Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Ödsmål   >  
Olena Olofsdotter, vigd den 16/4 1791
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10434) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Bengt Johansson - Lördag den 24 september 2011 kl. 19.43
Ödsmål C:2 tar på sidan 148 upp följande vigsel:
1791 April 16. Drängen Sven Gabrielsson på Tomte och Enkan Olena Olofsdr, utom Bröllop. (Deras dotter Ellicka hade fötts den 4/3 1791.)

Här har det dock blivit lite fel. Enligt Ödsmål HV:1, bilagor till lysnings- och vigselböckerna, hette mannen Hans Gabrielsson:
Afkunnas til et Christeligit Äktenskap III gången för Arbetsdrängen Ärlige och beskedlige Hans Gabrielsson ifrån Tomte, samt Enkan ärliga och Gudfruktiga Olena Olufsdotter från Stubbhagen. Votum.
Östmåls Prgrd d. 20 Nov. 1790
Samuel Lyden
wigdes d. 16 April 1791
(När dottern Ellicka föddes den 4/3 1791 kallades föräldrarna Hans Gabrielsson och Olena Olofsdotter.)

Enligt vigselbok var alltså Olena Olofsdotter änka när hon gifte sig med Hans Gabrielsson. I Ödsmåls kyrkoarkiv finns en flyttningssedel för änkan Olena Olofsdotter Älers, utskriven i Göteborg den 29/6 1789:
Enkan Olena Olofs Dotter Älers, hvars man var Soldat vid Regementet härstädes, och afled d. 14 Octobr 1786, har flitigt nyttjat Salighets-Medlen vid Garnisons Församlingen, fört anständig vandel, och ej inlåtit sig här i någon ny äktenskaps-förbindelse, vittnar af Göteborg d. 29 Junii 1789.
Fredric A D Silvander
Regts Pastor

Känner någon till om denna Olena Olofsdotter Älers var identisk med Hans Gabrielssons hustru?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10435) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 25 september 2011 kl. 14.24
I Göteborgs Garnisonsförsamlings dödbok (CI:10, sidan 396) den 14/10 1786 finns soldaten Anders Älers, 24 år och 6 månader gammal.

Älers är alltså inte Olenas eget efternamn.

De finns i vigselboken (Garnisonsförsamlingen CI:8, sidan 502) den 2/9 1781 (lysning den 15/7): Soldaten Anders Älers och pigan Olia (!) Olofsdotter, 20 resp. 26 år.

Det finns också attester i samband med vigseln: Dels ett hinderslöshetsintyg från Älers kapten (HII:2, nummer 186). Dels ett utdrag ur ett krigsrättsprotokoll den 25/6 1781, där vittnen intygar att det inte finns några äktenskapshinder (HII:2, nummer 128).

I det sistnämnda framgår att Älers och hans fästemö Olia "begge äro födde i Norrige, hwarifrån de sig hit till Riket begifwit".

Så frågan är om detta stämmer på 'din' Olena. Är hon född i Norge omkring 1755?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10436) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Bengt Johansson - Söndag den 25 september 2011 kl. 14.54
Tack för svaret.

Ödsmål AI:2 (1812-14) tar på sidan 83, bland personer skrivna på socknen, upp:
änkan Olena den danska, född 1757.
dotter Ellicka Hansdotter, född 18 martii 1797.
Anm.: Namnet Olena och årtalet 1757 har strukits. På grund av strykningen är den tredje siffran i årtalet svårläst, men det står sannolikt 1757.

Kan uttrycket "den danska" även betyda att hon kom från Norge?

Bengt
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10437) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 25 september 2011 kl. 16.27
Ja, Norge hörde ju till Danmark fram till 1814, så av svenska myndigheter kan hon mycket väl ha kallats "dansk" även om hon var från Norge - precis som hela Båhuslän före 1658...

Och enligt födelseboken (C:2, sidan 212) är Hans Gabrielsson och Olena (utan efternamn) föräldrar till Ellecka som föddes den 18/3 1797.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)