Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Lur   >  
Torbal - Halvord Eriksson och Kerstin Olsdotter och deras barn
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13356) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Söndag den 30 december 2012 kl. 19.59
Hej! Från Dombok ting 8-12 okt 1706 i Hede har jag hittat följande personer:
Halvard Ericsson (död) g.m. Karin Olufsdotter, bor i Torbal
son Erich Hellie Halvardsson
son Anders Halvardsson
dotter Ingrid Halvardsdotter, gift med Engelbricht Hellieson.
Är det någon som känner till personerna, deras födelseår mm.?
Mvh Inger
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13387) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 31 december 2012 kl. 11.26
Vilket mål gäller det?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13388) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Måndag den 31 december 2012 kl. 11.47
Paragraf 20.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13394) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Tisdag den 01 januari 2013 kl. 11.50
Hej!
Målet står i Tanum, Bullaren, Kville och Vätte häradsrätt A1a:9 s 468. Jag har Aina Andres CD med avskrift av målet.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13409) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 05 januari 2013 kl. 15.13
Målet den 10 oktober vid Tanums och Vätte hösteting 1706 gäller fastebrev (lagfart) på 18 sättingar skyld i Torbal i Lurs socken, som Engebret Helgiesson i Ek Ödegård söker på vägnar av sin svärmoder, Halfword Erichssons änka Kierstin Olsdotter i Torbal, och Kierstins och Halfwords barn.

Barnen: Sönerna Erich, Helge och Anders Halfwordssöner. Döttrarna Ingrid Halfwordsdotter (Engebret Helgiessons hustru) och pigorna (alltså ogifta) Gunnil, Kierstin och Börta.

Det hänvisas till uppbud den 25/5 och 7/10 1703 samt 4/2 1704. Det första uppbudet finns i samma volym sidan 76, nummer 7. Där uppräknas Halfwords "syskon och släktingar" som han inlöst jorden ifrån.

I 1703 års jordebok (Kammarkollegiums exemplar som finns hos Riksarkivet/SVAR; sidan 1363, SVAR-bild 703) framgår att kronan har 2 1/2 tunna skyld i Torbal och åborna 3 tunnor. Gården består av 1 mantal, varav hälften brukas av änkan Kierstin. De 18 sättingar (= 1 1/2 tunna) som lagfarten 1706 gäller motsvarar alltså hälften av Torbals skattejord.

I mantalslängden 1703 (daterad den 13/2 1703) finns i Torbal Halfword med hustru och sonen Erich. 1704 saknas mantalslängd. 1705 (16/2 1705) är Halfword borta, i stället finns där Kierstin med sonen Erich och dottern Gunnil. De är kvar 1708 (12/2 1708); 1706-1707 saknas längder. 1709 (12/2 1709) har tillkommit sonen Helgie. 1710 (14/2 1710) är Gunnil borta. 1711-1717 saknas längder (1716 finns visserligen en längd, men där är uppgifterna om Torbal oläsliga p.g.a. skada). 1718 (14/2 1718) finns den ogifte Anders och änklingen Erich i Torbal. 1719 (13/2 1719) är Anders död, i stället finns där Knut med hustru, och också Erich har nu hustru.

(I Torbal finns också andra hushåll i både jordebok och mantalslängd, men jag har här bara tagit med de som lär höra till den här aktuella familjen. Men också övriga kan naturligtvis vara släktingar.)

Från 1719 finns kyrkoböcker för Lurs socken.

Sonen Erich lär vara den Erich Halfwordsson i Torbal som med hustrun Karin Olsdotter får följande barn:
* 1719-09-25 Martha (C:1, sidan 5)
* 1722-04-21 Anders (sidan 24)
* 1725-02-16 Ola (sidan 43)
* 1731-03-08 Maria (sidan 83)

Bland dopvittnena finns bl.a. båtsmannen Jöns Helgiesson i Torbal, Giertrud Olsdotter på Hälla, Helgie Halfwordsson i Hälla, Giertrud Juhlsdotter på Hälla.

Jag har inte lyckats att hitta vare sig Erich eller Karin i dödboken.

(Jag har 'fuskat' genom att kika i Släktdatas register till Lurs kyrkobok, och sedan jämfört med originalet. Det är alltså möjligt att de har fler barn som inte hittades vid sökningen. Detta gäller också övriga syskon nedan, samt vigsel- och dödboksnoteringar.)

Sonen Helgie lär vara den Helgie Halfwordsson som nämns som dopvittne från Hälla. Och en Helgie från torpet Hälla dör den 29/3 1742 (C:1, sidan 158), 70 år gammal och alltså född omkring 1672. Enligt 1742 års mantalslängd är det en Helgie Halfwordsson med hustru som bor på Hälla under Torbal.

Troligen är det sonen Anders som är död enligt mantalslängden 1719; han har då dött under 1718 (eller början av 1719, men han går inte att hitta i dödboken). Någon Anders Halfwordsson går det i varje fall inte att finna i kyrkoboken, och sannolikt är det den döde brodern som fått ge namn till systrarna Kierstins och Börtas söner som föddes på samma dag 1721 (se nedan) och broderns Erichs son ett år senare.

Av Halfwords och Kierstin döttrar är det väl troligt att Kierstin är den Kierstin Halfwordsdotter i Torbal som gifter sig med Knut Swensson den 25/1 1719 (Lur C:1, sidan 1). Förmodligen är det de som är Knut med hustru som återfinns i Torbal i 1719 års mantalslängd. De lär därefter ha flyttat till Björnim.

Knut Swensson och Kierstin Halfwordsdotter i Björnim får nämligen följande barn:
* 1721-03-04 Anders (C:1, sidan 16)
* 1723-12-10 Gunilla (sidan 33)
* 1727-09-.. (döpt 1/10) Olof (sidan 59)
* 1731-07-18 Benedicta (sidan 85)

Bland dopvittnena finns bl.a. Erich Halfwordsson i Torbal, Olof i Gisleröd, Karin i Torbal, Helge på platsen Hälla, Börta Halfwordsdotter i Gisleröd.

Senare flyttade de troligen till Torim. Den 7/2 1757 förrättades i varje fall bouppteckning efter Knut Swenssons hustru Kierstin Halfwordsdotter i Torim i Lurs socken, som dog den 18/11 1756 (Tanums, Bullarens m.fl. HR FII:7, sidan 256); i boet finns skulder till bl.a. personer i Torbal. Enligt dödboken dog hon den 13/11 (begravd den 21) och blev 63 år (Lur C:1, sidan 366), och skulle då alltså vara född omkring 1693. Barnens namn i bouppteckningen stämmer med barnen födda i Björnim (men Gunilla saknas); också Benediktas ålder stämmer. Knut Swensson i Björnim dog den 4/6 1759 (C:1, sidan 437), 64 år gammal, och alltså född omkring 1695.

Dottern Börta är väl troligen den Börta Halfwordsotter i Torbal som gifter sig med Olof Olsson från Gisleröd den 8/6 1720 (Lur C:1, sidan 11).

Olof Olsson och Börta Halfwordsdotter i Gisleröd får följande barn:
* 1721-03-04 Anders (C:1, sidan 16)
* 1723-08-30 Olof (sidan 31)
* 1732-02-20 Jöns (sidan 88)

Bland dopvittnena finns bl.a. Helgie Halfwordsson i Hälla, Giertrud på Hälla, Karin Olsdotter i Torbal, Erich i Torbal, Kierstin Halfwordsdotter i Björnim.

Börta och Olof går heller inte att finna i dödboken.

Dottern Gunnil är alltså borta ur mantalslängden 1710, saknas bland syskonens dopvittnen och går inte att finna i vigsel- eller dödbok. Hon har väl därför sannolikt dött innan kyrkoboken börjar 1719.

Engebret Helgiesson och Kierstin Olsdotter i Södra Ek får dottern Ingrid den 8/1 1720 (C:1, sidan 7), och sedan fler barn kommande år. Möjligen är det Ingrid Halfwordsdotters man som är omgift. Det var ju vanligt att om ena maken dog, så fick änkan/änklingens första barn i det nya äktenskapet namn efter den döda maken. Ingrid går inte att finna i dödboken, och har väl därför dött före 1719.

För att sammanfatta det hela, så lär Halfword Erichsson ha dött på våren 1703; han lever vid mantalsskrivningen i februari, men är död vid tinget (första uppbudet) i maj. När hans hustru Kierstin Olsdotter dör framgår inte här; hon behöver inte vara död för att hon saknas i mantalslängden 1718, hon kan finnas "under barnen" och därför inte stå med i längden, men i dödboken (som alltså börjar 1719) går det inte att finna henne.

De barn som troligen går att identifiera i dödboken har ungefärliga födelsår 1672-1693. Föräldrarna (åtminstone modern) lär då vara född omkring 1650 (enligt domboksnoteringen ska samtliga där uppräknade barn vara Kierstin Olsdotters "med sal. Halfword Erichsson undfångne barn").

Troligen kan man få vidare information om familjen i senare uppbudsprotokoll när syskonen fördelar de 18 sättingarna (vilket lär innebära att Erich löser ut de andra). Att följa dem i mantalslängderna efter 1719 kan också ge fler upplysningar, t.ex. dödsår för de som inte kunde hittas i dödboken.

--------------------

(Namnens stavningar varierar som vanligt mellan olika källor. Jag har här genomgående använt samma stavning hela tiden.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13417) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Måndag den 07 januari 2013 kl. 14.59
Hjärtligt tack för en massa upplysningar. Det var fantastiskt.
Jag har i min släkt en Halfward Eriksson f. 1741?, d. 8.8.1808 i Ek. Han var 1. gift med Annika Jonsdotter f. 4.9.1751 i Gånehed, Tanum. 2. gift med Catharina Hansdotter f. 15.2.1737 i Buar, Lur.
Jag undrar om denna Halfward Eriksson möjligen kan vara släkt med Engebret Helgiesson från Södra Ek. I husförhörslängd Lur A1:2 s 7 finns en Erik Andersson f. 1708 och hustru Mari Sifwarsdotter f. 1707, båda döda 1777. Kan det vara Halfvard Erikssons föräldrar?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13418) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 07 januari 2013 kl. 19.08
Den sista frågan är inte svår att svara på, eftersom det står "Fadren" framför Eriks namn på den husförhörsidan. Han är alltså far till den Eriksson som finns ovanför...

Halfword finns inte med i Släktdatas register över Lurs födelsebok. Om han inte har missats vid registreringen eller av prästen, så skulle han kunna vara Eriks och Marins namnlösa barn som föddes den 16/12 1745, döpt den 20 (C:1, sidan 184). I AI:2 är han 36 år, men det är ju oklart vilket år det är noterat (längden omfattar 1776-1779); i senare husförhör har han födelseåret 1744.

Erik och Marin gifte sig den 13/6 1731 (C:1, sidan 85).

Det är väl inte osannolikt att Anna och Martha Eriksdöttrar som finns med män och barn nedanför i AI:2 är Eriks och Marins döttrar. De har i varje fall döttrar med de namnen, födda 1736 resp. 1738.

Halfword Eriksson var f.ö. nämndeman, vilket framgår av hustrun Annicka Jonsdotters bouppteckning 1784 (Tanums, Bullarens m.fl. HR FII:18, sidan 321).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13429) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Onsdag den 09 januari 2013 kl. 08.39
Tack ska du ha för all info.
Mvh Inger
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)