Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Övriga släktnamn   >   Ståhl / Ståhle   >  
Ståhl / Ståhle, Småland
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post2450) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Niclas Rosenbalck (Niclas) - Tisdag den 06 januari 2009 kl. 13.35
Under smedsläkter diksuteras en hantverkssläkt Ståhle. Jag nämner där i förbigående att namnet Ståhl/Ståhle även förekommer på en gästgivarhustru i slutet av 1600-talet: Catharina Ståhl(e) gift med Måns Clemetsson i Höreda, Virestad sn (Kronob.län,Småland) (MC var dotterson till den rike fogden Jon Månsson i Välje östregård, som via en annan dotter Kerstin Jonsdotter, gift med fogden o länsmannen Erengisle Olofsson på Sunnanvik, Skatelöv sn, är stammoder till släkten Cavallius (o. Hyltén-Cavallius, Cavallin, Cavalli-Björkman etc)). Måns Clemetsson och Catharina Ståhl har en son Alexander Månsson (död 1705 i Källna (Skåne)). Måns Clemetssons hustru bör ha tillhört en välbärgad familj socialt sätt med tanke på vad som annars är känt om makens familj. I nedanstående domboksutdrag framkommer att Catharina Ståhl tidigare varit gift med överstelöjtnanten Bengt Månsson. Vad är mer känt om den släkt Catharina Ståhl tillhörde ?

Allbo dombok (VaLA) 1697, tinget i Ör den 8 september:
Måns Clemetßons i Höreda hustru Catharina Ståhl
begiärar TingzRättens attestatum dher öfwer att hon
ingen donation niutit för sin Sahlig Mans öfwerstLieut-
nantens Bengdt Månßons giorda tienster, uthan
att hemmanet Höreda i Wirestad Sochn som olycke-
ligen strax effter hustru Catharinæ Swärmoders
hustru Bengdtas död blef i Aska lagdt, warit af
hans högst Sahligste kongliga Maijtt donerat bem[äl]te
hustru Bengdta i lifztijden och att Måns Clem-
metßon och hans hustru skattat till Sahlig hustru
Bengdta, så lämnas här öfwer detta attestatum att
TingzRätten intet witterligit är att hust. Catharina någon do-
nation niutit, uthan att hoen och hennes Man skattat
för sitt bruuk i benda gård till sin Sahlig Swärmoder.

Anmärkning: hustru Bengta i Höreda (nuv. Hörda, Virestad sn; beläget vid samhället Eneryda) är Bengta Jonsdotter, änka efter gästgivaren Clemet Jönsson, och dotter till fogden Jon Månsson i Välje ohh Ingierd Bengtsdotter.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post2477) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Niclas Rosenbalck (Niclas) - Onsdag den 07 januari 2009 kl. 11.21
Den "överstelöjtnant" Bengt Månsson som omnämns kan vara samme som följande officer:
"Månsson, Bengt. reg.-qvarterm. v. Kronob. reg. 1650. Kapt. därst. 1657. Afg. 1676. Stadsmaj. i Halmstad. -»En flitig och braf officerare.» (Öfv:s rekomm. 1670.) - Fader till Simon Bengtsson."
Källa: Kungl. Kronobergs regementes officerskår av Gunnar Hyltén-Cavallius (Stockholm, 1897) s 42.

Om Simon Bengtsson, Bengt Månssons son, nämner samma källa (a.a. s 60):
"Bengdtsson, Simon. Son af Bengt Månsson. Ryttare under skånska reg:t till häst 1662 /6. Fänr. v. Kronob. reg. 1666 8/3. Löjtn. 1671 19/10. Kapt.-löjt. 1676 /6. Kapt. s.å. 14/12 - allt v. Kronob. reg. Död 1684 31/3."
[Simon Bengtssons namnteckning finns i nämnda verk]
- denne Simon Bengtsson bör vara densamme namne fänrik som var gift med Maria Ståle/Stalenia, dotter till kyrkoherden Haquinus (Laurentii) Stalenius i Älghult (död 1665 el. i början av år 1666) ohh Gertrud Persdotter Lundebergia, biskop Petrus Jonæ Angermannus dotter. Se VSH del 4 s 256ff.

Vid Kronobergs regemente nämns även en officer Per Stål (a.a. s 36):
"Stååll, Per. Kapt. v. Kronob. reg. 1641-1644 18/3.
Hans enka S. Anrepsdotter klagar sin nöd hos riksförmyndarne och omtalar, huru hennes man »nu sidst war Commanderat till Danmark, hwarest han vthi drijkenskap igenom Satans ingiffwandhe och onda lusta, hafwer en dansk qwinnos Person (som säges) med wåld krenckt, och derföre strax Archebuserat worden»."
- kan denne ende officer Stål vid Kronobergs regemente ha någon koppling till Catharina Ståhl som var gift med officeren Bengt Månsson ?
Vad är mer känt om dessa personer ?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post2503) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Niclas Rosenbalck (Niclas) - Torsdag den 08 januari 2009 kl. 18.38
Ur Riddarhusets Stamtavlor på CD nämns följande om adliga ätten Gyllenståhl:

Adliga ätten GYLLENSTÅHL, nr 919, utdöd
Adlad 1677-09-02, introd. 1680. Utdöd 1705.

Peder Ståhl. Kapten vid Kronobergs regemente 1641–1644-03-18. Arkebuserad 1644 under kriget mot Danmark1. Gift med Sofia Anrep1 som överlevde mannen, dotter av2 ryttmästaren Johan Anrep och Kühna von Berch.
Barn2:
Gabriel Plädeståhl, adlad Gyllenståhl, till Sommenäs i Tirserums socken. Liljeholmen och Linnekulla i Torpa socken, Aspenäs, Sommevik och Stjärnesand i Malexanders socken samt Stjärnvik i Risinge socken och Kuseboholm i Vårdnäs socken (alla i Östergötlands län). Född omkr. 1640. Fänrik vid Kronobergs regemente 1670-11-18. Fick 1671 adliga privilegier. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1674-08-28 värvade under danska kriget 1675–1678 tre kompanier ryttare. Regementskvartermästare vid nämnda regemente 1676. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1677-04-01. Adlad s. å. 2/9 (introd. 1680 under nr 919). Major 1678. Konfirm.fullm. 1695-11-09. Avsked. Död 1705 och slöt själv sin adliga ätt samt begrovs jämte sin 1:a fru i murad grav på Torpa kyrkogård. Förvärvade stor rikedom, därtill grundplåten skall hava varit en under danska kriget i Skåne tagen krigskassa, som han fick behålla. Gift 1:o 1672-07-16 i Torpa socken, efter k. tillstånd 1671-08-17 att få ingå adligt gifte, med Maria Margareta Fahnehielm, född 1651, död 1691-05-05 på Linnekulla och begraven s. å. 6/9 i Torpa kyrka, dotter av kaptenen Peder Jönsson, adlad Fahnehielm, nr 406, och Brita Armsköld, nr 198. Gift 2:o 1692-09-01 på Marieholm i Leksbergs socken Skaraborgs län med Catharina Cronhielm, döpt 1674-05-07 i Stockholm, död 1731-11-02 och begraven s. å. 11/11 i Östra. Eneby kyrka Östergötlands län, dotter av landshövdingen Polykarpus Crumbügel, adlad och friherre Cronhielm, nr 94, och Hebbla Standorph.
Barn:
1. Per Gabriel, född 1673-03-01 på Linnekulla, död 1674-06-14 och begraven s. å. 19/6 i Torpa kyrka.
1. Per Gabriel, född 1674-06-13 på Linnekulla, död 1679-01-26 på Näs i Torpa socken och begraven i Torpa kyrka där hans vapen uppsattes.
1. Brita Maria, född 1676-04-17 på Linnekulla, död 1690-02-18 och begraven s. å. 28/9 i Torpa kyrka.
1. Hedvig Margareta, till Sommevik och Stjärnesand. Född 1681-01-10 på Linnekulla, död 1737 på Sommevik och begraven s. å. 7/10. Gift 1:o 1699 med kaptenen Gustaf Adolf Makeléer, nr 513, född 1674, död 1706. Gift 2:o enl. tillstånd av justitierevisionen4 1710-03-31 med kommissarien Anders Wetterström, född 1669, död 1735-12-11 på Sommevik.
1. Maria Sofia, till Liljeholmen. Född 1683, död 1753-11-22 på Liljeholmen och begraven s. å. 13/12. Gift 1701-04-03 i Torpa socken med amiralitetskaptenen Erik Ahlfort, född omkr. 1660, död 1730-01-30 på Liljeholmen.
1. Märta Christina, till Linnekulla. Född 1688-02-13 i Torpa socken, död 1741-12-09 i Säby socken, Jönköpings län. Gift 1707 med vice häradshövdingen Johan Svanhals, född omkr. 1668, död 1747-01-14 på Brevik i Torpa socken och begraven s. å. 18/2, fader till översten Fredrik Svanhals, adlad Gyllensvaan, nr 1969.
2. Ulrika Christina, till Stjärnvik och Sommenäs, född 1694-02-22 på Linnekulla, död 1742-10-19. Gift 1715-03-29 på Börsjö i Risinge socken, Östergötlands län med sin mosters svägerskas son, kaptenen Carl Du Rietz, nr 666, i hans 1:a gifte, född 1692, död 1758.
2. Hebbla Catharina, född 1696-04-22, på Linnekulla, död där 1700 och begraven s. å. 22/4 i Torpa kyrka.
2. Carl Magnus, född 1698-01-08 på Linnekulla, död där 1700 och begraven s. å. 22/4 i Torpa kyrka.

Fotnotskällor:
1Hyltén-Cavallius, Kronobergs regementes officerskår 1897). 2Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening 1917, s. 23. 3Lk. 4 Medd. av arkivarien W. Enblom.

Troligen är namnet "Piädeståhl" på Gabriel Gyllenståhl en ren felläsning för "Gabriel Pärsson/Pädersson Ståhl". Namnet Piädeståhl känns mycket konstruerat och krystat för att vara ett tillnamn.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)