbilder av arkivhandlingar.
eller gör ett inlägg i en pågående diskussion i listan nedanför
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
eller gör ett inlägg i en pågående diskussion i listan ovanför
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)