Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Olof Corneliusson ("Kostern"), född 1833
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16157) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Fredrik Häller - Måndag den 28 december 2015 kl. 15.51
Hej,

Jag söker efter Olof Corneliusson, även kallad "Kostern". Han var född på Kiddön, 5 juli 1833. Kom senare till Smögen, gifte sig med min farmors mormor Inger Helena Andersdotter den 24 oktober 1856, och arbetade där som lots. Jag kan inte finna någon moder och fader till honom. Han dog 7 augusti 1885. Kan du hjälpa till?

mvh
Fredrik
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16163) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Fredrik Häller - Tisdag den 29 december 2015 kl. 10.24
Lite kompletteringar. Han var gift med Inger Helena Andersdotter (1832–1879) och de fick 10 barn. Olga Elisabeth var min farmors mor.

Carl Julius Olofsson 1857–1898
Adelina Olofsdotter 1860–1923
Albert Olsson 1862–1938
Hilda Christina Olsson 1864–1953
Josephina Wilhelmina Olsson 1867–1934
Nestor Albinus Olsson 1870–
Olga Elisabeth Olsdotter 1872–1943
Oskar Asilius Corneliusson 1875–1937
Dödfödd flicka 1878–1878
Olof Hilding Corneliusson 1878–

När Inger Helena Andersdotter gick bort 1879 gifte Olof Corneliusson om sig med Olena Augusta Eliasdotter (1851–1909). De fick två barn.

Anna Kornelia Olsdotter 1883–1953
Elin Maria Olofsdotter Flickebarn 1884–1890
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16173) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 02 januari 2016 kl. 14.36
Han finns i Kongshamns kapellförsamlings inflyttningslängd 1851 (B:1, inget sidnummer, AD-bild 32): Olle Corneliusson, fr. Köddö, t. Smögen. (Smögen blev egen församling först 1924, genom utbrytning ur Kongshamn.)

Det finns också en flyttattest:

Framsidan:
Kongshamn HII:1, 1851, framsidan

Baksidan:
Kongshamn HII:1, 1851, baksidan

(Kongshamn HII:1, inget nummer, bild 4230-4240 hos Arkiv Digital.)

Det här är ett exempel på en 'reseberättelse' som man kan finna på flyttattester som har 'återanvänts' vid nya flyttningar.

Först har vi alltså en attest daterad den 26/10 1848, då han "nu från Fjellbacka i Qville socken flyttar till Tanum". Nederst har prästen i Tanum skrivit till "hos Carl Simunsson i Såtorp"; det är alltså dit han flyttade.

På baksidan kan vi så se att han "för sjukdom snart lemnade Tanums Socken och flyttade till Qville", daterat Tanum den 18/10 50.

Och nederst på baksidan står att "Olle Corneliusson från Köddö i Swenneby flyttar nu till Tossene", och det är daterat Hogslätt den 6/11 1851. Hogslätt är boställe för komministern i Svenneby och Bottna socknar, och ligger i Svenneby socken, liksom Köddö (eller Kiddö, som är dagens officiella stavning; Köddö var väl inte 'fint' nog). Svenneby och Bottna socknar hör till Kville pastorat; det är alltså därför som det står att han flyttar till Kville 1850, när han flyttar från Tanum till Svenneby. Och Tossene är moderförsamling på Sotenäs; och det är därför som det anges att han flyttade dit, när han flyttade till Kongshamns kapellförsamling.

När han flyttade från Tanum 1850, så sägs det alltså att det var p.g.a. sjukdom. Men han var inte sjukare än att han direkt blev dräng hos Olof Ingelsson på Köddö; det är nämligen hans dräng Olle 33 som är det enda tänkbara alternativet i 1851 års mantalslängd (Norrvikens häradsskrivare FIa:157, inget sidnummer, AD-bild 19; daterad den 18/11 1850).

I den första attesten står som synes att föräldrarna är Cornelius Olsson och hans hustru Christina.

Går vi så tillbaka till 1835, så finns det sex attester i Tanums kyrkoarkiv, alla skrivna i Kville och rörande en och samma familj.

Först en flyttattest daterad den 22/1 för pigan Johanna Johannesdotter från Fjällbacka, född den 26/9 1801 (Tanum HII:9, inget nummer, SVAR-bild 455). Därefter en dito daterad två dagar senare för drängen och enkemannen Cornelius Olsson Koster från Udden, född den 14/1 1801, vars hustru avled för nära ett år sedan (SVAR-bild 456). (Udden är i dag centrum i Homborsund, "Hamburgsund".)

Sedan följer två skrivelser daterade den 2/2:

Tanum HII:9, SVAR-bild 460

Tanum HII:9, SVAR-bild 461

(SVAR-bilder 460 och 461.)

Den första är skriven av P. G. Remal från Udden för att skepparen Cornelius Koster "bejärt betyg öfver sin frejd och hemvist"; detta hade tydligen ifrågasatts efter flytten till Tanum. Här kan vi bl.a. se att Cornelius i flera år seglat Remals fartyg. Vidare att hans hustru varit sjuklig och "blef från skallen befriad" (nog står det väl så, men jag gissar att det inte är ett märkligt sätt att säga att hon blev galen, utan att det bara fattas ett tvärstreck över tt i "skatten" :-)), och att Cornelius då fick bo hos Remal, och sedan fortsatte att bo där efter hustruns död för att han "ej [hade] något att hålla sig till" efter att hans tillgångar sålts för att betala skulder.

Den andra är ett intyg på att den "lilla obetydliga qwarlåtenskap[en]" sålts direkt efter Cornelius Olsson Kosters hustrus begravning för att betala fordringsägarna, men att det ej räckt för att betala alla skulder, och att han därför måst "sielf av sin förtienst förledne såmmar betala hwad som rästerade". Syftet med denna skrivelse lär vara att bevisa att avvittring skett - d.v.s. arvskifte mellan enkeman och barn, vilket var en förutsättning för att han skulle få gifta om sig - men i det här fallet konstateras alltså att "således war ingen behålning efter hans afl. Hustru". Här framgår också att "för öfrigt blev dett yngsta barnet på Församlingens bekostnad bortakoderad", vilket måste vara sonen Olof (se nedan).

Därefter följer en skrivelse av den 25/2 där Johannes Hansson på Fjällbacka ger sitt tillstånd till dottern Johannas vigsel med Cornelius (SVAR-bild 457).

I Tanums vigselbok (C:4, sidan 501) återfinns så den 1/3 1835 enklingen Cornelius Olsson Koster och pigan Johanna Johansdotter, båda från under Oxtorp. Och under Oxtorp finns de mycket riktigt i husförhörslängden (Tanum AI:16, s. 184), med notering om flyttning till Ryk.

Och under Ryk finns de som torpare i samma husförhörslängd (s. 195), och där är också Corneliuses barn i första giftet. För barnen finns också en flyttattest (SVAR-bild 482):

"Till Tanums Pastorat afflyttade Sjömannen Cornelius Olsson Koster har med förra aflidna Hustrun följande Barn: Anna Cathrina född den 24 Augusti 1823, Helena Beata född den 1 Maj 1826, Carolina född den 15 Augusti 1829, Olle född den 5 Juli 1833."

Attesten är daterad först den 30/10 1835. Frågan är om det bara var en miss att de inte var med redan i Corneliuses egen attest i januari, eller om de var kvar i Kville tills i oktober.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16174) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 02 januari 2016 kl. 14.39
Cornelius bodde alltså hos Remal på Udden i Kville socken när han flyttade till Tanum i januari 1835. Och där finns i det årets mantalslängd (Norrvikens HS FIa:42, AD-bild 446; daterad den 9-11/12 1834) drängen Cornelius 01, men hans barn är inte där.

Om vi hoppar tillbaks till mantalslängden 1820, så finns på Udden Olof Koster med hustru, sonen Cornelius och dottern Annika. Där finns också P. G. Remal med hustru.

1821 saknas den sidan i längden. 1822-1824 står Cornelius Olsson (född den 14/1 1801) på en egen rad, med Olof Koster och hustru på nästa.

Sistnämnda år är Olof Kosters hustru struken, och den 18/8 1823 förrättades bouppteckning efter Olof Hanssons hustru Brita Andersdotter på Udden, som avlidit i februari (Kville HR FII:7, s. 137). De har tre barn: Sonen Cornelius, dottern Magdalena som är gift med P. G. Remal på Udden, samt dottern Annika.

1825 Är både Cornelius och Olof strukna som egna hushåll. I stället finns Cornelius som dräng hos Remal, där också Annika står som piga och Olof som fader.

1826 har Olofs titel ändrats till svärfader. Cornelius står nu åter som ett eget hushåll, med hustru född 1797.

1828 (och bara då) bor hos Cornelius svärmodern Ingrid, född 1767.

1832 är svärfader Olof struken hos Remal. Han lär då ha dött omkring 1831, men någon bouppteckning finns inte i landsarkivets register.

1835 är Cornelius med familj struken, och Cornelius själv finns som sagt som dräng hos Remal, som alltså är hans svåger.

Därmed är det klart dels att Olof Corneliusson föddes på Udden i Kville socken, inte Köddö i Svenneby, samt vem som är hans far och också dennes föräldrar. Men modern är det inte lika lätt att hitta något om. I attesten 1848 står bara hennes förnamn, Christina, och från mantalslängden vet vi att hon är född 1797 samt att hennes mor heter Ingrid och är född 1767.

Ett sätt att hitta hennes föräldrar kan vara att gå igenom mantalslängden innan hon är gammal nog att ha flyttat hemifrån för att bli piga, t.ex när hon är runt 10 år (minderåriga har namn i längden fr.o.m. 1805), och leta efter familjer med en dotter Christina i ungefär rätt ålder (man kan inte lita på att åldern är helt rätt; det är först 1825 som födelseåret anges i stället för ålder), och sedan försöka att hitta bouppteckningar efter 'kandidaternas' föräldrar.

Vi kan också notera att Cornelius har hustru först i mantalslängden 1826 (daterad den 23-26/11 1825), trots att äldsta dottern Anna Catrina är född den 24/8 1823. Slutsatsen borde då bli att Anna föddes "oäkta", men att föräldrarna gifte sig när nästa barn (Helena Beata, född den 1/5 1826) var på väg.

Den blivande hustrun är då sannolikt den piga Christina, född 1797, som i längden 1825 finns hos Andreas Andersson på Udden. I det hushållet finns nämligen också Anna, född 1821, men hon är inte dotter till Andreas, vilket framgår av hans hustrus bouppteckning den 30/8 1824 (Kville HR 7:255), och hon är borta liksom Christina nästa år - samtidigt som Cornelius har hustru och dotter Anna född 1821 (först i längden 1828 ändras hennes födelseår till 1823).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16175) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Fredrik Häller - Söndag den 03 januari 2016 kl. 14.54
Detta var mycket intressanta fakta. Jag tackar dig! Men jag undrar också om han är döpt till Olle, eller om det bara är ett smeknamn för Olof? I släktdata finner jag namnet Olof i vigseln med Inger Helena...
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)