Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Anders Börjesson, gift omkr. 1743 m. Anna Andersdotter
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15976) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 08 oktober 2015 kl. 02.18
Jag upptäckte just ett rapporterat tillfällighetsfynd i Anbytarforum.

Tar man en titt i det protokoll från september 1743 som det hänvisas till, så ser man att frågan gäller om Kongl. Maj:t skulle tillåta "Drängen Anders Börjesson ifrån Quille Sokn i Bohus Län, at taga till ächta sin afledne Systers Mans efterlämnade Änka, Anna Andersdotter". Och det konstateras då att "thenna led uti Ächtenskaps byggande icke är i Lagen förbuden". (Nedre justitierevisionen/Högsta domstolen, protokoll 1743, del 2, s. 787; AID v655256.b4040.s787.)

Går det då att, trots brunna kyrkoböcker i Kville, komma fram till vilka dessa personer är? Det nämns ju inga gårdsnamn här, men det görs förmodligen i domkapitlets handlingar, eftersom det här handlar om en förfrågan från konsistoriet (alltså domkapitlet/stiftsstyrelsen) i Göteborg.

Men innan de har kontrollerats, så visar i varje fall en snabbtitt i mina egna noteringar att det faktiskt finns en Anders Börgesson som är gift med en Anna Andersdotter, och att de får en dotter som är född ungefär det här aktuella året, alltså 1743. Och denna Anna har tidigare varit gift med en man som i sin tur tidigare var gift med en Anna Börgesdotter. Det är väl hyfsat sannolikt att detta är rätt personer.

I så fall är alltså Anna Börgesdotter avliden syster till Anders Börgesson. Hennes man var Anders Knutsson i Dale (som f.ö. var son till nämndemannen Knut Hansson i Dale - som hade en kort karriär som gästgivare i Rabbalshede). Efter att Anna dött gifte Anders om sig med en annan Anna, alltså Andersdotter. Och när också Anders dött, så gifte hans änka Anna om sig med en annan Anders, alltså Börgesson. Anna A. är då alltså Anders B:s "avlidna systers [Anna B.] mans [Anders K.] efterlämnade änka". :-)

Anna Börgesdotters bouppteckning från 1739 finns i Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt FII:4, sidan 271. Och Anna Andersdotters dito från 1745 finns i samma häradsrättsarkiv FII:3, sidan 179.

Anna Andersdotter var f.ö. syster till Per Andersson i Könnestorps Ödegård. Var Börgesbarnen kommer ifrån är ännu inte klart.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 08 oktober 2015 kl. 02.28.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17700) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Tisdag den 06 februari 2018 kl. 20.26
Enligt avskrift av Börta Johannesdotter i Fossane bouppteckning 4/7 1759 så bevakades barnens rätt av hustruns närmaste släktingar Oluf Börjesson i Rörkärr, Anders Börjesson i Dahle och Amund Larsson i Bärby. Amund var gift med Rachel Rasmusdotter och bör vara den Amund som föddes 1726 på Stenehed i Svarteborg. Anders som är min ana gifte sig med sin syster Anna Börjedotters änklings änka på Dahle. Nån som kan klura ut dessa personers släktskap?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17702) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Onsdag den 07 februari 2018 kl. 00.38
Det senaste inlägget här ovan är hitflyttat från Anders Börjesson 1719-1803, eftersom samme Anders Börgesson redan diskuteras här.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17703) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 07 februari 2018 kl. 00.41
Börta Johannesdotter var tidigare gift med Anders Jörnsson, som kom till Fossane från Vässje i Svarteborgs s:n 1739 (enligt Riksens Ständers kontors räkenskaper det året, f. 302r). Han dog omkring 1742 (skifte av den 28/7 1742 nämns i Börtas bouppteckning, men är inte bevarat).

Amund Larsson är mycket riktigt från Stenehed. Hans far är Lars Jörnsson. Han skulle möjligen kunna vara en bror till Anders J.

Ola Börgessons hustru är Anna Johannesdotter från Könnestorp. När hennes bror Ola köper ut syskonen ur Könnestorp, så står det att den avlidna systern Barbros barn har del i gården (sommartinget 1760 § 26, s. 137). Det står inte var Barbro bodde eller vem hon var gift med, men det skulle ju kunna vara Börta i Fossane som kallas för Barbro i domboken - eller Barbro som kallas för Börta i bouppteckningen... :-)

Anders Börgesson vet jag inte hur han passar in här. Kanske är Börgessönerna bröder?

Observera att Anders B. var gift med två olika Anna Andersdotter. Den första dog på Dale redan 1745.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 07 februari 2018 kl. 01.11.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17704) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Onsdag den 07 februari 2018 kl. 01.23
Anders B hade dessutom en en dotter Anna Andersdotter med första hustrun och en Anna/Annika Andersdotter med andra hustrun som var gift med första hustruns son Anders Andersson. Saknar några byggstenar, Anders B. första hustru kom ju från Könnestorp men har ingen koll på vilken familj som Anna Johannesdotter kommer från och om hon är släkt med Per Andersson & co
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17705) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 07 februari 2018 kl. 08.27
Anders Börgessons första hustru kommer från Könnestorps Ödegård.

Anna Johannesdotter kommer från 'stora' Könnestorp. Hon är dotter till Johannes Andersson och hans för mig okända hustru. Det framgår av jordeböckerna, där Annas bror Ola senast 1744 tagit över bruket av den tredjedel av Könnestorp som brukats och ägts av Johannes. Men Olas far och syskon är ännu 1750 delägare (senare jordeböcker än 1750 finns inte på nätet), och i generalmönsterrullan 1749 står Johannes fortfarande för rusthållet (Tanums kompani n:r 94).

Jag kan tillägga att Ola Börgessons far är Börge Aslagsson. I mantalslängden 1733 finns det bara ett hushåll i Rörkärr: Börge Aslagsson med hustru och en namnlös son. 1734 är sonen borta, men nu är det ytterligare ett hushåll: Ola Börgesson med hustru. Och i bilagan till generalmönsterrullan 1737 (med ändringar åren 1732-1736) finns rusthållaresonen Ola Börgesson 1736 (Sotenäs kompani n:r 5); han har m.a.o. tagit över rusthållet efter sin far.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17706) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Onsdag den 07 februari 2018 kl. 11.18
Finns en avskrift av en bouppteckning till Ingebårg Toresdotter Könnestorp från 22/5 1759 som efterlämnar Olof Johansson och att deras 5 barn redan är döda, är detta ovanstående Ola?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17707) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 07 februari 2018 kl. 18.22
Ja, det är han.

Ingeborgs bouppteckning finns i original i Kville HR 1:211.

Olas egen bouppteckning från den 23/7 1789 finns i Kville HR 3:955. Han är då omgift med Oliana Andersdotter.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17708) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Onsdag den 07 februari 2018 kl. 22.51
Ola hade en bror Anders som bodde på Söbbskinn vars son Giötte Andersson Rörkärr bevakade, sen en syster Anna som var gift med Ola Börgesson Rörkärr och sen en syster Barbro som var död före 1760. Var där fler syskon? Anders Börjessons andra fru Anna Andersdotter har jag funnit bouppteckning efter Tanums,-Bullarens,-Kville-och-Vette-häradsrätt-FII-21-1790-1791-Bild-119-sid-231 men inte efter Anders Börjesson som dog 18030125 i Håbäckemarken Naverstad. Borde väl gjorts en bouppteckning efter honom med där "min" Anna Andersdotter(dotter i första äktenskapet) nämns. Hon försvinner Svarteborg-AI-2-1803-1807-Bild-71-sid-137 1803-1807 då är hon omgift med Olof Hansson vars första hustru givetvis hette Anna Andersdotter.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17709) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 07 februari 2018 kl. 23.12
Bland Johannesbarnen på Könnestorp har jag funnit en Marta också, som är med i mantalslängden 1742. Det är enda stället som jag har sett henne på. Hon är alltså inte med när Ola köper ut syskonen ur gården, så hon har väl dött barnlös innan dess.

Någon bouppteckning efter Anders Börgesson finns inte i landsarkivets register, men det är långt ifrån alla bouppteckningar som är bevarade i dag.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17710) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 07 februari 2018 kl. 23.44
I Svarteborg AI:3 saknas slutet av längden, enligt vad som står på arkivets maskinskrivna försättsblad. De är med igen i AI:4, s. 151.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17731) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Lördag den 17 mars 2018 kl. 17.11
I Anders Börjessons styvson tillika svärson Anders Anderssons bouppteckning Kville-häradsrätt-FII-7-1823-1828-Bild-252-sid-495 står dotterdottern Anna Britta Andersdotter nämnd. Känner bara till 2 döttrar till Anders, dottern Britta Andersdotter död 1811-04-04 på Solhem och dottern Annica Andersdotter Kville-häradsrätt-FII-5-1800-1816-Bild-396-sid-777. Ingen verkar ha en dotter Anna Britta. Varför vill Anna Brittas man inte underskriva denna bouppteckning
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17732) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 17 mars 2018 kl. 21.29
Anders Andersson på Dale har också en dotter Anna i mantalslängderna. Hon är med första gången som underårig 1767, och som betalande 1782. Hon bör alltså vara född omkring 1766.

Hon är borta från föräldrarna i mantalslängden 1792, vilket ju stämmer bra med att Anna Brita Andersdotter är född 1793 (enligt mantalslängderna).

Frågan är 'bara' vilken Anders som Anna var gift med. Han är i varje fall född 1761, enligt mantalslängden när han bor hos dottern på Solum Nordgård (Lars Larssons svärfar Anders).

Orsaken till att Lars Larsson och Christen Persson inte ville underteckna bouppteckningen var att de trodde att Anders Anderssons son Johannes fått köpa gården till underpris (den var ju såld redan 1815). Johannes gav dem därför en "tillökning" och därefter skrev också de under (underskriften finns överst på nästa sida).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17733) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Lördag den 17 mars 2018 kl. 21.45
Enligt avskrift av mantalslängd 1810 finns en Anna Britta 15 år på Söbbskinn så tänkbart är väl att Anders varit gift med Anna först och efter hennes död gift om sig med systern Annika. Kan man utesluta Annika som mor till Anna Britta(utöver att hon inte nämns i Annikas bouppteckning)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17734) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 18 mars 2018 kl. 01.17
Enligt Annikas bouppteckning var föräldrarna i Dale hennes arvingar. Hon hade alltså inga barn.

Anna kan ha varit gift med Anders Andersson den yngre i Söbskinn. Enligt mantalslängden 1807 (daterad i november 1806) är han 45 år och hustrun 40, alltså födda omkring 1761 resp. 1766, vilket ju stämmer för båda. Hans hustru är borta i längden 1808. Och det är dessutom denne Anders som har dottern Anna Brita med rätt ålder.

Mer som talar för detta är att hälften av deras 1/2 mantal tas över av Anders i Dale. Och det lär vara det bruket som sedan tas över av Anders Larsson, som var gift med Annika.

Men jag får kolla detta närmare för att kunna säga något säkert.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 18 mars 2018 kl. 01.21.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17735) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 18 mars 2018 kl. 19.16
Jag har inte hittat några säkra bevis för att det var Anders Andersson d.y. i Söbskinn som Anna var gift med. Men mycket talar som sagt för det. Förutom det som jag har nämnt tidigare (att Anders, hans hustru och deras dotter Anna Brita alla har rätt ålder), så har Anders också hustru för första gången i mantalslängden 1792, alltså samtidigt som Anna försvinner från föräldrarna i Dale.

När Anders i Dale köper 1/4 mantal (eller hälften av Anders den yngres 1/2 mtl) i Söbskinn, så är det på auktion. I uppbudsprotokollet hänvisas bara till ett tingsprotokoll, men det står inte något datum - men med lite letande ska det väl gå att hitta. Men det får bli en senare fråga - åtminstone för min del... :-)

Klart är i varje fall att Anders i Dale sedan säljer den fjärdingen till dottern Annika och den "tilltänkta mågen" Anders Larsson 1811 (uppbudsprotokollet vid HT 1811 § 20, AID v278192.b2730).

Lika klart är att Anders Andersson d.y. är son till Anders Johannesson och Börta Andersdotter i Söbskinn. Börta var omgift med Hans Jacobsson i Fuglekärr Persgård, och i hennes bouppteckning den 1/4 1791 (Kville HR 4:429) sägs att sonen Anders Andersson bor i Söbskinn. Det finns två med det namnet där då, men bara den yngre har rätt ålder (han var 11 år enligt faderns bouppteckning den 22/4 1773, Kville HR 2:227). Det är också syskon till honom som haft det bruket tidigare.

Och den Christen Hansson i Trättestad som köper Anders den yngres andra fjärding är troligen hans halvbror. Han är född 1775 enligt mantalslängderna, och Börtas son är 14 år enligt hennes bouppteckning (det stämmer ju inte exakt, men större felräkningar har man ju sett... :-)). Dessvärre saknar häradsrättens dombok det uppbudsprotokoll där det första uppbudet finns (med hänvisning till köpebrevet), så man kan inte där se i klartext att köpare och säljare är bröder - men förhoppningsvis finns hovrättens exemplar kvar (men det är ännu inte filmat).

(Ändrat av kontoinnehavaren den 18 mars 2018 kl. 19.18.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17736) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Söndag den 18 mars 2018 kl. 19.54
Tror nog också det var Anders den yngre som var Anna Brittas far, han har en bror Christen boende hos sig bla 1797. Anna Brittas farfar skulle då komma från Könnestorp och vara bror till Ola och Anna som nämns ovan
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)