Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Släkten från Humlekärr
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14966) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Tommy Nilsson - Lördag den 05 april 2014 kl. 15.49
Hej

Hoppas jag nu inte är ute på hal is, kanske någon fått fram mer uppgifter om dessa personer
eller att jag är helt fel ute. Denna diskussion om nu allt är rätt skall också knytas ihop
med diskussionen om "Hans Tollesson, Kleva"

Jag väljer här att spalta upp det jag fått fram.

Vi börjar med dragonen/korpralen Johan Andersson Måse på Humlekärr.
Johan skall tydligen vara Västgöte enl. GMR. och korpral
SE/KrA/0022/1694/7 (1694), bildid: A0054319_00094
SE/KrA/0023/0/618 (1694-1708), bildid: A0028605_00220
SE/KrA/0023/0/619 (1712-1715), bildid: A0028606_00037
SE/KrA/0023/0/620 (1718), bildid: A0028607_00183

Johan går att följa i Mtl och står där som Corp. på Humlekärr och är gift.

1720 nu blir det mer intressant :-) 1720 är Johan död på Humlekärr.
Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/40 (1720), bildid: A0005764_00100

1721 finns en Anna-Maria som borde vara änka efter Johan Måse? Har inte fått fram
något efternamn på henne.
Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/41 (1721), bildid: A0005765_00092

1722 finns Anna-Maria under barnen Nils o Anders och båda är ogifta
Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/42 (1722), bildid: A0005766_00090

1723 finns Nils o Anders ogifta, kanske här är Anna Maria död?
Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/43 (1723), bildid: A0005767_00113

1724 finns Nils på Humlekärr och är ogift, Anders flyttat härifrån.
Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/44 (1724), bildid: A0005768_00157

1725 är Nils gift.
Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/45 (1725), bildid: A0005769_00048

Nils kvarstår framåt i tiden enl Mtl.
Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/53 (1734), bildid: A0005777_00010

Enligt uppgift 1722 så skall Nils Johansson på Humlekärr vara son till Johan Måse
1722: Corpralen Måse död istället 1722 sonen Nils Johansson
SE/KrA/0023/0/621 b (1725), bildid: A0028609_00423

Enl. Jordeböcker är Nils brukare till Humlekärr 1726 o 1730
Jordeboken 1726 Nils SE/RA/55201/55201.14/68 (1726), bildid: A0055697_00342
Jordeboken 1730 Nils SE/RA/55201/55201.14/72 (1730), bildid: A0055698_007

Nils Johansson dör 1775 Bouppteckning 1775-06-22. Kville häradsrätt FII:2 (1770-1779) Bild 227 / sid 447
och där nämns bl a sonen Anders Nilsson som övertagit gården.

Nils Johansson gift med Karin Nilsdotter (Boupp. 1772-05-29. Kville häradsrätt FII:2 (1770-1779) Bild 36 / sid 67)

Då borde det bli så att Johan Andersson Måse gift med Anna Maria NN.
deras son Nils Johansson gift med Karin Nilsdotter deras son Anders Nilsson
som gifte sig med Kerstin Kristensdotter från Bodeland???

Troligen figurera dessa personer i domböckerna och kan där ge en hel del svar
men där är min läsförmåga inte så bra.

Nu väntar jag på avrättning :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14987) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Tommy Nilsson - Tisdag den 08 april 2014 kl. 17.16
1798-02-16 förrättas bouppteckning. Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt FII:26 (1798-1799) Bild 56 / sid 103 efter Anders Nilsson på Humlekärr.
Han efterlämnar sig 8 barn och änkan Kerstin Kristensdotter. ½ skattehemman Humlekärr.

Älsta sonen Nils Andersson blir ägare till ¼ och dottern Kristinas man Johan Jacobsson ¼,
detta framgår av lantmäteri storskifte på inägor 1813 att ägarförhållandena är sådana.

Jag undrar vem denne Johan Jacobsson är och var kommer han ifrån, har sökt honom i Mtl.
och bouppteckningar men gott bet där.
Han lever 1827 den 1 maj när bouppteckning görs efter hans son, Andreas Johansson.

Med vänlig hälsning Tommy

(Ändrat av kontoinnehavaren den 08 april 2014 kl. 17.54.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14991) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 09 april 2014 kl. 14.32
I bouppteckningen efter Andreas Johansson 1827 (Kville HR FII:7, s. 607) finns en skuld till Anders Jacobsson i Anros. Kanske en bror till Johan?

1837 förrättades bouppteckning efter Anders Jacobsson i Store Anros Västergård (Tanums, Bullarens m.fl. HR FII:45, s. 349). Bland hans infordringar finns Johannes och Olaus Johanssöner i Humlekärr.

Jacob Andersson och Anna Håfwålsdotter i Store Anros har många barn, bl.a. sönerna Anders och Johan. Enligt husförhörslängden 1786-1791 (Tanum AI:4, s. 2) flyttar Johan till Kville.

Johan från Anros är visserligen född 1770, medan Johan i Humlekärr är född 1774 (enligt 1825 års mantalslängd, Norrvikens HS FIa:40, AD-bild 228), men det sistnämnda födelseåret kan mycket väl vara uträknat efter uppgiven ålder i husförhörslängden (Kville hade ju sådana då...) och det är ju inte säkert att den var riktig. (1825 är det första året som födelseåret står i mantalslängden; tidigare står bara ålder. Och om det bara var åldern som stod i husförhörslängden, så fick man försöka att räkna ut födelseåret så bra det gick.)

Hur som helst är det värt att kika närmare på.

Vid Anna Håfwålsdotters bouppteckning 1790 (FII:21, s. 209) var sonen Johan bara 20 år. Någon bouppteckning efter Jacob Andersson har jag inte funnit.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14992) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 09 april 2014 kl. 14.52
Johan flyttade tillbaka till Anros - men bara tillfälligt... :-)

I husförhörslängden 1797-1799 (AIa:6, s. 2) finns han hos brodern Ola Jacobsson (som tydligen har tagit över gården, med fadern och hans nya hustru på undantag). Johan är struken - med noteringen "gift i Kville".
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14993) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 09 april 2014 kl. 15.19
I 1799 års mantalslängd finns dottern Christina hos Anders Nilssons änka Kierstin på Humlekärr. 1800 har tillkommit mågen Johan. De bör alltså ha gift sig omkring 1799 - vilket ju passar bra med när Johan på Anros ströks för att han var "gift i Kville".

En god idé kan vara att följa övriga Jacobsbarn i Anros och se om någon från Humlekärr dyker upp som dopvittne/fadder till deras barn.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14996) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Tommy Nilsson - Onsdag den 09 april 2014 kl. 21.30
TACK Jörgen!

Nu letar jag... :-)....men det finns väl en del som talar för detta. Johan Jacobssons son Andreas är född 1799 (Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/111 (1820), bildid: A0005834_01941).
Kan inte låta bli att nämna att eventuella morföräldrar till Johan Jacobsson, (Anna Håfwålsdotters föräldrar flyttar till Berg i Kville, Tanums kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13545/A I/1
(1760-1773), bildid: C0042394_00052 (Bouppteckning 1784-05-06 Karin Larsdotter, avskrift))

Med vänlig hälsning Tommy
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15695) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Tommy Nilsson - Fredag den 01 maj 2015 kl. 17.37
Lite tillägg kring Humlekärr!

Kville häradsrätt 24 maj 1821. AIa:20 bild 2360-61

§ 96 Nils Andersson från Humlekärr, nu i Uddevalla boende, var uppå anmälan av dess styvfader Fredrik Jöransson i Branneby för rätten inkallad av kronolänsman Gabr. Wikström, för att ansvara det han här å tingsstället den 21 dennes om aftonen varit av starka drycker överlastad och i denna sin ställning överfallit förbemälte sin styvfader med smädeord och skuffningar.
I närvaro av Wikström och Jöransson uppmanades Nils Andersson att bekänna sanningen och omtala verkliga förhållandet med saken. Men han förnekade i det stället tillmälet.
Fredrik Jöransson i Branneby berättade, att Nils Andersson vid ifrågavarande tillfälle fattade honom i kragen och ville ej på flera tillsägelser släppa honom, men han påstod för sin del icke något ansvar å Nils.
För att få saken vederbörligen uppdagad begärde kronolänsmannen Wikström vittnesmål av Carl Kjellstorp i Hjelpedsten, Sven Samuelsson i Bransteby och Christian Christensson i Qville, vilka vittnen, då jäv emot dem ej anfördes och icke heller utletas kunde, fingo sanningseden avlägga. Varefter de, åtvarnade, särskilt hörda berättade:
1. Carl Kjellstorp, att Nils Andersson icke var drucken, men han höll styvfadern i kragen, då denne bad honom släppa och sade ”Släpp, annars tar jag vittne på dig; det är så mycket du hör, Kjellstorp!”
2. Sven Samuelsson, att han icke kan säga om Nils Andersson var full eller [fastande?] vid ifrågavarande tillfälle, men han flög och galnades; och såg vittnet ej förhållandet med styvfadern.
3. Christian Christensson, att han icke kan säga om Nils Andersson var full eller nykter, men han huskade och hoppade som han alltid plär göra även såsom nykter. Vittnet kan ej säga något rörande förhållandet mellan styvfadern och Nils, emedan sådant såg vittnet ej.
Vittnesmålen upplästes och erkändes.
Wikström upplyste, att detta var tredje gången Nils Andersson tillades [skall vara tilltalades?] för fylleri, och anhöll att, i anseende till nu avhörde vittnens otillräcklighet för ljus i saken, målet måtte uppskjutas till nästa ting, då han komme i tillfälle att få flera vittnen instämde, av vilka han nu namngåvo Gabriel Christensson i Qville och Carl Jonsson i Öhn.

Utslag:
Det av kronolänsman Wikström begärte uppskov bifalles. Och skall han alltså å nästa ting samt 2:a rättegångsdagen, vid 2 riksdalers vite, sig infinna, med sine vittnen försedd, då Nils Andersson från Humlekärr, nu i Uddevalla boende, vid hämtnings påföljd, även skall tillstädes komma.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16413) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 14 mars 2016 kl. 00.43
Johan Jacobssons och Christiana Andersdotters son Olaus diskuteras här: Forfedrene til Samuel Theodor Olausson Dahl, født i Svarteborg 8. juni 1857. (Olaus är Samuel Teodors far.)

Detsamma gäller Johans troliga syster Laurina Jacobsdotter (som är Samuel Teodors mormors mor). ("Troliga" kan tas bort om det är klart att Humlekärr-Johan är densamme som den 'misstänkte' Anros-Johan.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17541) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Johan Mattsson - Lördag den 02 september 2017 kl. 12.21
Kan Olof Axelsson i Humlekärr ge svaret på om Johan Jacobsson i Humlekärr är den Johan Jacobsson som föds i Stora Anrås?

Som du nämner Jörgen, så gifter sig en Laurina Jacobsdotter från Stora Anrås 1779 med Axel Andersson i Torpane. Nu avlider han 21 (?) mars 1790 och enligt BUT (Kville häradsrätt (O) FII:4 1790-1794 Bild 88 / Sida 171) så har de fått barnen Anders, Pär, Olof, Sara och Maria. Sannolikt gifter Laurina om sig med Jacob Christensson och flyttar till Bottna där hon avlider 29 november 1842. I hennes BUT (Kville häradsrätt (O) FII:10 1840-1843 Bild 157 / Sida 409) står att hon från tidigare äktenskap har barnen Anders, Olof, Sara och Maria Axelbarn, så sannolikheten är stor att det är samma Laurina som varit gift i Torpane. Här står också att Olof Axelsson bor i Humlekärr. "Ungkarlen" Olof Axelsson köper del i Humlekärr 1820 och bor då i Torpane, vilket ytterligare förstärker tesen att han är dotter till Laurina (Kville häradsrätt AIa:20 (1821-1821) Bild 4480).

Om Laurina och Johan är syskon, så blir således Johan morbror till Olof Axelsson. Jag har i domböckerna dock inte funnit något som visar på släktskap mellan Johan Jacobsson och Olof Axelsson, men det kanske finns andra "Humlekärr"-forskare som haft större framgång än jag haft. Det är åtminstone en möjlig väg att utröna om Johan kommer från Anrås.

För övrigt kan nämnas att Nils Andersson i Humlekärr (som nämns ovan) är en man som förekommer tämligen flitigt i domböckerna och inte alltid i något fördelaktigt sammanhang...

Mvh/Johan
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17543) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 02 september 2017 kl. 22.09
Jacob Christensson och Anders Axelsson brukar 1/4 vardera på Övre Torpane i mantalslängden 1827 (Norrvikens HS FIa:41; AID v65497.b167). 1828 är de strukna.

Som vanligt står det inte i mantalslängden vart de har flyttat, men det finns en flyttattest (daterad den 3/11 1828) för Anders Axelsson med familj som flyttar från Kville till Tanum (Tanum HII:8; AID v202280.b5780). Det står inte från vilken gård de kommer, men alla namn och födelseår stämmer (bortsett från att Anders har fått sitt födelseår felskrivet i mantalslängen, 1797 i stället för 1779).

I attesten står att Jacob Christensson är styvfar till Anders, samt att Laurina är född den 20/5 1759, vilket är den dag som Laurina från Store Anros föddes. Att det är rätt familj kan det alltså inte vara någon tvekan om.

På attesten har Tanums-prästen skrivit till att de flyttar in till Säm. Och de finns på Övre Säm Östergård i husförhörslängden (AI:15 s. 236 och AI:16 s. 228). Där är Anders med hustru och barn strukna med noteringen "Häsked", medan Laurina och Jacob har flyttat till Bottna 1831.

Och på Häskje i Tanums socken är det ju som Laurinas son Anders bor, enligt hennes bouppteckning.

Summa summarum: Det är 'rätt' Laurina som dör hos sin dotter Sara på Bottna Kronegård 1842.

Men det är ju inget svar frågan på om hon är syster till Johan på Humlekärr...
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)