Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Hans Andersson på Dyngö
De 6 första inläggen (t.o.m. den 14/2 2014 kl. 08.17) har flyttats hit från Johan Olsson (ca 1785-1839) och Elin Larsdotter (ca 1778-1861), stranden Taskan.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13950) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Söndag den 21 juli 2013 kl. 08.38
Cornelius Larssons mor Elin Hansdotter kom således från Dyngön. Hon bör ha fötts någon gång runt år 1700. På Dyngön huserade fram till ca 1752 en Hans Andersson. Denne Hans Andersson skildras på ett minst sagt intressant sätt av Sven Rydstrand i dennes bok "Bland bohusländska bönder på Karl XII:s tid". Det är ett kapital som handlar om vrakplundraren Jacob Andersson på Dyngön.
Jacob Andersson dömdes 1699 till döden för plundring av vrak. Men flydde till Norge och kom troligen undan avrättningen. I rättegångsprotokollen framgår att fiskaren Jacob Andersson på Dyngön omkring år 1691 gift sig med änkan Elin Gunnarsdotter på Dyngön. Änkan hade också en ännu omyndig son Hans Andersson. I mantalslängderna försvann fiskaren Anders efter år 1688. Det bör ha varit Hans Anderssons far och Elin Gunnarsdotters förste man.
Cornelius Larssons mor Elin Hansdotter från Dyngön född efter 1699 låter som en sannolik dotter till vrakplundarern Jacob Anderssons styvson Hans Andersson. Förnamnet Elin fick hon väl efter farmor Elin Gunnarsdotter.
Vrakplundrarens strandfynd var sidentyger till ett värde av 83 daler silvermynt.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13951) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 21 juli 2013 kl. 09.38
Elin Hansdotter var Cornelius Larssons hustru och Lars Corneliussons mor.

Att hon hade jord på Dyngö behöver inte betyda att hon var därifrån. Hon kan ha ärvt den efter någon av sina föräldrar, men själv vara född någon annanstans.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13952) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 21 juli 2013 kl. 09.51
I uppbudsprotokollet vid höstetinget 1722 framgår att Asmund Arngrimsson på Dyngö vid tinget den 18/1 samma år tillhandlat sig halva Dyngö "med det därstående halfwa huus" av Hans Andersson. (Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt AIa:16, sidan 633, n:r 53.)

Det framgår inte om det var allt Hans ägt av Dyngö eller om han ägt hela och alltså hade kvar den andra hälften. En titt i jordeboken bör kunna ge svar på det.

Asmund skulle möjligen kunna vara en farbror till Cornelius Larsson.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13953) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 21 juli 2013 kl. 10.46
I uppbudsprotokollet sägs alltså Asmunds köp av halva Dyngö skett vid tinget den 18/1 samma år. Men i domboken från vintertinget är köpet infört under den 17/1, och det framgår där att det ägt rum den 24/10 1721.

Hans Andersson på Dyngö hade "med des Hustru Anna Arngrims dotters goda Ja ock betänckiande såldt och afhändt från sig och des arfwingar des halfwa odells öhe Dyng Öhen med de där befint. halfwa huus, sampt alla andra förmåhner till Swågeren Aßmund Arngrimßon des Hustru Barn och arfwingar..."

(Samma volym som ovan, sidan 553, n:r 24.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13954) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Söndag den 21 juli 2013 kl. 11.04
Hej Jörgen,
Du är så snabb att jag inte hinner med.
Jag sökte först i jordeböckerna aktuella år. Men där stod inga namn angivna. Kollade då mantalslängderna igen och fann åren 1721-25 på Dyngön Asmund med hustru samt Hans med hustru och son. Senare ingen son men en dotter. År 1726 försvinner Asmund och det noteras i högerkanten "Härifrån". Tolkar det som att han med familj flyttat från Dyngön.
Hans Andersson tycks bo kvar på Dyngön och noteras även i jordeboken 1750 för 1/8 (Lars Hansson 1/16 och Pär Larsson 1/16)totalt 1/4.
Fr o m 1752 står Enkan Anna för gården. 1754 noteras att hon är över 70 år samt något om barnen (kanske att hon bor hos barnen)...
Kan detta vara Anna Arngrimsdotter vars bror Asmund köpte in sig på 1720-talet?
Tack för all hjälp!
/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14764) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Fredag den 14 februari 2014 kl. 08.17
Hej,
Är ju ett tag sedan jag forskade kring denna gren. Men har nu försökt uppdatera mig. Paret Hans Andersson och Anna Angrimsdotter på Dyngön har, vad jag kunnat se, inte lämnat några spår efter sig i form av bouppteckningar. Men såvitt jag kunnat utläsa det i mantalslängder och jordeböcker finns det en ganska tydlig kedja mellan den Hans Andersson som avled någon gång mellan 1742 och 1752, och den Hans som dyker upp i mantalslängden år 1700. År 1698 antecknas Jacob för Dyngön. Det är den Jacob som dömdes till döden för vrakplundring och var gift med änkan Elin Gunnarsdotter.
Från och med 1700 noteras Hans för Dyngön i mantalslängderna. Åren 1703-1710 även en Olof. År 1701 är Hans tydligen gift. 1716 noteras inte Hans, men hans hustru Anna (Angrimsdotter) är med. Möjligen är Hans ute i kriget just då. Hans Anderssons försäljning av del i Dyngön runt 1722 syns inte i jordeboken 1726, då endast Hans står som ägare.
Hans Anderssons far bör ha varit den Anders som förekommer i böcker (mantalslängden 1685). I domstolsprotokollet 1699 kring vrakplundringen noteras att den dödsdömde Jacobs hustru blivit änka sju år tidigare (tidigare än vad då?) Anders på Dyngön förekommer från 1669 i mantalslängderna. Åren mellan 1669 och 1775 noteras han boende i Marstrand. Där man finner "Anders Andersson på Dyngön" med hustru medan det ser ut som om ett par drängar bebor Dyngön under krigsåren.
Jag saknar ett antal säkrande trådar för att med säkerhet kunna knyta samman Hans Andersson med Anders Andersson som dog ca 1689 på Dyngön. Jag saknar också ett antal uppgifter för att säkra upp att det var med Elin Angrimsdotter Hans Andersson gifte sig omkring 1701. Av tidigare uppgifter i denna diskussion vet vi också att Elin Angrimsdotter var syster till den Asmund Angrimsson, som tillfälligt ägde en del av Dyngön runt 1720. Men vilka var Asmunds och Elins föräldrar?
Jag har lekt med tanken att den Angrim Trulsson som åren 1703-1734 skrivs för Valön skulle kunna vara Asmunds och Elins far. Men har inte funnit någon bouppteckning efter denne. Valön ligger ju väldigt nära.
Fram till 1701 skrivs en Truls för Valön. Denne Truls förekommer på Valön från 1675 då det noteras att han är skriven i Strömstad. Sökande i mantalslängden för Strömstad leder till en Truls Olofsson (på Hommen eller liknande. Det är den ende Truls jag finner där åren före 1675. Avståndet från Valön till Strömstad förefaller stort. Men Anders Andersson på Dyngön fick ju ta sig till Marstrand.
Detta var många frågor och jag undrar om du Jörgen eller någon annan under året stött på mer kring denna släktgren?
Med vänlig hälsning/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14777) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 15 februari 2014 kl. 19.42
Innan vi börjar att leta efter Hans Anderssons förfäder, så bör vi väl slå fast att han verkligen är far till Elin Hansdotter. Det har vi ju inte gjort hittills här ovan - men nu kan jag göra det... :-)

Vid Kville och Bullarens sommarting 1745 uppvisades "en skriftel. förening emillan Hans Andersson på Dyngö, Qwille Sokn, samt efterskrefne des barn, till allahanda stridigheters förekom:de i framtiden, dem emillan". Den är daterad Dyngö den 27 april 1745, och underskriven av Hans och sonen Anders Hansson samt bevittnad av borgmästaren Jacob Strömdahl och rådmannen Jöran Sandström i Strömstad. (Tanums, Bullarens m.fl. HR AIa:36, sidan 220 § 7.)

Barnen är sönerna Lars och Anders Hanssöner samt döttrarna Barbro, Elin och Börta Hansdöttrar. Och innehållet i avtalet är att Hans till barnen "helt och hållit upplåter och afstår det 1/4:dels Odelshem:t Dyngön, som han nu för tiden äger och beboer, kiöpt för 120 D:r S:rmt". Son får broderlott och dotter systerlott. Det blir alltså 2/7 vardera till sönerna, och 1/7 vardera till döttrarna.

Sedan ska barnen och mågarna göra upp sinsemellan på följande sätt:

Äldsta dottern Barbro är gift med Per Larsson, som "i hänseende at han är tillförordnad Crono Lotz, och dymedelst på denna Öhn för honom beqwämligast, till iakttagande af sitt Lotz Embete, där nödwändigast måste boo och wistas". De ska därför, "med samtl. deras Swågrars och Syskons goda ja och samtycke", inlösa den andra dotterns och mågen Cornelius Larssons andel, så att Per och Barbro får en lika stor andel (alltså 2/7) som sönerna. Därefter ska dessa tillsammans inlösa den yngsta och ännu ogifta dottern Börtas andel, så att "de sedan jämwäl blifwa lika delaktiga till att för sig allena, samt sine barn, och arfwinge efter arfwinge, aldeles oklandrat behålla Säte och besittnings Rätt på Dyngö".

Men hur kunde då Elins barn senare sälja hennes arvedel av Dyngö om den redan var såld? Jo, det finns två möjliga förklaringar.

Antingen blev ovanstående avtal aldrig verkställt, eller så är det Elins arv efter brodern Anders.

I mantalslängden 1748 är nämligen Hans Anderssons son Anders noterad som död; han bör alltså ha dött omkring 1747. Han bor då hos föräldrarna, och det finns ingen notering om att Hans har någon sonhustru. Anders dör alltså ogift och barnlös, och hans del (1/3 enligt avtalet) ärvs då av föräldrarna.

Och har de inte sålt det vidare till de andra delägarna (alltså sonen Lars och mågen Per), så ärvs denna tredjedel av samtliga barn efter föräldrarna. Och barnen är då en son och tre döttrar, vilket ger 1/5 per dotter.

Men det är ju 1/5 som är Elins systerlott, oavsett om det är hela Dyngö eller bara Anders del hon ärver. Fast om det är det sistnämnda, så borde det ju inte ha stått att det var 1/5 som Elins barn sålde, utan bara 1/5 i 1/3 - men det är ju inte alltid som sådana 'bagateller' är med i domboksnotiserna... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14778) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 15 februari 2014 kl. 20.18
Från Kville och Bullarens hösteting 1739 (AIa:30, sidan 518 § 42):

"Ordinarie Lotzen på Dyngön och Hwalön, Hans Anderßon, boende på Dyngön, Qwille Sokn, gifwet HR:n tilkänna, att sedan han 1702 kommit att wara wid Lotzwäsendet och han 1730, d. 24 Septembr., efter fulmakt, blefwit förordnat till ord:e Lotzman derstädes, så skall det nu med honom wara således beskaffat, at han är gammal, 62 Åhr, och förmedelst fehl på synen och annan ålderdoms swaghet, längre icke förmår uppwakta wid Lotzwäsendet, anhåller fördenskull hos HR:n, att ärnå wittnesbörd derom, så wäl som des emedlertid förde lefwerne, på det han dermedelst måtte blifwa förhulpen, at få afskied, och till des underhåll, som andra des wederlikar, i nåder är förundt wordet."

O.s.v.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14779) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Lördag den 15 februari 2014 kl. 21.16
Stort tack Jörgen!
Du har serverat en rad för mig nya uppgifter. Elin var helt klart dotter till Hans Andersson. Jag hade inte klart för mig att Hans Andersson var lots - nu kom besked om det.
Åldersuppgiften i protokollet från 1739 ger mig dock lite bryderier. Om Hans Andersson var 62 år 1739 så föddes han ju ca 1677. I samband med rättegången kring vrakplundringen på Dyngön år 1698 så framkom ju att vrakplundraren Jacob Anderssons styvson Hans Andersson inte var fullt myndig vid tillfället. Om jag minns rätt så var myndighetsåldern för män 15 år under 1600-talet, innan den höjdes till 21 år. Men det pekades väl också på att styvsonen Hans stod under märkligt inflytande från styvfadern. Det var faktorer som innebar att styvsonen inte förklarades skyldig och ansvarig för oegentligheterna.
De mantalslängder jag haft tillgång till visar på en Hans (utan efternamn) på Dyngön från 1700 (utan hustru) och från 1701 med hustru fram till och med 1710. Därefter har jag inte haft tillgång till mantalslängder förrän 1716 då en hustru Anna är inskriven. Och 1721 dyker en Hans upp igen. Detta år förekommer ju dessutom de ovan nämnda fastighetsaffärerna mellan Hans Andersson och Asmund Angrimsson (ovan).
Om åldersuppgiften 1739 är korrekt borde väl Hans Andersson varit tillräckligt gammal för att själv dras in i processen 1698-99! Eller är åldersuppgiften bara ungefärlig? Eller handlar det trots allt om två helt olika Hans Andersson?
Den Anders Andersson (död i slutet av 1680-talet)som var gift med Elin Gunnarsdotter och far till Hans, hade titeln strandfogde.
Det är inte det lättaste att hitta de texter man behöver vid mer slumpartat sökande i domböckerna.
Jag är därför väldigt tacksam för all denna hjälp.
/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14783) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Söndag den 16 februari 2014 kl. 13.01
Jordeböckerna visar på viss variation av ägare på Dyngön;
1690 Anders 1/4
1697 Jacob 1/4 med tillägg i högerkanten om styvson Hans Andersson
1699 Enkan Ingri 1/4 med tillägg i högerkanten med Hans Andersson och (?1/2 sammanslagn? hus?)
1700 Hans 1/4
1703 Hans 1/8 och Olof 1/8 =1/4
1712 Hans 1/8 och Olof 1/8
1715 Hans 1/4
Änkan Ingrid gör mig undrande. Är det någon som träder in som tillfällig hälftenägare i samband med den fattigdom som drabbade Elin Gunnarsdotter och hennes son Hans Andersson efter valplundringsprocessen 1699? Eller är Ingri/Ingrid en felskrivning av änkan Elin? Och vem är Olof (enligt mantalslängderna Nilsson) som dyker upp som hälftenägare 1703?
/Paul
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)