Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Johan Olsson (ca 1785-1839) och Elin Larsdotter (ca 1778-1861), stranden Taskan
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12936) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Söndag den 14 oktober 2012 kl. 17.38
En längre tid har jag kämpat med att utreda mormors farfars anor i Taskan, Kville. Han hette Andreas Johansson och var fiskare där fram till sin död 1864. Andreas föddes 1815 i Taskan.
Föräldrarna var strandsittaren Johan Olsson (född ca 1785 och död i Taskan 1839) och Elin Larsdotter (född ca 1778 och död i Taskan 1/4 1861)
Om Johan Olsson vet jag inget mer än att han gifter sig med Elin Larsdotter före 1811. Jag har inte funnit hans namn i bouppteckningar eller kunnat spåra honom på ett relevant sätt i mantalslängder etc.
Elin Larsdotter däremot var dotter till Lars Corneliusson född ca 1746 och troligen död i Taskan efter 1811. Elin Larsdotters mor var Anna Nilsdotter som avled 1789 (bouppteckning 815 1789. I bouppteckningen framgår att paret Lars/Anna år 1789 bodde på annan plats än Taskan. Jag har inte kunnat tyda namnet på platsen - ser ut som något som slutar på "...hällen".
I bouppteckningen efter Anna Nilsdotter framgår att hon har en bror som heter Truls Nilsson i Tullboden.
Sedan Lars Corneliusson blivit änkeman flyttar han till Berga och tycks tidvis växla mellan Berga och Taskan där barnen Elin och Anders växer upp. Sonen Anders Larsson står så småningom som "vrakfogde" i Taskan.
En teori jag haft är att Lars Corneliusson skulle härstamma från Cornelius Larssons släkt i Berga. Men jag har inte funnit några bevis som klargör denna teori i någon riktning.
Är det någon annan som djupat i dessa släktled? Vet någon mer om strandsittaren Johan Olsson och hans hustru Elin Larsdotter?
Mvh/Paul Neptune
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12938) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Söndag den 14 oktober 2012 kl. 20.10
Tror mig nu ha identifierat bostadsorten för Lars Corneliusson och Anna Nilsdotter till Snixholmen år 1789 då Anna Nilsdotter avled.
/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12942) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Söndag den 14 oktober 2012 kl. 22.35
Jag fortsätter att själv svara på en del av frågorna jag ställt. Snix/Snisholmen och Tullboden låg tydligen under Nordgård, Hamburgön. Jag har funnit Lars Corneliusson med hustru på Snixholmen åtminstone från 1777 och fram till 1791 (hustrun Anna Nilsdotter död 1789) - då Lars flyttar till Hamnen Taskan.
Anna Nilsdotters bror Truls Nilsson dyker upp under Tullboden efter 1763. Dessförinnan finner man honom som sonen Truls hos skattebonden Nils Olsson och hustru Ragnila i Nordgård.
Nils Olsson i Nordgård avlider 6 maj 1762 (bouppteckning sid 413 den 13/5 1762). I bouppteckningen, som delvis är svårläst, framgår att sonen Truls är myndig och att två döttrar - varav Anna är den ena - är omyndiga.
Jag ska nu söka efter hustrun Ragnilas dödsår och eventuell bouppteckning efter henne. Kunde ej utläsa hennes efternamn.
/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12947) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Måndag den 15 oktober 2012 kl. 08.48
Nils Olofsson och Ragnila W.....dotter gifter sig omkring 1733. Då har Ragnila varit änka på gården efter Truls Jönsson en kort tid. Ragnila och Truls gifte sig ca 1723. Dessförinnan ser det ut som om Truls varit gift och blivit änkling.
I bouppteckningen efter Nils Olofsson 1762 ser det ut som om Nordgård överförts på en dotter till paret Truls/Ragnila. Det innebar att Nils Olofsson inte hade någon del i gården när han avled. Hustruns barn i hennes första äktenskap delade på gården.
Sedan Nils Olofsson avlidit 1762 skingras barnen i hans och Ragnilas äktenskap ut till olika boenden under Nordgård - bl a Snisholmen och Tullboden. Ragnila står kvar som änka och svärmoder fram till 1773. Därefter har jag inte funnit henne. Även sökandet av bouppteckningar har varit resultatlösa. Jag är nyfiken på hennes "efternamn" som är svårt att tyda.
/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12951) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 15 oktober 2012 kl. 12.50
Ragnila heter Wagensdotter. Det syns tydligare vid underskriften i slutet av bouppteckningen.

Wågen har jag också sett förnamnet skrivet förr. Vagn skrivs det väl i dag.

Jag har inte funnit någon bouppteckning efter Ragnila. Resten har jag inte hunnit att kika på än.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12952) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Måndag den 15 oktober 2012 kl. 13.02
Stort tack! Har aldrig tidigare stött på namnet Wagen/Wågen. Tyckte det såg ut som något i den stilen. Då har jag något att söka på. Hon bör varit född runt 1705 eller tidigare.
/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12956) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Tisdag den 16 oktober 2012 kl. 12.09
Johan Olsson och Elin Larsdotter dyker upp som par första gången 1815 i Stranden Tasken. Han kallas då strandsittare. Jag tror mig nu ha hittat paret dessförinnan som torpare vid Hamnen Lössgård. 1812 står där en Johannes Olsson med hustru. de finns kvar i Hamnen Lössgård fram till och med 1814 då han kallas Johan Olsson 28 år med hustrun 36 år (vilket stämmer bra med deras födelseår 1785 respektiv 1778). 1814 finns även moder Ingeborg 56 år (utfattig) skriven i Hamnen Lössgård.
När jag läser tidigare års mantalslängder för Lössgård finner man en Olof Johansson (tidvis kallad Hansson) med hustru Ingeborg. År 1804 noteras bl a att Olof Johansson i Lössgård har en son Johannes 19 år (=född 1785).
Kan det vara så att Johan/Johannes Olsson i Hamnen Lössgård/Hamnen Taskan var son till Olof Johansson i Lössgård? Min mormors släkt uppehåller sig i Lössgård ända tills mormors far avlider 1937 i Kalvhagen Lössgård.
Jag vet också att Johan Olssons och Elin Larsdotter första barn hette Olaus Johansson och föddes 1812.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13049) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 01 november 2012 kl. 22.11
Det är hyfsat sannolikt att Lars Corneliusson är son till Cornelius Larsson i Berga. Då har jag inte sagt för mycket i varje fall... :-) Jag återkommer längre ned med hur man förhoppningsvis kan få visshet, men först de fakta jag vet:

I 1773 års mantalslängd finns Cornelius Larsson på Berga tillsammans med hustru och barnen Lars, Anders, Anna, Barbro, Johanna och Anna (igen). 1774 är sonen Lars borta, men i stället finns direkt under Cornelius som inhyses Lars Corneliusson med hustru. Och 1775 är han borta också som inhyses; jag har inte letat i längden för att hitta vart han tog vägen, men han finns i varje fall inte på Taskan under Berga.

1777 finns sonen Lars hos Cornelius och hustrun igen, tillsammans med döttrarna Anna och Barbro. Men "son" är säkert en felskrivning för måg. 1778 är det nämligen Lars Gunnarsson med hustru som står för gården, och hustrun är Anna Corneliusdotter (även om det inte framgår av mantalslängden).

I uppbudsprotokollet vid Kville och Bullarens sommarting 1776 (Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt AIa:68, sid. 1206, n:r 21) finns en avskrift av ett köpebrev, daterat den 15/4 1776, där Cornelius Larsson säger att han och hustrun Elin Hansdotter "nu upplevat till den tiden att vi ej längre, förmedelst ålderdomssvaghets skull, förmår att bruka vårt innehavande 1/4 kronoskattehemman Berga". Därför säljer de gården (3 sättingar odelsjord) till dottern Anna Corneliusdotter och hennes tillärnade man Lars Gunnarsson från Rörvik.

Cornelius övriga barn nämns inte vid namn i köpebrevet, men i Anna Corneliusdotters bouppteckning 1806 sägs att Olof Olsson i Nordgård är barnens mosterman (Tanums, Bullarens m.fl. HR FII:30, sid. 635).

Och nu det verkligt intressanta... :-)

Nämligen uppbudsprotokollet vid vintertinget 1785 (Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt AIa:77, sid. 1383, n:r 33). Dessvärre har jag här och nu bara tillgång till ett utdrag ur protokollet, där endast säljarnas och köparens namn framgår, inte deras släktskap och var de bor. Och 1785 år dombok finns ännu inte hos Arkiv Digital.

Hur som helst köper Lars Persson 1/5 av Dyngön. Och säljarna är Lars Corneliusson och hustrun Anna Nilsdotter, Anders Corneliusson och hustrun Elsa Johansdotter, Lars Gunnarsson och hustrun Anna Corneliusdotter samt Olof Olsson och tilltänkta hustrun Anna Corneliusdotter. Och av bouppteckningen 1792 efter Lars Perssons hustru framgår att hon heter Johanna Corneliusdotter (Kville häradsrätt FII:4, sid. 799).

Av namnen att döma är det knappast någon tvekan om att köparens hustru köper ut sina syskons ärvda delar av Dyngön. Och Corneliusbarnens namn stämmer ju precis med ovanstående familj, t.o.m. två Annor. Och en av Annorna är gift med Lars Gunnarsson och har en syster gift med en Olof Olsson. Barbro saknas visserligen, men... I Johanna Corneliusdotters bouppteckning sägs barnens mosterman vara Olof Kiellsson i Ragnildalen, och enligt Olofs bouppteckning 1796 är han änkeman och barnlös (Tanums, Bullarens m.fl. HR FII:24, sid. 397). Han lär då ha varit gift med Barbro Corneliusdotter, som dött barnlös före försäljningen av Dyngö 1785.

Det måste ju inte vara 'din' Lars Corneliusson bara för att hans hustru heter Anna Nilsdotter; det framgår ju som sagt inte här var de bor. Men om denne Lars Corneliusson bor på Snisholmen (där du säger att du hittat 'din' Lars 1777-1791) och Lars Gunnarsson på Berga, och säljare och köpare är syskon, så är ju saken klar. Svaret finns förhoppningsvis i domboken... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13052) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Fredag den 02 november 2012 kl. 06.48
Hej Jörgen,
Jag är djupt imponerad. Stort tack för allt detektivarbete du bjuder på! Jag ska kolla detta med Snisholmen en gång till. Men allt detta är verkligen till stor hjälp. När jag började släktforska på 70-talet trodde jag aldrig att mormors anor i Kville skulle kunna utredas. Nu börjar dock de flesta pusselbitarna falla på plats.
Hälsar/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13060) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Lördag den 03 november 2012 kl. 08.38
Jag har än en gång kollat Lars Corneliusson med familj i Snisholmen. När jag tidigare påstått att de bodde i Snisholmen åren 1777-1791 måste jag ha läst fel i mina anteckningar. Jag blev lite konfunderad när du Jörgen påpekade att Lars med hustru fanns i mantalslängden under Berga även 1777 och sedan försvunnit därifrån.
Jag kan nu konstatera att Lars Corneliusson med hustru står skrivna under Snisholmen först 1781 och framåt. År 1782 noteras också fattigdom i hushållet samt att hustrun är sjuk.
Åren 1778-1780 hittar jag varken Snisholmen eller Lars Corneliusson i mantalslängderna. Men jag kan ha missat något. Lite retfullt - men spelar kanske ingen större roll i den fortsatta forskningen. Av mantalslängderna att döma var det riktigt eländiga och fattiga år i socknen. Var nog många som inte kunde bidra med skattemedel.
Mvh/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13938) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 19 juli 2013 kl. 18.45
Då har Arkiv Digital kompletterat med de tidigare saknade domböckerna från Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt, bl.a. 1785.

Och därmed kan de tidigare misstankarna bekräftas:

När 1/5 av Dyngö säljs, enligt uppbudsprotokollet 1785, så är säljarna Lars Corneliusson och hans hustru Anna Nilsdotter på Snisholmen, Anders Corneliusson och hans hustru Elsa Johannesdotter på Udden, Lars Gunnarsson och hans hustru Anna Corneliusdotter i Berga samt Olof Olsson och hans trolovade Anna Corneliusdotter på Udden. Köparen Lars Persson är från Dyngö och svåger till säljarna (hans hustru heter som sagt Johanna Corneliusdotter, enligt hennes bouppteckning). Säljarna har fått jorden i arv efter sin mor. (Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt AIa:77, sid. 1383, n:r 33.)

Och eftersom vi vet att Lars Gunnarsson och Anna Corneliusdotter år 1776 köpte gården i Berga av hennes föräldrar Cornelius Larsson och Elin Hansdotter, så är de alltså också föräldrar till dessa övriga Corneliusbarn. Och det är alltså efter Elin som barnen ärvt jorden på Dyngö.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13939) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 19 juli 2013 kl. 19.08
Och när nu ovanstående är klart, så kan jag bjuda på två generationer till:

Av uppbudsprotokollet vid höstetinget 1769 framgår att Arngrim Larsson i Berga sålt 1/2 tunna skyld i Berga till Truls Andersson (gift med Arngrims sondotter, som inte namnges) och Cornelius Larsson (Arngrims sonson). Köparna ansökte alltså om uppbud 1769, men köpebrevet är daterat redan den 13/6 1741. (Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt AIa:61, sid. 1870, n:r 27.)

Eftersom Cornelius Larssons farfar heter Arngrim Larsson, så måste alltså hans far heta Lars Arngrimsson.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13943) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Lördag den 20 juli 2013 kl. 11.21
Hej Jörgen,
Stort tack för all hjälp. Fantastiskt att de sista bitarna faller på plats. Då vågar jag ta bort ?-tecknen efter de namn jag knappt vågat skriva ut i släktträdet. Intressant att köpebrevet daterades redan 1741. Men det stämmer ju med det faktum att Arngrim Larsson är synlig i mantalsböcker mm åren 1675-1742. Borde väl betyda att han var född före 1660. Levde nog till dryga 80.
Är tydligen hög tid att se efter om Arkiv Digitals utökade sortiment kan lösa fler av ouppklarade grenarna i Kville-trakten.
Mvh/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14776) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Lördag den 15 februari 2014 kl. 19.37
6 inlägg (den 21/7 2013 kl. 08.38, 09.38, 09.51, 10.46 och 11.04 samt 14/2 2014 kl. 08.17) har flyttats till Hans Andersson på Dyngö.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17967) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 03 december 2018 kl. 23.29
Cornelius Larssons far heter, som sägs här ovan, Lars Arngrimsson.

Och enligt domboken 1747 heter modern Anna Corneliusdotter. Se diskussionen Gude Larsson i Ön (död 1786).
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)