Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Allmänt om Båhuslän   >  
Båhusläns norska historia
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16418) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 15 mars 2016 kl. 15.46
Finns Båhuslän?

I svenska riksmedier omtalas Båhuslän oftast som "Västkusten". Och i norska medier ligger Strömstad alltid "i Sverige", aldrig i Båhuslen (som är den norska stavningen), och i sommarens väderrapporter i norsk radio och TV får vi veta hur vädret ska bli på "svenskekysten".

Och i NRK (Norges motsvarighet till SVT/SR) sändes härom året ett program om den "unika" Ytre Hvaler nasjonalpark, utan att det sades ett endaste ord om att den fortsätter på andra sidan riksgränsen som Kosterhavets nationalpark...

När det i Norge ges ut tryckta avskrifter av arkivhandlingar, så saknas (med få undantag) Båhuslän. Självsagt finns det samma norska/danska skattemantal, jordeböcker, länsräkenskaper m.m. för Båhuslän före 1658 som för resten av Norge - men originalen ligger fortsatt i Köpenhamn (de skulle naturligtvis överförts till Oslo tillsammans med samma handlingar från det övriga Norge). Det närmaste vi har är några rullar med gamla tågete mikrofilmer på landsarkivet i Göteborg (dimmiga mikrofilmer alltså - om det är några svenskar som inte förstår båhuslänsk... :-)) Hoppet står till att Arkiv Digital tar turen till Köpenhamn...

Det finns naturligtvis undantag i bägge land, men för de flesta historiker i Norge och Sverige finns icke Båhuslän före 1658. För norska historiker är det ointressant för att Båhuslän hör till Sverige i dag, och för svenska historiker är det ointressant för att Båhuslän hörde till Norge då. Och i båhuslänska skolor får eleverna lära sig Sveriges historia, för exempel hur Gustav Vasa "befriade" Sverige från Danmark - trots att den enda kontakt båhusläningarna hade med den "befriaren" var när han ockuperade Vikens län (Nord-Båhuslän) 1523-1532...

Och i diverse historieböcker sägs att Båhuslän så lätt försvenskades direkt efter erövringen. Men att kunna traggla sig igenom den svenska katekesen under prästens övervakning är emellertid inte detsamma som att vara "försvenskad". Sanningen är att det norska Båhuslän inte har försvenskats på allvar förrän de sista årtiondena med hjälp av stockholmsk TV och radio (även om man redan dessförinnan fick lära sig att tala "korrekt" i skolan - åtminstone i teorin).

Faktum är att de genuina dialekterna i norra Båhuslän (norr om den tydliga dialektgränsen Gullmaren) i långa stycken står närmare nynorsk än bokmål, trots att Båhuslän är den sydligaste delen av Östlandet och därmed ligger närmast Danmark - vilket förmodligen inte säger svenska läsare något, men alla norrmän förstår vad jag menar. Båhuslän hade m.a.o. inte hunnit att fördanskas (om alla bokmålsvänner ursäktar den benämningen :-)) före 1658 - vilket då rimligen borde gälla också övriga landsbygdsdialekter på Östlandet - och klarade sig sedan alltså också från försvenskning fram till vår tid.

Och det är först när bilen ersatt båten som var mans kommunikationsmedel också längs kusten som det har blivit mer 'naturligt' med vardagliga resor och kontakter österut till andra sidan av Sverige än västerut till övriga bygder runt Skagerrak. Och också här har TV spelat en stor roll; speciellt när det bara fanns en kanal i varje land, och hela landets befolkning såg samma program - inklusive nyheter från en fjärran del av det "egna" landet, men knappt något om vad som hände de närmaste grannarna på andra sidan om den "naturliga" gränsen (dock betydligt mer nyheter i norsk TV om Sverige än omvänt).

Att Sverige fick "naturliga gränser" 1658 (också i det danska Öresund) är inget annat än historieförfalskning och storsvensk propaganda! Skrapa lite på det tunna svenska fanéret på Båhuslän - och det är tjockt norskt timmer därunder den dag i dag.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 15 mars 2016 kl. 21.35.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16420) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 15 mars 2016 kl. 21.34
En del om Båhusläns historia finns att läsa i Båhus Arkivguide (och mer är tänkt att komma - när tiden räcker till för att skriva det...):

Båhus län. Äldre syssel- och länsindelning, med uppgifter om gamla arkivhandlingar.

Domstolar under den norska tiden. Lokala, regionala och nationella domstolar, också här med arkivupplysningar.

Norska lagar för jord och gård. Om odelsrätten (motsvarigheten till den svenska bördsrätten) m.m.

Den svenske "hjältekonungen" Gustav II Adolf och Båhuslän. Om hyllningen av den som var ansvarig för att en stor del av det norska Båhusläns gårdar brändes av svenskarna under Brännefejden (Kalmarkriget).

Stavning i Båhus Arkivguide. Förvanskade och försvenskade ortnamn (no. stadnamn/stedsnavn).

Båhus eller Bohus? Varför Båhus är den korrekta stavningen, och inte dagens officiella "Bohus".

Karta över Båhuslän - socknar, skeppredor (härader) och städer. Med länkar till varje sockens, skeppredas och stads egen sida i Båhus Arkivguide.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)