Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Andreas Pettersson, född 1814
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12488) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 21 augusti 2012 kl. 15.13
Föräldrarna till Andreas Pettersson, född i Kville 1814 och död i Håby 1859, har efterlysts i Anbytarforum.

Kvilles gamla kyrkoböcker försvann i branden i Kville prästgård 1904. Så då får vi använda andra källor. Men vi börjar att nysta i den kända änden av tråden... :-)

Andreas Pettersson var enligt husförhörslängderna född i Kville den 10/1 1814. Om man följer honom och hustrun Anna Brita Andreasdotter bakåt från den hfl där de finns när han dör 1859 (Håby AI:9, uppsl. 125; dito 166; AI:8, uppsl. 49; AI:7, uppsl. 51; dito 92; Foss AI:8, uppsl. 136), så ser man att Andreas kom från Myckleby den 15/11 1843.

Myckleby är en socken på Orust, och moderförsamling i ett pastorat som också omfattar Torps och Långelanda socknar. I det här fallet är det Myckleby pastorat som avses, inte Myckleby socken. Det framgår av lysningsboken den 27/8 1843 (Foss E:1, inget sidnummer, AD-bild 58), där det sägs att Andreas kommer från "Asmunneröd i Torps S:n af Myckleby Pastorat".

Enligt arkivförteckningen är det dessvärre en lucka i Foss inflyttningslängder 1830-1853, och bland flyttattesterna 1811-1849. Däremot finns det bevarade bilagor till vigselboken; kanske kan hans attest från Torp finnas där. I så fall i HV:10, som omfattar 1840-1849, men den volymen är inte filmad.

I Torp AI:12 (som omfattar åren 1838-1843) finns han på garveriet Bron under Asmunderöd (sidan 8). Han är gesäll hos karduansmakaren Hamström på Ilandafors, och har noteringen "lämn. bevis 41". Han har alltså lämnat prästbevis/flyttattest 1841. (Observera att detta alltså är Torps socken i Båhuslän, O län. Det ska inte förväxlas med det Torp som är moderförsamling till Foss grannsocken Valbo-Ryr; det ligger i Dalsland, Älvsborgs/P län.)

Det står inte var han kom inflyttandes ifrån, och dessvärre finns ingen inflyttningslängd heller i Torp 1841. Däremot finns flyttattester (Myckleby HII:3), men där finns hans attest inte med, åtminstone inte insorterad under 1841, om den inte missades vid mormonfilmningen (SVAR-bild 446-488). Men det är möjligt att han fick samma attest med sig när han flyttade vidare till Foss; 'återanvändning' av flyttattester på det viset var mycket vanligt.

Ilandafors ligger i Morlanda socken i andra änden av Orust. På garveriet där finns alltså ägaren till garveriet vid Bron. Men det var inte därifrån Andreas kom 1841; han finns inte där i Morlanda hfl (AIa:14, sid. 14; AIa:15, sid. 15).

Men han finns i Torps utflyttningslängd 1843, när han flyttar till Foss (Myckleby B:2, inget sidnummer, AD-bild 62).

Andreas dör den 29/11 1859 (Håby C:4, sid. 191). Hans bouppteckning borde då finnas i Tunge m.fl. häradsrätt FIIa:25 (som omfattar åren 1857-1860). Men jag kan inte hitta den där på sidorna 899-1448 (slutet). Den kan naturligtvis vara instoppad tidigare i volymen (de sitter inte precis i korrekt kronologisk ordning), men att döma av de sidorna jag har kollat, så lär det vara äldre bouppteckningar dessförinnan. Det är ju också möjligt att den var försenad och inte finns förrän i nästa volym (som alltså börjar med 1861).

Men troligast är nog att bouppteckningen (om den är bevarad) finns bland de s.k. inneliggande handlingarna. I arkivförteckningen finns det en hänvisning vid FIIa:25: "1859 se även FIa:91". Och FIa:91 är inneliggande handlingar för 1859, och där sägs att det ska ingå 50 bouppteckningar; de är alltså inte inbundna bland övriga bouppteckningar, och inte heller fotograferade av Arkiv Digital (men jag har tipsat dem om det nu).

Det mest intressanta med bouppteckningen är att se vem som företrädde Andreas omyndiga barn; det brukar vara en släkting på den avlidna förälderns sida. Där kan också finnas andra ledtrådar till släktingar, t.ex. vilka man har skulder till eller fordringar på.

Också förmynderskapsprotokollet kan ge upplysningar om en släkting blev utsedd till förmyndare. Det är inbundet i den ordinarie domboken. Det är väl tveksamt om det hanns med redan under höstetinget 1859, när han dog i slutet av november. Gjorde det det, så är det FIa:145, annars någon gång under 1860, FIa:146-148 (vinter-, sommar- resp. höstetinget).

Så långt är det ju mest upplysningar om vad jag inte har hittat - men en liten ledtråd till var Andreas möjligen kom ifrån kan jag i varje fall bjuda på... :-)

Om man kollar vilka Pettrar som fanns i Kvilles mantalslängd vid tiden för Andreas födelse (och de är faktiskt inte många), och sedan kollar deras familjer i mantalslängden 1825 (Norrvikens häradsskrivare FIa:40), som är den första där födelseåret (också för underåriga barn) är utsatt, så finns det en Petter som har en son Andreas född 1814 (åtminstone en ska jag säga; det är ett par Pettrar som jag inte vet var de fanns 1825).

Det är Petter Nilsson på Nord-Solberg (FIa:40, inget sidnummer, AD-bild 276). Han dog den 6/5 1828, enligt bouppteckningen (Kville häradsrätt FII:7, sid. 843). I bouppteckningen finns bland barnen den 14-årige sonen Andreas, vilket alltså stämmer med mantalslängdens födelseår. Petters änka heter Chierstin Arwidsdotter.

Om man följer familjen i häradsskrivarens mantalslängder från den sista som Petter är med i (1829, där han är struken; FIa:41, AD-bild 240) och framåt, så ser man att Petters änka nästa år har gift om sig med en Andreas Magnusson (1830; AD-bild 325). Att det är änkan som har gift om sig bekräftas också när sonen Niklas tar över bruket i 1844 års längd (FIa:44, AD-bild 250); han heter då Pettersson.

Petter ägde 1/8 mantal Nord-Solberg, enligt bouppteckningen. När Niklas tog över (troligen omkring 1843, eftersom han står för bruket i mantalslängden 1844) kan han ha löst ut sina syskon. Lagfarts- och uppbudsprotokollet kan ge besked om den saken. (Observera att detta alltså gäller Solberg i Kville socken, ej att förväxla med Solberg i Håby.)

Anders Magnussons hustru är struken i mantalslängden 1845 (FIa:44, AD-bild 354). Hon bör då ha dött 1844 eller i slutet av 1843. Någon bouppteckning är dessvärre inte bevarad; den hade ju annars kunnat upplysa om var sonen Andreas bodde då. (Jag har ett eget bouppteckningsregister för Kville häradsrätt som börjar efter att landsarkivets register slutar och går fram till att SCB-utdraget ur dödböckerna börjar, alltså 1840-1859.)

Andreas själv är struken i 1834 års längd (FIa:42, AD-bild 336). Han bör då ha flyttat hemifrån 1833. Om han hade varit kvar nästa år, så hade vi troligen fått hans födelsedatum, eftersom han då var 21 år och beväringspliktig (i längden står annars bara året).

Petters övriga barn i bouppteckningen är Olaus i Fressland, Johannes under Svenungseröd i Mo socken, Niclaus 9 år, Maria gift med Lores Wennerlund under Nord-Solberg, Christina 26 år och Johanna 17 år.

Fressland ligger i Mo socken (vars kyrkoböcker vid den här tiden finns i samma volymer som moderförsamlingen Naverstads). Olaus finns i Mo vigselbok 1827 (Naverstad C:5, sidan 611), och på Fressland Nedergård i husförhörslängden Naverstad AI:5 (som omfattar åren 1824-1830), uppslag 126. Om man sedan följer honom framåt (Naverstad AI:6, uppsl. 172; Svarteborg AI:10, uppsl. 105; AI:11, uppsl. 139), så ser man att bland hans drängar på Hällevadet i Svarteborgs socken finns - Andreas Pettersson, född i Kville socken den 10/1 1814.

Denne Andreas kom inflyttande från Kville den 4/10 1834, och flyttade vidare till Pilegård i Foss socken 1835. Han finns sedan på Pilegård i Foss AI:7, uppslag 128. Där är han struken, utan notering om vart han flyttat. (Det ser ut som "25" längst ut i kanten, men den första siffran är otydlig. Om det inte är en del av datumet på raden under [i så fall skrivet på ett underligt sätt], så skulle det kunna vara ett sidnummer. Men han finns inte på vare sig sidan 25 eller något annat tvåsiffrigt sidnummer som slutar på 5.) Flyttningslängder och attester saknas för den här tiden i Svarteborg, precis som i moderförsamlingen Foss.

Det är ju inte säkert att detta är 'rätt' Andreas, men det är väl inte så stor sannolikhet att det föddes två Andreas Pettersson i Kville samma dag. Förhoppningsvis går det att finna honom igen på en annan sida i husförhörslängden i Foss (eller i Håby eller Svarteborg i samma pastorat), med en notering om att han kommer från Pilegård och så småningom flyttar till Torps socken.

Inte heller är det säkert att denne Andreas är bror till Olaus bara för att han var dräng hos honom (det kan ju som sagt finns mer än en Petter i Kville som har en son Andreas född 1814), men det är ju hyfsat stor sannolikhet för det.

En titt i beväringsmönsterrullorna 1835 (det året som årskullen 1814 var 21 år och mönstringspliktig) kan ge besked om hur många Andreas Pettersson född den 10/1 1814 det finns i Kville och grannsocknarna då. Förhoppningsvis är det bara en... :-)

Det som finns att kolla är alltså:
· Foss HV:10, bilagor till vigselboken 1843.
· Tunge m.fl. HR FIa:91, bouppteckningar från 1859 bland inneliggande handlingar.
· Tunge m.fl. HR FIa:145-148, förmynderskapsprotokoll 1859-1860.
· Norr- och Sunnervikens kronofogdar och/eller landskontoret: Beväringsmönsterrullorna 1835.
Allt detta är ofilmat och får kollas i originalen på landsarkivet.

Men det finns en del som kan kollas på nätet också:
· Foss/Håby/Svarteborgs hfl: Var finns Andreas från det att han flyttar från Pilegård? Är det samme Andreas som 1841 flyttar till Torp?
· Faddrarna till Andreas och Olaus barn kan kanske ge ledtrådar: Är de eller deras hustrur faddrar åt varandras barn? Finns det andra släktingar bland faddrarna till Andreas barn?
· Kville HR AIa:42, lagfarts- och uppbudsprotokoll 1843 (ett för vart och ett av årets tre ting, inbundna tillsammans med dombok och andra protokoll): Finns Niklas Petterssons gårdsköp i Nord-Solberg här (eller möjligen i en tidigare eller senare årgång)?
· Petter Nilssons övriga barn: Går det att följa dem? Finns det några ledtrådar där?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jag svarar här i Arkivguidens Forum, eftersom det är lättare att följa med i den här aktuella saken om den får en egen diskussion där inläggen inte blandas med en massa andra saker från samma socken (som fallet är i Anbytarforums sockendiskussioner). Jag kan dessvärre inte lägga in en upplysning i Anbytarforum om att ett svar finns här; tidigare erfarenheter säger nämligen att det inlägget då raderas med hänvisning till Anbytarforums "ordningsregler". Men frågeställaren har underrättats per epost. (Det finns också andra orsaker till att jag inte skriver i Anbytarforum längre - men det är en annan historia...)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17744) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Erik Wall - Tisdag den 20 mars 2018 kl. 13.42
Hej, mkt intressant läsning.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 20 mars 2018 kl. 13.54.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)