Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >  
Skåne (övrigt)
Här diskuteras släktforskning och hembygdsforskning i Skåne.

Län:
Socknarna i landskapet Skåne hör antingen till Kristianstads län eller Malmöhus län; länstillhörighet anges för respektive socken.

Ämnen:
· Det finns en rubrik för varje socken (se listan nedanför).
· Om det är okänt i vilken socken som en person hörde hemma eller om flera socknar är berörda, så görs efterlysningen under Obestämd socken.
· Vet man inte i vilken socken som en gård eller annan plats ligger, så ställs den frågan under Ortnamn, där man också kan diskutera ortnamns tolkning och stavning.
· Det finns också de hela landskapet omfattande ämnena Evenemang, Litteratur, Länktips, Forskningsprojekt och Dialekter.
· Forskningsfrågor som inte är knutna till en viss socken eller person, och inte passar under någon annan rubrik, diskuteras under Allmänt.
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
Allmänt om Skåne 2022-02-03 11.41 10
Evenemang i Skåne
Litteratur om Skåne 2009-09-08 15.11 0
Länktips om Skåne 2020-02-05 19.47 1
Forskningsprojekt i Skåne 2011-06-12 12.15 3
Dialekter i Skåne 2010-10-16 14.56 1
Ortnamn i Skåne 2022-02-03 11.41 11
Obestämd socken i Skåne 2022-02-03 11.41 73
Socknar A-G
Socknar H-M
Socknar N-S
Socknar T-Ö
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)