Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Arngrim Olsson i Doveland (1600-talet) och hans släkt
Diskussionens rubrik var tidigare "Hans Wettlesson, Hornlycke (1700-talet)", men ändrades då den kom att också handla om många tidigare generationer.
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
Arngrim Olsson i Doveland (1600-talet) och hans släkt [äldre inlägg... 2016-02-14 14.25 25
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16271) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 14 februari 2016 kl. 15.41
Hans Vettlesson är ogift i mantalslängden 1716 (daterad den 14/2 1716), och har hustru 1718 (15/2 1718). Någon gång däremellan har alltså han och Sissela gift sig. (Mantalslängden 1717 saknas.)

De flyttar från Övre Bräcke till Hornlöcke i mantalslängden 1727.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16272) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 14 februari 2016 kl. 15.56
Den 14/2 1716 är alltså det årets mantalslängd daterad. På dagen 300 år i dag!
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16306) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Onsdag den 17 februari 2016 kl. 13.46
26 inlägg (från den 14/2 kl. 19.06 till den 17/2 kl. 13.07) har flyttats till den nystartade diskusionen Svarteborg: Sissela Jönsdotter (f. 1690), troligen gift med Hans Vettlesson i Kville socken, eftersom de handlar om en (troligen) ingift person och hennes släkt.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16319) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 17 februari 2016 kl. 21.45
Nämndemannen Jon Arngrimsson omnämns här i tidigare inlägg. Han och hustrun Kjerstin Jakobsdotter förekommer också här: Berättelser om gångna tider: Personöden: "De leva nu uti en sådan tid, som döden hämtar många till graven".
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16414) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 14 mars 2016 kl. 00.44
Nämndemannen Arngrim Jacobssons sonson Axel Andersson omnämns här: Forfedrene til Samuel Theodor Olausson Dahl, født i Svarteborg 8. juni 1857. Axel är mormors far till Samuel Teodor.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16445) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 02 april 2016 kl. 19.54
Svar på ett inlägg i diskussionen Svarteborg: Forfedrene til Samuel Theodor Olausson Dahl, født i Svarteborg 8. juni 1857. Jag svarar här för att den grenen av Samuel Teodors förfäder är Arngrim Olsson och hans släkt.

(Förkortningar av källor: TB HR = Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätts arkiv; K HR = Kville häradsrätts arkiv.)

----------

Arngrim Olssons föräldrar vågar jag inte säga något bestämt om. Jag får återkomma till dem senare.

----------

Arngrim Olsson bodde helt riktigt på Doveland Sörgård. Hans hustru är, vad jag vet, inte känd. Barn: Vettle, Håkan och två gånger Anna.

----------

Arngrim Olssons dotter Anna Arngrimsdotter och hennes man Jacob Olsson tog över hennes fädernegård Doveland Sörgård. Barn: Arngrim, Per, Ola, Anna och Johanna.

Anna dog troligen omkring 1700. Jacobs hustru står som "sjuklig" (och därmed skattebefriad) i mantalslängden 1691-1700, 1698-1700 är hon dessutom "utgammal" (för gammal för att betala mantalspenning, d.v.s. över 63 år). 1701 saknar han hustru, och 1703 har han betalande hustru igen (1702 saknas mantalslängd). Det är ju möjligt att Anna levde vid 1701 års mantalsskrivning och skrivaren bara missat att notera orsaken till skattebefrielsen, men då borde hon i stället ha stått som död i den nu försvunna 1702 års längd. Att Jacob har betalande hustru fr.o.m. 1703 års längd måste betyda att han är omgift. Anna kan visserligen ha tillfrisknat från sin sjuklighet - men hon har knappast blivit yngre... :-) (Jacob kan också ha varit över 63 år, men den som stod för gårdsbruket betalade oavsett ålder.)

Jacob är med i mantalslängden 1716. 1717 finns ingen bevarad mantalslängd. Och 1718 finns där en Börta som har noteringen "härifrån"; hon har alltså flyttat från Doveland. Det skulle kunna vara Jacobs enka som är omgift på en annan gård eller flyttat till barn från ett tidigare gifte.

Jacob dör i vart fall 1716. Sista tinget som han står med bland nämndemännen i domboken är vid vintertinget den 23-25/1 1716 (TB HR AIa:16 sid. 145). Vid sommartinget den 5/6 1717 utses sonen Arngrim till nämndeman efter fadern, och det sägs då att platsen som nämndeman "uti lång tid [...] varit ledig efter Jacob i Dovelands dödeliga frånfälle" (TB HR AIa:16 sid. 278). Att han varit död "lång tid" måste betyda att han inte dött samma år (1717), och i januari 1716 levde han alltså.

I den nu försvunna mantalsländen 1717 borde det alltså ha stått att Jacob var död, och så skulle antingen enkan stått för bruket, eller så skulle hon vara "härifrån" eller "under barnen" (eller i det här fallet "under" Jacobs dotterson Arngrim). Att det finns en Börta som är "härifrån" 1718 betyder att hon var med 1717 och stod för hushållet då, och så förklarar skrivaren vart hon har tagit vägen 1718. Någon dotter eller sonhustru Börta är inte känd, och en tjänstepiga skulle knappast bo där ensam. Det är alltså troligt, men inte säkert, att Börta är Jacobs enka.

----------

Anna Arngrimsdotters och Jacob Olssons son Arngrim Jacobsson var född omkring 1675. Hans ålder anges när han vittnar vid tinget: 66 år (= f. omkr. 1676) vid sommartinget 1742 (TB HR AIa:33 sid. 484), och 74 år (= f. omkr. 1674) vid vintertinget 1748 (TB HR AIa:39 sid. 46).

Arngrim dog omkring 1748. Han står för bruket i mantalslängden 1748 (daterad i november 1747), och har också undertecknat längden som nämndeman. Vid vintertinget den 7/2 1749 är han död, och sonen Jon utses till ny nämndeman efter fadern (TB HR AIa:40 § 1 sid. 5).

Arngrim var gift två gånger. Han är ogift på Ön Sörgård i mantalslängden 1705 och har hustru 1708 (1706-1707 saknas längder). Första hustrun Anna Ivarsdotter dog omkring 1722 (hon står som död i mantalslängden 1723). Skiftet är daterat den 6/5 1724 (TB HR FII:1 sid. 81/1724). Deras barn: Anna, Jon, Kjerstin, Jacob och Johanna.

Arngrim gifte om sig med Sigrid Olsdotter omkring 1724 (han är enkling i mantalslängden 1724 och har hustru 1725). Deras barn: Anders, Per och Ola.

Sigrid dog den 14/4 1769 på Store Anros Nordgård i Tanums socken, omgift med Anders Gunnarsson (Tanum C:3 sid. 891, och AI:1 sid. 7).

(Det som står i mantalslängden 1742 är helt riktigt att sonen Jacob är utomlands. Dessutom har Arngrim en dotter Kierstin. Resten av noteringen gäller bara tjänstedrängar.)

----------

Arngrim Jacobssons och Sigrid Olsdotters son Anders Arngrimsson bodde på torpet (husmansplatsen) Kråkeröd under Ön Sörgård.

Anders var också gift två gånger. Första hustrun Marta Vettlesdotter dog den 23/2 1786 (bouppteckning den 7/7 1786, K HR FII:3 sid. 569). Barn: Axel. Per, Helena och Kjerstin.

Sedan gifte Anders om sig med Ingrid Jacobsdotter, vars farfar Per Jacobsson var bror till Arngrim Jacobsson. Ingrid dog den 20/12 1797 (bouppteckning den 3/1 1798, TB HR FII:26 sid. 9). De fick inga barn.

Anders dog i december 1802, hos sonen Per på Bransteby Västergård i Kville socken (bouppteckning den 25/2 1803, K HR FII:5 sid. 97).

----------

Anders Arngrimssons och Marta Vettlesdotters son Axel Andersson gifte sig med Laurina Jacobsdotter den 30/5 1779 (Tanum C:3, sid. 770). Barn: Anders, Sara, Per, Maria och Ola.

Axel dog på Övre Torpane i Kville socken den 21/3 1790 (bouppteckning den 10/6 1790, K HR FII:4 sid. 171).

Laurina gifte om sig med Jacob Christensson. Barn: Axel.

Laurina och Jacob flyttade tillsammans med hennes son Anders Axelsson och hans familj till Övre Säm Östergård i Tanums socken 1828 (Tanum HII:8 AD-bild 5780/SVAR-bild 694, och AI:16 s. 228).

1831 flyttade de till Bottna Kronegård i Bottna socken, där de bodde hos Laurinas dotter Sara Axelsdotter och hennes man Svennung Larsson (mantalslängd 1832, Norrvikens häradsskrivare FIa:8 AD-bild 21).

Laurina dog där den 29/11 1842 (bouppteckning den 29/12 1842, K HR FII:10 sid. 409). Jakob dog där omkring 1853 (han är struken i mantalslängden 1854).

(Ändrat av kontoinnehavaren den 02 april 2016 kl. 21.30.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)