Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Svenneby   >  
Ingeborg Hansdotter (död 1794), Sundal
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12841) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 05 oktober 2012 kl. 22.43
Upplysningar om Ingeborg Hansdotter på Sundal har efterlysts i Anbytarforum. Ingeborg var gift med Lars Gunnarsson (död 1774) och Olof Andersson. Hon hade dessutom dottern Kierstin Swensdotter (död 1836) i ett tidigare gifte. Kierstin var i sin tur gift med Gullbrand Bengtsson (död 1790), med vilken hon hade dottern Sara Gullbrandsdotter (född c:a 1783). Var föddes Ingeborg, och vilken Swen var far till Kierstin?

Låt oss först se på bouppteckningar från Sundal, varav en del nämns i efterlysningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den 30/5 1770 efter Börta Hansdotter, Sundal, som dött "nyligen".

Änkeman: Erik Andersson.

De har inga barn. Enl. testamente av den 9/4 1770 ärver hennes systerdotter Gunilla Larsdotter några kläder, all övrig egendom tillfaller Erik, "den han på sin ålderdom skall hava att hjälpa sig med". "Vidare var nu ändå tillstädes den avl. hustruns nästa arvingar": Brodern Anders Hansson "här på Sundal" och systern Ingeborg Hansdotter på Sundalsmarken.

Fastighet: 1/4 Sundal, skatteköpt från kronan av Erik och Börta den 20/10 1760 - "vilket de bägge hade testamenterat till hennes broder Anders Hansson, men åter av dem det samma upphävt".

(Kville häradsrätt FII:2, sid. 11.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den 7/2 1772 efter Erik Andersson, Sundal, som dog "14 dagar före nästl. Julehögtid".

Änka: Ingeborg Hansdotter.

De har inga barn. "...vars efterlämnade arvtagare lärer väl bliva ensam denna dess hustru, som enligt ett nu uppvist testamentsbrev av d. 30 november 1770 undfått av honom både fastigheten härstädes, 1/4 nyköpte skatterusthållshemmanet Sundal, som lösöreegendomen."

Hans syster: Kierstin Andersdotter på Lunneskogen i Mo socken, g.m. Börge Torgersson.

Fastighet: 1/4 Sundal, inköpt från kronan den 20/10 1760 av Erik och hans förra hustru Börta Hansdotter. Börta testamenterade all sin egendom, utom några kläder, till sin man Erik. "Varigenom tycks att hennes lösningspenningar för fastigheten lärer vara inbegripne uhuru väl testamentet icke egentl. omtalar."

Skuld till bl.a.: Änkans son Olof Andersson "här på Sundal" samt Johannes på Hornlycke.

(Tanums, Bullarens m.fl. HR FII:11, sid. 247.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den 30/4 1774 efter Lars Gunnarsson, Sundal, som dog "8 dager efter efter nästlidne kyndelsmässodag".

Änka: Ingeborg Hansdotter.

De har inga barn. Lars föräldrar: Strandsittaren Gunnar Andersson och Marta Juhlsdotter på Hedestrand.

Fastighet: 1/4 Sundal, "vilket änkan genom testamente av sin förre man Erik Andersson undfått, och lärer således henne nu ensam tillhöra".

Änkans skuld innan äktenskapet med Lars, till bl.a: Hennes son Olof Andersson, sonen Hans, dottern Kierstin, sonen Per.

(Kville HR FII:2, sid. 343.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den 9/4 1790 efter Gullbrand Bengtsson, Sundal, som dog "förleden vinter".

Änka: Kierstin Swensdotter.

Deras barn: Benjamin 1 1/2 år, Sara 7 år, Johanna 6 år, Anna 3 år. Deras rätt bevakares av deras fasterman Nils Langgren i Torsbo, klockare för Kville pastorat.

Fastighet: Gullbrand och Kierstin har ingått ett skriftligt kontrakt av den 23/3 1784 med Kierstins styvfader Olof Andersson och moder Ingeborg Hansdotter, "således att emot det de såsom dräng och piga uträttar alla nödige sysslor vid hemmanet skall det samma efter desse gamle äkta folkens död dem tillkomma". Hemmanet är 1/4 skatterusthåll "mot lösen därefter till änkans halvbröder Olof Andersson i Övertun och Per Andersson i Skogby".

(Kville HR FII:4, sid. 99.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den 11/9 1794 efter Ingeborg Hansdotter, Sundal, som dog den 23/7.

Änkeman: Olof Andersson.

De har inga gemensamma barn. Hennes barn i förra giftet: Äldste sonen Olof Andersson i Övertun. Andre sonen Per Andersson i Skogby, död "för en tid sedan"; hans barn: Anders 10 år, Johannes 8 år, Hans 6 år, Oliana 12 år, Petronella 5 år; barnens styvfader: Ifwer Hansson i Skogby. Dottern Kierstin Swensdotter g.m. Carl Berggren på Sundal. Sonen Hans Swensson, död (nämns under skulderna).

Fastighet: 1/4 Sundal har Ingeborg och Olof i livstiden avlämnat till dottern Kierstin Swensdotter och hennes man, "vilka det samma nu bebor mot lösen till hennes syskon".

(Kville HR FII:4, sid. 939.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den 13/5 1836 efter Carl Pettersson Berggren och Kierstin Swensdotter, Sundal, som dog den 25/2 resp. 23/4.

Deras gemensamma barn: Andreas, Gabriel, Jonas. Hennes barn i förra giftet med Gullbrand Bengtsson: Benjamin, Sara, Johanna.

Fastighet: 1/4 hemman har Carl och Kierstin sålt till sonen Jonas, som fått fastebrev därpå den 4/2 1830.

(Kville HR FII:9, sid. 239.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En sammanfattning och kommentar till bouppteckningarna:

Börta Hansdotters bror Anders och syster Ingeborg nämns i hennes bouppteckning 1770 som hennes "nästa arvingar", d.v.s. de som står närmast i tur att ärva, men de ärver inget. Änkemannen Erik Andersson får allt, utom några kläder som går till systerdottern Gunilla Larsdotter.

Systern Ingeborg bor på Sundalsmarken, alltså inte på själva gården. I mantalslängden 1770 finns bara två hushåll på Sundal, Erik med familj på gården och änkan Ingeborg på Huset (d.v.s. torpet). Ingeborg finns på Huset också 1767 och 1766, då med sonen Anders (1769 och 1768 finns inga mantalslängder bevarade); 1765 finns där Lars Anderssons änka (utan namn). 1766-1770 finns också flickan Gunilla boende på gården hos Erik, vilket sannolikt är systerdottern Gunilla Larsdotter.

1770 (daterad den 22/1 1770, fyra månader före bouppteckningen) har Erik hustru, men inga barn i mantalslängden. 1771 (den 30/11 1770, sex månader efter bouppteckningen) har han också hustru, och nu har dessutom tillkommit styvsonen Olof samt de underåriga barnen Hans och Kierstin. Han har alltså hunnit att bli både änkeman och gifta om sig under de tio månaderna mellan mantalsskrivningarna, men den nya hustrun Ingeborg Hansdotter är inte Börtas syster.

Av Erik Anderssons bouppteckning 1772 framgår att änkan Ingeborg Hansdotter ärver allt, inklusive gården.

Detta bekräftas i bouppteckningen 1774 efter hennes näste man Lars Gunnarsson.

Och enligt Gullbrand Bengtssons bouppteckning 1790 ägs gården då av Ingeborg och hennes nye man Olof Andersson.

Och slutligen visar Ingeborgs egen bouppteckning 1794 att gården överlämnats till dottern Kierstin Swensdotter och hennes man, som löst ut Kierstins syskon.

Finns det då några ledtrådar i bouppteckningarna?

Ja, i Eriks bouppteckning finns bl.a. en rätt stor skuld till Johannes på Hornlycke (som ligger i Kville socken). En titt i den samtida mantalslängden visar att Johannes heter Hansson - och det ser ju intressant ut... :-)

Johannes Hansson på Hornlycke dog den 28/7 1780 och bouppteckning förrättades den 29/9. Av bouppteckningen framgår bl.a. att barnens fasterman är Olof Andersson i Tungene. Fastigheter är 1/4 Hornlycke, som Johannes före äktenskapet köpt av sin fader Hans Wettlesson, enl. köpebrev av den 17/9 1761, samt 3/16 Bräcke som inköpts under äktenskapet, enl. köpebrev av den 10/1 1776. (Tanums, Bullarens m.fl. HR FII:15, sid. 318.)

Det finns två Bräcke i Kville socken. Detta är rusthåll n:r 39 vid Sotenäs kompani, och därmed Övre Bräcke.

Från Bräcke finns två mycket intressanta punkter i uppbudsprotokollet från Kville och Bullarens sommarting 1764 (Tanums, Bullarens m.fl. HR AIa:56) med avskrifter av två köpebrev daterade den 12/6 1764.

Först n:r 14 (sid. 297):
Carl Olofsson och Johanna Hansdotter (som själv har en systerlott) köper 3/8 Bräcke av Johannes Hansson i Hornlycke, Nils Persson och Kierstin Hansdotter i Nasseröd [Svenneby s:n], Olof Andersson och Anna Hansdotter i Knaxeröd [Kville s:n], Swen Andersson och Ingeborg Hansdotter i Klev [Kville s:n]. Innehavare av hemmanet är Arngrim Wettlesson (säljarnas farbror) och Johanna Persdotter i Bräcke, som är barnlösa och överlåter hemmanet till brorsbarnen, varav ett alltså löser ut sina syskon.

Och så n:r 15 (sid. 300):
Anders Olofsson köper 1/8 Bräcke av Nils Persson och Kierstin Hansdotter i Nasseröd, Olof Andersson och Anna Hansdotter i Knaxeröd, Johannes Hansson i Hornlycke, Carl Olofsson och Johanna Hansdotter i Torpane [Kville s:n], Swen Andersson och Ingeborg Hansdotter i Klev, Nils Persson och Cicilia Hansdotter i Hamn [Kville s:n]. Denna 1/8 har överlåtits till säljarna av Arngrim Wettlesson, som saknar bröstarvingar. Anders Olofsson är hans "förre måg", och äger sedan tidigare 1/4 som han köpt av säljarnas salige (avlidne) fader. (Anders var gift med Arngrims och Johannas dotter Kierstin, som dog barnlös 1762. Bouppteckning i Kville HR FII:1, sid. 405.)

Johannes Hanssons far hette alltså Hans Wettlesson, och här finns Johannes tillsammans med fem Hansdöttrar, och de är alla brorsbarn till Arngrim Wettlesson.

Och bland Hansdöttrarna finns en Ingeborg som är gift med Swen Andersson i Klev.

Swen finns det ingen bevarad bouppteckning efter, men väl en från den 9/1 1758 efter hans första hustru Kierstin Andersdotter, som dog den 18/10 1757. Deras barn: Anders gift (år 1750, enl. uppgift under skulder) i Grimslätt, Olof gift (år 1756) i Alnäs, Hans 28 år och ogift, Anders den yngre 21 år och ogift, Göde 18 år, Barbro 25 år och ogift, Ingrid 16 år, Giertrud 13 år. (Tanums, Bullarens m.fl. HR FII:8a, sid. 7 och 9; alltså två upplagor, som inte är helt identiska.)

Det här blir man ju inte mycket klokare av - men också för Klev finns en intressant uppgift i uppbudsprotokollet, närmare bestämt från Kville och Bullarens hösteting 1769 (Tanums, Bullarens m.fl. HR AIa:61, sid. 1861, n:r 19):

Anders Fredriksson från Gislegärde [Bottna s:n] köper 1/4 Klev av Anders Swensson i Grimslätt [Kville s:n], Olof Swensson i Klev, Hans Swensson i Ånneröd [Kville s:n], Anders Swensson i Klev, Göde Swensson i Klev samt Johannes Hansson i Hornlycke å sine omyndige pupillers Hans Swensson den yngres samt Ingrids, Jertruds och Kirstins vägnar.

Swen har m.a.o. dött och Johannes Hansson har blivit förmyndare för hans omyndiga barn. Märkligt kanske att det inte var en släkting på den avlidne faderns sida som blev förmyndare - Johannes är ju bror till Swens andra hustru Ingeborg - men det är i varje fall vad som står här; förmynderskapsprotokollet kan kanske berätta mer. Hur som helst finns alltså bland Swens omyndiga barn en son Hans och en dotter Kierstin, barn som inte finns med i bouppteckningen efter Swens första hustru. Nu börjar det m.a.o. att brännas... :-)

Och det slutliga beviset kommer här:

Bland säljarna av gården i Bräcke 1764 fanns Nils Persson och Kierstin Hansdotter i Nasseröd. I Kierstins bouppteckning den 5/5 1788 har de bl.a. 3/16 Bräcke i Kville s:n, "som desse äkta folk inbördat" (d.v.s. inlöst inom släkten). Och deras barns mosterman är Olof Andersson på Sundal. (Kville HR FII:3, sid. 691.)

Då återstår bara frågan vilken Anders som Ingeborg var gift med före Swen. Hon har ju också sönerna Olof och Per Anderssöner.

En titt efter en bouppteckning efter en Anders som dött på 1750-talet kan kanske ge något? Jodå, den 17/3 1757 förrättades bouppteckning efter Anders Olsson i Staby, som dog den 2/1. Hans änka är Ingeborg Hansdotter, och barnen Olof på 7:e året och Per på det 5:e. Barnens faders halvbror är Olof Carlsson i Lersten, och deras mosterman Nils Persson i Hamn (som ju var gift med Ingeborgs syster Cecilia, enl. köpebrevet för Bräcke). (Tanums, Bullarens m.fl. HR FII:7, sid. 303.)

I mantalslängden 1758 är Anders Olsson i Staby död, och det står att änkan har lämnat bruket och är inhyses i Hornlycke; på Hornlycke finns i samma längd inhyses änkan Ingeborg Hansdotter från Staby. Och 1759 står att hon är gift med Swen i Klev.

Summa summarum: Ingeborg Hansdotter var dotter till Hans Wettlesson i Hornlycke i Kville socken, och gift fem gånger: Med Anders Olsson i Staby (far till Olof och Per) och Swen Andersson i Klev (far till Kierstin och Hans) samt Erik Andersson, Lars Gunnarsson och Olof Andersson i Sundal.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jag svarar här i Arkivguidens Forum, eftersom det är lättare att följa med i den här aktuella saken om den får en egen diskussion där inläggen inte blandas med en massa andra saker från samma socken (som fallet är i Anbytarforums sockendiskussioner). Jag kan dessvärre inte lägga in en upplysning i Anbytarforum om att ett svar finns här; tidigare erfarenheter säger nämligen att det inlägget då raderas med hänvisning till Anbytarforums "ordningsregler". Men frågeställaren har underrättats per epost. (Det finns också andra orsaker till att jag inte skriver i Anbytarforum längre - men det är en annan historia...)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12846) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Lördag den 06 oktober 2012 kl. 08.07
Hej Jörgen,
Stort tack för hjälpen. Detta löser många knutar. Du har gått grundligt till väga. Mycket intressanta släktförhållanden du delar med dig av.
Min mormor Nathalia Lovisa var född på Hamburgön 1885 och var sondotterdotter till Sara Gullbrannsdotter från Sundal, Svenneby.
Ingeborg Hansdotter har ju uppenbarligen avverkat fem äktenskap. Det har jag aldrig stött på tidigare bland mina och hustruns anor. Fantastiskt att du lyckats reda upp allt detta.
Nu är jag nyfiken på att söka mer om Hans Wettlesson och Swen Andersson. När jag började forska på 70-talet gav jag fullständigt upp hoppet om att komma vidare i Svenneby och Kville.
Med vänlig hälsning/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12847) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Lördag den 06 oktober 2012 kl. 11.03
Hej igen,
Har nu börjat söka vidare. Vid sökandet i Kvilles mantalslängder efter de olika personerna har jag bl a sett Sven Andersson i Klef noterad åtminstone 1734. Misstänker att det även är han som förekommer 1725 som en gift Swen med en Anders noterad nedanför (eventuellt kan det stå att Anders bor i backstugan.) 1719 under Klef finns en Anders och raden nedanför en Swen - ogift.
Misstänker att du Jörgen redan kollat allt detta.
Jag undrar vidare om du också dragit slutsatsen att Gullbrann Bengtsson som avled 1790 i Sundal var son till Bengt Gullbrandsson i Torsbo, Kville!?
I den bouppteckning du citerar från ovan från 1790 noteras att Gullbrann Bengtssons barns rätt bevakas av deras fasterman Nils Langgren i Torsbo.
Jag har genom mantalslängderna funnit att Torsbo i Kville ägs av en Bengt Gullbrandsson fram till åtminstone 1771. På gården bor även Bengts måg Christoffer och dottern Oliana samt Bengts son Gullbrand.
1776 har gården övertagits av dottern och mågen. Bengt och Gullbrand är borta.
Bengt Gullbrandsson med familj har jag funnit under Torsbo från ca 1752. Dessförinnan tycks de bo på en gård under Flyg (kan ej tolka texten) i Kville. År 1742 finns på denna gård skrivna Gullbrann Bengtsson (d.ä) en son Bengt och en dotter Anna. Man finner Gullbrand Bengtsson på denna gård även 1734.
Det ser ut som om samtliga Sara Gullbrannsdotters anor i Sundal, Svenneby återfinnes i Kville socken.
Kan dessa slutsatser stämma?
Mvh/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12875) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 09 oktober 2012 kl. 10.10
En del upplysningar om Swen Anderssson i Klev finns här: Kville: Sven Andersson i Klev (1700-talet).

Jag återkommer senare med vad jag kan hitta om Gullbrand Bengtsson och Hans Wettlesson.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12882) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 09 oktober 2012 kl. 22.36
Nu har också Gullbrand Bengtsson fått en egen diskussion: Gullbrand Bengtsson, troligen född i Kville socken, död i Svenneby socken 1790. Men jag har inte bidragit med något där - ännu... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12917) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Lördag den 13 oktober 2012 kl. 18.20
Ett inlägg (den 13/10 kl. 17.45) har flyttats till Kville: Hans Wettlesson, Hornlycke (1700-talet).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13173) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Onsdag den 21 november 2012 kl. 01.28
Tre inlägg (den 20/11 kl. 18.36, 19.25 och 20.02) har flyttats till Kville: Johanna Gullbrandsdotter, född på Ormetorp (Södra Torp) 1785.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16596) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 03 juli 2016 kl. 16.22
När man letar efter en sak, så finner man en annan... :-)

Sven Andersson i Klev finns det ingen bevarad bouppteckning efter, skriver jag här ovan - men nu vet vi i varje fall när den nu försvunna bouppteckningen upprättades, och i stora drag vad den innehöll.

I förmyndareprotokollet vid vintertinget 1768 (§ 10, s. 1555) framgår att enkan Ingeborg Hansdotter inlämnat en bouppteckning daterad den 29/12 1767. Där sägs bl.a. också att dottern Barbro (från första giftet) dött barnlös, och ärvts av sina syskon.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16599) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Söndag den 03 juli 2016 kl. 18.29
Hej Jörgen,
Tack för dessa kompletteringar. Nu vet man ju dödsår för Sven Andersson och dessutom mer om familjens ekonomi detta år. Inte lätt att hitta detta i förmyndareprotokollet.
Bästa hälsningar/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16600) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 03 juli 2016 kl. 18.43
Det kommer mera... :-)

Ett år senare, vid vintertinget 1769 (§ 7, s. 2051), utsågs brodern Hans Svensson i Ånneröd till förmyndare för de omyndiga Ingierd och Gertrud, och morbrodern Johannes Hansson i Hornlycke till förmyndare för Hans och Kierstin.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16601) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 03 juli 2016 kl. 18.55
Och i nästa paragraf i samma protokoll (alltså § 8) får förmyndarna tillstånd att sälja de omyndigas jord i Klev. Det är alltså den försäljning av Svens 1/4 mtl som jag nämner i det första inlägget här ovan.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)