Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >  
Småland (övrigt)
Här diskuteras släktforskning och hembygdsforskning i Småland.

Län:
Socknarna i landskapet Småland hör, med undantag av några få sentida ändringar, antingen till Jönköpings län, Kronobergs län eller Kalmar län; länstillhörighet anges för respektive socken. För socknar i Kalmar län som inte återfinns här, se under Öland.

Ämnen:
· Det finns en rubrik för varje socken (se listan nedanför).
· Om det är okänt i vilken socken som en person hörde hemma eller om flera socknar är berörda, så görs efterlysningen under Obestämd socken.
· Vet man inte i vilken socken som en gård eller annan plats ligger, så ställs den frågan under Ortnamn, där man också kan diskutera ortnamns tolkning och stavning.
· Det finns också de hela landskapet omfattande ämnena Evenemang, Litteratur, Länktips, Forskningsprojekt och Dialekter.
· Forskningsfrågor som inte är knutna till en viss socken eller person, och inte passar under någon annan rubrik, diskuteras under Allmänt.
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
Allmänt om Småland 2022-08-08 18.02 15
Evenemang i Småland
Litteratur om Småland 2023-11-20 01.02 1
Länktips om Småland 2012-02-04 16.37 1
Forskningsprojekt i Småland 2022-12-29 17.50 29
Dialekter i Småland 2008-10-02 16.44 0
Ortnamn i Småland 2024-01-07 00.54 18
Obestämd socken i Småland 2023-10-02 14.29 108
Socknar A-H
Socknar I-R
Socknar S-Ö
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)