Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Tanum   >  
Thomas Siversson Lind (1816-1896), båtsman
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15031) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Lördag den 03 maj 2014 kl. 19.41
Min morfars farfar Thomas Siversson Lind f. 19.3.1816 i Risängen. d. 11.2.1896 i Skräddarehagen, Björnäs. Hans son Nicholaus Lind f, 1854 i Skräddarehagen, Torseröd.(min morfars far). Är det samma plats som har tillhört först Torseröd och sedan Björnäs?
Finns det gamla kartor som kan visa var i Skräddarehagen de har bott?
Jag har precis varit i Torseröd och letat efter Skräddarehagen. Hittade det, men det hade varit flera gårdar/torp där.
Tacksam om någon kunde hjälpa mig med var i Skräddarehagen denna familj har bott.

Med vänlig hälsning
Inger
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15032) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 04 maj 2014 kl. 10.51
Enligt husförhörslängden 1851-1857 (AI:21, s. 485), som är samtida med sonen Nikolaus födelse, så är Tomas Lind rotebåtsman och bor på Skräddarehagen. Det är alltså ett båtsmanstorp.

Vid storskiftet på Björnäs utmark år 1800 (lantmäteristyrelsens arkiv) ser man att gårdarna Björnäs, Torseröd och Tannam har ett gemensamt 'treriksrös', som är gränsmärke n:r 3 på kartan (vid gränsens vinkel i sydöstra hörnet):

Björnäs, storskifte på utmarken 1800

(Samtliga bilder är bara utsnitt av bitar av kartorna som finns hos Lantmäteriets historiska kartor.)

Huset vid lilla a, strax där ovanför, kallas bara Torpet i texten; det står alltså inte vad det heter. Här ligger det inom Björnäs, som har en helt rak gräns mot Torseröd. Men Torseröds åbor hävdar att Torpet "i alla tider hört till Torseröd" och vill därför att gärdesgården mellan Torpet och Björnäs utmark ska vara gräns. Björnäs åbor säger att de vill låta tinget avgöra den saken.

På kartan från storskiftet på Torseröds inägor år 1812 (länets lantmäterimyndighets arkiv, Tanum 176) ser man att gränsen mot Björnäs gör en utbuktning som stämmer med Torpets gärdesgård 12 år tidigare:

Torseröd, storkifte på inägorna 1812

Torpet måste alltså ha tillerkänts Torseröd. "Tannams utmark här" står det längst ned på kartan, men det kan rimligen inte stämma. Först måste komma en liten del av Torseröds utmark (som inte är med på kartan, eftersom skiftet gäller inägorna) och där nedanför Tannam (se nedan under nästa bild).

I beskrivningen (s. 7, bild 6) talas om Skräddarehagen, men utan att några av kartans nummer anges. Inte heller är det på kartan inritat någon byggnad som kan höra dit. Det framgår alltså inte av kartan var Skräddarehagen ligger, men eftersom inget annat torp nämns och det ska höra åker dit, så kan det väl inte vara något annat än de små åkertegarna (varav en har nummer 20) till vänster på kartan, alltså det som kallas Torpet år 1800.

I laga skiftet på Torseröds utmark år 1858 (Tanum 435) står vid beskrivningen av rågången mellan Torseröd och Tannam (§ 10, s. 7, bild 11) att från gränsmärke n:r V går rågången "till Björnäsvägen vid grinden för båtsmanstorpet Skräddarehagen" där märke n:r VI finns. På kartan ser det ut så här där:

Torseröd, laga skifte på utmarken 1858

Här går alltså Torseröds utmark i en smal sträng upp till gränsen mot Björnäs, med Tannam nedanför (jämför med det felaktiga "Tannams utmark här" på kartan 1812, där 'treriksröset' kommer direkt nedanför gränsutbuktningen vid torpet). Denna del av Torseröd hör till Skräddarehagen enligt beskrivningens nummer (s. 12, bild 16 samt s. 17, bild 21). Själva torpet måste ligga utanför kartan (som alltså bara visar Torseröds utmarker). Den korta och raka gränsen mellan Torseröd och Björnäs här måste vara den del av gränsen som går mellan gränsmärke n:r 3 och punkten där Torpets gärdesgård möter gränsen på kartan år 1800; ovanför där kommer alltså utbuktningen på gränsen vid själva torpet.

Vid laga skiftet i Björnäs 1864 (Tanum 503) framgår tydligt av kartan att Torpet år 1800 nu hör till Torseröd:

Björnäs, laga skifte 1864

I akten (§ 18, s. 6, bild 9) sägs också att gränsen mot Torseröd "följer enligt förenämnde 1700 års karta [...] med de avvikelser efter kartans visning som göres av nuvarande Båtsmanstorpet". ("1700" är en felskrivning. Det är storskifteskartan från 1800 som nämns tidigare i texten.)

Om vi sedan jämför detta med den ekonomiska kartan från 1938 (blad 88 Lur SV), så måste gränsmärket vid båtsmanstorpets grind år 1858 vara där jag har satt ett rött X (där syns också fortfarande den gamla vägen) och Torpet år 1800 måste vara där jag har skrivit ett rött T:

Gränsen mellan Torseröd och Björnäs, ekonomiska kartan 1938

En del av det som hör till Skräddarehagen 1858 heter som synes Orremyr här.

I husförhörslängden 1886-1891 finns Skräddarehagen (som tidigare) under Torseröd (AI:46, uppsl. 832). Men hela familjen är struken, liksom torpets namn, och allt har överförts till Björnäs (AI:43, uppsl. 73). Och det är noterat att ändringen gjordes 1889.

Summa summarum:

I skiftesakten 1864 sägs att det är vid båtsmanstorpet som gränsen avviker från den raka gränslinjen på storskifteskartan från år 1800; båtsmanstorpet är alltså det samma som Torpet sistnämnda år. Och att båtsmanstorpet heter Skräddarehagen och att Tomas Lind med familj bor där 1864 framgår av husförhörslängden 1860-1865 (AI:26, uppsl. 523).

Båtsmanstorpets byggnader 1864 kan visserligen vara andra än Torpets 64 år tidigare, och de nya kan ju i så fall vara flyttade en bit åt ena eller andra hållet jämfört med de gamla, men samma torpplats måste det vara.

Varför prästen förde över Skräddarehagen till Björnäs 1889 framgår inte av husförhörslängden. Det är i varje fall inga nya personer noterade på Skräddarehagen under Torseröd, så Lind har inte behövt flytta för att ge plats åt någon annan. Och inte heller är den gamla gränsen ändrad, om vi ska tro kartan från 1938.

Tills motsatsen är bevisad tror jag att de bodde på samma ställe före och efter ändringen 1889. Dels för att 1864 års gräns inte har ändrats på den ekonomiska kartan 1938. Dels för att Skräddarehagen så tydligt hör till Torseröd enligt den gränsen att det inte är troligt att Linds hus flyttats till Björnäs sida av gränsen och ändå behållit namnet.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 04 maj 2014 kl. 12.56.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15033) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 04 maj 2014 kl. 19.08
Nya bud - delvis... :-)

Tydligen blev aldrig Björnäs laga skifte 1864 formellt avslutat, så man började om 1894 (Tanum 628).

I akten (s. 40, bild 33) sägs att lott 8 är 1/48 mantal och "har erhållit gamla båtsmanstorpet uti Dammen intill Torseröds gräns". På kartan har lotterna inte nummer, utan bokstäver; 8 blir då H:

Björnäs, laga skifte 1894

H motsvarar 1:9 på ekonomiska kartan 1938, alltså den fastighet som gränsar mot Torseröd, med gräns i Torpets gärdesgård.

Och går man till 1:a båtsmanskompaniets indelnings- och roteringslängd 1827 (landskontoret GIfd:12, AD-bild 15), så ser man att rote 140 Lind omfattar Björnäs, Buar, Vrangsholmen, Torseröd och Lindön. Och: "Torpet beläget å hemmanen Torseröds och Björnäs mark."

Gränsen mellan Torseröd och Björnäs följde alltså gärdesgården, men till båtsmanstorpet hörde också en del av Björnäs.

Därmed är det inte längre det minsta otroligt att Lind kan ha flyttat till ett nytt hus på Björnäs ägor, men ändå bott kvar på Skräddarehagen - på andra sidan gärdesgården... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15034) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 04 maj 2014 kl. 19.52
Då var det - äntligen - klart hur det ligger till. Lind flyttade inte alls till andra sidan gärdesgården - han bodde där hela tiden.

Om man ser lite närmare på kartan från 1864 - vilket man bör göra innan man uttalar sig... :-) - så ser man att torpets byggnader faktiskt är utritade. Bara med konturer, och inte färglagda (som gårdarnas byggnader), men de finns där.

Och fortsätter man läsningen av aktens § 18 (s. 7, bild 10), så står där att gränsmärke n:r XVII står "nedanför Båtsmanstorpets ladugård", och n:r XVIII "vid manbyggnaden för samma torp".

Torpet är alltså den byggnad som är markerad också på 1894 års karta.

När Skräddarehagen 1889 överfördes från Torseröd till Björnäs i husförhörslängden, så rättade prästen bara till ett fel som borde ha rättas för länge sedan. Själva torpet låg alltså på Björnäs sida om gränsen.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 04 maj 2014 kl. 19.54.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15035) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Söndag den 04 maj 2014 kl. 21.48
Hej Jörgen!

Hjärtligt tack för all information om Skräddarehagen. I församlingsboken AIIa:1 ver a s 118 (1900-1920) hittar jag änkan Johanna Maria Olsdotter och styvdotter Beata Lind. Johanna dog 1912 och styvdottern flyttade till fattiggården i Vesterby. Det står att huset är nedrivet.

I sommar ska jag försöka hitta var båtmanstorpet låg och får ta med mig kartan där du har satt ut ett rött X och T. Kan du på kartan för 1864 markera var torpet ligger; du anger att man kan se konturerna.

Hälsningar

Inger
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15036) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 05 maj 2014 kl. 00.03
Skifteskartan från 1864 är med här ovan, men här är en förstoring, så att byggnaderna syns tydligare. De är ritade som fyrkanter med kryss i.

Skräddarehagen 1864

Boningshuset ligger vid gränsmärke n:r XVIII och ladugården vid n:r XVII. Jag har satt ett rött S (för Skräddarehagen) mellan dem.

Och här är en ny version av den ekonomiska kartan från 1938, med ett S på samma ställe.

Skräddarehagen 1938

G är båtsmanstorpets grind där det var ett gränsmärke, enligt kartan 1858, alltså det som jag markerade med X på den förra versionen av kartan.

Mitt T på den förra versionen kan du glömma. Det var där ungefär som Torpet var markerat på kartan från år 1800, men nu vet vi ju var båtsmanstorpet verkligen låg.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15037) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Måndag den 05 maj 2014 kl. 11.10
Hjärtligt tack än en gång för allt arbete du har lagt ner. Nu skulle jag väl kunna hitta torpet.

Med vänlig hälsning

Inger
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)