Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Julius Aron Johannesson, född 1854
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16090) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 15 november 2015 kl. 15.48
En Julius Aron Johannesson har efterlysts av en forskare i Anbytarforum. Eftersom 'min' socken Kville nämndes som en möjlig födelseort, så blev jag intresserad och kikade lite närmare på fallet.

Frågeställaren har inte lämnat särskilt många upplysningar om den efterlyste, men han har fått god hjälp i Anbytarforum. Bl.a. har forskaren som hjälpt till upptäckt att alla Julius Arons barn inte har samma mor - han var alltså gift två gånger - och forskaren har också funnit de båda vigslarna i Digitalarkivet.

Vi börjar med folkräkningen (folketellingen, FT) från Moss 1900 och 1910 (som frågeställaren också hänvisar till):

Folketelling 1900 for 0104 Moss kjøpstad
Folketelling 1910 for 0104 Moss kjøpstad

Här har vi alltså en gråstensmurare som i FT 1900 heter Julius A. Johansen och är född i Sverige 1855, och i FT 1910 Julius Johannesen och är född i Sverige den 14/1 1854. Det äldsta barnet är sonen Håkon, som i FT 1900 sägs vara född i Fredrikshald 1878 och i FT 1910 i Eidsberg den 10/11 1878.

Den första vigseln finns här:

Østfold fylke, Halden, Ministerialbok nr. I 11 (1878-1889), Ekteviede 1878, side 441

N:r 53, den 4/10 1878. Här gifter sig järnbanearbetaren Aron Johansen och Bolette Marie Andressen. Han är född den 14/1 1854 i Qville, konfirmerad i Sverige 1872, och hans far är gårdsbrukaren Johan Jonossen. Hon är född den 5/2 1853 i Skeberg.

Det fanns alltså två bud om sonen Håkons födelseort. Det visade sig att Fredrikshald var det rätta, vilket ju är logiskt, eftersom det var där som föräldrarna gifte sig en månad tidigare:

Østfold fylke, Halden, Ministerialbok nr. I 11 (1878-1889), Fødte og døpte 1879, side 16

N:r 17, född den 30/11 1878 och döpt den 2/3 1879. Hans fullständiga namn är Håkon Valfrid, och föräldrarna är järnbanearbetaren Aron Johannesen och hustrun Bolette Marie Andersen.

Och här är Bolettes dödsnotis:

Østfold fylke, Bysoknet i Moss, Ministerialbok nr. II 3 (1894-1901), Døde og begravede 1894, side 400

N:r 10 (bland kvinnorna, den undre halvan av uppslaget), död den 23/3 1894. Bolette Marie Johansen, murarsvenshustru, född 1853 i Eidsberg. (Svenn - här med dansk stavning svend - är det samma som gesäll i Sverige.)

Och här är den andra vigseln:

Østfold fylke, Bysoknet i Moss, Ministerialbok nr. II 3 (1894-1901), Ekteviede 1896, side 357

N:r 7, den 1/3 1896. Aron Johannessen, murars[ven] från Moss och Andrea Kristine Andreasdtr. Han är född i Moss [!] 1854, konfirmerad i Skee i Båhuslän 1870, och hans far är gårdsbrukaren (Gbrg) Johan Jonoosen. Hon är född i V. Fredrikstad 1870. Det hans 2:a gifte, den första hustrun är död, och det har förrättats arvskifte efter henne den 28/2 1896 (eller så är intyg om skifte daterat den dagen - det är ju dagen före vigseln).

Om man ser på alla dessa uppgifter, så är det knappast någon tvekan om att det är samme man hela tiden, som ömsom kallas Julius, ömsom Aron och ömsom båda (det gäller också vid andra barns födelsenotiser, som visats i Anbytarforum).

Och sammanställer man de uppgifter som vi har om honom, så söker vi alltså...

Julius Aron Johannesson
· född den 14/1 1854 i Kville;
· son till bonden Johannes Jonasson;
· konfirmerad 1870 eller 1872 (möjligen i Skee);
· inflyttad till Fredrikshald senast 1878.

Finns det någon sådan?

För att svara på det börjar jag på ett nytt inlägg, så att det hela inte blir för oöverskådligt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jag svarar här i Arkivguidens Forum, eftersom jag inte skriver i Anbytarforum längre (av olika orsaker). Frågeställaren har underrättats per epost om att ett svar finns här. Också den forskare som hjälpte till i Anbytarforum har fått ett mejl. (Om någon vill lägga in en upplysning i Anbytarforum om att ett svar finns här, så säger dessvärre tidigare erfarenheter att det då är mycket stor risk att det inlägget raderas med hänvisning till Anbytarforums "ordningsregler".)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16091) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 15 november 2015 kl. 15.52
SCB-utdrag är utdrag av vissa uppgifter ur kyrkoböckerna som sändes till Statistiska Centralbyrån för att användas i befolkningsstatistiken. De flesta typerna av utdrag börjar år 1860, men utdragen ur flyttlängderna börjar 1861, och omfattar personer som utflyttat från eller inflyttat till riket.

Det finns ingen Julius Aron Johan(ne)sson (med ett eller båda förnamnen) eller Johan(nes) Jonasson i utdragen från Kville eller annexsocknarna Svenneby och Bottna under åren 1861-1878. Alltså har Aron flyttat före 1861 (då som barn med föräldrarna) eller via en annan socken. En trolig annan socken är då naturligtvis Skee, där han sägs vara konfirmerad.

Och det finns i Skees utdrag en Aron Johansson, född 1854, som flyttar till Norge 1878.

Går vi så till Skees riktiga utflyttningslängd (som utdragets uppgifter är hämtade från), så finns det mer upplysningar där (Skee B:5, inget sidnummer, men den som har Arkiv Digital hittar bilden här, AID: v519.b116). Han finns där som n:r 32, utflyttad från gården Hustyft till Fredrikshald. Det finns också en hänvisning till sidan 298 i husförhörslängden.

Den längden är AI:22 (AID: v501.b305.s298). Och där finns han längst ned på sidan, noterad som född... Gissa när och var? :-) Just det - den 14/1 1854 i Kville (Qville). Här står också "Norge" i anmärkningskolumnen, vilket betyder att prästen vetat att det var där han egentligen befann sig, alltså innan han kom tillbaka till Skee för att ta ut flyttattesten. Utflyttningsdagen är den 11/7 1878, men det är alltså bara den dagen som attesten är daterad. Han måste ju ha varit i Halden mer än fyra månader före sonens födelse i november... :-)

Han finns på samma ställe (alltså Hustyft) också i föregående längd (AI:19, uppsl. 318; AID: v498.b323.s318). Här framgår att han kom från Naverstad 1872. Och det finns också en attest bevarad från den flytten:

Skee HII:12, SVAR-bild 549

(Skee HII:12, inget nummer, SVAR-bild 549.)

Här står som synes att han har tillträde till nattvarden, alltså måste han vara konfirmerad redan i Naverstad.

För att hitta honom i Naverstad går vi till dess utflyttningslängd (B:3, inget sidnummer; AID: v875.b11). Där har han n:r 79, utflyttad från socknens slut till Skee, med en hänvisning till sidan 397 i Naverstads husförhörslängd.

Längden är AI:14 (AID: v865.b181.s397), och sidan har rubriken "Obestämd hemvist inom socknens slut". "Socknens slut" är en ingen plats i socknen, utan bara slutet av boken. Och "obestämd hemvist" betyder antingen att han inte har någon fast bostad, eller att han har flyttat från socknen utan attest. Här står han på rad 26, och har blivit överförd dit från "Helförsörj." år 1870.

Det betyder sidan med "Helförsörjningshjon", alltså personer som helt försörjdes av socknens fattigvård. Men han finns också under socknens slut i föregående längd (AI:12, uppsl. 271; AID: v863.b275.s271), och här står han på rad 38, och kom från p[agina] (sidan) 277 år 1870.

Och den sistnämnda sidan (i samma volym; AID: v863.b281.s277) är den med "Helförsörjningshjon". Där finns en klammer runt Aron (på sjätte raden nedifrån) och ytterligare fem barn, och det står att de alla kom från Korpeskogen, sidan 108, år 1869.

Och där (i samma volym; AID: v863.b113.s108) finns Aron och de andra barnen (som är hans syskon) tillsammans med föräldrarna Johan Jonasson och Amalia Hansdotter, som båda är födda i Kville, 1833 resp. 1832.

Fadern är noterad som död 1868. Och modern har flyttat till Lurs socken 1869, samtidigt som barnen har överförts till sidan med "helförsörjningshjon". Enkan har alltså övergivit det lilla småbruket (som formellt räknades som en gård, men var så litet att det i praktiken inte var större än ett torp, husmannsplass), och flyttat för att ta tjänst på annat håll, och därför inte kunnat ta hand om barnen, som överlämnats till fattigvården.

Familjen finns också på Korpeskogen i tidigare längder:

AI:11, uppsl. 101 (AID: v862.b105.s101).
AI:10, sid. 141 (AID: v861.b81.s141).

I AI:11 och AI:12 finns ett problem för en släktforskare: Det står "oä" framför Arons namn, "oäkta" alltså. Så vem av Johannes och Amalia är inte hans riktiga förälder? Ja, normalt brukar ju "oäkta" barn bo hos modern. Men är det så här också?

I AI:11 står att Aron flyttade till Kville 1866, och i AI:12 kom han tillbaka 1868. Och från flytten 1868 finns en attest:

Naverstad HII:8, AD-bild 427

(Naverstad HII:8, inget nummer, Arkiv Digital-bild 427.)

Aron kallas alltså här för "oäkta" och kommer från Övre Backa i Kville socken.

I AI:10 står att familjen kom inflyttande från Fredrikshald 1861. Finns det en attest från den flytten också? Ja, först bland attesterna från 1861 ligger den här:

Naverstad HII:8, AD-bild 3

(Naverstad HII:8, inget nummer, Arkiv Digital-bild 3.)

Men den här attesten är ju daterad 1856 och från Kville... Visserligen var det vanligt att flyttattester återanvändes när personen flyttade vidare, men då gjordes det nya noteringar i den nya socknen. Här finns dock ingen notering från Fredrikshald, varken på fram- eller baksidan. Naverstads-prästens notering vid inflyttningen, "Korpeskogen 61", visar dock att det var då den lämnades in där. Man har väl helt enkelt inte lämnat in attesten i Halden, eller så har man fått tillbaka den där vid återflyttningen utan ny notering (men det sistnämnda är väl inte så troligt) - och sedan har man lämnat den till prästen i Naverstad när man kom dit.

Här står alltså att Aron är "född före äktenskapet" - och det är något annat än "oäkta". Så brukar det nämligen skrivas (eller ante nupitae på latin) när barnet är bådas, men föddes innan de gifte sig. Hade det bara varit en av dem som var Arons förälder, så borde det alltså ha stått "hennes oäkta" eller "hans oäkta" (fast att mannen tog hand om sitt "oäkta" barn var ju inte så vanligt).

Varför står det då i Arons attest 12 år (!) senare att han var "oäkta". Jo, det lär bero på vem som har skrivit den - kyrkoherden Johan Henrik Holmqvist. Han är känd (somliga kanske skulle lägga till ett o med två prickar över framför "känd"... :-)) som en mycket sträng och nitisk präst, och är mannen som spred schartauanismen i Båhuslän. Jag tror säkert att det för honom inte fanns något mellanting mellan "äkta" och "oäkta" barn; var föräldrarna ogifta när barnet föddes, så var barnet "oäkta". Punkt. (Detta baserar jag på min erfarenhet av fundamentalistiska schartauaner i dag. Och om någon inte delar min uppfattning om schartauanismen, så tar vi den diskussionen på annan plats en annan dag. Här försöker jag bara att förklara varför jag tror att det står som det står i en flyttattest.)

Den andre prästen, vice pastorn Bergendal, skrev däremot som det var; Aron föddes före äktenskapet, men är alltså bådas.

Detta tror jag alltså är orsaken till skillnaden mellan attesterna, men bevisa det går naturligtvis inte.

Ser vi dessutom på tidsavståndet mellan Arons och systern Justinas födelser, 2 1/2 år, så är det det normala avståndet mellan två barn i ett äktenskap vid den här tiden. Modern blev i stort sett med barn igen så fort hon slutat att amma. Att Amalia då genast skulle ha hittat en ny karl till nästa barn är väl inte särskilt sannolikt - särskilt som hon bodde hemma i fadershuset... :-)

De kom alltså från Övre Backa i Kville socken. Och ser vi på den gården i 1856 års mantalslängd (Norrvikens häradsskrivare FIa:46, inget sidnummer; AID: v65502.b430), så finns där fem hushåll. Bland dem bonden Hans Eriksson, som har dottern Amalia, född 1832, och drängen Johan Jonasson, 1833.

Amalia är där också 1854 och 1855, men det är inte Johan. Amalia har alltså fått en son 1854, och var han "oäkta". Men sedan när det var dags för barn nummer två, så har barnafadern flyttat in hos den blivande svärfadern, och står i längden som dräng hos honom, och så har de gift sig innan Justina föddes.

Så är i varje fall jag överygad om att det ligger till.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)