Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Oliana Jonsdotter i Trätteland (död 1794) och hennes släkt
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
Oliana Jonsdotter i Trätteland (död 1794) och hennes släkt [äldre i... 2021-09-23 11.29 25
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19627) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 23 september 2021 kl. 16.00
En sammanfattning och närmare titt på de ovan nämnda målen, och lite till:

Vid VT 1724 (§ 54, s. 869; app.arkivdigital.se/aid/v278369.b4360.s869) får Anders Jacobsson i Möre uppbud på 1/3 (9 sättingar) i Möre. Det hänvisas där till HT 1712 (där målet finns som § 11, s. 140; app.arkivdigital.se/aid/v278366.b720.s141).

Anders har 1712 brukat jorden i Möre i 4 år. Och det framgår att Björn Alfsson hade "förskingrat" Ola Mattssons fäderne och möderne arv, 51 daler och 8 öre silvermynt, och därför vid ST 1703 som säkerhet för arvet pantsatt sin treding odelsjord i Möre till Ola. Det är den jorden som Anders brukat. Nu (1712) säger Björns son Alf Björnsson (i Bransteby) att han inte har någon möjlighet att återlösa panten, utan överlåter odelsrätten (alltså äganderätten) till Anders. Och därmed är det alltså Anders som ska återlösa panten till Ola eller hans arvingar.

Vid VT 1727 (§ 32, s. 612; app.arkivdigital.se/aid/v278372.b2580.s613) kommer så Matts Persson i Åbrott och begär att få ut sin del av arvet efter halvbrodern Ola Mattsson. Och det står här att pengarna "fördeltes emellan Mattz Pärßon ock des Broder samt en Syster". Av dessa 51 daler och 8 öre får Matts 20 daler och 16 öre (2/5 = en broderlott), och återstående 30 daler och 24 öre (3/5 = en broder- och en systerlott) blev "åter igen under samma försegling till Enckan Gurin Pärsd:r i Möre lämnade". Det står alltså inte att Guri är Matts syster. Hon, som Anders Jacobssons enka, fick bara (under försegling) tillbaka det som återstod av arvet när Matts fått sin del.

Några månader senare, vid HT samma år (§ 81, s. 787; app.arkivdigital.se/aid/v278372.b3450.s787), är det så dags för Vettle Toresson att begära att hans hustru Kjerstin Persdotter får ut sin del i samma arv efter halvbrodern. Hennes andel är 10 daler och 8 öre (1/5 = en systerlott), "ock resten under försegling tillbakars til Christen Pärßon på Huud lämnadt". Det står inte hur mycket "resten" är, men det måste ju vara den återstående broderlotten. (Det var alltså Christen på Hud som övertagit förvaltandet av arvet. Är han möjligen en bror till Guri?)

Förutom att Guri Persdotter alltså inte sägs vara syster till Matts, så har hon både barn och barnbarn (och kanske också barnbarns barn) som är i live vid tiden före Olianas bouppteckning 1795, men som sagt inte nämns i bouppteckningen.

Ola Mattssons fäderne och möderne arv var alltså förskingrat 1703. Hans mor var m.a.o. död redan då. Men Per i Åbrott har hustru i mantalslängden 1720, och 1721 är de båda döda. Också Per var alltså gift två gånger? Nja...Två hustrur till Per i Åbrott måste det finnas - men också två olika Perar, eftersom det finns ett skiftebrev efter Matts och Kjerstins far från 1693.

Jag återkommer till detta...

(Ändrat av kontoinnehavaren den 23 september 2021 kl. 16.21.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19628) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Torsdag den 23 september 2021 kl. 17.02
Christen Persson i Hud bouppteckning Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt (O) FII:4 (1737-1741) Bild: 165 Sida: 162
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19629) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 23 september 2021 kl. 19.31
Det är bara en Per trots allt. Det står fel i domboken 1723. Skiftet 1693 är efter deras mor.

Återkommer... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19630) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson - Torsdag den 23 september 2021 kl. 20.14
Hud känner jag igen. Var det inte där skogen brann för en del år sedan. Så vida Huds moar inte detsamma som Hud... Någon skillnad borde det vara.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19631) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 23 september 2021 kl. 20.16
I Christen Perssons bouppteckning är barnens förmyndare överstrukna av någon anledning, men det går ju ändå att se vad det står. Bland dem finns Guris och Anders son Jacob Andersson i Möre. Och både Guri och Anders i Möre finns bland faddrarna till Christens barn. Så Guri och Christen kan mycket väl vara syskon.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19633) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Torsdag den 23 september 2021 kl. 20.37
Håkan, skogen brann vid Hud och Huds moar används ibland, ovisst vad som är Huds moar. Rastplatsen på höjden hette så men även järnvägsbron i dalgången betecknas i media vara vid Huds moar, ibland är det mesta mellan Uddevalla och Strömstad Huds moar. Jörgen kan du utläsa vilka som var överstrukna förmyndare mer än Jacob?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19634) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 23 september 2021 kl. 20.59
Övriga förmyndare är Oluf Andersson Ibm (alltså Hud), Pär Johansson i Kärill i Kville socken, Anders Johansson i Hög-Edsten.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19636) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lennart Andersson - Torsdag den 23 september 2021 kl. 23.13
Hm, fick lite nytt att tänka på här Jörgen!
Ibland så faller man i fällan man sagt sig inte trilla i - att för snabbt tolka uppgifter så att de passar ett antagande man har!
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19638) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 24 september 2021 kl. 14.02
I domboken 1712 hänvisades som sagt till sommartinget 1703. Den domboken finns inte kvar i häradsrättens arkiv, men däremot bland hovrättens renovationer (EVIIaaba:103, s. 105; app.arkivdigital.se/aid/v307667.b560.s105 - målet har inget n:r, men det är det första den 4 juni).

Här framgår, förutom det som sagts ovan om det förskingrade arvet, att Ola Mattssons förmyndare och morbror Alf Olsson på husmansplatsen Hälleröd under Ledum mottagit arvet av styvfadern Per Julsson (som han felaktigt kallas här) i Åbrott den 21/9 1693, samma dag som skiftebrevet är daterat. Dessvärre står det inte vad Olas föräldrar heter, men modern bör ju vara en Olsdotter (om hon inte är halvsyster till Alf).

Om vi hoppar fram till HT 1723 (§ 48, s. 776; app.arkivdigital.se/aid/v278369.b3900.s777), så stämmer Vettle Toresson och Kjerstin Persdotter hennes bror Matts för att hon ska få ut fädernearv och lön för den tid hon var piga hos Matts. Matts hänvisade då till ett skiftebrev från den 21/9 1693 som visade hur mycket Kjerstin fått i arv efter fadern. Det är alltså samma skiftebrev som omnämns vid tinget 1703, där det sägs vad halvbrodern Ola Mattsson fått i fäderne och möderne arv. Det måste m.a.o. vara hur mycket Kjerstin fick i arv efter modern, inte fadern, som framgår av detta skiftebrev.

En liten lustig detalj: Matts säger här att när deras far dog fanns ingen annan tillgång hos honom än "en gammal tandlöös koo, den Officerarne befalte honom hålla qwar till Cronohem:s och Monderingens uprätthållande". :-) Men när brodern Ola stämmer Matts angående fadersarvet vid ST 1727 (§ 15, s. 658; app.arkivdigital.se/aid/v278372.b2810.s659), så framgår att Ola fått "en stuth med korn ock annat mera" och dessutom betalar Matts också 1 daler och 24 öre silvermynt - så det fanns tydligen mer efter fadern är en gammal tandlös ko...

Om vi går till mantalslängden, så ser vi att 1685 (daterad den 21/11 1684) finns Matts med hustru på Åbrott. 1686 (den 2/12 1685) är där i stället Per med hustru. Det är ju lite kort tid för enkan att vara omgift redan i nästa längd, men det bör ju rimligen vara den Matts.

I längden över sjövant manskap står att Per Siulsson på Åbrott år 1700 är 35 år (landskontoret GId:1, s. 244; app.arkivdigital.se/aid/v96.b125.s245). Han bör då alltså vara född omkring 1665 och alltså bara runt 20 år när han gifter sig 1685. Nu ska man ju ta sådana åldersuppgifter med en nypa salt, särskilt när det inte fanns kyrkoböcker när han föddes, men på ett ungefär ska det väl stämma.

De kända Persbarnen är sönerna Matts, Ola och Anders samt döttrarna Kjerstin, Anna och Jörna (eller en eventuellt tidigare hustru till Lars Svensson). Matts (som lär vara uppkallad efter moderns förste man) och Kjerstin är barn till första hustrun, och därmed halvsyskon till Ola Mattsson. Anna och Jörna måste vara barn till andra hustrun, eftersom det bara är en syster som ärver halvbrodern. Och så är frågan vilken av sönerna Ola och Anders som är barn till första respektive andra hustrun.

Jag kan tillägga att Anna Persdotter nämns i Riksens Ständers kontors räkenskaper 1747 (tillökningslängd, f. 333; app.arkivdigital.se/aid/v835500.b2280.s333), där hon står som Ola Perssons "piga eller syster" och sägs bruka 1/4 mtl i Trätteland Nedegård.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19639) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Fredag den 24 september 2021 kl. 15.01
Jag har Matts Perssons son Olof Mattson Lunna gift med Anna Ifvarsson och enligt bouppteckning så är hon syster till Anders och Björn Ifvarsson. Olof Mattsson måste väl va son till Matts andra hustru, annars blir ju Olof gift med sin moster. Vad hette andra frun?
Om Persbarnen från Åbrott stämmer så finns det väl ingen plats för Christen Persson Hud(min ffffff och även ffmmfmff) att vara bror till någon av dom?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19640) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 24 september 2021 kl. 15.28
Ja, det stämmer att Ola Mattsson är son till Matts Persson och hans andra hustru (som jag inte vet namnet på). Och Ola är gift med Anna Ivarsdotter, som alltså inte är hans moster. :-)

Nej, Christen är inte son till Per Siulsson. Men han kan mycket väl vara bror till Guri Persdotter i Möre.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19641) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 24 september 2021 kl. 15.32
Nej, det är Matts första hustru som är mor till Ola. Kjerstin Ivarsdotter är den andra hustrun.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19642) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Fredag den 24 september 2021 kl. 17.11
Christen har väl antagligen övertagit en fordran från nån av de äldre Persbarnen? De överstrukna i Christens bouppteckning skulle kunna vara hans systerson Jacob Andersson, Oluf Andersson skulle kunna vara en kusin. Pär och Anders Johanssöner, är det nån som känner till nått om dem? Christens första hustru var Anna Olufzdotter från Könnestorp och hans andra var Ingeborg Larsdotter dotter till Lars Larsson i nor Solberg.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19644) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 24 september 2021 kl. 21.06
Det var inte Christen personligen som fick pengarna. Det står som sagt i domboken att efter att Kjerstin fått sin del så blev "resten under försegling tillbakars til Christen Pärßon på Huud lämnadt".

Han hade alltså redan pengarna, tog med dem till tinget, och när Kjerstin fått sin del, så fick Christen tillbaka resten (d.v.s. den återstående broderlotten) under försegling. Han hade alltså bara hand om pengarna, i stället för Anders Jacobssons enka Guri Persdotter, tills alla arvingarna fått sina delar. Det var därför jag misstänkte att han var hennes bror; andras pengar som man har ansvaret för anförtror man ju inte till vem som helst.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19645) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Fredag den 24 september 2021 kl. 23.43
I Olianas bouppteckning nämns Johannes Johansson i Stora Gerum, där finns också några Eriksbarn, var får dessa "plats" i Oliansas släktträd?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19648) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 25 september 2021 kl. 00.27
Nu har Christen Persson (omkr. 1692-1737) i Hud och hans släkt fått en egen diskussion. Där svarar jag på frågorna ovan om förmyndarna i Christens bouppteckning.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19649) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 25 september 2021 kl. 00.38
Matts Perssons dotter Ingrid var gift med Johannes Mattsson på Gerum Oppegård. De har en son Johannes, född den 29/12 1755.

Eriksbarnens mor sägs vara Olianas mors syskonbarn Anna Andersdotter från Alnässkogen. Och under dem har någon med annan hand skrivit dit "broder barn i från Bratman" (ser det ut som). Anna lär då vara Anders Persson Bråttmans dotter.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19655) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 25 september 2021 kl. 19.21
Det är nu helt klart att Guri Persdotter i Möre är syster till Christen. Se inlägg i dag klockan 19.18 i diskussionen om Christen Persson i Hud.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19658) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lennart Andersson - Lördag den 25 september 2021 kl. 22.09
Det händer mycket när, man är borta några dagar!

Jag får beta igenom allt intressant efterhand och börjar med Jörgens inlägg den 24 september 2021 kl. 14.02
Jag betvivlar inte alls att Per Siulsson på Åbrott var gift 2 ggr. Men jag "får inte till det" när jag går igenom mantalslängderna 1686-1721, där under alla år Per är betecknad som gift. Undantaget är 1716, men där finns en anteckning i marginalen jag inte kan tyda.
Var det så att Per gifte om sig mitt emellan två årgångar av mantalslängderna och att det skulle varit omkring 1692-1693?

När det gäller Anna Persdotter var det nytt för mig. Men jag har registrerat en andra hustru till Anders Wettlesson Trätteland Nedergård vars namn var Anna. Anders var i sitt första äktenskap gift med Anna Persdotters (halv)syster Kerstin Persdotter
Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt (O) AIa:39 (1748) Bild 3210 / sid 637 Anders Wettlessons hustru anges heta Anna, vars förmyndare är Olof o Mattis Persöner.
Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt (O) AIa:38 (1747) Bild 300 / sid 55 där anges Kerstin Persdotter som Anders Wettlesson avlidna hustru.¥
Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt (O) AIa:34 (1743) Bild 1680 / sid 331 Anders Wettlesson anges som styvfar till Anna och Kerstin Wettlesdotter. Barnens förmyndare är bröderna Mattis och Olof Perssöner.

Då tar jag bort Gurin och lägger till Anna i syskonskaran!
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19664) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 26 september 2021 kl. 01.55
Det stämmer att Per Siulsson inte är noterad som enkling i någon mantalslängd. 1693 års längd är daterad den 24/11 1692, och 1694 års längd den 5/2 1694. Och den 21/9 1693 var det skifte efter hans första hustru, så under det dryga året mellan de båda mantalsskrivningarna har han alltså hunnit att både bli enkling och gifta om sig.

Den Anna som vid HT 1748 (§ 34, s. 636; app.arkivdigital.se/aid/v278392.b3210.s637) sägs vara hustru till Anders, och tidigare haft Matts och Ola Perssöner som förmyndare, är inte hustru till svaranden Anders Vettlesson (då i Damp-Edsten), utan till käranden Anders Andersson i Trätteland (som enligt 1748 års mantalslängd kommit från Grimslätt och övertagit Anders Vettlessons bruk). Det är alltså Anna Vettlesdotter. Vad det blev av Anna Persdotter vet jag inte; hennes bror Ola har pigorna Anna och Kjerstin i mantalslängden 1748, men det kan vara systern Kjerstins och Vettles döttrar, eftersom Anders Andersson då ännu är ogift.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 26 september 2021 kl. 01.59.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19673) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lennart Andersson - Söndag den 26 september 2021 kl. 22.00
Tack för din korrigering Jörgen! Med nya ögon syns det tydligt i HT 1748 (§ 34, s. 636; app.arkivdigital.se/aid/v278392.b3210.s637) att Anna är hustru till käranden Anders Andersson. Hade missat den lilla krumeluren som är förkortning av käranden. Borde kanske alltid ta på mig "nya ögon" då jag läser domböckerna!

Att syskonen Eriksson/dotter i Olianas bouppteckning var barnbarn till Anders Bråttman fick jag också fram av anteckningen i bouppteckningen som Jörgen hänvisar till. Men jag har inte hittat fadern Erik, dvs maken till Anna Andersdotter i Alnässkogen. Anders Bråttmans hustru var Kerstin Svensdotter Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt (O) AIa:35 (1744) Bild 2200 / sid 435

Sen undrar om det nånstans finns en defintiv anteckning eller ledtrådar till att Jörna Persdotter är syster till övriga Persbarn?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19676) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 27 september 2021 kl. 23.33
Systrarna Börta och Kjerstin Larsdöttrar är syskonebarn (kusiner) till Olianas mor Ingrid Olsdotter. Eftersom deras far Lars Svensson inte är bror till någon av Ingrids föräldrar Ola Persson och Elsa Toresdotter, så måste deras mor vara syster till någon av dem.

Men hon kan inte vara syster till Elsa, eftersom hon bara har ett syskon, brodern Vettle Toresson. Det framgår vid ST 1735 (§ 23, s. 247; app.arkivdigital.se/aid/v278379.b1250.s247), där det sägs att Vettle ärvt 2/3 av rusthållet i Trätteland och Elsa 1/3. Alltså en broder- och en systerlott som tillsammans utgör hela rusthållet. Det kan alltså inte finnas fler syskon.

Därmed måste hon vara syster till Ola Persson, och alltså dotter till Per Siulsson. Och det vi vet om Lars Svenssons hustru är alltså bara att hans enka heter Jörna, och att hon blir omgift till Kampstorp omkring 1747. Men Börta och Kjerstin är födda 1720 och 1724, och det är stora luckor i mantalslängderna under 1730- och 1740-talen, så det är ju möjligt att Lars kan vara omgift under den tiden.

Men den osäkerheten är väl inte större än andra när det saknas kyrkoböcker. Och om Jörna var strax över 20 när hon gifte sig med Lars, så var hon runt 50 när hon gifte om sig, och därmed jämngammal med andre mannen Asmund (som är född omkr. 1700), så visst låter det rimligt.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19677) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lennart Andersson - Tisdag den 28 september 2021 kl. 00.33
Tack för det Jörgen - då har vi samma information och tolkning.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19680) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av B-A Wernersson - Tisdag den 28 september 2021 kl. 12.00
Det här målet hittade jag för några år sedan, men det är först nu jag förstår vikten av innehållet.

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län (O) EVIIAABA:746 (1729) Bild 3650 (AID: v379757a.b3650, NAD: SE/VALA/0382503)
Mål 1729HT:40 1729-11-08

"Förafskiedade Lif Dragonen Anders Persson No:40 Bråttman, som en långsam tijd, varit utj Krigztiensten, ock nu nyligen hemkommit, instälte sig för Rätten, ock berättade, huruledes des Halfbroder wid Namn Oluf Mattisson som för en långsam tijd begifwet sig utomlandz, af hwilken man sedan icke det ringaste afhört, skall wara utj arf fallet 51 Dr 8 ./. smt af odals Jorden i Möre, hwilka Penningar här wid Tingzrätten d 23 Februari A:o 1727, blefwet fördelte millan honom Bråttman ock des Broder Mattis Pärsson samt Syster Kierstin Pärsdotter, hwaraf hwardera Broderen tillfallit 20 Dr 16 ./. smt, begiärandes att som des Syskon bekommit sina andel(ar) att honom Måtte tillåtas, få till sig taga, des tillagde 20 Dr 16 ./. smt...."

Här framgår att ättlingarna till Olof Matsson är Anders Persson Bråttman, Mattis Persson och Kerstin Persdotter. Dessa tre är alltså samsyskon, och att det är bara de som är arvingar till Olof Mattsson. Vidare betyder det att alla tre är barn i Per Siverssons 1:a gifte, och alla födda före 1693!!

De övriga barnen, Olof, Anna, Jörna (eller annan tidigare hustru till Lars Svensson, är barn i 2:a giftet).

(Ändrat av kontoinnehavaren den 28 september 2021 kl. 12.01.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19682) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lennart Andersson - Tisdag den 28 september 2021 kl. 13.13
Tackar! Skönt att kunna spika fast ordningen på Pers barn.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)