Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Blekinge   >   Asarum   >  
Mäster John Clarkson, född 1804
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13900) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson - Fredag den 28 juni 2013 kl. 19.47
John Clarkson
född i England 1804 [Asarum AI:12 (1836-1841) Bild 933 / sid 933]
död okänt när och var

tillsammans med sin hushållerska Ingrid Johansdotter hade John Clarkson två barn

Elisabeth Carolina Clarkson
född 1837-12-09 Blekinge, Asarum fs, Strömma [Asarum CI:6 (1829-1847) Bild 137 / sid 267]
död 1886-05-11 Blekinge, Asarum fs, Torarp [Asarum husförhörslängd 1885-1895]

och

Johan Oskar Clarkson
född 1848-08-14 Blekinge, Asarum fs, Torarp [Asarum CI:7 1848]
död 1919-04-09 Blekinge, Gammalstorp fs, Agerum [Sveriges dödbok 1901-2009]

Ingrid Johansdotter hade dessutom en son med okänd fader

August Svensson
född 1847-05-23 Blekinge, Asarum fs, Torarp
död ? [emigrerade till Danmark]

Modern Ingrid Johansdotter
född 1817-10-27 Blekinge, Asarum fs, Loberget [Asarum CI:5 1817]
död 1868-03-23 Blekinge, Asarum fs, Torarp [Asarum FI:2 (1861-1876) Bild 87]

Hennes bouppteckning:

Nr 30 sommartinget Bräkne Härad

Åhr 1868 den 1a Maj inställde sig undertecknad med Biträde af Hemmansägaren Mattis Gummesson i Thorarp på Begäran af Arfvingarna att förrätta Laga Bouppteckning Efter Aflidna Jordbruksidkerskan Ingri Johansdotter som med döden afled den 23 Mars detta åhr, 50 åhr gammal, och efter sig Trenne Barn ehuru ogift, Nemligen Sonen August Svensson 21 åhr, dito Johan Oskar Clarksson 19 åhr och dottren Carolina Elisabett Clarksson 30 åhr gamla, som maskinisten John Clarksson i Lifstiden antagit de Båda sistnämnda Barnen som sina och Ett Testamente upprättat att Sonen Johan Oskar och Dottren Carolina Elisabett skall Blifwa ensamma arfwingar Efter sin moder Ingri Johansdotter när hon med döden aflider och skjänkt all sin egendom till dem, så ansågs att icke någon mera får göra något arfsanspråk, sonen Johan Oskar som icke uppnått myndiga Åhr och icke någon släktinge fans som kunde blifwa förmyndare, så utsågs den närmaste Jordägaren, Nämndemannen Ola Nilsson på nr 7 Thorarp till förmyndare, Dottren Carolina Elisabett som haft Boett omhand tillsades att uppgifva dett sådant dett Befans vid sin aflidna Moders dödsstund enligt Lagens föreskrift, och skjedde förrättningen i den ordning som följer:


Sedan Bouppteckningen var slutat tillkennagafs att som aflidna Ingri Johansdotter haft bara en Tredjedel af Fastighet och Lösbo enligt Maskinisten John Clarkssons testamente af den 23 Maj 1851 så är Både Fastighet och Lösbo upptagna värdene till en Tredjedel, och dett öfriga äro Johan Oskars och Carolina Elisabetts tillhörigheter. Vidare var icke att anmärka utan att detta Bo med tillgång och gäld är riktigt uppgifvet sådant det befans wid min aflidna Moders dödsstund och att icke dett ringaste deraf är uppsåtligen doldt och utelämnatt, Betygr under Edelig förpliktelse

Carolina Elisabett Clarksson

Sålunda vara Efter uppgift noga antecknatt och värderatt intyga som ofvan

E F Westerlund Mattis Gummesson
Boupptecknings och Värderingsmenn


[Bräkne häradsrätt FII:25 (1868-1871) Bild 2480 / sid 254]

-----------------------------------------------------------

Var hittar man testamentet? Och var hittar man John Clarkson efter det han försvann ur kyrkböckerna? Var han kom ifrån i England lär väl aldrig gå att reda ut.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 28 juni 2013 kl. 22.41.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13902) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lotta Nordin - Lördag den 29 juni 2013 kl. 12.11
Hej Christian,
det var en knepig rackare den där Clarksson. :)

Frågan är när han egentligen försvinner. Den sista gången jag hittar honom är på Torarp nr 7 i Asarum AI:18 (1856-1862) sidan 71, där är namnet satt inom parentes och det är ditskrivet något som jag tror ska vara "arf."=arvingar. Har han dött någon gång mellan 1856 och 1862, eller har han dött tidigare?

Sista gången det är noterat att han deltagit i husförhör är på Torarp nr 7 i Asarum AI:14a (1846-1850) Bild 113/sid 90. Han flyttade dit och (om jag förstår rätt) så deltog han i husförhör 19/10 -46 och 13/10 -47.
I AI:15 (1851-1855) sidan 71 och AI:18 (1856-1862) finns inga noteringar om hf. Men det verkar å andra sidan inte ha varit så noga med sånt när det gäller dom andra heller...

Men något har hänt med gården. Kan det ge någon ledtråd?
I AI:14a står det att Clarkssons gård först varit 1/8, men det har strukits och det är ditskrivet 7/32.
I AI:15 är 7/32 struket och 1/24 ditskrivet.
Nu är ju inte matematik min starka sida, men har gårdens storlek ändrats så bör det väl finnas noterat någonstans - när och varför?

Eftersom han erkänt faderskap och upprättat ett testamente där sonen Johan Oscar född 1848-08-14 nämns, så måste han ju ha levt och varit där senast i augusti -48.
Ett testamente skulle väl för att vara giltigt registeras i häradsrätten, Bräkne häradsrätt i det här fallet, och det bör ju finnas med någonstans i häradsrättens handlingar.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13904) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson - Lördag den 29 juni 2013 kl. 13.53
John Clarkson är med som vittne vid ägoutbyte i Jeppshoka i Asarums socken 1854:

10-ASA-147 Ägoutbyte 1854

Nu räknade man väl inte procent men det är det är väl lättare för oss att förstå: 1/8 = 12,5%, 7/32 = 21,875% och 1/24 = 4,167%. I runda tal.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 29 juni 2013 kl. 18.24.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13905) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson - Lördag den 29 juni 2013 kl. 18.21
Jag fick följande tips per epost:

Det finns lagfartsböcker som är en del av småprotokollen,
bland småprotokollen finns också testamenten för den tiden
detta gäller finns de ännu bara i original i Lund.


Det är en bit att fara till Lund.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13906) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lotta Nordin - Lördag den 29 juni 2013 kl. 19.07
Det som John Clarkson bevittnar vid ägoutbytet är skrivet 22/8 1849, alltså inte 1854.

Och så såg jag - lite så här i efterhand :) - att testamentet han skrev var daterat 23/5 1851, så han levde åtminstone till dess. Skrev han testamentet för att han var sjuk eller för att han tänkte resa bort?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13909) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson - Söndag den 30 juni 2013 kl. 14.15
Så här skriver Knut Eneby / Bengt Gabrielsson i sin bok om Strömma Bomullsspinneri (sid. 119-120)

I en ansökan till Kungl. Maj:t, som behandlades av länstyrelsen den 17 juli 1831, anhöll bolaget om nådigt tillstånd till att åtskilliga från England införskrivne arbetare, vissa med familjer, måtte få kvarstanna i riket. De uppräknades: mekanicus Benj. Wilkinson med hustru och 5 minderåriga barn, mechaniske arbetarne: Willm. Ellison (Ellerson) med hustru och 6 minderåriga barn, John Willson med hustru, James Webster, Willm. Jones, Richd. Havarth, modellekarne Joseph Wilkinson och John Short samt smeden John Clarkson.

LIBRIS http://libris.kb.se/bib/9344339

Bengt Gabrielsson känner inte till mer om John Clarksons familjeförhållanden än vad vi gör. I stort sett inte mer än vad som framgår i denna diskussion.

Clarkson är ett vanligt efternamn i England. I Sverige finns det ett fåtal med det namnet. Alla är efterkommande till John Clarkson. De känner inte heller till mer än vi gör.

Numera är det annan verksamhet i bomullsspinneriets lokaler: Kreativum http://www.kreativum.se/
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13910) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lotta Nordin - Söndag den 30 juni 2013 kl. 15.40
Var blev dom av, dom som inte finns under Strömma i hfl 1831-35? Fick dom inte tillstånd att stanna? Eller bodde dom någon annanstans?

I AI:11 (1831-1835) finns under Strömma, Mekaniska verkstaden på sidan 918 iallafall John "Clearksson". Där finns också William Ellerson, och han flyttar tillbaka till England 1835. Det står också att han är "gift i England", ingen fru och inga barn noterade.
På sidan 899 i samma hfl, under Strömma Bomullsfabrik finns en John Harrisson, f. 1782 i England, inflyttad från Manchester 1835, med sonen Samuel Harrisson född 1809. Efter John är också noterat "gift i England".

Manchester hade väl en del spinnerier, om jag inte minns fel. Är det inte troligt att dom flesta rekryterades från samma plats?

Det måste ju finnas mer om John Clarksson (och dom övriga) någonstans. Frågan är bara var och om det finns bevarat. Inflyttningsattester t. ex. och lagfartsprotokoll (John ägde Torarp nr 7). Och var dog han? Dog han i någon annan socken eller är han bara bortglömd i Asarums dödbok? Prästerskapet - och andra - i Asarum måste ju ha vetat att han var död när Ingrid dog 1868.
Dessvärre finns väl inte allt skannat/filmat, så det är väl arkivbesök som gäller.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)