Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Skåne (socknar N-S)   >  
Norra Vram (med Södra Vram)
Här diskuteras släktforskning och hembygdsforskning i Norra Vrams socken, Skåne (delad mellan Kristianstads län och Malmöhus län -1889, helt i Malmöhus län 1890-).

Historik:
Socknen var uppdelad i nordlig del som hörde till Södra Åsbo härad i Kristianstads län, och en sydlig som hörde till Luggude härad i Malmöhus län. 1888 blev de båda delarna egna jordebokssocknar, Norra Vram och Södra Vram, men förblev en gemensam kyrkosocken, Norra Vram. 1890 överfördes också Norra Vrams jordebokssocken till Luggude härad i Malmöhus län. Under perioden 1838-1955 (med något kortare period för vissa typer av böcker) fördes skilda kyrkoboksvolymer för Norra och Södra Vram, men alltså inom en och samma församling.

Arkiv:
· Nationella Arkivdatabasen - Förteckning över kyrkoarkivet.
· Arkiv Digital - Digitala färgbilder av arkivhandlingar.
eller gör ett inlägg i en pågående diskussion i listan nedanför
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
eller gör ett inlägg i en pågående diskussion i listan ovanför
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)