Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Svenneby   >  
Nämndemannen Gunnar Larsson i Ytterby (död omkr. 1704) o.h.h. Marta Hansdotter (död omkr. 1692) och deras släkt
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16055) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 04 november 2015 kl. 02.17
Nämndemannen Gunnar Larsson dog omkring 1704. Han är med i mantalslängden det året (daterad den 15/2 1704), och är död i längden 1705 (17/2 1705).

Hans hustru Marta Hansdotter dog omkring 1692. Hon är med i mantalslängden 1692 (daterad den 23/11 1691), men saknas i 1693 års längd (24/11 1692). Martas förfäder diskuteras här: Kville: Marta Hansdotter med syskon (1600-talet), ägare av odelsjord i Ormetorp (Södra Torp).

Gunnars och Martas enda kända barn är sonen Ola Gunnarsson, som var gift med Börta Hansdotter från Hunstad.

Ola dog omkring 1695. Han är med i mantalslängden 1695 (daterad den 4/2 1695), men Börta står för bruket i 1696 års längd (21/2 1696).

Ola och Börta har tre barn: Sönerna Hans (nämndeman liksom farfar Gunnar) och Jul samt dottern Anna.

En son till Jul diskuteras här: Skede: Lars Julsson (född 1729) och Marin Larsdotter (född 1722) i Äng.

Jag återkommer med mer om folket i Ytterby senare, bl.a. bevis för mina påståenden - men nu är det hög tid att sova... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16061) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 04 november 2015 kl. 23.14
Då ska vi se vad det finns för bevis för mina påståenden om släktskap... :-)

Vi börjar med vintertinget 1701 § 29 (det finns inga sidnummer i hovrättsrenovationen, men den som har Arkiv Digital hittar sidan här: v307657.b120). Det är en "skifteförlikning" emellan enkan Börta Hansdotter i Ytterby och hennes barn. Man blev överens om att Börta skulle "behålla hela dess bo som det finnes, helst enkans arv efter hennes sal. föräldrar är kommen till dess bo". Men den arvedel som enkans sal. man fått efter sin moder, som dog före honom, "är ännu innestående hos svärfadern Gunnar Larsson". Men barnen kommer att få "all deras farfaders nämndeman Gunnar Larssons i Ytterby egendom när Gud behagar honom kalla" och enkan har "ingen pretention i dess svärfaders bo".

Här nämns ju Börtas barn inte vid namn, så då går vi vidare...

Vid höstetinget 1732 § 29 (s. 468; AID: v278376.b2360.s469) stämmer Gulbrand Andersson i Sandbäck sina svågrar Hans och Jul Olssöner i Ytterby å sin hustru Anna Olsdotters vägnar angående Annas del i Ytterby. Här framgår också att Anna tidigare var gift med Halvord Persson, och att Olsbarnens farfar var nämndemannen Gunnar Larsson. Saken fortsätter vid VT 1733 § 29 (s. 63; AID: v278377.b330.s63).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16063) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 05 november 2015 kl. 01.14
Lite mer ska jag väl kunna bjuda på... :-)

Vid sommartinget 1705 beslöts om husesyn i Ytterby. Hans Olsson har suttit på halva gården i 4 år, och nu ska brodern Jul ta över den andra halvan, och det ska avgöras vilka nybyggnader och reparationer som behövs och vem som ska betala vad. (Målet har inget §-nummer, men det börjar ungefär 1/3 sida ned på sidan 89 i hovrättsrenovationen; AID: v307677.b490.s89.)

Om vi går tillbaka till deras föräldrar, så är det först i mantalslängden 1686 som finns det en Oluf jämte Gunnar i Ytterby. Men åtminstone sonen Hans lär vara född före dess (han var knappast 15 år när han tog över halva bruket 1701), så var bodde de dessförinnan?

Jo, det lär vara den Oluf med hustru som finns i Hunstad i mantalslängderna 1681-1685. 1681 tillsammans med Jul och hustru, men 1682-1685 ensamma. 1675 är Jul och hustrun ensamma i Hunstad, och 1686 är de tillbaka när Oluf är borta. (1676-1680 finns inga mantalslängder, p.g.a. kriget.)

Börta var nämligen från Hunstad, och Jul är hennes styvfar. Mer om det här: Hans i Hunstad (död omkr. 1669) och hans släkt.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16065) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Torsdag den 05 november 2015 kl. 06.38
Gunnar Larsson bör haft brodern Olof Larsson i Övertun:
Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:19 (1725-1728) Bild 4670 / sid 1031. Ting 1728 från den 5 octobris. No 47. Tvist om ett ängestycke mellan Skiärperöd och Kiärraby i Swenneby sockn. Gunnar Olufsson i Öfwertun var vittne i detta mål och var då 72 år. Gällde ägogränser. Att han någon gång slagit hö med des farbroder, avlidne nämndemanne Gunnar Larsson i Ytterby.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16066) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 05 november 2015 kl. 09.02
Eftersom Gunnar Olsson var 72 år 1728, så bör han vara född omkring 1656. Och hans kusin Ola Gunnarsson bör ju vara någorlunda jämngammal med honom.

Det finns en annan diskussion om Gunnar Olsson och hans barn och barnbarn i Övertun.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16078) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Lördag den 07 november 2015 kl. 07.58
Gunnar Larssons barnbarn Hans Olsson var gift med en Dordia enligt
Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:13 (1711-1714) Bild 1030 / sid 203. Ting 1713 16-19 febr.§ 17. Ytterby Svenneby. S.d. klagade för tingsrätten Juhl Ohlsson i Ytterby i Swänneby soken att Corporalens Jacob Eggerssons hustru Chatarina Pädersdotter honom beskylldt, att han slagit bennet af en koo, som henne tillhörigh wahrit och derföre kallat honom en fallsker skiällm, hwar öfwer han beropat sig på Juhl Dragonnens Lars Ingelsson-Rödings wittnesbörd och hennes mågh Hans Olufsson hwilken är Juhls broder.......Dherföre sade Dragonnen, dhet woro bättre, att man tougo ett par öökar för en släde, och kiörde koon hem medh: Det fant ock DÅRDIA Hanses hustru wahra wähl.

Men, kan hon vara mor till Hans Olssons döttrar Johanna och Marta, det är osäkert.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16079) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 07 november 2015 kl. 17.41
Tack för detta! Hur har jag kunnat missa det? Jag som trodde att jag läst domböckerna från början av 1700-talet så noga - men den volymen har jag tydligen hoppat över... :-)

Att Hans Olssons svärfar var korpralen Jakob Eggertsson visste jag sedan tidigare (jag återkommer till var jag sett det), men inte vad Jakobs hustru och dotter hette.

Men vid den första genomläsningen av dombokstexten nu fick jag det inte till att Dordi var Hans hustru...

I texten står att Jul sände "hanses flicka" hem till gården för att säga att kon hade brutit benet. Och när hon sade det bad "hanses hustru", som är korpralskans dotter, att dragonen skulle följa med henne och se hur det stod till. Och när de såg kon, så sade dragonen att de skulle köra hem kon på en släde, och det fann Dordi "hanses hustru" vara väl.

Så läste jag det först, alltså "hanses", inte "Hanses". Det föll mig inte in att det stod "Hanses", eftersom det är lika små h i "hanses" som i alla andra ord. Jämför med det stora H:et i "Hans Ollßon" mitt på sidan. Men...

Detta skulle ju betyda att det var dragonen Röding som "hanses" syftar på, eftersom det är dennes ord som skrivaren återger; det skulle då alltså vara Rödings flicka och hustru. Och i så fall skulle ju också Röding vara måg till korpralskan, men ingenstans i texten sägs han ju vara det.

I inledningen sägs att Jul åberopar dragonen Lars Ingelsson Rödings vittnesmål "och hennes måg Hans Olufssons"; det är alltså bara Hans som här omnämns som måg. Det sägs här också att "korpralskan icke hade något emot dragonen att excipera [invända]" (som vittne), utan att det sägs något om att han skulle vara hennes måg. Och när Röding avslutat sitt vittnesmål och det var dags för Hans, så sägs att "mer hade drag. icke till att berätta", och sedan fortsätter det med att "korpralskans egen måg Hans Olsson besannade det...". Återigen är det alltså bara Hans som sägs vara måg.

Så... Om man bortser från vad det faktiskt står, alltså hur det är skrivet ("hanses"), och ser på vad som står (eller inte står) i den övriga texten, så är det klart att det måste vara "Hanses" det ska vara. Dessutom står det faktiskt samma lilla h i både "hennes" och "Hans" i "hennes måg Hans Olufsson" i inledningen - om man tänker efter... :-)

Nu invänder kanske 'vän av ordning' att det självklart måste vara "Hanses" också av ett annat skäl, nämligen att det är en sak att stoppa in ett extra e framför genetiv-s:et (som inte hörs annars) efter Hans, alltså som man gör i engelska, men man säger inte "hanses", det heter "hans flicka" och "hans hustru". Jo, man säger "hanses" - i dialekten gör man det. :-) Så det föll sig helt naturligt att läsa det så, när det faktiskt står så; det är ju ofta som man ser ord och uttryck skrivna dialektalt i gamla handlingar.

Efter denna långa utläggning kan vi alltså dra slutsatsen att Hans Olssons hustru heter Dordi Jakobsdotter. Och vi vet nu också vad Hans dotterdotter Katrina fick sitt namn ifrån - efter modern Johannas mormor.

En liten språkkommentar till ska jag dock roa mig med... Skrivaren skriver faktiskt "Dårdin", alltså med n på slutet; något annat kan jag inte få det till. Kanske var det en utsocknes skrivare som inte var bekant med denna båhuslänska form av Dorotea, men visste att Kerstin uttalas Kersti och Karin uttalas Kari - så då måste väl Dordi vara så som Dordin uttalas...? :-)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 07 november 2015 kl. 18.01.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16080) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 07 november 2015 kl. 19.20
Det var i domboken 1741 som jag tidigare såg att Jakob Eggertsson var Hans Olssons svärfar. Vid VT (§ 28, s. 68) kräver Hans in sin avlidne svärfars fordran från 1711 på dennes efterträdare som korpral, Sven Hedman.

Enligt generalmönsterrullan 1712 (s. 61) var Hedman född 1661. Han var alltså 80 år när han blev krävd på denna 30 år gamla skuld...

Skulden var på 40 daler silvermynt - "men sedan häradsrätten föreställte käranden, nämndeman Hans, svarandens fattigdom, och att han icke var i stånd desse penningar att betala om han ock ännu så länge skulle leva", så gick Hans med på att sänka kravet till 10 daler att betalas på 3 år. Och det "antog svaranden Hedman med tacksamhet, utlovande inom desse 3 års förlopp, om Gud unna honom hälsa och livet, att skola hava desse 10 daler silvermynt betalte".
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16081) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 07 november 2015 kl. 19.56
Var har du sett uppgiften att Hans Olsson har en dotter Marta?

Det är ju sannolikt att han har det, eftersom hans farmor heter det, men själv har jag, förutom min egen förmoder Johanna, bara hittat en dotter Estrid.

Vid ST 1734 (§ 9, s. 196) hade länsmannen instämt en lång rad kvinnor som på sön- och sabbatsdagar i Kville och Svenneby kyrkor burit klädesplagg som var "emot förbud och Kongl. Maj:ts förordningar". Bl.a. hade pigorna Estrid Hansdotter och Anna Julsdotter i Ytterby burit halvsidenmössor.

I mantalslängden 1734 har Hans och Jul var sin namnlös dotter, men ingen tjänstepiga. Och fler hushåll finns inte i Ytterby. Estrid och Anna måste alltså vara deras döttrar.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 07 november 2015 kl. 20.21.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16082) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 08 november 2015 kl. 06.35
Jo hittade dessa mål:
Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:47 (1756-1756) Bild 670 / sid 123. Ting den 8 octobris 1756. No 23. Per Larsson i Ytterby stämt dess swåger Swenning Johansson i Tyfta och des son Johannes Swenningsson i Sandbäck att taga lösen för den half tunna skyld, som käranden hittils brukat, under sina 2 tunnors skyld, som käranden, efter Tingsrättens utfärdade fastebref tillhörer.....Per Larsson avsade sig jorden.

Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:48 (1757-1757) Bild 2730 / sid 525. Svenning Johansson i Tyfta stämt sin svåger Hans Andersson i Svenneby om ett lån som ej återbetalts...

Swenning Johansson i Tyfta var gift två gånger först med Märta Hansdotter och därefter med Börta Halfwardsdotter, som avled på Jore 1786.

Först kom jag ifrån Skibbewallssidan( eller Skjevall som min mor alltid sa) och visste att Jöns Hanssons första hustru hette Anna Svenningsdotter , kom från Tyfta och att hon avled 13 april 1784 utan barn samt lämnade efter sig syskonen: Johannes Swenningsson i Sandbäck, Olof Swenningsson i Skibbevall, avl. Hans Swenningsson i Tyfta, som lämnat efter sig 5 omyndiga barn: Hans, Samuel, Maria, Kierstin och Helena. Avl. hustruns halvsystrar: Maria Swenningsdotter som är gift med dannemannen Olof Andersson i St Jore, Anna Swenningsdotter som är gift med dannemannen Lars Nilsson i Klev, Barbro Swenningsdotter gift med dannemannen Tomas Olsson i Berg, Sotenäs .Tanum m fl hr 1784:257.

MEN jag vill ha det till att endast Johannes Svenningsson i Sandbäck var Annas helsyskon. Se nedan.

Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:51 (1760-1760) Bild 1140 / sid 215. Ting 8 oct 1760
No 16. Bönderna Johannes Swennungsson i Sandbäck Svenneby socken och Jöns Hansson i Skibbewall Bottna socken instämt theras stiufmoder Börta Halfwardsdotter å thes omyndige barns wägnar och hennes 2ne myndige söner drängarne Olof och Hans Swennungssöner i Tyfta Svenneby socken påstående förra det måtte swarandena till dem afstå 1/3del i halfwa rusthålldshemmanet Tyfta, af den grund att kiärandernas moder MÄRTA HANSDOTTER under warande äcktenskap med parternas afledne fader Swennung Johansson warit med att inlösa hemmanet .
Hänvisning till en dom den 22 febr. 1727 att fadern varit odelsberättigad till jorden i Tyfta och att Märta Hansdotter då war gift med Svenning och delaktig i köpet.

Bouppteckning efter Börta Halvorsdotter i Stora Jore.
År 1786 den 6 juli infant sig underteknad uppå anmodan af Olof Andersson i Stora Jore Östergård att förrätta en testamentarisk bouptekning på den qwarlåtenskap som befants efter enkian Börta Halvorsdotter som genom döden afgådt i juni månad sistledne och efter sig lemnat en son och 3-nne döttrar samt 5 stycken sonebarn. Son Olof Svennungsson, gift och boende i Skibbevall, dotteren Maria gift med förenemde Olof Andersson i Stora Jore, Anna gift med Lars Nilsson i Klef och Barbro gift med Tomas Olsson i Berg Sodenäs härad. Sonebarnen: Hans, Samuel, Helena, Maria och Kierstin, omyndige och boende i Tyfta.Testamente till dottern Maria och Olof Andersson.

Har inte tänkt efter riktigt än, men kan inte Swenning Johansson vara den som nämns i "Rasmus Olsson och hans arvingar i Tyfta" här under Svenneby?

Jag såg också det där målet om Anna Juhlsdotter m fl för några år sedan. Blev nyfiken på vad Extoffes tröior var, som det också står om där. Mailade textilmuseet i Borås och fick till svar: Etoffes enligt ordboken är ett vävt tyg, damast (ylledamast eller sidendamast) så det var inte så konstigt att de fick sitta på vatten och bröd.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16083) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 08 november 2015 kl. 22.37
Ja, det var ju solklart. Per Larsson vill lösa en halv tunna skyld som han "hittills brukat under sina 2 tunnor". Och det är ju i Ytterby som Per äger 2 tunnor (även om det inte står i klartext här), dels köpt av svärfadern Hans Olsson och dels hustrun Johannas arv (vintertinget 1741 § 2, s. 10). Och Per är svåger till Svennung, och Svennungs första hustru hette Hansdotter.

Och visst är det den Svennung Johannesson som löste in halva Tyfta från bl.a. Rasmus Olssons arvingar. Han var ju då sockneskräddare och bodde i Ytterby. Och det här förklarar ju varför han bodde där.

Och så många arvingar som Svennung har utspridda både här och där, så förtjänar väl han en egen diskussion - men det får bli en senare fråga... :-)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 08 november 2015 kl. 22.40.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17314) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson - Lördag den 22 april 2017 kl. 20.09
Kan inte låta bli att följa detta med stort intresse.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17351) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson - Tisdag den 02 maj 2017 kl. 21.49
Följande uppgifter florerar bland släktforskare och själv försöker jag få klarhet i varifrån man fått uppgifterna. Vet någon något mer?

Syskon till Lars Juhlsson

Olof Juhlsson, född 1719, död 13/5 1786. Gift 1751 med Anna Nilsdotter, född 1727, avliden 3/12 1787. Koppling till gården Trättestad


Anna Juhlsdotter, avliden 1778, gift med Nils Andersson, avliden 16/4 1775, koppling till La Jored i Kville socken.

Bouppteckning Nils Andersson: Tanum, Bullaren. Kville och Vette Häradsrätt FII:13 s.425


Märtha Juhlsdotter, gift med Gunnar Andersson, koppling till Heestrand.

Bouppteckning efter Gunnar Andersson: Kville häradsrätt FII:3 s.357


Per Juhlsson gift med Kerstin Olsdotter. Den senare omgift med Jakob Simonsson. Koppling till Skräperöd i Bottna socken. 2 barn i första giftet.

Bouppteckning efter Per Juhlsson: Kville häradsrätt FII:1 s.47


Kerstin Juhlsdotter, gift med Olof Toresson. Koppling till Branneby

Bouppteckning efter Kerstin Juhlsdotter: Tanum, Bullaren, Kville och Vette häradsrätt FII:7 s.157


Dordi Juhlsdotter, omgift med Hans Joelsson, koppling till Häsje i Tanum socken

Bouppteckning efter Dordi Juhlsdotter: Tanum, Bullaren, Kville, Vette häradsrätt FII:6b s.274


Anna Juhlsdotter, gift med Halvard Tollesson, omgift med Halvard Andreasson.

Finns två systrar Anna Juhlsdotter?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17354) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 02 maj 2017 kl. 23.19
"Florerar bland släktforskare..."? Ja, det finns det mycket som gör... :-) Och det bästa sättet att få klarhet i varifrån man fått uppgifterna är väl att fråga dem... :-)

Jag ska återkomma med källor senare, men en liten snabbkommentar nu.

Jag kan bekräfta följande syskon (i den ordningen som du räknar upp dem):

· Ola, troligen först gift med Ingeborg Olsdotter, och sedan (säkert) med Anna Nilsdotter från Trättestad Nedegård.

· Anna, gift med Nils Andersson på Lille Jore Oppegård. (I Annas bouppteckning sägs inget om att hon varit gift mer än en gång. Och mer än en syster Anna har jag inte stött på.)

· Marta, gift med Gunnar Andersson på Hedestrand.

· Nämndemannen Per, gift med Kjerstin Olsdotter från Skärperöd.

· Kjerstin, gift med Ola Toresson från Branneby Sörgård.

· Däremot är det fel Dordi. Den rätta bodde på Hede i Svenneby socken, och var först gift med Jon Tolfsson från Gislegärde och sedan med Hans Olsson från Krapsätt.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17357) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson - Onsdag den 03 maj 2017 kl. 09.29
Den jag fick uppgifterna ifrån har i sin tur fått dem. Om man skall fråga varifrån uppgifterna kommer så får man nog fråga upphovspersonen till dem och det vet jag inte vem det är. Historien förtäljer inte vem det är.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17380) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Lördag den 06 maj 2017 kl. 20.50
De tre senaste inläggen här ovan (från den 2 och 3 maj) har flyttats hit från Skede: Lars Juhlsson (född 1729) och Marin Larsdotter (född 1722) i Äng.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17381) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 06 maj 2017 kl. 21.03
Jag hade visst lovat lite mer fakta om Jul Olssons och Börta Persdotters barn... :-)

Eftersom jag inte har födelseår på alla, så tar jag dem i den ordning som de förmodligen gifte sig. Inte för att de nödvändigtvis måste ha gift sig i åldersordning - men i brist på annat...

Några förkortningar i texten: Vid hänvisning till bouppteckningar betyder TB Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt, och K är Kville HR. Vid hänvisning till domboken betyder VT, ST och HT Kville och Bullarens vinter-, sommar- resp. hösteting.

Dordi Julsdotter
Död den 30/5 1783 på Hede i Svenneby socken (bouppteckning TB 17:331).
· Gift med 1: Jon Tolfsson från Gislegärde, troligen omkr. 1729. I mantalslängden det året har Tolf på Gislegärde i Bottna socken två namnlösa söner och Jul på Ytterby en namnlös dotter. Nästa år har Tolf bara en son och Jul ingen dotter, och samtidigt finns för första gången en Jon med hustru på Ulekärr i Svenneby socken. När fullständigt namn är utsatt för första gången i jordeboken 1732 och mantalslängden 1733, så heter Jon visserligen Tollesson i den förstnämnda, men Tolfsson i den sistnämnda. Jon Tolfsson är kvar på Ulekärr i mantalslängden 1734, och samtidigt finns Nils Jacobsson på Hede; i jordeboken 1736 är det tvärtom. Det troligaste är att det är samma personer som bara har bytt gårdar. Jon står fortfarande för bruket i jordeboken 1744, men 1746 är det enkan Dordi (1745 finns ännu inte på nätet); han har alltså dött omkr. 1745. Att Jon på Hede kommer från Gislegärde framgår av fadern Tolf Fredrikssons bouppteckning (K 1:297).
· Gift med 2: Hans Olsson från Krapsätt, omkr. 1747 (gifta enl. mantalslängden 1748). Vid vigseln kommer Hans från Bräcke i Bottna socken, där han varit dräng; att han egentligen är från Krapsätt framgår av fadern Ola Torbjörnssons bouppteckning (K 1:1). Hans hade efter Dordis död tänkt att gifta om sig med Marta Olsdotter - men det blev ett äktenskap med förhinder. Han gifte sig senare med Margreta Jönsdotter, och efter hennes död med Niliana Nilsdotter. Hans dog på Berg i Tanums socken den 21/3 1800 (bouppteckning TB 27:555).

Marta Julsdotter
Död omkr. 1797 på Hedestrand i Svenneby socken (med i mantalslängden 1797, saknas 1798).
· Gift med: Gunnar Andersson, omkr. 1731 (Gunnar är ogift i mantalslängden 1731, har hustru 1733 [längden 1732 saknas]; första barnet föds i februari 1732). Gunnar dog den 13/2 1784 (bouppteckning K 3:357).

Anna Julsdotter
Död omkr. 1778 på Lille Jore Oppegård i Kville socken (bouppteckning 25/7 1778, K 2:733).
· Gift med: Nils Andersson. Nils tog över bruket av 1/2 Lille Jore Oppegård i jordeboken 1746; samtidigt försvinner en Nils Andersson från 1/2 Damp-Edsten Nedegård. Det är sannolikt samme Nils; när Nils tog över rusthållet på Jore, så gick nämligen Jöns Christoffersson på Damp-Edsten Oppegård i borgen för honom (HT 1744 § 9, s. 388). Nils med hustru finns på Edsten fr.o.m. mantalslängden 1733, 1731 är de inte där (1732 års längd saknas); Nils står dock för 1/4 i jordeboken 1732, men där framgår ju inte om han är gift. Även om det troligen är samme Nils på Edsten och Jore, så kan han inte ha samma hustru hela tiden; pigan (alltså ogifta) Anna Julsdotter från Ytterby dömdes nämligen vid sommartinget 1734 (§ 9, s. 196) för att ha burit sammetsmössa, hon kan ju då inte vara hustrun i mantalslängden 1733. Kanske var Nils tidigare gift med en Christoffersdotter? Nils dog den 16/4 1775 (bouppteckning TB 13:425).

Per Julsson
Född omkr. 1718 (29 år när han vittnar vid VT 1747, s. 20).
Död den 17/3 1754 på Skärperöd i Bottna socken (bouppteckning K 1:47).
Per efterträdde svågern Tolle Jacobsson i Valeby som nämndeman vid VT 1742 (§ 7, s. 19).
· Gift med: Kjerstin Olsdotter från Skärperöd, omkr. 1741 (gifta enl. mantalslängden 1742). Kjerstin dog den 6/5 1782 (bouppteckning K 3:143), och var då omgift med Jacob Simonsson.

Ola Julsson
Född 1719 (Tanum AI:1, s. 175).
Död den 13/5 1789 på Nästegard i Tanums socken (C:3, s. 1010.; bouppteckning av den 8/8 1789 nämns i hustrun Börtas bouppteckning, men är ej bevarad).
· Gift med 1: Ingeborg Olsdotter (Kjellstorp) från Hjälpesten Mellomgård, omkr. 1748. I mantalslängden 1748 sägs att Ola har flyttat från Ytterby till Tegen i Kville socken, men vid HT samma år (§ 23, s. 616) sägs att han bor på Ryk i Tanums socken. Och i samma års jordebok står han för 3/8 (= hälften) av Ryk Mellomgård; samtidigt står Ola Kjellstorp för hela Hjälpesten Mellomgård i Kville socken, och i mantalslängden har han en dotter Ingeborg. Den 12/3 1749 föds Ola Julssons och Ingeborg Olsdotters dotter Johanna på Store Ryk (C:2, s. 730). Vid ST 1749 (§ 28, s. 304) bor Ola på Hjälpesten. I jordeboken 1750 står 3/16 Ryk Mellomgård som utbruk av Ola Julsson på Hjälpesten, och på Hjälpesten Mellomgård står Ola Julsson och Petter Kjellstorp för 1/2 vardera. I mantalslängden 1752 har Petter tagit över hela gården på Hjälpesten, och Ola står som inhyses på Trättestad Nedegård. Slutsatsen måste bli att Ola J. var gift med Ola Kjellstorps dotter Ingeborg, och därför tog över bruket av halva hennes fädernegård, men Ingborg dog (och förmodligen Johanna också; ingen av dem nämns i fadern/morfaderns bouppteckning, K 2:791), och Ola fick lämna över bruket till svågern.
· Gift med 2: Anna Nilsdotter från Trättestad Nedegård, omkr. 1751. I mantalslängden 1752 är Ola som sagt inhyses på Trättestad, och på samma gård har också Nils Jacobsson noteringen att dottern Anna är gift med Ola. Ola och Anna flyttar 1752 från Trättestad till Ryk (flyttattest, Tanum HII:1, AD-bild 60). 1767 flyttade man till Kalleby, och 1769 till Nästegard, båda i Tanums socken. Anna dog den 2/12 1787 (C:3, s. 997; bouppteckning TB 19:547).
· Gift med 3: Börta Olsdotter från Greby Nordgård, den 7/12 1788 (C:3, s. 791), bara fem månader innan Ola dog. Och drygt fyra månader efter Ola, den 22/9 1789, dog Börta i barnsäng (C:3, s. 1012; bouppteckning TB 21:111).

Lars Julsson
Född 1729 (Lur AI:1, s. 70).
Död den 2/4 1773 på Elofseröd i Lurs socken (C:2, AD-bild 317).
· Gift med: Marin Larsdotter från Berga, den 5/4 1752 (Lur C:1, s. 247). Omkring 1756 flyttade de till Äng i Skede socken (enl. mantalslängden 1757), och 1769 till Elofseröd (flyttattest, Tanum HII:2, AD-bild 2690). Marin var tidigare gift med Jacob Gulbrandsson, och hon dog den 2/8 1773, bara fyra månader efter Lars (C:2, AD-bild 318). Se också den egna diskussionen för Lars Julsson och Marin Larsdotter.

Kjerstin Julsdotter
Död omkr. 1756 på Branneby Sörgård i Kville socken (bouppteckning den 17/8 [!] 1756, K 1:155; skifte den 14/8 [!] 1756, TB 7:157).
· Gift med: Ola Toresson från Branneby Sörgård, omkr. 1752 (gifta enl. mantalslängden 1753). Efter Kjerstins död gifte Ola först om sig med Gjertrud Jacobsdotter, och därefter med Anna Jönsdötter. Ola sålde gården på auktion 1794, och är borta därifrån i mantalslängden 1795; jag vet inte när och var han dog, förmodligen hos något av barnen.

Till sist kan jag upprepa det som jag skrev i diskussionen om Lars Julsson:

När Jul dog, så förlovade sig Börta med Jakob Nilsson från Ulekärr i Svenneby socken, men dog uppenbarligen innan vigseln. Sedan tvistar Julsbarnen med både Jakob - och varandra... :-)

Här finns de i domböckerna:

VT 1747, sid. 87 § 32 och sid. 91 § 34
HT 1747, sid. 598 § 33-34
HT 1748, sid. 645 § 38
ST 1749, sid. 301 § 27-28
HT 1749, sid. 585 § 36
ST 1750, sid. 323 § 24
HT 1750, sid. 587 § -

Dessa domböcker finns i Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt AIa:38-41.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 06 maj 2017 kl. 21.42.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17386) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson - Lördag den 06 maj 2017 kl. 23.14
Tackar så mycket för all information
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17821) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 06 maj 2018 kl. 15.20
Nämndemannen Hans Olsson hade också dottern Anna. Hon är med i Riksens Ständers kontors räkenskaper 1726-1729; i mantalslängden är hon namnlös.

När hon försvinner står det inte om hon gift sig eller dött. Anna Hansdotter är ju inte precis ett ovanligt namn, så hon kan ju gömma sig var som helst... :-) Någon som vet vad det blev av henne?

I samma räkenskaper 1729 bekräftas också att Dordi Julsdotter gift sig med Jon på Ulekärr.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17959) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 21 november 2018 kl. 07.43
Hittade detta nyss

Ting den 22 marti 1739. Juhl i Ytterby från Qwille kiärade efter stämning till dess swåger Oluf Pärsson i Longewik angde betalning för dess hustrus andel i halfwa monteringen i Ödby.. Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt (O) AIa:23 (1734-1740) Bild 8000 (AID: v550895.b8000.

Om jag läst Långevik rätt så betyder det att Börta bör vara dotter till Per Andersson Gris i Ödby. Henne har jag verkligen letat efter
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17960) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 21 november 2018 kl. 09.29
Jo, nog står det Longewik.

Det hänvisas också till Ola och Börta Persbarns mors testamente som ska vara infört i protokollet den 5/3 1717. Och det finns i Hovrättens renovation som § 9 den dagen (AID v330128.b200).

Och där berättar den "ärliga och ålderstegna" hustrun Maria Larsdotter i Ödby att hennes man Pehr Anderßon Grijs är död. Och där nämns också den yngste sonen Oluf Pehrßon Grijs samt den andre sonen Lars Pehrßon i Hällgeröd.

Och därmed kan två Börta Persdotter slås ihop till en.

Det här förklarar ju hur Hans Olssons måg Per Larsson hamnade i Ytterby. Han är ju son till Lars i Helgeröd, och alltså brorson till sin svärfars svägerska Börta.

Och Pers bror Lars blev ju senare gift med Hans och Juls syster Anna Olsdotters dotter Maria Gulbrandsdotter.

Alla är släkt med alla - men det har jag visst sagt förr... :-)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)