Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >  
Västergötland (övrigt)
Här diskuteras släktforskning och hembygdsforskning i Västergötland.

Län:
Socknarna i landskapet Västergötland hör, med undantag av några få sentida ändringar, antingen till Göteborgs och Båhus län, Älvsborgs län eller Skaraborgs län; länstillhörighet anges för respektive socken. För socknar i Älvsborgs län som inte återfinns här, se under Dalsland.

Ämnen:
· Det finns en rubrik för varje socken (se listan nedanför).
· Om det är okänt i vilken socken som en person hörde hemma eller om flera socknar är berörda, så görs efterlysningen under Obestämd socken.
· Vet man inte i vilken socken som en gård eller annan plats ligger, så ställs den frågan under Ortnamn, där man också kan diskutera ortnamns tolkning och stavning.
· Det finns också de hela landskapet omfattande ämnena Evenemang, Litteratur, Länktips, Forskningsprojekt och Dialekter.
· Forskningsfrågor som inte är knutna till en viss socken eller person, och inte passar under någon annan rubrik, diskuteras under Allmänt.
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
Allmänt om Västergötland 2020-11-04 19.52 9
Evenemang i Västergötland
Litteratur om Västergötland 2009-09-08 15.17 0
Länktips om Västergötland 2011-09-18 13.35 0
Forskningsprojekt i Västergötland 2023-06-27 16.15 20
Dialekter i Västergötland 2008-10-02 16.44 0
Ortnamn i Västergötland 2013-10-28 18.50 5
Obestämd socken i Västergötland 2022-02-03 09.49 43
Socknar A-F
Socknar G-J
Socknar K-N
Socknar O-S
Socknar T-Ö
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)