Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Marta Hansdotter med syskon (1600-talet), ägare av odelsjord i Ormetorp (Södra Torp)
Den här diskussionen har flyttats hit från Svenneby socken, där den hade rubriken Marta Hansdotter, hustru till Gunnar Larsson i Ytterby. Eftersom diskussionen handlar om Martas förfäder i Torp, så passar den bättre här i Kville socken.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13489) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Lördag den 19 januari 2013 kl. 09.40
KAN Marta vara dotter till Hans Gunnarsson, som finns med i disk. om Gullbrand Bengtsson under Kville i detta forum( Tanum m fl hr dombok A1a:13 s. 365). Hans Gunnarsson står i denna dom som boende i Träsvall.Kan han ha ägt delar i både Träsvall och Torp? På tinget 22-23 jan 1666 pantsätter Nils Gunnarsson i Fjällbacka sin del i gården Gässie till sin broder Hans Gunnarsson i Torp och Wettle Björnsson i Hee sin del i Gässie till sin broderson till Hans Gunnarsson i Torp(Tanum m fl hr AIa:1 (1660-1675) Bild 120).

I ett mål som var uppe tinget den 4 juni 1694 har Jöns Olufsson i Tressvall stämt Björn i Torp för 3 Rdr Cu som Björn var skyldig dess Hu:s förra man salig Hans Gunnarsson i Tressvall. Skulden finnes uppförd i skiftesbrevet Jöns sal förman upprättat år 1684 d. 26 juli och det var utlagt till Jöns styvdotter Kerstin Hansdotter.
I ett mål som var uppe i tinget 7-8 maj 1695 var odellsägare till ett skatthemman Wäskiee i Swarteborgs socken instämd. Det var Jon Olufsson i Träswald, som skulle swara för dess omyndige barn som är aflade med des nu warande hustru i förra giftet Hans Gunnarsson i Trässwalld, hwilka der äga 16 sättr så och Johannes i Jore som äger 8 sättr der sammastädes. Jon Olufsson i Trässwalld säger at dess stiufbarn är små och omyndiga barn. Tunge m fl hr AIa:5 (1695-1698) Bild 55 / sid 103.
Om Martas far är Hans Gunnarsson så bör han då ha varit gift ännu en gång eftersom i ovanstående dom står att barnen är små år 1695……
I ett par andra mål har jag hittat att Marta hade systrarna Sigrid och Berta på Wäskie.Om Hans Gunnarsson är fadern bör hon också haft systrarna Ingeborg gift på Rörvik och Kerstin .

I detta mål,Tanums m fl hr AIa:16 (1715-1724) Bild 4360 / sid 869,står om försäljningen av Torp, Gunnar Larssons barnbarn Hans och Juhl i Ytterby samt deras släkting Nils Stensson i Wäskie säljer till Lars Trulsson.
Jag har samlat på alla domar jag hittat om Torp och Wäskie/Wäsje/Gässje i Svarteborg, men hittar inte riktigt sambandet. Denne Nils Stensson, kanske var son till Sten Halvardsson, som i sin tur var son till Halvard Asmundsson(fanns ju två Halvard på Wässje denne tid). Två systrar från Torp på Vässje, gifta med..?
Jag kommer in i bilden via Gunnars Larssons barnbarn Anna Olsdotter.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13495) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 21 januari 2013 kl. 01.47
Martas och Gunnars sonson Hans Olsson i Ytterby (nämndeman och bror till Juhl och Anna) är över 70 år i mantalslängden 1755, och han har hustru redan i 1703 års längd.

Enligt domboken i maj 1705 har Hans brukat halva Ytterby i fyra år, och brodern Juhl ska då ta över den andra halvan. Hans bör ju ha varit åtminstone myndig när han tog över bruket, vilket i så fall innebär att han var född senast 1680. Och det i sin tur betyder att hans farmor Marta bör ha varit född senast 1640.

Om Hans Gunnarssons barn var små och omyndiga 1695, så hör de alltså till samma generation som Martas barnbarn.

Visserligen betyder inte det att Hans Gunnarsson måste vara jämngammal med Martas barn; han kan vara betydligt äldre - om det är samme Hans som omtalas redan 1666 - och ha varit gift två gånger, men är knappast gammal nog att vara hennes far.

(Jag har ingen möjlighet att kolla domar och annat via nätet just nu, eftersom jag har problem med bredbandet. Som tur är har jag i varje fall kvar det gamla telefonmodemet som reserv, så att jag inte är helt isolerad... :-))
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13496) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Måndag den 21 januari 2013 kl. 15.44
Ja, så är det nog. Jag får leta efter en annan Hans.
I ett mål från 1699 krävs Gunnar Larsson i Ytterby på ett arv av en Åsela Hansdotter från Fredrikshald på sin mor Kerstin Engelbrektsdotters vägnar. Står om en Hans Nilsson som hade innestående skatter i Torp för 1661-1663....Då blev efter åtskillige skatte, kiöpe och pantebrev befunnet att Hans Nilsson allenast ägde sex sättingar som var dess fädernejord i Torp och de andra sex sätt. tillkom 2:ne dess systrar, Märta Hansdotter som ägde Gunnar i Ytterby och den andra systern i Giäskiee. Inte blir man klokare av detta:-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16057) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 04 november 2015 kl. 05.59
När vi ändå nu är inne på Torp, hur kommer denna Börta Asmundsdotter in i sammanhanget Torp och Ytterby i Svenneby?

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:32 (1695-1698) Bild 133. Ting den 21 januari 1696. No 15.Taralld Assmundsson i Öön med dess svågrar Hans Mattsson i Hee å sine barns wägnar, som han aflladt med aflijdne hustru sahl Kirstin Asmundsdotter, så ock Kiähl Knutsson i Torp på sin hustru Marij Asmundsdotters wägnar, så ock samteliga å deras systrars Gunnur och Börta Asmundsdöttrars, jämbwäll å deras aflijdne systers BÖRTTA ASMUNDSDOTTERS i Ytterbys wägnar, bekände att såsom dhe ingendehra ähre mäktige att hwar andra uthlöösa, förden skulld sålldt och afhändt dheras ägande fäderne jord en fierding eller en hallf tunna skylld uhti Öön i Qville sockn belägin till Pehr Andersson i Mellerödh och sålunda så för huusen, som mycket bristfälliga äro, som elliest en fierdepart i Dragoune-monteringen efter sluuten afhandling fådt och oppburit fembtijo femb dahler silfwermynt, hwar medh dhe från sig, dehras hustrur och barn sampt efterkommande arfwingar transportera och öfwerdrager till Pehr Andersson i Melleröd, dess hustru Börta Olufsdotter .

Visserligen kan Gunnar haft fler hustrur, men båda med anknytning till Torp?? Börta kan kanske varit piga på Ytterby?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16058) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 04 november 2015 kl. 19.31
Börta Asmundsdotter skulle kunna vara hustru till Jöns Halvordsson som brukade halva Ytterby i slutet av 1600-talet. Han är med i mantalslängden 1692, men 1693 finns där i stället en Börta.

Jag har ett svagt minne av att Gunnar Larsson köpte en del av Ytterby av en Börta, men jag kan inte svära på det. Gunnars köp av delar av Ytterby är sådant som jag noterade innan jag hade dator, och ännu inte har fått registrerat. Så det ska finnas på block som ligger nedpackade "någonstans" efter senaste flytten... :-)

Men det borde inte vara så svårt att hitta i domboken. Någon gång i slutet av 1600-talet ska det vara, och målen är inte så många vid den här tiden och hovrättsrenovationerna brukar vara välskrivna - så det går nog fortare att leta upp det på nytt än att hitta mina anteckningar... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16059) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Onsdag den 04 november 2015 kl. 19.36
Jag ändrade rubriken på den här diskussionen. Vid närmare eftertanke, så är det ju inte säkert att Martas far Hans bodde i Torp; hon och syskonen skulle ju ha kunnat ärva jorden av sin mor lika gärna. Så nu har jag ändrat rubriken från "Hans i Torp" (som jag först kallade den) till vad vi faktiskt vet - vilket väl kan vara en god idé... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16064) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Torsdag den 05 november 2015 kl. 05.07
Nu blir det nog lite rörigt här. Ja, Jöns Halvorssons hustru kan vara Börta Asmundsdotter. Änkan från Sanne, som Gunnar köpte Ytterby av hette Marta Jacobsdotter.Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:32 (1695-1698) Bild 351.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)