Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Skåne (övrigt)   >   Obestämd socken i Skåne   >  
Johanna Fredrika Rippe, född 1835-12-16
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post11563) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Per Rugsveen (Rugsveen) - Lördag den 10 mars 2012 kl. 00.44
Hej

Jag söker en kvinna vid namn Johanna Fredrika Rippe 1838-12-16 (hon kan vara född 1835 också) Kristianstad c1:10 s 19 och att hon flyttat till Ystad. Jag har spårat hennes vuxna liv, Hon var gift med Ola Olsson (Ystads Sankt Petri C:7 (1861-1876) Bild 133 / sid 129). De levde i Ystad och fick tre döttrar, Mathilda, Elise och Anna. (Ystad Sankt Petri AI:14 1875-1881 sida 62). Men det son intresserar mig är tiden före äktenskapet. Har kommit fram till att hon flyttade runt mycket, hon återfinns i Kristianstad, Simrishamn, Gladsax och Wallby. Sista källan jag har av henne är att hon hade flyttat in i Simris från Wallby (vallby, Kristianstad) Här i Wallby slutar spåren, 1856.
Jag är intresserad om hennes familj, hade hon syskon? Vilka var hennes föräldrar, i Simrishamns inflyttningslängd B:3 s 45 finns hon som inflyttad från Gladjax, här står fadern angiven som Bleckslagare F Rippe.

(Fadern skall enligt min morfars anteckningar heta Friedrich Hermann Philip Rippe, 1804-04-17 och ska ha inflyttat till Sverige från Tyskland. Står även att han har en oäkta dotter, Johanna Fredrika Rippe. Men om hon föddes innan eller efter invandringen till Sverige står det inte i familjens anteckningar, står inte heller något om vem modern är.)

Jag är intresserad av så mycket information som möjligt om både Johanna Fredrika och Friedrich. Men även är jag vill jag veta vem hennes moder var? Någon som vet något mer?

Är väldigt tacksam över all hjälp jag kan få
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post11564) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Jts) - Lördag den 10 mars 2012 kl. 09.39
Du har redan följt henne bakåt till flytten från Vallby till Simris 1856, men jag började ändå från vigseln för att få med alla detaljer, bl.a. för att se när födelseåret ändrades.

När Johanna och Ola gifter sig den 30/10 1870, så står det i vigselboken (Ystad Sankt Petri C:7, uppslag 129) att hon är född 1838. Där står också följande:

"Giftomans samtycke gafs skriftligen av brudens giftoman Pastor C. G. Hallberg, som af rådhusrätten blifvit till giftoman förordnad."

Detta har förmodligen gjorts för att hon inte hade någon släkting som kunde vara giftoman. Det kan m.a.o. finnas intressanta upplysningar i rådhusrättens dombok.

I vigselboken står att hon bor i N:r 253, och finns på sidan 37 i husförhörslängden. Den samtida husförhörslängden är AI:14 (1868-1874). Där står att hon är född i Kristianstad den 16/12 1838, och kom från Ystad Sankta Maria 1865. Hon finns också på uppslag 37 i AI:12 (1863-1868), med samma upplysningar.

I inflyttningslängden 1865 (B:4) finns hon på sidan 54, nummer 43.

Och i Sankta Maria utflyttningslängd 1865 (B:10) har hon nummer 116 på sidan 65. Där sägs att hon flyttar från N:r 495.

Och N:r 495 finns i AI:34 (1861-1865). Där har hon samma födelseuppgifter som tidigare, samt upplysningen att hon kom från Simrishamn 1861.

Någon inflyttningslängd finns inte för Sankta Maria 1861. Det finns dock flyttattester (HII:32), men de är inte filmade.

Däremot finns utflyttningslängd från Simrishamn 1861 (B:3), där hon finns överst på uppslag 53 (i andra delen av volymen). Och där sägs hon vara född den 16/12 1835 i Kristianstad. "Föräldrarne ej uppgifne", står det också, vilket förmodligen avser den flyttattest som hon hade med sig vid inflyttningen. Där sägs också att hon flyttar ut från N:r 45.

Det är alltså vid inflyttningen till Sankta Maria som födelseåret har ändrats från 1835 till 1838, troligen p.g.a. felläsning av attesten eller felskrivning när hon fördes in i husförhörslängden.

N:r 45 i Simrishamn finns i AI:10 (1853-1861), där vi hittar henne på uppslag 121. Hon har kommit dit från pagina 212 år 1860. Och det är i andra delen av husförhörslängden (AI:11), där hon är inflyttad från Gladsax 1859.

I Simrishamns inflyttningslängd 1859 (B:3) finns hon som nummer 72 på uppslag 45 (i första delen av volymen). Där sägs, som du redan har konstaterat, att fadern är blecksl. F. Rippe. Märkligt då att det står "Föräldrarne ej uppgifne" när hon flyttar ut igen. Kanske kan det finnas fler upplysningar i flyttattesten (om den är bevarad), men den aktuella volymen (HII:8) är inte filmad.

I Gladsax utflyttningslängd 1859 (B:3) finns hon som nummer 18 på uppslag 85. Hon flyttar ut från Gladsax N:r 28.

Den aktuella husförhörslängden är Gladsax AI:11 (1856-1863), där hon finns på uppslag 91. Hon kom från Simris 1858. I anmärkningskolumnen står: "Bläcksl. Fr. Rippe dr"

I Gladsax inflyttningslängd 1858 (B:2) finns hon på sidan 56, nummer 11. Och så här ser flyttattesten ut (HII:2, SVAR-bild 171):

Gladsax HII:2, SVAR-bild 171

Här sägs alltså också att fadern finns i Kristianstad, men kanske avses bara att han bodde där när hon föddes.

I Simris utflyttningslängd 1858 (B:1) finns hon på uppslag 5 (i en av många delar i den röriga volymen, AD-bild 33), nummer 22, utflyttad från Simris N:r 18.

Husförhörslängden är AI:9 (1856-1862), uppslag 42, dit hon kom från Vallby 1856.

Simris inflyttningslängd 1856 är samma volym som utditon 1858, men uppslag 4 (AD-bild 32).

Vallby har inga flyttningslängder (varken in eller ut) före 1867, och det är en lucka i husförhörslängderna mellan 1854 och 1857. Och det var alltså här du körde fast.

Men det finns annat. Så här ser attesten från Vallby till Simris ut (Simris HII:6, SVAR-bild 319):

Simris HII:6, SVAR-bild 319

Hon hade alltså kommit till Vallby från Hofby (Östra Hoby) 1855.

Östra Hoby har en lucka i flyttningslängderna (både in och ut) mellan 1850 och 1857. För att hitta henne i husförhörslängden (AI:11, 1853-1859) får man alltså bläddra igenom hela längden. Men attesten hon hade med sig till Vallby ser ut så här (Vallby HII:5, SVAR-bild 332):

Vallby HII:5, SVAR-bild 332

Hon hade alltså flyttat in till Östra Hoby från Cimbrits (Simris) 1854 - står det här...

Men i Simris utflyttningslängd går hon inte att finna - vilket förklaras av den attest som hon hade med sig till Hoby 1854 (Östra Hoby HII:5, SVAR-bild 40):

Östra Hoby HII:5, SVAR-bild 40

(Samtliga bilder från SVAR.)

Det var alltså från Simrishamn hon kom 1854. Och här få vi också moderns namn, pigan Svenborg Svensdotter.

Och i Simrishamns utflyttningslängd 1854 (B:3) finns hon på uppslag 18 (i andra delen av volymen), som nummer 66, precis som framgår av attesten. Hon flyttade ut från N:r 40.

Husförhörslängden är AI:10 (1853-1861), där hon återfinns på uppslag 114. 1852 kom hon från Vemmerlöf (Östra Vemmerlöv).

I Simrishamns inflyttningslängd 1852 (B:3) finns hon som nummer 109 på uppslag 8 (i första delen av volymen). Volymen där en eventuellt bevarad flyttattest kan finnas (HII:6) är ofilmad.

Östra Vemmerlövs utflyttningslängd 1852 finns i B:2, där vi finner henne på uppslag 5 (i första delen av volymen) som nummer 69. Hon flyttar ut från Vemmerlöv N:r 3.

I husförhörslängden (AI:7, 1847-1852) finns hon på uppslag 139, inflyttad från Kristianstad 1851.

I Östra Vemmerlövs inflyttningslängd 1851 (B:2) finns hon på uppslag 4 (i andra delen av volymen). Någon attest kan jag inte hitta där den borde finnas (HII:2), men det kan ju tänkas att den är insorterad bland attester från något annat år (jag gick inte igenom hela volymen).

Kristianstad har ingen utflyttningslängd 1851, så det blir till att leta igenom hela husförhörslängden för att finna henne - tre volymer om sammanlagt cirka 1400 sidor. Men tiden går fort när man har roligt... :-)

Johanna Fredrika är alltså född i Kristianstad den 16/12 1835, och modern heter Svenborg Svensdotter. Då kan vi m.a.o. konstatera att det är den rätta Johann Fredrika som finns i den födelsenotis som du hänvisar till (Kristianstads stadsförsamling CI:10, uppslag 19).

Frågan är då om Fredrik Rippe är hennes riktige far eller styvfar. Eftersom modern kallas piga i Johannas flyttattest, så lär Svenborg inte vara gift då. Piga (alltså ogift) skulle visserligen kunna syfta på att hon var ogift när dottern föddes, men det skulle knappast stå så i attesten om hon var gift när den skrevs ut. Och i så fall är alltså Fredrik Johannas far. Men helt säkra kan vi ju inte vara förrän vi har funnit Svenborg och Fredrik i Kristianstad, och sett om de är gifta eller inte.

(Ändringen i inlägget: Endast de två sista meningarna, inga fakta.)

(Ändrat av Jts den 10 mars 2012 kl. 09.47.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post11565) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Per Rugsveen (Rugsveen) - Lördag den 10 mars 2012 kl. 11.31
Wow vilket arbete du lagt ner, tack så väldigt mycket.Är helt nybörjare på släktforskning men tycker det är väldigt kul och intressant, men ibland kör man fast. Tack för all hjälp, den har varit till stor hjälp.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post11567) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jonas Gidlund (Zyrgon) - Lördag den 10 mars 2012 kl. 13.43
Johanna Fredrika född 1835 16/12 finns i hfl Kristianstad AI:6 s 215 (bild 218) och bor då på Östra Storgatan 110 i Kristianstad. Jag hittar inte henne eller modern i tidigare eller senare hfl. Kanske någon annan har bättre tur.

(Ändrat av Zyrgon den 10 mars 2012 kl. 13.45.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post11569) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jonas Gidlund (Zyrgon) - Lördag den 10 mars 2012 kl. 22.53
Svenborg med dotter återfinns också på Hospitalgatan Nr 144 på sid 277 (blad 280) i Kristianstad stadsf AI:6.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post11570) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Per Rugsveen (Rugsveen) - Söndag den 11 mars 2012 kl. 00.19
Eftersökningarna fortsätter, har sökt vidare på fadern/styvfadern/fosterfadern. hittar honom i Kristianstad E1:4 a 15 (bild 17) då han gifter sig med Lovisa Albertina Lundborg, men har problem med att tolka vad som står ang inkommande bevis? det står bland annat nått om 1835 då han ska ha kommit till Sverige. Men är intresserad av vad som står mer, men behöver tolkningshjälp.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post11571) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jonas Gidlund (Zyrgon) - Söndag den 11 mars 2012 kl. 01.33
Fredrik Rippe finns på Kristianstad hfl AI:6 s 434 (bild 437) på Östra Bakgatan. Han återfinns sedan i hfl Kristianstad AI:10 s 419 (bild 214) samt slutligen i AI:13 i fattighuset där han dör 1857 17/8

I hfl AI:10 står han som född i Delmenhorst men inflyttad 1834 från Malmö. Han kallas Fredrik Herman Philip Didrick. Han står som bleckslagare vilket ju också Johanna Fredrika påstod att hennes far F Rippe var i Simrishamns inflyttningslängd 1859 (B:3) uppslag 45.

Han står som gift med Lovisa Albertina Lundberg/borg från Stockholm född 1818 3/12 också inflyttad 1834 men från Stockholm.

De har barnen
Ludvig Filip f 40 17/10
Albert Fredrik f 39 20/7
Oscar Didrich f 42 1/12
Lovia Hermanina f 45
Charlotta Augusta f 48 14/7
Axel Reinhold f 50 30/6


Någon koppling till Johanna Fredrika Rippe finner jag inte mer än att hon angett honom som fader i inflyttningslängden i Simrishamn. Enligt hfl så fanns Fredrik Rippe i Kristianstad då Johanna Fredrika föddes och att han senare gifte sig med Lovisa A. Lundberg som inte är moder till Johanna Fredrika Rippe.

Hur man skall gå vidare nu vet jag inte. Jag hittar inga fler noteringar i hfl om Johanna Fredrika eller hennes mor Svenborg Svensson. Kanske finns en bouppteckning på Fredrik Rippe och att Johanna Fredrika finns med där.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post11574) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jonas Gidlund (Zyrgon) - Söndag den 11 mars 2012 kl. 16.27
Svenborg Svensdotter född 1806 19/8 i Glimåkra finns med dotter Johanna Fredrika född 1835 16/12 i Kristianstad AI:9 sid 41(bild 44) på nr 88. Detta borde vara Johanna Fredrikas sista anhalt innan hon flyttar till Ö. Vemmerlöv.

Som jag skrev innan finns sedan mor och dotter i Kristianstad AI:6 s 215 samt s 277.

Svenborg återfinns också i Kristianstad hfl AI:4 s 185 (längst ned på sidan) och i AI:5 s 231 på Stora Norregatan tomt nr 70, 71 1½. Hon anges i dessa flyttat in från Broby 1829. I Kristianstad inflyttningslängd B:1 s 105 finns hon angiven som inflyttad från Broby.

I Östra Broby hfl AI:3 s 163 finns Svenborg Svensdotter från Glimåkra som piga i Njura nr 3 1/4. Även i hfl AI:2 finns hon på sid 141.
Någon inflyttnings och utflyttningslängd för åren innan 1835 finns inte.

Eftersom Svenborg skall vara född i Glimåkra kollar jag där.
I Glimåkra födelsebok C:4 sid 49 finns Svenborg Svensdotter född 19/8 1806 till Sven Jönsson och hans hustru pigan Karna Månsdotter.
I Glimåkra hfl AI:6 s 19 finns familjen i Näbbatorp. Sven Jönsson f 70 20/12, Hustru Karna Månsdotter föd 78 27/8 i Emitslöf och barnen Jöns född 12 jan 1804, Svenborg född 19 aug 1806 och Bengta 6 april 1810.

I Glimåkra hfl AI:7 s 22 finns ytterligare en son, Per född 28 dec 1812. Familjen står som bortflyttad 1813. På sidan 82 i samma hfl står de som bortflyttade till Emitslöf 1813.

I Emitslöv hfl AI:2 finns familjen på s 25 med ytterligare några barn. En dotter född 16/12 1815 (Lissa?) och tvillingbröderna Sven och Nils födda 25/10 1820. På gården bor också Måns Pärsson född 9/10 1843 och Per Månsson 2/2 76. Kanske svärfadern till Sven och far och bror till Karna.

I Emitslöf finns ingen utflyttningslängd innan 1835 och vi har alltså ett glapp tills Svenborg återfinns i Broby. Men födelsedatum och födelseort överstämmer med Svenborg i både Emitslöf och i Broby och även senare i Kristianstad.(Ändrat av Zyrgon den 11 mars 2012 kl. 16.32.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)