Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Bru (Bro)   >  
Anna Bryngelsdotter i Mellby (1600-talet)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16457) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Agneta Schick - Måndag den 02 maj 2016 kl. 14.31
Enligt Nils Lindberghs Stångenäs-släkter Del I Bro socken sida 280 var Anna Bryngelsdotter (dotter till Bryngel Jonsson) gift med
I. Frantz Olsson i Mellby, Bro s:n, d<1685
II. Anders Hansson i Houga, Foss s:n
III. Eskil Nilsson i Brevik, Bro s:n d~1709

Detta har jag ingen bekräftelse för (fb, vb, db för Bro börjar 1703)

Nu har jag hittat en dom som jag inte får inordnat i ovanstående.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:15 bild 221 (domboken i Tunge m.fl. häradsrätt är skadad), november 1683.
”16. Hustru Anna Bryngelsdotter i Mällby söker att komma till dhet bruuk uti gården Halleen, som hennes 3 Barn efter dhers Sal. Fadher Erft hafwa ibidem som ähr ¼ dhersammastädes, hwilken odels part dheraß fahrsysters Man Oluf i Bielckebräcke efter Fahrfadherens dödh hafwer tagit bruuk Emot hennes willie och laglig förbiudellse.
Oluf i Bielckebräcke förmeenar sigh wara Närmer ähn hustru Anna, hälst efter han äger Farsysteren och hon ähr Een oskylds qwinna till Jorden och altså hans Hustru som Fahrsysteren ähr böra niuta praeferencen för henne och hennes barn.
Hustru Anna säger att hennes barn ähra älldsta Brodherbarnen och till åsätit Nämbst och för Systeren böra niuta dhet samma.
Retten tillsporde Oluf huru många barn Sal. Oluf Jonßon sigh efterlembnat, som dhenna dheß qwarlembnade odell komma till att arfwa dher till han swaradhe att dher woro tree medh dhen första hustu Karin Erichsdotter, Nillß Olßon Annas Man, Giertru och Malin Olufsdöttrar, och tre Söner medh dhen senare Anna Bryngielßdotter, Jöran Nillß och Oluf Olufssöner, underwarandhe Echtenskap medh dhen förre Hustru inlöste han 3 öresbohl iordh dheraf tillföll dher 3 första efter Modherens dödh 1½ öresbohl och fadheren dher andre 1½ öresbohl och nu efter fadheren återfaller alla fyra Sönerna och 2 döttrar till dehlning uthaf odelet 10 öres och 6 penningsbohl iord, löper altså på Nillß Olufsons barn uthi Mödherne och Fädherne 2 öres och 10 1/5 penningsbohl iord på dher 3 yngste Brödherna 6 öres ch 3 3/5 penningsbohl iord uti Hallen.
Resolution
Såsom på dhenne halwa gårdh ey ähr mehr ähn 2 Mans åsäte icke heller kan fleere dheraff sigh Nähra, och Hustru Annas barn i så måtto tillträdha dhen Rett som dheras Sahl. Fadher på åsätit efter hans fadher hade uthi gårdhen, dheß utan ähra och bästemännen, Fördhenskull gifwers dhem tillståndh samma ¼ dehls part bruuk besitta, sampt macht i anledhningh af Kongl. Majts. Allernådigste resolution sina fahrsystrar utur odelet lösa efter mätesmanna ordombh.
Mot dhenna domb appellerade Oluf i Biälckebräcke medh 3 .. dheremot protesterade Hustru Anna på expenser hinder och omkastningar som här af .. ehrflyta.“

Oluf Jonsson på Hallind var gift två gånger, först med Karin Eriksdotter, sen med Anna Bryngelsdotter.
Även detta har Nils Lindbergh på sida 180.
Fanns det två Anna Bryngelsdotter från Mellby eller är det en och samma person? Var hon först gift med Oluf Jonsson i Hallind och sen Frantz Olsson i Mellby? Om Oluf Jonsson dog i slutet av 1682 så kan Anna vara gift med Frantz Olsson i slutet av 1683 och hetta „Anna i Mellby“.

Annan tolkning eller bevis?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16458) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 02 maj 2016 kl. 15.47
Ett snabbt svar nu utifrån det som du har skrivit här, och så får jag kika lite närmare på det senare när jag har lite mer tid.

Ola Jonsson är barnens farfar. Det var alltså han som var gift med först Karin Eriksdotter och sedan Anna Bryngelsdotter [d.ä.]. Och med Karin hade han sonen Nils Olsson, som var Anna Bryngelsdotters [d.y.] man.

Så antingen...

...har Lindbergh fel förnamn på Annas förste man (Frantz i stället för Nils)...

eller

...är det i domboken det står fel namn (Nils i stället för Frantz)...

eller

...var Anna gift med Nils före Franz...

eller

...finns det två Anna Bryngelsdotter i Mellby (en gift med Nils och en med Frantz).

Om 'din' Anna var gift med både Nils och Frantz, så var förmodligen båda döda i november 1683 eller så hade hon ännu inte gift om sig med Frantz. Om hon var gift med Frantz och han levde, så borde han ha fört sina styvbarns talan vid tinget.

Observera också att Mellby består av två jordeboksgårdar, Övre och Nedre Mellby.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16459) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 02 maj 2016 kl. 16.34
Jag fick några sekunder till över... :-)

I mantalslängden 1684 (daterad den 10/12 1683) finns Anna i Mellby. 1685 är hon borta, så då är hon väl omgift i Foss.

Hon är där också 1683 (6/12 1682), men 1681 (18/2 1681) är Frants Olufsson och hustru där (1682 saknas längd). Han har alltså dött 1681 eller 1682.

Och Frantz finns där hela vägen baköver till den första mantalslängden 1669, men ingen Nils. Frantz har hustru hela tiden, men det är en lucka i längderna 1676-1679 (under Gyldenlövefejden).

Anna och Nils kan ju ha bott någon annanstans, och så har både Nils och Frantz första hustru dött, och Anna har flyttat till Mellby och gift om sig med Frantz.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16460) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Agneta Schick - Måndag den 02 maj 2016 kl. 17.52
Tack Jörgen!

Både fadern Ola Jonsson och sonen Nils Olofsson dör innan 1683 och båda är gifta med en Anna. Hur vet du att sonens hustru hette också Bryngelsdotter? I domen står bara Nillß Olßon Annas Man.

Jag vill ha det till att 'min' Anna var först gift med fadern och sen med Frantz i Mellby för det står i domen att Oluf Jonsson hade "tre Söner medh dhen senare Anna Bryngielßdotter". För det är hon som kallas Anna Bryngelsdotter i Mellby i domen. Nils hustru nämns bara med Anna.

Jag hänger inte med i hur Nils kommer in i bilden.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16461) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 02 maj 2016 kl. 18.52
Först står att det gäller det bruk "...som hennes 3 barn efter deras sal. fader ärvt hava ibidem som är 1/4 därsammastädes, vilken odelspart deras farsysters man Oluf i Bjälkebräcke efter farfaderens död haver tagit i bruk...".

Barnen har har alltså ärvt jorden efter sin far, och deras (barnens) fasters man Ola i Bjälkebräcke har tagit över bruket efter farfaderns (alltså barnens farfars) död.

Anna säger sedan att hennes barn är "äldsta broderbarnen", alltså barn till äldste brodern/sonen.

Sedan kommer frågan hur många barn sal. Ola Jonsson hade. Och i första giftet hade han en son "Nils Olsson, Annas man". Vem sonen Nils var gift med skulle det inte finnas någon orsak att nämna om det inte var den här aktuella Anna Bryngelsdotter.

Och längre ned sägs att det "...löper alltså på Nils Olufssons barn uti möderne och fäderne 2 öres och 10 1/5 penningsbol jord...".

Nils Olsson är alltså död, eftersom hans barn ärver hans del i jorden. Och Nils var som sagt Ola Jonssons äldste son, och gift med en Anna. Och Anna Bryngelsdotters barn är barn till äldste sonen.

Summa summarum: Nils Olssons hustru Anna måste vara 'din' Anna Bryngelsdotter. Och Ola Jonsson är barnens farfar, efter vars död deras fasterman Ola i Bjälkebräcke tog över bruket. (Nils Olssons styvmor råkar bara ha samma namn som hans hustru.)

Observera att när det står hur mycket Nilses barn får i "möderne och fäderne" [arv], så betyder inte det att också deras mor är död. Det är faderns (Nils) möderne och fäderne arv det gäller. :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16462) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Agneta Schick - Måndag den 02 maj 2016 kl. 21.34
Fantastisk! Igen ett stort tack.
Nu förstår jag hur det hänger ihop. Det är som att lära sej ett nytt språk om man vill förstå dessa domar!
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18698) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Agneta Schick - Söndag den 05 april 2020 kl. 16.46
Nu har jag hittat lite som ger svar och nya frågor.

Av domen 1683 vet vi att Anna Bryngelsdotter var gift med Nils Olofsson på Hallind och hade 3 barn.
Dottern Börta vigdes 1691 i Foss, i vigselboken står dottern Börtas och och hennes man Giödde Olssons föräldrar: ”Ole Giöderson och Gro Hansdotter från Svarteborg och Niels Olson och Anna Bryngelsdåtter i Hoga, desse skal bo på Hällen på Strångenäß“. När Börta vigdes 1691 var fadern Nils Olofsson död och modern Anna Bryngelsdotter omgift och bodde på Houga i Foss socken

På Houga fanns Anders Engebretsson. Han har hustru i alla mantalslängder 1683-1689, 1690 har han ingen hustru men året därpå har han en hustru. Troligen vigdes Anders Engebretsson och Anna Bryngelsdotter ca. 1690. Med Anna Bryngelsdotter får han två barn, Engebret 1691 och Rangle 1694. Vid Engebrets dop var ett av vittnen Annas måg Giödde Olsson på Hallind.

Anna Bryngelsdotter dog 1699 i Foss: ”d 24 Octobr begrofs Anders i Hougas hustru Anna Bryngelsdotter aetat 49 åhr.”

Den Anna Bryngelsson som var gift med Nils Olofsson i Hallind var alltså också gift med Anders Engebretsson i Houga.

Av Per Bryngelssons systrar var 1699 en gift med Anders Engebretsson och en gift med Eskil Nilsson i Brevik.
(Dombok Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:6 (1699) sida 17: 14 febr.
No. 18 ”Pehr Bryngelßon i Mälby låthet instämbna sin Swåger Anders Engelbrättßon i Houga, som har hans Sijster till hustru och kiärar till honom på sin afdöde Systers Brijtas barns wegnar /: som han är förmyndare före :/ för sin Sahl. Mohrs Marta Olufs dotters Kläder som Anderses hustru med sine andre 3 Systrar taget till sig, och intet lembnat dheraf för Systerbarnen Item för een Sammetz mößa som Anderses hustru och taget till sigh och Pehr gifwet sin Modher medh dhe wilkor, att effter hennes dödh skall mößan wara under hans Disposition; Anders medh dhe andre 3. Swagrarne wore näfwarandhe och Neekade intet till kläderna, willia gifwa från sigh till dheras hustruers Systerbarn, dheras dhelll dher af; Hwadh Mößan Widhkommer löfjwar Anders att återställa, men säger att hans hustru Påsått på henne 3 ..: som han pratenderar sig betahlning före Jij resolverade rätten att Systerbarnen skohle fornöijas, dheras andhel i kläderne, och Anders lefwererar Mößan från sig till Eskills hustru i Brewyck, som Pehr henne gifwet har för dhet beswär han haft medh Moder en i hennes ålderdomb, och hon betahlar omkåstnadhen.“)

I alla mantalslängder har Eskil en hustru även om hon var utfattig (1685-1687), utgammal (1693) eller sanslös (1701), sängl. (1703-1704). Mantalslängder finns inte 1706-1707. I mtl 1708 är han under barnen, inget noterat om hustru. Han dog 1709 75 år gammal. Änkan Anna Bryngelsdotter i Brevik dog 1712 74 år gammal.
När vigdes Eskil Nilsson och Anna Bryngelsdotter? Mantalslängder saknas 1682 och 1676-1679. Det finns i en dombok något om Eskils två äktenskap men jag hittar det inte, har tyvärr inte noterat det, visste inte då att han är också min anfader. Frågan är vilka av Eskils barn är också Annas barn?

Tydligen hade Per Bryngelsson två systrar som hette Anna, vilken var gift med Frantz Olsson i Mellby?
Eskil hade en hustru i alla mantalslängder sen 1683 så antingen var han redan då gift med Anna eller mycket senare. Det kan bara vara Nils Olofssons Anna som var gift med Frantz Olsson.

Om Nils Olofssons Anna var gift med Frantz Olsson var fanns hon mellan 1685 och hennes vigsel med Anders Engebretsson ca. 1690? Enl domen 1683 ovan ville hon få bruket i Hallind. Kan hon ha bott där utan att synas i mantalslängderna? Eller bodde hon kvar på Mellby? Per Bryngelsson köpte 4 ½ öresbohl jord i Mellby av systern Anna. (Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:3 (1686) Bild 38: ” M:t Peer Bryngellßon upbiuder 4 ½ öres bohl Jord i Mällby odells mannerna till löss...3 g. som han aff sin Syster Anna Bryngellsdotter sigh tillhandlat, hwilket Transport och blef exhib:”)

Hade Anna ärvt Mellby efter de få äktenskapsår och hade hon rätt att sälja det till brodern?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18699) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson - Måndag den 06 april 2020 kl. 01.33
Nu blev jag också glad. Utdrag ur domböcker är alltid intressanta att läsa även om de inte rör min släkt.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19777) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Agneta Schick - Torsdag den 02 december 2021 kl. 19.10
En sammanfattning:
Anna Bryngelsdotter (d.y.) född ca. 1650, död 1699 i Foss , 49 år gammal
Gift med Nils Olofsson ca. 1670.
Barn: Börta Nilsdotter, född ca. 1670, gift 1691 i Foss,
Lisbeth Nilsdotter, född ca. 1675, gift med Olof Tollesson ca. 1700, död 1752 i Bro, 75 år,
Barn #3

Nils Olofsson finns på Hallind 1674-1675, i nästa mtl 1680 är han och hustru borta. Nils har dödt under de åren mtl fattas, 1676-1679.
Det är troligt att i denna tiden Anna var omgift med Franz Olsson på Mellby. Han dog 1682 och Anna fanns på Mellby enl. domen 1683.

När dottern Börta vigdes 1691 fanns Anna på Hoga i Foss. Hon var gift med Anders Engelbretsson. Anders hade hustru i mtl 1683-1689, 1690 hade han ingen hustru och 1690 hade han hustru. Anna och Anders får barnen Engebret 1691-04-26 och Rangle 1694-03-14. De var alltså vigda ca. 1690.

Här kommer frågorna:
1. Var fanns Anna Bryngelsdotter mellan 1683 och 1690?

En av Per Bryngelssons systrar var gift med Anders Hansson från Härmanö i Morlanda. Anders Hanssons dotter Maren Andersdotter var gift med nämndemannen Knut Hansson i Dale, Kville. Knut Hansson och Per Bryngelsson vill ha en tredje part av Härmanö som tillhörde Anders Hanssons far Hans Andersson. Per Bryngelsson är Maren Andersdotters morbroder. Anders Hansson hade tre barn och dog ung. (Dombok Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAABA:100 (1703) Bild 570 och EVIIAABA:232 (1707) bild 160).

Kan Anna Bryngelsdotter hat varit gift med Anders Hansson och fått tre barn under åren 1683-1690?? Enligt Rolf Berlin dog Anders Hansson i Lysekil.

Har någon information om Anders Hansson från Härmanö?

2. Annas bror Per Bryngelsson hade 1699 (dombok) svågrar Anders Engebretsson (gift med Anna Bryngelsdotter d.y.) och Eskil Nilsson i Brevik. Eskil Nilsson var gift med Anna Bryngelsdotter d.ä. som dog 1712 74 år, alltså född ca. 1638. Enl. Nils Lindbergh nämns Eskil Nilsson i domboken 1723.
Jag hittar ingen dombok för Stångenäs 1723 i arkivdigital. Fattas den??? Har någon sett målet om Eskil Nilsson?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19778) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Torsdag den 02 december 2021 kl. 22.52
I min dator så är Maren Andersdotter Dale, Kville född 1675, Hennes dotter Johanna Knutsdotter född 1700 Dale, Kville och Johannas äldsta dotter Anna Andersdotter född 1721-09-21 Fressland, Mo.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19779) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Agneta Schick - Fredag den 03 december 2021 kl. 14.55
Om Maren Andersdotter var född ca. 1675 (vilket är rimligt p.g.a dotterns och barnbarnets födelseår) kan Anna Bryngelsdotter d.y. inte vara hennes mor. Om Marens moder hette Anna då kan det bara vara Anna Bryngelsdotter d.ä. som var gift med Anders Hansson innan hon vigde Eskil Nilsson i Brevik eller så är det en annan syster till Per Bryngelsson.

Ang. domböcker 1723 för Stångenäs - har jag hittat. Letade i min iver på fel ställe.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19782) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 03 december 2021 kl. 22.41
När det står vid Börta Nilsdotters vigsel i Foss den 2/2 1691 (C:1, . 104v; app.arkivdigital.se/aid/v319.b108.s105) att hennes föräldrar är Nils Olsson och Anna Bryngelsdotter i Houga, så avses med det att båda föräldrarna bodde där, eftersom de var gifta och bodde på samma ställe. Men det kan naturligtvis vara ett misstag av prästen för att Anna (vid Börtas vigsel) bodde där.

Att den Anna som var gift med Nils Olsson och Anders Engebretsson är densamma som också var gift med Frans Olsson är mycket sannolikt. Eftersom hon själv företräder sina barn vid tinget 1683, så är hon knappast omgift. Om hon hade varit det, så borde den nye mannen ha företrätt sina styvbarn. Hon bor då alltså i Mellby, och där finns Frans med hustru i mantalslängden 1682, men 1683 och 1684 finns på hans plats i stället en Anna.

Så många Frans kan ju inte finnas i bygden, så det är väl troligt att Frans i Mellby är far till den Börta Fransdotter som är gift med Hans Torstensson i Björkebräcka (som lär vara detsamma som Bjälkebräcka) och får dottern Börta 1704 (Bro C:1, s. 6; app.arkivdigital.se/aid/v1309.b8.s7). Ett av dopvittnena då är Ola Tollesson. Det står dock inte var Ola bor, och det är ju inget ovanligt namn, men när samma par får sonen Torsten 1706 (s. 13), så är Lisbet i Hallind vittne. Och när Ola Tollessons och Lisbet Nilsdotters dotter Kjerstin föds på Hallind 1705 (s. 9), så är Börta i Björkebräcka ett av vittnena.

Hustrun Börta Fransdotter i Björkebräcka dör i december 1707, 27 år gammal (s. 126). Hon bör då (om åldern stämmer) vara född omkring 1680, vilket stämmer med när Anna borde vara gift med Frans.

Detta kanske inte skulle hålla som bevis i domstol :-), men Lisbet Nilsdotter, som bor i Hallind och är gift med Ola Tollesson, lär alltså vara halvsyster till Börta Fransdotter.

Varifrån kommer uppgiften att Knut Hanssons andra hustru Marin Andersdotter är född 1675? I Morlanda (om det nu var där hon föddes) börjar födelseboken 1711. Hon dog på Dale i Kville omkring 1732 (bouppteckning den 21/4 det året: Tanums m.fl. HR FII:2, n:r 15/1732; app.arkivdigital.se/aid/v65820.b309), och där finns ju ingen dödbok. Och ålder står inte i mantalslängderna under 1700-talet.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 03 december 2021 kl. 23.44.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19783) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Lördag den 04 december 2021 kl. 10.19
Har ingen källa till Marins födelse utan det är plankat från nätet. Det jag vill belysa är att om övriga uppgifter stämmer så är det osannolikt att Marin är född mellan 1683 och 1690. Mina plankade uppgifter gör gällande att Marins mor Anna Bryngelsdotter var född 1638 i Bro och död 1712 i Brevik. Hon var omgift med Hindrik och fick med honom dottern Annik Hindriksdotter och denna Annik var gift med Jacob Jönsson som var bror till Cornelius Jönsson i Evenröd, Kville. Annik och Jacobs son; Bryngel Jacobsson.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 04 december 2021 kl. 10.33.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19784) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 04 december 2021 kl. 13.24
Som sägs i inlägg här ovan, så är Eskil i Brevik under barnen i mantalslängden 1708. 1709 är dock han och hustrun tillbaka igen. Men 1710 är Eskil död, och hustrun är under barnen.

Och 2:a söndagen efter påsk [den 2/5] 1709 begravdes Eskil Nilsson, 75 år gammal (C:1, s. 129; app.arkivdigital.se/aid/v1309.b69.s129). Det lär väl vara han, men det står dock inte i dödboken var han bodde.

Och dominica jubilate [3:e söndagen efter påsk, den 11/5] 1712 begravdes enkan Anna Bryngelsdotter i Brevik, 74 år gammal (s. 135).

Om Anna var gift med en Hindrik, så måste det alltså ha varit mellan Anders Hansson och Eskil Nilsson.

Cornelius i Evenröd heter f.ö. Jonsson, och var född omkring 1687 (55 år när han vittnar vid ST 1742; s. 448; app.arkivdigital.se/aid/v278386.b2280.s449).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19788) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Agneta Schick - Lördag den 04 december 2021 kl. 15.59
I en dom från februari 1698 ( Dombok Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:5 sid. 473) hade Bryngel Joensson en dotter som dog 1687 (skiftebrev daterat 2 april 1687) och hade varit gift med Hindrik Engelsson i Lysekil.

Per Bryngelsson hade flera systrar: Elin gift med Wettle Olssons son Engelbrekt Wettlesson (Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:12 bild 96)), Brita som var död före 1699 (Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:6 (1699) sida 17), systern som var gift med Hindrik och två Annas.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19789) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Lördag den 04 december 2021 kl. 16.50
Flera användare på disbyt uppger att Marin var född 1659 i Foss vilket känns onödigt tidigt om hennes yngsta dotter Marta var född ca 1716. (om alla plankar som jag och skickar in så behöver det ju inte stämma bättre för att flera anger samma födelseår)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19792) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Söndag den 05 december 2021 kl. 21.26
Kan den Elisabet Nilsdr. som nämns http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/27/63439.shtml inlägg från 20190908 vara samma som Lisbet Nilsdotter i denna diskussion?
Känns konstigt att Per Bryngelsson vill ha en tredjepart av sin systers svärfars Härmanö samma som barnbarnet Maren Andersdotter.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19794) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 05 december 2021 kl. 21.58
Ja, det måste vara samma Elisabet/Lisbet Nilsdotter. Hon köper jord av sina systerbarn, som är Gudesbarn (Giödesbarn).

Som jag nu sagt också i ett inlägg i den diskussionen (Olof Jacobsson i Staby och hans hustru), så står det i jordeboken 1709 (s. 1098; sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055691_00572) att Gudes barn i Doveland äger 4 1/2 skeppa (= 9 sättingar) i Hallind. Och Lisbets syster Börta var gift med en Gude Olsson.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 05 december 2021 kl. 22.21.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)