Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Övriga släktnamn   >   Ståhl / Ståhle   >  
Ståhle, smeder
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post1380) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Niclas Rosenbalck (Niclas) - Tisdag den 14 oktober 2008 kl. 16.59
Under landskap-socknar- Stenbrohult=> Påål Arvidsson, Bränhult diskuteras smedfamiljen Ståhle som bl a verkade vid Ry järnbruk i Göteryd socken. Mästersmeden Henrik Ståhle var gift med Elin Arvidsdotter, en dotter till Arvid Larsson ohh Margareta Bernhardsdotter [Kåse, adlig ätt] i bl a Varaböke, Göteryd sn. Anders Berg ställer i refererad diskussion en intressant fråga som kanske någon annan sitter inne med svaret på:

Har du koll på Henrik Ståhles vidare öden och ursprung? Jag undrar om det är samme som är far till sonen Jonas 1756 25/3 i Kopparmöllan, Östra Ljungby (Skåne).

Sonen Anders f 1745 18/11 hamnar i Helsingborg som bryggare och hökare, gift där 1771 20/7 med Botilla Cederborg. Deras son Anders Peter blev borgmästare i Helsingborg.

Är släkten Ståhle publicerad någonstans i litteraturen?


Vad är känt om denna smedfamilj Ståhle? En bror till Henrik Ståhle bör Alexander Ståhle vara (han är fadder åt HS dotter Helena Greta 1750 i Stenbrohult) som verkade vid Ry järnbruk. Även en son till Henrik Ståhle heter Alexander Ståhle.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post1391) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Anders Berg (Zzz) - Tisdag den 14 oktober 2008 kl. 19.05
Anders Ståhle i Helsingborgs historia VI:1 Borgerskapets äldste:

hbg


Henrik Ståhle flyttar tydligen till Kopparmöllan i Östra Ljungby från Stenbrohult. Sonen Andreas bor som hammarsmed i Östra Ljungby ännu 1774 då sonen Andreas Petter föds (se bild), men får 1779 burskap i Helsingborg.

ö ljungby fb 1774


(Ändrat av Zzz den 14 oktober 2008 kl. 19.08.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post1394) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Anders Berg (Zzz) - Tisdag den 14 oktober 2008 kl. 19.47
Jag har inte hittat Henrik Ståhle död i Östra Ljungby mellan 1756 och 1800.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post1402) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Niclas Rosenbalck (Niclas) - Onsdag den 15 oktober 2008 kl. 07.58
****************************
Alexander Ståhle
hammarsmed på Ryd järnbruk, Göteryd sn, Sunnerbo härad 1747
gift med NN , levde 1747 (mtl) var då utgammal (dvs trol. över 65 år, dvs f före 1682)

Barn:
*Hindrik Ståhle
mästersven vid Ryd järnbruk, Göteryd sn 1747
gift 1742 24/10 i Göteryd k:a pigan Elin Arvidsdotter
[Mästersvennen vid Ry bruk Henric Ståhle med pigan Elin Arvidsdotter, utan krona, vigda 24/10 1742 i Göteryd k:a. [Elin Arvidsdtr var dtr t Arvid Larsson (c1681-1748)ohh Margareta Bernhardsdtr (Kåse, adliga ätten) (1687-1767), först i Varaböke o sedan i Lönhult [obs! felaktiga ortsnamn i Elgenstierna!], bägge i Göteryd sn. Henrik Ståhle och Elin blev enligt Elgenstiernas Svenska adelns ättartavlor (SAÄ) del IV, s 373) föräldrar till Anders Ståhle, först hammarsmed sedan bryggarålderman i Helsingborg - se Anders Bergs inlägg ovan om denne Anders Ståhle.]
De har åtm. barnen: Alexander f 1745(hfl), Anders f 1746, Anna Catharina f 1748 (hfl), Greta Helena f 1750 24/12 i Brännhult, Stenbrohult sn, Sophia f 1753 i Stenbrohult sn

*Alexander Ståhle
mästersven vid Ryd järnbruk, Göteryd sn , ogift 1747;
Hammarsmeden på Ry bruk Alexander Ståhle och pigan Märtha Månsdotter ifrån Liungby Sochn som tiente i Bjärnhult, vigda hemma om aftonen 13/11 1748 (Göteryd vigselbok).

*Anders Ståhle , kolgosse vid Ryd järnbruk 1747Vidare har jag noterat:
kopparsmed mäster Anders Ståhle på Granfors bruk i Asarum , född ca 1716 och död i aug. 1772, 56 år gammal, i Granefors, Asarum sn (Blekinge). Gift.

Alexander Ståhle ,först kopparsmeddräng på Granefors och senare dragon?. Gift 1766 i Asarum med Lena Persdotter och bosatt i Strömma No 37.
Asarum år 1766, 3 påsk, vigs Alexander Ståhle med Helena Persdotter från Granefors
Deras son Alexander, född 18/10 1766 (hfl), (annan uppgift 5/3 1769), blev dragon med namnet Ståhle. Han använde sig av förnamnet Johan Peter, men i kyrkoböckerna finns även namnet Alexander -[NR: detta verkar underligt med två namn? Kan detta verkligen stämma?]

I Strömma, Asarum sn:
Smed Anders Ståhle och h h Eva (Ebba?) Merta Hybner och deras barn Catharina f. 1762, Susanna f. 1764 och Helena f. 1766.

Smed Henrik Ståhle och h h Inger och deras barn Eva Maria f. 1762.

Smed Alexander Ståhle och h h Lena Persdotter och deras barn Alexander f. 1766.

Uppgifter om Ståhle i Asarum kommer ifrån de mycket kunniga släktforskarna Per Frödholm och Christine Svensson.Möjligen kan det finnas kopplingar till en släkt Ståhl(e) i Jönköping på 1600-talet ?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post1420) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Anders Berg (Zzz) - Onsdag den 15 oktober 2008 kl. 22.47
Henrik Ståhles och Elin Arvidsdotters barn i Göteryd enligt födelseboken:

* Alexander 1743 dt 23/10
* Anders 1745 18/11, dt 22/11 fadder bl a Alexander Ståhle (i kyrkboken har någon skrivit in "Helsingborg")
* Anna Catharina 1748 dt 1/5

göteryd fb 1745

Göteryd C:1 1745 s 422 (bild från Arkiv Digital)

I Svenska Släktkalendern finns i årgångar jag inte har tillgång till (senast 1978) en släkt som kallas Smålandssläkten Ståhle. Är det denna släkt?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post1422) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lotta Nordin (Lotta) - Torsdag den 16 oktober 2008 kl. 11.03
Det var ett bra tag sedan jag tittade på Ståhl(e)arna i Jönköpingstrakten, men lite kan jag kopiera av det jag skrev ner då.

I Svenska Släktkalendern 1919 sid 783-784:
"Ståhl
Med härkomst från Elsass och tillhörande en ursprunglig från Schweiz stammande adlig ätt inkom Johan von Stahl till Sverige, bodde på Huskvarna och lärer hava varit en bland anläggarna av Huskvarna gevärsfaktori och krutbruk, samt fick på 1530-talet av konung Gustaf I gården Hyltan i Rogberga socken av Jönköpings län i förläning. Hans sonson frälseinspektoren Johan Olofsson bodde på fädernegården Hyltan. Av dennes söner, vilka kallade sig Ståhl, var den äldre Anders, född 1685, öd 1764, prost i Hakarp, stamfader för den skånska släktgrenen genom sonen Lars född 1717 död 1796, fil jubelmagister, kontraktsprost och kyrkoherde i Norra Vram och Bjuv, riksdagsman, vilkens söner voro Magnus Laurentius, född 1761 död 1843, fil jubelmagister, professor och historiograf vid KMO, och Anders Johan född 1767 död 1844, med jubeldoktor, professor och bibliotekarie vid vetenskapsakademien."

Det är bara början på artikeln.

På en hemsida som inte längre existerar stod bl a följande om släkten Ståhle:
"Uppslagsverket Smolandi Upsalienses anger, åberopande bl a ett brev från biskopen i Växjö Stalenus till prosten i Älghult Håkan Håkansson Stalenus - att denne skulle vara bror till såväl klensmeden Måns Håkansson i Jönköping som Peder Håkansson, och att de tre skulle vara söner till "en man i ringa ställning" vid namn Håkan, boende i Ölmstads socken.

Peter Wieselgren har i stället hävdat, att de båda Stalenus (biskopen och kyrkoherden) var bröder. och söner till bonden Lars i Ölmstad, vilket förutsätter att Håkan Stalenus' patronymikon är en felskrivning. Familjenamnet skulle vara härlett från slutstavelsen i socknens namn. - Men enligt tidens sed kunde två (eller flera) studenter använda samma latinisering av hemsocknens namn utan att vara släkt med varandra.

Jönköpingsforskaren Per Eriksson har i ett par artiklar i Släkt och Hävd (1987:2, sid 353 ff och 1989:1, sid 39 ff) härlett ytterligare ett annorlunda släktträd med grytgjutaren Jöns Håkansson Stalenus som den tredje brodern till Håkan Stalenus och Peder Håkansson. Bröderna var söner till Håkan Jönsson o h h Kerstin Håkansdotter med bröderna Måns och Jöns Ståhle. Måns Håkansson Ståhle var alltså inte Peders bror utan hans morbror.

Ståhle förekommer även i andra sammanhang med eller utan koppling till Småland. Anmärkningsvärt är, att Svensk Släktkalender beskriver en "smålandssläkt" Ståhle utan att nämna någon av de här beskrivna borgarna i Jönköping.

Enligt Per Eriksson finns släkten Ståhle i Jönköping dokumenterad sedan tidigt 1500-tal i Tveta dombok för 1640. De äldsta av PE nämnda är Lars Ståhle och dennes son Jöns Larsson Ståhle."


Och det som står i Tveta härads dombok som PE hänvisar till är:
"1640 den 23 och 24 september i Rogberga
Samma dag uppsteg för rätten Lars Nilsson tionde inspektoren och Laurentius Bohm sekreterare uti den kon. Götiska hovrätt fullmäktig på välb herr Jacob Schyttes vägnar till D---- --dvik Gyddares(?) vägnar till Stensholmen eller Rådsle, om tvenne frälsehemman under Stensholm eller Rådsle, Husqvarn och Fagerslätt till rå och rör inlandas. Lars Nilsson förebär Huskvarnen och Fagerslätt icke äro byggde på gårdens ägor, efter de äro gamle hemman, välakt Lars Bohman svarar i ty Huskvarn och Fagerslätt äro gamla hemman under en rågång av ålder lytt till Rödsle eller Stensholmen, och aldrig där ifrån skilde med någor laga titell borde de dess mera vara okvalde. Sådant bevisande med vittne och god skäl efter det ena är odisputerligt. Ty framkallades en gammal grå trovärdig man Knut Joensson i Smedstorp edeligen bekände fordom är timat Lars Ståle en kopparslagare begynte först bygga denne hemman Hörskvarnen frälse med välborna fruens Cicilia till Stensholmen grevinnas tillstånd vilja och minne, och under samma gods amjämte(?) av ålder lytt och legat haver. Vilken var Peder Olofssons i Rogberga faders farfader, vilken Lars Ståle hade sin son Jöns Ståle boandes på Huskvarna efter sig, och efter honom hans son Olof Ståle, Peder Olofssons fader, vilka av samma sages(?) veta att berätta Huskvarnen är byggd på Rödsles ägor och rågång med dess jordägandes vilja och tillstånd, dit skattat och lytt man efter man och igen vet eller sport haver vara någon byaskillnad vara emellan bemälte Huskvarna och Rådsle."


Håkan Ridderståhle, adlad 1698, hör till släkten Ståhle från Jönköping.

Jag ska gå igenom mer av det jag har i "gömmorna" för att se om det kan finnas något mer som eventuellt kan bringa lite ljus över smederna Ståhle i Göteryd.

Mvh//
Lotta

(Ändrat av Lotta den 16 oktober 2008 kl. 11.20.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post1438) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lotta Nordin (Lotta) - Torsdag den 16 oktober 2008 kl. 19.20
När grundades Ryds bruk i Göteryd? Om den som grundar Ryds bruk har ägt/äger ett bruk tidigare någon annanstans är det väl ganska troligt att han tar med sig personal därifrån?
1718 finns inte Ryds bruk med i Göteryds mtl och sedan är det en lucka till 1746 och där finns hammarsmeden Alexander Ståhle och mästersvennen Alexander Ståhle. 1747 finns A S den äldre med "hust: gammal", mästersven Hindrik Ståhle med hustru, mästersven A S den yngre ogift och kolgossen Anders Ståhle. 1748 finns alla fyra med och 1749 finns alla utom Hindrik Ståhle med. 1750 är alla borta från Ryds bruk.
1750 dyker hammarsmed Hindrik Ståhle med hustru upp vid Diö bruk Stenbrohults mtl och finns med där till och med 1755. 1754 står det att han är 40 år (ev. 46, svårläst).
Asarums mtl saknas mellan 1742-58.
1759 finns kopparhammarsmeden Anders Stale(!) vid Granfors kopparhammare. Från 1761 skrivs namnet Ståle. Han finns med åtminstone till 1767 (jag har inte letat längre).
1763 finns även hammardrängen Hindrik Ståle och hustru där. Inom en klammer runt alla smeder och kolare med drängar står det "frie efter höglovl. Kongl. CammarCollegij Bref d. 19 Marti 1757", och den texten hänger med i varje mtl sedan.
1764 finns en gosse Sander skriven tillsammans med hammardrängen Hindrik, och 1765 är Hindrik borta och lärdrängen Alexander finns med. 1766 saknas.
1767 Kopparhammarsmeden Anders Ståle med hustru, piga och underårige döttrarna Catrina, Susanna och Lena. Lärdrängen Alexander med hustru, piga och underårige sonen Alexander.
Om någon av alla finns med i någon av ovanstående socknar på andra gårdar, det vet jag inte, jag har bara letat på aktuella bruk.

Jag tror inte att dom här Stålarna hänger ihop med Ståhl(e)arna i Jönköping, åtminstone inte nära släkt, bland annat för att namnen Henrik och Alexander inte verkar förekomma ihop med Jönköpingssläkten. Där är det namnen Håkan, Måns och Jöns som dominerar, men jag har förstås inte koll på allihop. Däremot tror jag det rör sig om en och samma familj Ståhle/Stål som förekommer i Göteryd, Stenbrohult och Asarum och senare även i Skåne. Exakt hur dom hänger ihop är jag dock inte säker på. :)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post1457) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Allan Sjöö (Asjoo) - Fredag den 17 oktober 2008 kl. 13.35
Hej

Ryd järnbruk grundades 1730 och Diö järnbruk grundades 1734
Huseby och Stenfors är från 1600-talet

mvh Allan
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post1465) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Niclas Rosenbalck (Niclas) - Fredag den 17 oktober 2008 kl. 14.22
Om de småländska järnbruken finns en hel del information i Frän järnbruk till fabriker - järnframställningen och det industriella genombrottet i Småland av Josef Rydén (utgiven som del III i serien Småländsk järnhantering under 1000 år).

Ry (obs ej Ryd!) järnbruk erhöll sina privilegier 1730 men först 1731 ska driften ha kommit igång. Bruket benämndes sedan Delary ifrån 1843 (man "delade" Ry i två industridelar, dels ett fortsatt järnbruk och dels Smålands första natroncellulosafabrik - vars sistnämnda verksamhet höll på fram till omkring 1980 i Strömsnäs bruk AB:s regi då verksamheten lades ner).

Varifrån kom den första brukspersonalen som rekryterades på 1730-talet till Ry järnbruk i Göteryd sn? Går Ståhle att spåra som verksamma på andra orter?
Denna fråga är intressant för en större forskning än enbart eftersökandet av smedfamiljen Ståhles ursprung.

Namnet Ståhl/Ståhle förekommer på en gästgivarhustru i slutet av 1600-talet: Catharina Ståhl(e) gift med Måns Clemetsson i Höreda, Virestad sn (Kronob.län,Småland) (MC dotterson till den rike fogden Jon Månsson i Välje). Dessa har en son Alexander Månsson (död 1705 i Källna (Skåne) ). Kan det finnas en koppling till smedfamiljen? Måns Clemetssons hustru bör ha tillhört en välbärgad familj socialt sätt med tanke på vad som annars är känt om makens familj.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post1466) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lotta Nordin (Lotta) - Fredag den 17 oktober 2008 kl. 17.00
Nu tror jag att jag har hittat varifrån åtminstone en av dom kommit.
I Göteryds dödbok, CI:1 sid 617, står att 1748 6/4 begrovs hammarsmeden Ståhles hustru Cathrina Andersdotter Hald(?) född i Västmanland, 70 år gammal.
Släktnamnet är svårt att tyda p.g.a. bläckplumpar m.m. Någon annan med tillgång till bättre bild kanske kan...?

Det bör ju röra sig om Alexander Ståhle den äldres hustru och om hon kommer från Västmanland så är det ganska troligt att han varit där också. Frågan är var i Västmanland....
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post1467) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Niclas Rosenbalck (Niclas) - Fredag den 17 oktober 2008 kl. 17.46
I tidigare forskning har jag studerat smedssläkten Rase vid Ry järnbruk. Denna familj visade sig komma ifrån Ängelsbergs bruk, Västervåla socken i Västmanland. Hammarsmeden mäster Anders Rase och hans hustru Ellika Danielsdotter (vigda 1708 6/4 i Västervåla socken i Bergslagen) och deras son Lars Andersson Rase tar i början av april 1730 ut flyttningsattest ifrån "Västra Våla i Västmanland" för att bege sig ned till Lilla Ryd bruk i Göteryd sn, Småland. Det finns tre stycken attester bevarade bland inflyttningshandlingarna för Göteryd (tror ej dessa är digitaliserade - jag läste mikrofilm på dessa för många år sedan).

Är det en större kontingent smeder som kommer ifrån samma bruksområde i Bergslagen till Ry järnbruk 1730 ?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post1475) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Niclas Rosenbalck (Niclas) - Fredag den 17 oktober 2008 kl. 22.04
Hammarsmeden Ståhles hustru verkar heta "Catrina Andersdotter Held":
Göteryd C:1 s 617 - begravningslängd 1748 april
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post5304) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jan Jutefors (Jan_jutefors) - Fredag den 20 november 2009 kl. 13.21
Anders Berg har ovan ett utdrag från Helsingborgs historia VI

Där anges Botilla Cederborgs föräldrar vara Truls Svensson och Sissela Troedsdotter.
Hur stämmer det med anteckningarna i Helsingborgs sf AI:4, AI:5 och AI:6 där svärmodern Cicilia Cederborg finns i Bryggaren Anders Ståhles familj?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post5320) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Forumguide) - Lördag den 21 november 2009 kl. 12.47
Två inlägg (den 20/11 kl. 21.26 och 22.15) har flyttats till Småland: Kalmar stadsförsamling: Christian Gottlieb Kinnertz.

Och två inlägg (den 20/11 kl. 23.32 och den 21/11 kl.12.00) har flyttats till Tyskland: Tysk folkbokföring.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post5617) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jan Jutefors (Jan_jutefors) - Måndag den 07 december 2009 kl. 13.28
Johanna Ahlström, i utdraget från Helsingborgs historia, är född i Örgryte 1772-08-12. Föräldrarna var arbetaren på stärkelsebruket Magnus Ahlström och hans hustru Greta Möller. (Örgryte C:1)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post6574) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lotta Nordin (Lotta) - Måndag den 15 mars 2010 kl. 18.45
Jag tror mig ha hittat en möjligt Hindrik Ståhle med föräldrar, egentligen bör det kontrolleras mycket mer men jag skriver det jag har hittat här i alla fall. Det kan ju hända att någon annan vill sätta igång och leta lite. :)

I Skinnskattebergs mantalslängd finns från 1719 i Prästbyn, Övra Baggåhammaren en Alexander Hindriksson, smeddräng. 1720 flyttar han till Nedre Baggåhammaren.
Från 1721 står han med hustru i längden, fortfarande smeddräng.
1722 står i mtl att han flyttat till ”Nora Linde”.

I Söderbärke C:3 (GID:132.22.64700, utan sidnr), finns i vigselboken 1720-03-21 Alexander Hindriksson i Prästbyn och Skinnskatteberg och Karin Andersdotter i Haraldstorp.

Skinnskatteberg C:3. sid 395:
Född 1720-02-09 Hindrik, Alexander Hinderssons barn, smed vid Prästbyn och Charin Andersdotter. Var dom trolovade eftersom det inte står något om oä?

Söderbärke AI:3 sid 438:
I Haraldstorp finns Anders Andersson, död 1699(finns ej i dödboken) och hans hustru Karin Andersdotter. Där finns också en dotter Karin född 1682.
AI:4 sid 123, 1730-1752 finns i Haraldstorp:
Lars Andersson Häll, född 1679 och hans hustru Anna Carlsdotter och deras barn.

När Lars A. Häll dör 1742 står i Söderbärke F:1 (utan sidnr, GID:152.16.3000) att han är född i Skinnskatteberg i Ivarsbyn 1679.

Skinnskatteberg C:2 (GID:2356.41.79800), född 1679 Lars, Anders Anderssons barn från Ivarsbyn.
C:2 (GID:2356.41.80800, utan sidnr), född 1682 Karin, Anders Anderssons barn i Ivarsbyn.
Och i mantalslängden 1688 står under Ivarsby att Anders Andersson flyttar till Söderbärke.

Det jag ”hakar upp” mig på lite grann för att få det att gå ihop med Alexander och hans fru Catharina Andersdotter Held på Ry bruk, är att Catharina och Karin är ”samma” namn och att Held mycket väl kan vara felstavning/miss av prästen av Häll.

Om följande är samma Alexander med fru, det vet jag inte, men möjligheten finns och bör kontrolleras mer:
Mantal, Hjulsjö socken, Nora Bergslag, från 1723-1726 finns en Alexander smed med hustru på Bresjö bruk.
Mantal 1727, Nya Kopparbergs bergslag, Ljusnarsbergs socken, finns i Salbo en Alexander hammarsmed med hustru.

Ljusnarsberg C:6 född 1727-02-23, Erik Hansson Mahls son Hans, en av faddrarna är ”h Karin Alexander smeds hustru i Stjernfors).

Jag har letat igenom födelselängderna i ovanstående aktuella socknar, men inte hittat flera barn till Alexander och Karin.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12460) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson (Xian) - Tisdag den 14 augusti 2012 kl. 14.12
I Anbytarforum 10 augusti 2012 skriver Vanja Stjernberg bland annat:

”Sedan finns en Anna Stina Ståhle i Åkarp som är gift med en båtsman Truls Bondesson/Bommesson Orre som får ett barn 1775 nr 108.
Dessa skulle kunna vara identiska med båtsman Truls Bondesson Orre och hustru Anna Sofia Ståle som därefter finns i Hejetorp, Rödeby sn”


Att det rör sig om samma par är det ingen tvekan om. Se Båtsmän i Rödeby: Truls Bondesson Orre.

Truls Bondesson Orres anor är väl utredda, han tillhör ju ”släkten Holmesson” (vi är många som härstammar från Jon Holme i Långemåla).

Så det är hustrun Sofia Henriksdotter Ståhles bakgrund jag är intresserad av. Det är så hon kallas i Rödebys böcker.

Sofia Henriksdotter Ståhle bör rimligen vara identisk med den Sofia som föddes 1753-10-02 i Brännhult i Stenbrohults socken. Dotter till hammarsmeden Hindrik Ståhle och Elin Arfwidsdotter. [Stenbrohult C:2a (1751-1827) Bild 12 / sid 15]

Åldersmässigt stämmer det inte helt med de uppgifter som finns i Rödebys böcker. Men går man på uppgifterna där är hon lite väl ung vid vigsel och barnafödande. Hur det kom sig att Sofia hamnade i Rödeby är annan fråga. Likaså varför hon återvände till Asarum för att föda sonen Anders.

Efter vad jag har förstått av den här diskussionen är Sofias mors bakgrund väl kartlagd. Det verkar inte vara lika bra ställt när det gäller fadern Henrik Ståhle. Är det någon som jobbat vidare med Lotta Nordins kandidat härovan: Arkivguidens Forum 15 mars 2010

Vad finns det för uppgifter om Henrik Ståhle på ”smedskivan”?

I Anbytarforum 2 september 2008 och 17 november 2009 har Annika Gylling Otfors gjort två inlägg om en båtsman Niklas Knutsson Stålnäbb som skulle ha anknytning till Ståhle. Hon har kanske något ytterligare att tillföra den här diskussionen, det är ju ett par år sedan inläggen gjordes.

Det tycks finnas fler kopplingar mellan ”smedsläkten” Ståhle och blekingska båtsmän. Men det är något jag får återkomma till.

(Ändrat av Xian den 14 augusti 2012 kl. 15.06.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)