Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >  
Gotland
Här diskuteras släktforskning och hembygdsforskning på Gotland.

Län:
Alla socknar i landskapet Gotland hör till Gotlands län.

Ämnen:
· Det finns en rubrik för varje socken (se listan nedanför).
· Om det är okänt i vilken socken som en person hörde hemma eller om flera socknar är berörda, så görs efterlysningen under Obestämd socken.
· Vet man inte i vilken socken som en gård eller annan plats ligger, så ställs den frågan under Ortnamn, där man också kan diskutera ortnamns tolkning och stavning.
· Det finns också de hela landskapet omfattande ämnena Evenemang, Litteratur, Länktips, Forskningsprojekt och Dialekter.
· Forskningsfrågor som inte är knutna till en viss socken eller person, och inte passar under någon annan rubrik, diskuteras under Allmänt.
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
Allmänt om Gotland 2024-01-27 21.23 20
Evenemang på Gotland
Litteratur om Gotland 2009-09-08 15.04 0
Länktips om Gotland 2011-09-18 13.22 0
Forskningsprojekt på Gotland 2022-11-29 19.11 1
Dialekter på Gotland 2008-10-02 16.44 0
Ortnamn på Gotland 2008-10-02 16.44 0
Obestämd socken på Gotland 2022-02-03 11.35 17
Akebäck 2008-10-25 18.09 0
Ala 2008-10-25 18.10 0
Alskog 2008-10-25 18.10 0
Alva 2010-11-28 14.37 2
Anga 2008-10-25 18.10 0
Ardre 2008-10-25 18.10 0
Atlingbo 2008-10-25 18.11 0
Bara, se Hörsne med Bara
Barlingbo 2008-10-25 18.11 0
Björke 2008-10-25 18.11 0
Boge 2008-10-25 18.11 0
Bro 2008-10-25 18.11 0
Bunge 2008-10-25 18.12 0
Burs 2022-02-03 11.34 16
Buttle 2008-10-25 18.12 0
Bäl 2008-10-25 18.12 0
Dalhem 2009-01-30 14.38 3
Ejsta, se Eksta
Eke 2008-10-25 18.13 0
Ekeby 2008-10-25 18.13 0
Eksta 2008-10-25 18.13 0
Endre 2009-07-31 14.25 1
Eskelhem 2009-01-11 19.08 1
Etelhem 2008-10-25 18.14 0
Fardhem 2008-10-25 18.14 0
Fide 2008-10-25 18.14 0
Fleringe 2008-10-25 18.14 0
Fole 2008-10-25 18.15 0
Follingbo 2008-10-25 18.15 0
Fröjel 2008-10-25 18.15 0
Fårö 2008-10-25 18.15 0
Gammelgarn 2008-10-25 18.16 0
Ganthem 2011-08-16 09.37 10
Garde 2008-10-25 18.17 0
Gerum 2008-10-25 18.17 0
Gothem 2010-09-27 19.17 5
Grötlingbo 2008-10-25 18.17 0
Guldrupe 2008-10-25 18.18 0
Hablingbo 2008-10-25 18.18 0
Hall 2008-10-25 18.18 0
Halla 2008-10-25 18.18 0
Hamra 2008-10-25 18.18 0
Hangvar 2008-10-25 18.19 0
Havdhem 2012-08-01 08.10 3
Hejde 2008-10-25 18.19 0
Hejdeby 2008-10-25 18.19 0
Hejnum 2008-10-25 18.19 0
Hellvi 2011-12-28 00.20 11
Hemse 2008-10-25 18.20 0
Hogrän 2008-10-25 18.20 0
Hästnäs, se Visby
Hörsne, se Hörsne med Bara
Hörsne med Bara 2011-03-06 16.06 2
Klinte 2012-05-15 18.45 2
Kräklingbo 2008-10-25 18.21 0
Källunge 2008-10-25 18.21 0
Lau 2010-12-06 23.37 6
Levide 2008-10-25 18.22 0
Linde 2008-10-25 18.22 0
Lojsta 2008-10-25 18.22 0
Lokrume 2008-10-25 18.22 0
Lummelunda 2008-10-25 18.23 0
Lye 2008-10-25 18.23 0
Lärbro 2010-10-29 12.27 3
Löjsta, se Lojsta
Martebo 2011-12-06 19.43 5
Mästerby 2008-10-25 18.24 0
Norrlanda 2008-10-25 18.24 0
När 2008-10-25 18.24 0
Näs 2008-10-25 18.25 0
Othem 2008-10-25 18.25 0
Roma 2008-10-25 18.25 0
Rone 2022-02-03 11.35 15
Rute 2011-02-23 16.49 4
Sanda 2008-10-25 18.26 0
Sankta Maria, se Visby
Silte 2014-12-17 11.22 5
Sjonhem 2008-10-25 18.26 0
Sproge 2008-10-25 18.27 0
Stenkumla 2008-10-25 18.27 0
Stenkyrka 2008-10-25 18.27 0
Stånga 2008-10-25 18.27 0
Sundre 2008-10-25 18.28 0
Tingstäde 2009-02-04 21.40 3
Tofta 2008-10-25 18.28 0
Träkumla 2008-10-25 18.28 0
Vall 2008-10-25 18.29 0
Vallstena 2008-10-25 18.29 0
Vamlingbo 2012-09-18 08.07 14
Viklau 2008-10-25 18.29 0
Visborg, se Visby
Visby 2010-10-11 14.38 12
Visby domkyrkoförsamling, se Visby
Visby landsförsamling, se Visby
Visby Norra landsförsamling, se Visby
Visby stadsförsamling, se Visby
Visby Södra landsförsamling, se Visby
Vänge 2008-10-25 18.30 0
Väskinde 2008-10-25 18.30 0
Västergarn 2008-11-17 20.01 1
Västerhejde 2010-11-21 09.05 2
Väte 2008-10-25 18.31 0
Öja 2011-04-03 07.31 9
Östergarn 2008-10-25 18.32 0
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)