Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Litteratur om Båhuslän   >  
Kulturbilder
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post6686) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Arne Johnsson - Tisdag den 23 mars 2010 kl. 22.57
Kulturbilder från 1700-talets Båhuslän nedtecknade av Carl Martin Bergstrand år 1936.
FÖRORD
Föreliggande arbete är ingenting annat än en samling av sovrat och med hänsyn till innehållet ordnat material,som hämtats ur de Båhuslänska kyrkoarkiven samt ur Göteborgs domkapitels protokoll över biskobs- och prostvisitationer i Båhuslän.
Landskapets samtliga kyrkoarkiv har genomgåtts.
Somliga bland dessa ha visat sig mycket givande, men åtskilliga ha härjats av eld och ha följaktligen litet eller stundom alls intet av äldre handlingar. En annan viktig omständighet är den, att prästerskapet i rätt stor omfattning eftersatt sin skyldighet att hålla sockenstämmor, vadan mot vanligheten
sockenstämmoprotokollen för Båhusläns vidkommande ha mindre betydelse som kulturhistorisk källa än
visitationsprotokollen.
Jag har ansett rigtigast att återge originaltextens stavning även med bibehållande av förekommande
inkonsekvenser. Där ej annorlunda anges äro uppgifterna tagna ur sockenstämmoprotokollen.
Till Kungl. och Hvitfeldska Stipendieinrättningen har jag att frambära ett vördsamt tack för ekonomiskt
stöd såväl vd mitt excerperingsarbete som för ett anslag till arbetets tryckning .
Vidare tackar jag varmt grosshandlaren James Svensson, som alltid beredd att generöst understödja
utforskandet av äldre tiders Båhuslän, lämnat ett anslagockså till utgivande av denna bok.
Slutligen ett tack till personalen vid landsarkivet i Göteborg för vänlig hjälpsamhet.

Göteborg i oktober 1936 Carl-Martin Bergstand.

Jörgen.
Kan jag skriva här av mig valda avsnitt ur denna som jag tycker mycket intressanta bok.
Mvh.Arne
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post6687) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Onsdag den 24 mars 2010 kl. 00.38
Det är en mycket intressant bok - men dessvärre hindrar upphovsrätten att hela stycken av boken skrivs och publiceras utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Upphovsrätten gäller i 70 år efter författarens död, och innehas nu av Carl-Martin Bergstrands arvingar. Han dog, enligt LIBRIS, 1998.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post6688) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson - Onsdag den 24 mars 2010 kl. 16.06
Hej

Eftersom ni ändå är inne på upphovsrätt så undrar jag vad som gäller för översättning av ett litterärt verk till ett annat språk. Boken jag undrar över är Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf.

Arne, du kan ju alltid fråga om lov. Frågan är fri och i sämsta fall svarar de nej.

Härom dagen frågade jag Marinmuseum om jag fick använda en del av deras bilder i Blekingerötter. Svaret blev ja!

Christian
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post6689) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Arne Johnsson - Onsdag den 24 mars 2010 kl. 21.42
Jörgen. Okej nu vet jag det, man lever så länge man lär.
Tack för LIBRIS, det var väldigt vad många böcker Carl Martin Bergstrand har skrivit.
Jag skall införskaffa många av hans böcker.
Nu när vi ändå är inne på Kulturområdet vill jag tala om att Stenungsunds Bibliotek har Arkiv Digital.
När jag kom in på Biblioteket så fick jag omedelbart höra att, nu har du fått din vilja igenom Arne.
Vi har nu Arkiv Digital. Jag har varit på dom som fasen att när det mest är gamla gubbar och käringar
som ser dåligt och skall släktforska så behöver dom det bästa tänkbara.
Så har dom även Båhuslänsrummet, det vill jag rekomendera.
Så vill jag även rekomendera personalen, dom är jäkligt på allerten när det gäller släktforskning.
Jag tycker att det jag skrivit tillhör Kulturområdet
Mvh.Arne
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14874) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Britt Hagman - Onsdag den 05 mars 2014 kl. 18.25
Hej... Jag har läst under rubriken - Kulturbilder - om att Carl Martin Bergstrand har skrivit om olika socknar i Bohuslän. Jag har läst många av hans böcker och skulle så gärna får reda på titlarna på de böcker som rör "mina" socknar - Kville, Bottna och Bärfendal. Tacksam för hjälp.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14875) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson - Onsdag den 05 mars 2014 kl. 21.20
Jag gick in på Libris och sökte på Carl Martin Bergstrand och fann att han varit väldigt produktiv i sin produktion av böcker. Skulle i och för sig kunna nedteckna titlarna men för att spara tid sänder jag länken till den hemsidan jag använde s¨har du möjlighet att göra samma sökning och därmed få en förteckning på titlarna.

libris.kb.se/form_extended.jsp?f=ext
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14876) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 05 mars 2014 kl. 21.37
"Kulturbilder" är det en bok som heter. Men Bergstrand har skrivit ett stort antal böcker.

Av LIBRIS framgår vilka de är.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14878) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Britt Hagman - Torsdag den 06 mars 2014 kl. 17.32
Hej och tack till er båda för informationen. Jag har flera av Bergstrands böcker men inte den om Sägner i Bohuslän. Vad jag sökte vad mer faktaböcker om Kville, Bottna och Bärfendal där jag kunnat läsa om de olika gårdarna och lite om naturen och befolkningen. Jag har skrivit nio böcker om Örby sockens olika rotar, där jag berättat om just det jag söker,"att få lite kött på benen" om människorna jag söker i Bohuslän. Jag hade hoppats att det funnits någon i Bohuslän som gjort något liknande. Vilket bibliotek rekommenderar ni att jag vänder mig till om jag söker sockenböcker?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14879) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 06 mars 2014 kl. 18.12
Det finns en bok som heter Kville härad som handlar om dess tre socknar Kville, Svenneby och Bottna. Den är i A4-format och tjock som en bibel.

För grannhäradet Tunge (Foss, Svarteborgs och Håby socknar) samt dess angränsande socknar Berfendal (i Sotenäs härad) och Ryr (i Valbo härad, Dalsland) finns motsvarande böcker (i två delar) som heter Fem socknar i Munkedal.

De förstnämnda socknarna hör i dag till Tanums kommun och de sistnämnda till Munkedal, så det är ju resp. kommunbibliotek där som ligger närmast till.

Men du kan ju söka på sockennamnen i LIBRIS och fjärrlåna till ditt eget lokala bibliotek.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14881) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Britt Hagman - Fredag den 07 mars 2014 kl. 09.03
Tack för hjälpen, nu har jag fått att läsa.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)