Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Sven Nilsson i Trättelanda, född 1761
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16646) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Onsdag den 13 juli 2016 kl. 18.34
Min mf m Augusta Svensson var född 1857 i Norra Torp. Hennes far var skolläraren Axel Svensson, född 1823 i Trättelanda. Hans far var Sven Nilsson, född ca 1761. Men var och vad hette hans far? Det har blivit totalt stopp.
Vad jag kan förstå kom Sven till Trättelanda 1806 (Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:43 (1806-1806) Bild 1166 / sid 1160). I mantalslängden 1808 står en notering som jag läser som "förre åbon i T. s.eller f." (Tanum socken eller församling??) Det har inte hjälpt mig, trots letande i Tanum.
Där fanns tidigare en Nils Magnusson,(Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:40 (1803-1803) Bild 449 / sid 446)(Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:42 (1805-1805) Bild 806 / sid 798) men jag kan inte hitta någon koppling till Sven, och jag hittar ingen bouppteckning.
Sven var gift med Oleana Andersdotter, född ca 1779, så det var troligen inte första hustrun, säskilt som äldsta sonen föddes 1796. Familjen bodde på Trättelanda tills 1846/47 då båda föräldrarna var döda och gården drevs av Anders Svensson född 1801. Han flyttade då med hela gården till Lycke i Tanum (Tanum B:1 (1779-1852) Bild 95 / sid 181 inflyttning till Tanum).
Tanum AI:20 (1844-1850) Bild 66 / sid 115.


Sven Nilssons familj. Axel Svensson var min mf mf.
H:Sven_Nilsson


Källor om Sven Nilsson
H:Sven_Nilsson_2
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16696) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 05 augusti 2016 kl. 00.06
Sven Nilsson med familj finns som sagt på Trätteland Oppegård fr.o.m. mantalslängden 1806 (daterad i december 1805). De bör alltså ha flyttat dit efter att 1805 års längd upprättades (vilket var i november 1804).

Innan dess finns de på Allestorp Oppegård 1792-1804. Det är alltså någon annanstans som de gömmer sig i mantalslängden 1805 - om de inte har missats i samband med flytten, d.v.s. plockats bort på Allestorp, men inte skrivits in på Trätteland.

Sven föddes 1761, enligt mantalslängderna. Han var först gift med Karin Olsdotter från Skistad Mellomgård, född omkring 1768 (8 år, enligt faderns bouppteckning). Hon är dotter till Ola Jonsson och Johanna Andersdotter.

Karin dog i november 1799. Enligt hennes bouppteckning har de ett barn, den 4-årige sonen Ola.

Därefter gifte Sven om sig med Karins kusin Oliana Andersdotter, född 1779 enligt mantalslängderna. Hon var också från Skistad Mellomgård, och dotter till Anders Jonsson och Marta Håvålsdotter.

Karins far Ola Jonsson dog den 7/12 1776. Hennes mor Johanna Andersdotter dog omkring 1793; hon är med i mantalslängden det året, men saknas 1794.

Olianas far Anders Jonsson var först gift med Kjerstin Olsdotter, som dog omkring 1771 (saknas i mantalslängden 1772). Därefter gifte han om sig med Marta Håvålsdotter. Anders dog den 28/11 1783, och Marta gifte om sig med Ola Larsson. Ola dog den 13/11 1834 på Hud i Tanums socken, där de då bodde hos sonen Hans. Marta dog omkring 1835 (struken i mantalslängden 1836), hos sonen Christian på Lille Jore Oppegård.

Och vad har jag för källor till detta, förutom mantalslängderna?

Först bouppteckningar:

· Karin Olsdotter den 7/3 1800 (Tanums, Bullarens m.fl. HR FII:27, s. 143). Sonens morbror sägs där vara Anders Olsson i Skistad.

· Karins far Ola Jonsson den 5/3 1777 (Kville HR FII:2, s. 561).

· Olianas far Anders Jonsson den 23/2 1784 (Kville HR FII:3, s. 349).

Efter övriga föräldrar och styvföräldrar finns det inga bevarade bouppteckningar.

Och så uppbuds- och lagfartsprotokoll:

· Den 31/10 1791 köper Sven Nilsson och hans hustru Karin Olsdotter i Skistad 1/4 mtl Allestorp (rusthåll n:r 14 = Oppegården) av Samuel Johan Plate, d.v.s. Kvilles kyrkoherde. (Höstetinget 1791 § 39, s. 1399.)

Karin finns i mantalslängden 1790-1791 hos sin mor, enkan Johanna på Skistad Mellomgård. Men någon Sven finns där inte, varken som måg eller dräng. Inte heller på någon av de andra jordeboksgårdarna i Skistad (Nordgården och Västergården) finns någon Sven dessa år, varken som bonde, son eller dräng. De har väl gift sig efter mantalsskrivningen i slutet av 1790 (1791 års längd), och bott på Skistad tills de kunde flytta till Allestorp, där de som sagt finns fr.o.m. 1792 års längd (1791 står den fjärdingen som kyrkoherdens utbruk).

· Den 20/10 1792 köper Anders Olsson i Skistad 1/5 i 1/4 Skistad Mellomgård av svågern Sven Nilsson o.h.h. Karin Olsdotter i Skistad. Som bevis på säljarens åtkomst hänvisas till Kammarkollegiums köpebrev av den 1/2 1762. (Vintertinget 1819 § 5, AD-bild 3200. Åtkomstbeviset finns i sommartingets protokoll § 45, AD-bild 3400.)

Anders väntade som synes nästan 27 år med ansökan om uppbud! Att han köper "1/5 i 1/4" betyder att det aktuella bruket är på 1/4 mantal, och att Karin har ärvt 1/5 däri, d.v.s. en systerlott. Anders själv och brodern Jon har 2/5 vardera; broderlott var ju dubbelt så stor som systerlott. Att det hänvisas till Kammarkollegiums köpebrev betyder att det är en tidigare kronogård som skattköpts av syskonens föräldrar.

· Den 21/2 1797 köper Anders Olsson o.h.h. Katrina Olsdotter i Skistad 3/5 i 1/4 Skistad Mellomgård av brodern Jon Olsson i Skistad samt Sven Nilsson o.h.h. Karin Olsdotter i Skistad. Här hänvisas till samma åtkomst som ovan. (Vintertinget 1819 § 6, AD-bild 3100. Åtkomstbeviset vid sommatinget § 46, AD-bild 3400.)

Det här köpebrevet är alltså daterat 5 år efter det förra, men uppbud söktes samtidigt; i det här fallet alltså 'bara' 22 år efter köpet... :-) Den här gången gäller köpet "3/5 i 1/4", alltså Karins 1/5 och Jons 2/5. Har man glömt att Anders redan köpt Karins del? Fler än 5 femtedelar finns i varje fall inte, och de återstående 2 är ju Anders eget arv.

· Den 27/7 1801 köper ungkarlen Christian Andersson i Skistad 1/2 mtl Sör-Trätteland av Jan Holmdorff. (Vintertinget 1802 § 22, AD-bild 1280.)

Detta rör sig om Sör-Trätteland Oppegård (det finns också en Nedegård), och 1/2 mantal är hela Oppegården. I mantalslängden 1801 står gården som utbruk av kapten Holmdorff på Trätteland i Tanums socken (alltså Nord-Trätteland). 1802 finns här i stället Ola Larsson med hustru och styvson Christen på 3/8 mtl, och Nils Magnusson med hustru på 1/8. Köparen är alltså Olianas bror, som flyttar dit från Skistad med mor och styvfar. Jag vet inte om Nils är någon släkting, men han är knappast far till Sven - om han inte är en pigg åldring :-); i senare längder har han små barn som är cirka 40 år yngre än Sven...

· Den 17/8 1801 köper Jon Olsson i Skistad 1/4 Skistad Mellomgård av Ola Larsson och Marta Håvålsdotter i Skistad, Christian Andersson i Skistad och Sven Nilsson i Allestorp. (Vintertinget 1802 § 24, AD-bild 1300.)

Bara några veckor efter att Christian har köpt Trätteland Oppegård, så säljer alltså han, modern Marta och systern Oliana (genom hennes man Sven) sin del av Skistad. Hela Mellomgården består av 1/2 mtl. Bröderna Ola och Anders Jonssöner hade 1/4 var, som deras respektive barn ärvde. Jons bror Anders har ju tidigare löst ut syskonen ur deras fjärding, och nu köper alltså Jon kusinernas fjärding.

· Den 14/2 1802 köper major von Döbeln på Store Vrem 3/8 Allestorp Oppegård av Sven Nilsson och Oliana Andersdotter. (Vintertinget 1802 § 23, AD-bild 1290.)

Sven och Oliana finns som sagt ovan kvar på Allestorp t.o.m. mantalslängden 1804. Och fr.o.m. 1806 finns också de på Trätteland.

· Den 14/1 1803 köper hustrun Oliana Andersdotter i Allestorp en del av Skistad. Först köper hon av sin mor Marta Håvålsdotter i Sör-Trätteland dennas "ägande giftorätt 1/3", såväl som den "1/3 i 2/9" som hon ärvt efter sin avlidne son Ola Andersson "uti 1/4". Oliana köper också den omyndiga systern Annas ärvda "1/9 i 1/4". (Vintertinget 1803 § 31, AD-bild 1600.)

Här kan man sätta en stort frågetecken för de angivna andelarna. Niondelarna borde nämligen inte vara niondelar av hela fjärdingen, utan bara i faderns 2/3 (alltså barnens fäderne arv). Hur stor del Oliana sammanlagt köper är alltså inte så lätt att räkna ut; inte ens i protokollet står det. Där står bara att Oliana söker uppbud "å  /  delar i 1/4"; där har alltså lämnats plats för att fylla i exakt del - men så långt kom man aldrig... :-) Om jag har räknat rätt, så är det dock 267/567 av fjärdingen.

Men den stora frågan är en annan, nämligen: Hur många gånger kan man sälja samma gård? :-) Var det inte denna fjärding som man sålde till Jon ett drygt år tidigare? Det står visserligen inte i köpebrev och protokoll 1803 vilken av de tre jordeboksgårdarna i Skistad det gäller. Men man kan inte ha ägt del också i Nord- eller Västergården, eftersom det står att det är ett båtsmanshemman. Det måste då vara Mellomgården; båda de andra är rusthåll.

Den här härvan kan vi kanske återkomma till senare. Det viktiga med dessa protokoll (och bouppteckningarna) är att släktskapen framgår.

Visserligen är detta inte något svar på frågan var Sven kom ifrån, men väl hans båda hustrur - vilket väl också kan vara av visst intresse... :-)

Och det ska väl inte vara omöjligt att hitta Sven också, även om det kan ta lite tid. En liten ledtråd har jag dock funnit: I bouppteckningen efter Svens hustru Karin finns en skuld till brodern Anders på Fjällbacka. Karins bror Anders finns då på Skistad, så det måste alltså vara Svens bror.

Det finns flera Andersar på Fjällbacka i mantalslängderna 1800 och 1801, alltså närmast före och efter Karins bouppteckning i mars 1800, men inte någon Nilsson. Antingen har han bara funnits där tillfälligt mellan två mantalskrivningar eller så heter han inte Nilsson...
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16789) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Onsdag den 07 september 2016 kl. 21.06
Det var ett långt, innehållsrikt och intressant inlägg. För mig, som har svårt att läsa text från 1700-talet och även senare är det mycket värdefullt att någon kan peka och säga: läs här! Jag har studerat detta inlägg och följt Sven Nilssons bägge hustrurs släktingar. Sven finns med i flera bouppteckningar som förmyndare och i Oleanas halvsyster Karins bouppteckning (Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt FII:40 (1822-1823) sid 79) står han som "dannemannen wällförståndige" Sven N. Man får intrycket att han är väl förankrad i bygden. Jag noterar också att Axel Svensson (min mf mf) får bo hos sin morbror i Lilla Jore när han återkommer från sin "bildningsresa" till Länsmansgården på Hisingen (där Johannes Larsson från Hjälp Edsten var föreståndare (Lundby AI:4 (1848-1851) sid 53)). Här hittar han säkert sin hustru, Benjamin Jacobssons dotter i Stora Jore.
Jag har tidigare sett att Nils Larsson i Lifveröd (Kville häradsrätt FII:1 (1752-1769)sid 627) hade en son Sven, men han var född lite senare ca 1763 (möjligen sent 62 ser jag idag) Han har också en son Anders (f ca 1754), och Jonas och Lars (möjligen Svens tvillingbror). Jag har trott att detta var en annan Sven, men nu ser jag att Lifveröd ligger nära Skistad, så då kommer jag tillbaka hit. Nu har jag inte studerat Lifveröd i mantalslängderna under 1790- och början på 1800-talet. Men 1808 verkar det vara nya ägare. Kan Sven i Lifveröd vara den Sven jag söker??
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16796) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 11 september 2016 kl. 00.33
Jag har också tänkt att Sven i Liveröd kanske kunde vara den eftersökte. Åldern stämmer hyfsat; två år hit eller dit är normal 'felmarginal' i husförhörslängder (där det finns sådana... ) och mantalslängder. :-) Och Liveröd är som sagt granngård till Skistad. Men det finns två saker som talar emot att det är den rätte Sven Nilsson.

För det första finns Liveröds-Sven aldrig med som betalande i mantalslängderna på Liveröd. Han finns där med namn de år när underårigas namn är noterade i längderna (1766-1773; sedan börjar man inte att sätta ut deras namn igen förrän 1805). Men därefter finns han inte med något år, varken när modern Karin står för bruket t.o.m. 1776 eller när bröderna Anders och Jonas tar över hälften var fr.o.m. 1777. Övriga bröder är med där åtminstone några år, men aldrig Sven. Mycket tyder alltså på att han har dött ung.

För det andra är det detta med 'din' Svens bror Anders på Fjällbacka. Anders i Liveröd tar som sagt över hälften av bruket på Liveröd och finns där i mantalslängderna t.o.m. 1794. Fr.o.m. 1795 finns han på Nordre Lycke, dit brodern Jonas flyttat några år tidigare; och på Lycke är Anders tills han dör där 1809. Att detta är rätt Anders framgår av hans bouppteckning, där Jonas Nilsson i Lycke sägs vara en av barnens "nermersta skyldemän" (Tanums, Bullarens m.fl. HR FII:33, s. 1203). Och att det är Jonas från Liveröd framgår av uppbudsprotokollet vid sommartinget 1791 när han byter gård med Lars Andersson (samma HR AIa:83, s. 1596 § 20). Och att Nilssönerna i Lycke är bröder framgår också av bouppteckningen efter brodern Lars Nilsson 1804 (samma HR 29:707).

Brödernas far Nils Larsson i Liveröd var visserligen gift två gånger och hade en son Anders i varje äktenskap, men Anders d.ä. är död redan enligt faderns bouppteckning 1764.

Det ser alltså ut som att 'din' Sven är någon annan än Liveröds-Sven.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16841) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Tisdag den 04 oktober 2016 kl. 20.28
Det finns mycket intressant och givande i inläggen på detta forum. Jag läser några varje dag (nästan). I diskussionen "Maria Jonsdotter, född 1780" dör hennes man Anders Nilsson 1810 (Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt FII:34 (1810-1810) sid 225); han efterlämnar 3 omyndiga döttrar,........., "vilkas närmaste skyldeman och farbroder Svän Nilsson i Södra Trätteland......". Det verkar som detta är "brodern Anders"! Det är tydligen enkan som ärvt Nordre Bräcke efter sina föräldrar, men det borde vara av viss betydelse för frågan om Svens (och broder Anders) ursprung.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 05 oktober 2016 kl. 06.50.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17003) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Söndag den 20 november 2016 kl. 09.05
Länge letade jag efter en bouppteckning efter en Nils som hade en arvinge Sven. Efter det som framkommit ovan har jag letat efter en Sven inom rimligt avstånd från Skistad runt åren 1790. Och, det finns det. I Lushed dyker det 1785 upp en reservdragon, Sven, som heter Nilsson (Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:22 (1785-1785) sid 281) och där finns han tom 1791 (Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:28 (1791-1791) sid 133). 1792 är han borta - men dyker upp på Allestorp?? Kanske snaran håller på att dras åt - men huvudfrågan kvarstår: Var kom han ifrån?? Det är väl de militära arkiven som gäller......?? Är det Tanums kompani?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17004) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Söndag den 20 november 2016 kl. 10.07
Lushed/Karslund är rote 111 i Tanums kompani, Allestorp tillhör Sotenäs kompani.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17005) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 20 november 2016 kl. 19.13
Ja, nu börjar det nog att brännas... :-)

Svennung Svennungsson i Lushed har en dräng Sven i mantalslängderna 1783-1784. 1785 är han borta, samtidigt som reservdragonen Sven Nilsson är med för första gången, som inhyses på raden under Svennung.

Det är väl hyfsat sannolikt att det är drängen som blir reservdragon. 1782 ska han alltså i så fall finnas någon annanstans...

Svens bror Anders (som nämns i tidigare inlägg) finns med hustru på Nedre/Nordre Bräcke för första gången i mantalslängden 1801, som brukare av 1/8. Det är ju den del av Bräcke som hustrun Maria Jonsdotter ärvt, och året innan brukades den av hennes bror Andreas Jonsson, som då sammanlagt hade 3/8 (1/4 hade han själv ärvt; broder ärvde ju dubbelt mot syster). Maria är sannolikt den piga med samma namn som i längden 1800 finns hos svågern Lars Nilsson Hasselqvist.

Anders ska alltså finnas någon annanstans i mantalslängden 1800. Enligt bouppteckningen efter Svens hustru Karin Olsdotter den 7/3 1800 ska han ju bo på Fjällbacka, men jag vet inte var han i så fall gömmer sig där i mantalslängden... Men han kan ju ha flyttat dit efter mantalsskrivningen den 20/11 1799.

Vad reservdragonerna beträffar, så finner man inte dem i de vanliga rullorna; där finns bara de ordinarie dragonerna. Tillsammans med generalmönsterrullan 1789 finns dock inbundet listor över vakanta reserver vid de olika kompanierna, med namn på några nya som antagits, men inte vid den tiden när Sven bör ha antagits. Det finns naturligtvis någon sorts rullor över reservdragonerna övriga år också - men det blir till att fördjupa sig i arkivförteckningar för att hitta dem...

Jag kan tillägga att Svennung Svennungssons dotter Maria (född omkring 1780) så småningom gifte sig med Jon Olsson från Skistad Mellomgård, bror till Svens hustru Karin. Men det bevisar ju ingenting... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17006) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 20 november 2016 kl. 19.37
Sven Nilsson i Trätteland blev utsedd till förmyndare för Hans Trogens omyndiga barn under Trätteland. Något släktskap nämns inte. (Förmyndareprotokollet vid höstetinget 1833 § 8, inget sidnummer, AD-bild 3560; AID: v278214.b3560.)

Redan vid vårtinget 1834 (§ 5; AID: v278215.b3760) blev Sven dock ersatt som förmyndare av nämndemannen Tobias Lind i Kustorp i Tanums socken. Någon orsak nämns inte, men troligen ansågs Sven för gammal; han var ju över 70 år.

Vid Hans Trogens bouppteckning den 21/9 1833 (Kville HR 8:727) var Sven Nilsson i Trätteland och Hans Persson i Hud värderingsmän, och bouppteckningen är undertecknad av T. Lind. Trogens enka heter Anna Maria Nilsdotter, och barnens farbror är Ola Simonsson u. Oppen i Tanums socken.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 20 november 2016 kl. 19.55.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17007) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 20 november 2016 kl. 19.42
Jag kan tillägga att enligt mantalslängderna är Trogen född 1796, och hustrun Anna Maria Nilsdotter 1797. Hon är alltså 36 år yngre än Sven, och därmed knappast en syster - om inte fadern var omgift och pigg på gamla dagar... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17008) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Söndag den 20 november 2016 kl. 22.20
(Ändrat av kontoinnehavaren den 20 november 2016 kl. 22.21.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17073) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 04 januari 2017 kl. 09.43
Som så många gånger förr - när man letar efter en sak, så finner man något annat... :-)

Jag tog en titt på bouppteckningen från den 30/4 1791 (Kville HR 4:485) efter soldaten Petter Kämpendal från Könnestorp. Jag fann inte det jag sökte - men...

Enligt bouppteckningen dog han under tjänst i Finland "förledet år" (alltså 1790; närmare bestämt den 24/3 enligt 1793 års generalmönsterrulla, Tanums komp. n:r 94, uppsl. 268). Arvingarna är den gamla modern enkan Johanna Jonsdotter (enligt bouppteckningsingressen)/Hansdotter (enligt underskriften) i Aspang i Svarteborgs socken samt fyra myndiga bröder. Äldste brodern soldaten Hans Asp i Aspang, andre brodern Ola Wallgren på torpet under Langevall, den tredje reservekarlen Sven Nilsson i Skistad, och den fjärde drängen Anders Nilsson i Skistad i Kville socken.

Sedan tidigare vet vi alltså att...

· Reservdragonen Sven Nilsson finns på Lushed t.o.m. mantalslängden 1791 (daterad den 26/11 1790).
· 'Din' Sven Nilsson finns på Allestorp Oppegård fr.o.m. mantalslängden 1792 (27/11 1791).
· 'Din' Sven finns i Skistad den 31/10 1791 (alltså mellan ovanstående båda mantalsskrivningar) när han och hustrun Karin köper gården i Allestorp.

Det som återstod att bevisa var att reservdragonen i Lushed är 'din' Sven. Och nu vet vi alltså att det finns en reservkarl Sven Nilsson i Skistad den 30/4 1791 - och därmed borde ju saken vara klar.

Modern Johanna finns alltså i Aspang 1791. Det finns fem jordeboksgårdar där: Aspang och Skulestad (som är en gård, även kallad Store Aspang Nordgård), Store Aspang Öster- och Västergårdar samt Lille Aspang Nord- och Sörgårdar.

Vid den här tiden är gamla överåriga föräldrar med i mantalslängderna; de försvinner alltså inte bara spårlöst "under barnen" som i äldre längder. Och den enda tänkbara Johanna i 1791 års längd är Hans Nilssons mor på Västergården. Hon finns kvar där t.o.m. längden 1799, men 1800 är hon borta. Och enligt dödboken (Svarteborg C:3, s. 117) dör enkan Johanna Hansdotter från Store Aspang den 14/6 1799, 82 år gammal. Någon bouppteckning är inte bevarad.

Hans står för bruket av 1/4 på Aspang Västergård t.o.m. mantalslängden 1802. 1803 års längd för Sunnervikens fögderi är av någon anledning inte utbruten ur länsräkenskapernas verifikationsband, varken Kammarkollegiums exemplar (på Riksarkivet) eller landskontorets (på landsarkivet); den är m.a.o. inte med i de filmade serierna med mantalslängder. 1804 har Hanses bruk blivit utbruk till Anders Andersson på Östergården; Hans finns i stället under gården, och där är han kvar också kommande år.

1805 saknar han hustru, och den 28/9 1804 dör Hans Asps hustru Ingeborg Andersdotter från Store Aspang (C:3, s. 190).

T.o.m. 1806 års längd heter han bara Hans Nilsson, men 1807 (daterad den 3-5/11 1806) heter han Hans Nilsson Asp, och då är också åldern utsatt: 53 år, alltså född omkring 1753.

Om vi i stället går bakåt i mantalslängderna, alltså före 1791, så finns Hans Nilsson med hustru där fr.o.m. 1784, och hela tiden med modern Johanna. 1782-1783 står i stället Nils Hansson för bruket, och han har hustru, son Hans och sonhustru Ingeborg. 1781 saknas sonhustrun, och den 13/9 1781 vigdes Hans Nilsson från Store Aspang och Ingeborg Andersdotter från Hageskogen under Dalen (Svarteborg C:2, s. 596).

Nils är alltså borta i 1784 års längd, och den 1/8 1783 dör Nils Hansson i Store Aspang, 58 år gammal (C:2, s. 616). Någon bouppteckning finns inte bevarad.

Hans och Ingeborg får barnen Hans den 21/5 1782, Hans igen 27/6 1783, Anna 16/2 1787, Christina 23/8 1791 och Brita 27/2 1799, alla födda i Store Aspang. I alla födelseboksnotiser utom en heter fadern Hans Nilsson; undantaget är Christinas, där han heter Hans Asp; modern heter hela tiden Ingeborg Andersdotter.

I husförhörslängden 1803-1807 (AI:2, s. 102) finns avskedade soldaten Hans Asp (född 1753) och hans hustru Ingeborg Andersdotter (1754) på Krokebäcken under Aspang Västergård. De har inte bara dottern Christina (född 1791), utan också Hans (som här har fått födelseåret 1785) och Brita Elisabet (1799).

Det kan alltså inte vara någon tvekan om att Hans Nilsson som brukar 1/4 av Aspang Västergård är den samme som Kämpendals bror soldaten Hans Asp i Aspang. Men kan han vara bonde och soldat samtidigt? Ja, det är inget ovanligt att en soldat har eget bruk på annat håll än rusthållet/roten som han är soldat för.

Det finns några olika soldater Hans Asp i slutet av 1700-talet i de fyra nordliga kompanierna, men bara en 1791 (när Kämpendals bror var soldat enligt bouppteckningen) och det är soldaten för Veberg i Kville socken, som är nummer 100 vid Tanums kompani. Enligt 1788 års generalmönsterrulla (uppslag 317) blev han antagen den 10/5 1787. Åldern i den rullan stämmer visserligen inte (29 år, alltså född omkring 1759), men det finns som sagt inget annat alternativ än att det är han. I 1793 års GMR (uppsl. 270) står: "Fallandesot och bråck, får avsked." Och fallandesot [epilepsi] har också Hans Nilsson Asp i mantalslängden 1807.

När dottern Christina döps i augusti 1791, så är Ola Wallgren ett av vittnena, och det är ju vad en annan av Kämpendals bröder heter. Då sägs att han bor i Store Aspang, men redan vid broderns bouppteckning i april samma år bor han på torpet under Langevall [som också ligger i Svarteborgs socken, även om det inte står där].

Och i Langevall föds Ola Wallgrens och Anna Andersdotters dotter Anna den 1/4 1792, och på Kasa under Langevall föds deras dotter Inger den 17/3 1795. Och vid Annas dop finns Hans Asp och Ingeborg Andersdotter i Aspang bland vittnena, och vid Ingers dop Hans Nilsson i Store Aspang. Och på Kasa under Langevall föds också Ola Nilssons och Anna Andersdotters dotter Christina den 7/1 1797.

Och på Örmjält i samma socken föds Ola Wallgrens och Catrina Andersdotters son Nils den 27/5 1801 - enligt födelseboken (C:3, s. 144). Men enligt husförhörslängden (AI:2, s. 130) heter hustrun/modern Anna Andersdotter; och där finns också döttrarna Anna (född 1792) och Christina (1797), vilket bekräftar dels att Wallgren i Örmjält är den samme som Wallgren i Langevall - och därmed Kämpendals och Asps bror - dels att Ola Nilsson under Langevall är den samme som Ola Wallgren.

Och när Wallgrens son Nils döps 1801 är Anders Nilsson från Bräcke i Kville socken ett av vittnena - och vem han är bror till vet vi ju sedan tidigare.

Och huvudpersonen själv? Jo, om vi hoppar bak till mantalslängden 1766 (den första där underårigas namn står med), så har Nils Hansson på Aspang Västergård sönerna Hans, Petter, Ola, Sven och Anders - vilket ju helt stämmer med Kämpendal och hans bröder. Och Sven är med i mantalslängden 1781, men är borta 1782 (när brodern Hans är gift).

Och om vi tar hjälp av Släktdata för att snabbt hitta bröderna i födelseboken, så har Nils Hansson och Johanna Hansdotter i Store Aspang följande barn:

Hans 19/9 1753, Petter 14/3 1756, Ola 30/1 1758 och Anders 9/6 1764. Och Sven? Nej, han är inte med här - men däremot i originalboken, den 3/1 1761 (C:2, s. 395). Sven saknas alltså i Släktdatas register - vilket gjort att jag (och förmodligen inte bara jag :-)) räknat med att han var född i en socken utan kyrkoböcker...

Och därmed har gåtan Sven Nilsson fått sin lösning. Och jag kan återgå till det som jag egentligen letade efter när jag kikade i Petter Kämpendals bouppteckning - och vem vet vad för något helt annat som jag kan hitta då... :-)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 04 januari 2017 kl. 09.59.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17074) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Onsdag den 04 januari 2017 kl. 11.43
Tack för detta. Verkligen en "försenad" julklapp. Jag har funderat runt detta problem i flera år och inte kunnat förstå varför han blev så etablerad i Kville utan att ha lokal bondeanknytning och inte hittas i Släktdatas födelseregister som ju är ganska heltäckande i grannsocknarna (med kyrkböcker). Hela sidan Svarteborg C:2 (1730-1788)sid 395 tycks vara överhoppad (jag har skickat PM till Håkan). Tack ska du ha.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17088) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Torsdag den 12 januari 2017 kl. 20.57
När jag läser Kungl Bohus Läns Regemente Tanums Kompani s455 (rote 111 Lushed) ser man att ordinarie dragon är Olof Wallgren 1784 - 1797. I mantalslängden finns O W från 1790 och framåt (Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:27 (1790-1790) sid 129). Kan det då vara Svens bror? Jag blir lite osäker eftersom det på Langevall finns en Olof Nilsson (Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:28 (1791-1791) sid 51), men det är väl rimligen en annan Olof (som dör 1804) (Svarteborg AI:2 (1803-1807) sid 91). O W får senare avsked och finns första decenniet av 1800-talet i Svarteborg, men flyttar 1809 till Kville med familjen. Men det blir en senare historia, som vi kanske får återkomma till......
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17091) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 14 januari 2017 kl. 08.05
Ja, Lusheds dragon måste vara Svens bror.

I mantalslängden 1789 har "reserv" strukits och Sven står bara som dragon, och med noteringen "i tjänst". Men det är väl bara en felskrivning, för 1790 är han reserv igen och tjänstgörande dragonen Wallgren har kommit dit. Förmodligen skulle han ha skrivits dit redan 1789, men så klantade skrivaren till det och gjorde Sven till ordinarie dragon i stället.

Ola Wallgren är sedan kvar på Lushed t.o.m. mantalslängden 1797. 1798 finns i stället avskedade dragonen Ola Wallgren på Kasa under Langevall. Där har han ju funnits också tidigare under 1790-talet, enligt Svarteborgs kyrkobok när barnen föddes, men enligt mantalslängden är Kasa "obesuttet" 1791-1797 (1790 finns där avskedade dragonen Anders Hurtig).

Samtidigt som Wallgren finns på Kasa under Langevall i mantalslängderna, så finns det också en bonde Ola Nilsson som brukar 5/48 av Langevall. Och den Ola Nilsson som dör 1804 har just 5/48 enligt bouppteckningen (Tunge m.fl. HR 10:2529). Hans enka heter Brita Andersdotter, och den enda arvingen är en systerdotter. Det är m.a.o. inte Svens bror.

På Kasa är Wallgren kvar t.o.m. mantalslängden 1800, men 1801 är han borta. Men sistnämnda år finns i stället på [Store] Örmjält hältenbrukaren Ola Wallgren "på Fjällbacka i Kville socken".

År 1800 står det att Örmjält "innehaves av Olof Falck på Fjällbacka i Kville socken", så skrivaren har väl klantat till det igen och låtit "på Fjällbacka i Kville socken" stå kvar när han bytte ut Falck mot Wallgren... :-) 1801 står nämligen både Wallgren själv och hustrun som betalande, och det skulle de ju inte vara här om de bodde på Fjällbacka.

Men kanske kan detta i varje fall vara en ledtråd till var på Fjällbacka som brodern Anders gömmer sig i mantalslängden 1800. Falck har nämligen då en dräng Anders.

1802 och 1804 är Wallgren också på Örmjält, men utan någon notering om Fjällbacka. (1803 finns som tidigare sagt inte någon filmad mantalslängd för Sunnerviken.) 1805 är han borta, och Örmjält är då åter utbruk av Falck.

Om vi så går till generalmönsterrullorna, så ser vi 1788 att Wallgren transporterats till n:r 111 från n:r 113 den 17/12 1784.

113 sägs vara Torp Sörgård, men ser man på vilka som noteras som rusthållare, så måste det vara Torp Nordgård (som i stället har fått n:r 114). (Nummer samt rusthållarnas och dragonens namn håller väl militärerna reda på, men gårdsnamnen rör de ibland till när det är olika jordeboksgårdar med samma huvudnamn. Just Torp-gårdarna är ofta sammanblandade i rullorna.)

1783 står att han antogs till n:r 113 den 5/2 1780.

I rullorna 1783 (AID v48121.b315), 1788 (uppsl. 320; AID v48122.b313.s320), 1793 (uppsl. 273; AID v48124.b295.s273) och 1797 (AID v48125a.b2810) ska han enligt den uppgivna åldern vara född omkring 1761 (vilket ju inte stämmer, men det är i varje fall samma i alla rullorna), och enligt den uppgivna tjänstgöringstiden vara antagen 1780 (vilket däremot stämmer).

Men mitt bland dessa rullor finns också en från 1789 (AID v48123.b121), där han plötsligt är 33 år (alltså född omkring 1756) och har tjänstgjort i 11 år (alltså antagen 1778). Kanske fick mönsterskrivaren för stor brännvinsranson den dagen? :-)

1797 står i varje fall att han "på rotens begäran" får avsked vid mönstringen (som hölls den 21/6). Och detta stämmer ju också med att den avskedade dragonen Wallgren dyker upp på Kasa i mantalslängden 1798.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17191) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Söndag den 26 februari 2017 kl. 11.08
1809 flyttar Olof Wallgren med familj till Kville enligt (Svarteborg AI:2 (1803-1807)sid 137).

Olof_Wallgren


och försvinner därmed in i samma dimma som jag ser när jag nu tittar ut över Kosterfjorden..........
nja, inte riktigt....... När jag igår läste den innehållsrika pärm om bouppteckningar som Sargit Gustafsson satt samman, ser jag att på Skantsen under Tungene dog en Olof Hellberg 1811 (Kville häradsrätt FII:5 (1800-1816)sid 569).
Sargit noterar "broder enl bt Sven Nilsson Trätteland". Visserligen heter hustrun Hansdotter till skillnad mot Andersdotter i Svarteborg, men barnen stämmer. En koll i soldatregistret säger Olof Wallgren/Hellberg
f 1772.
För oss med bara AD är ju Kville under 1810-talet ett mörklagt decennium (undantaget 1813). 1813 står Enkan Hellberg som inhyses hos soldaten Teg på Tegen (Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:51 (1813-1813)sid 1840), 1820 är hon borta.
Detta reser några frågor: Olof Wallgren/Hellberg var född 1758. Kunde man ljuga så mycket; det fanns troligen en maxålder för soldatrekryter, men 36 isället för 50 var väl att ta i?
Finns det några mantalslängder (på nätet) för tiden 1810 till 1820 i Kville?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17192) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 26 februari 2017 kl. 13.11
Var står födelseåret 1772? I Centrala Soldatregistret på nätet står inget födelseår alls:

· Wallgren, 113 Torp: www.ep.liu.se/databases/soldatregister/dbrecord.sv.aspx?id=2322723
· Wallgren, 111 Lushed: www.ep.liu.se/databases/soldatregister/dbrecord.sv.aspx?id=2226894
· Hellberg, 37 Tungene: www.ep.liu.se/databases/soldatregister/dbrecord.sv.aspx?id=2045727

Någon generalmönsterrulla finns inte bevarad för åren 1808-1811 när han var soldat för Tungene, men det finns rekryteringsrulla för Sotenäs kompani 1808 (från kompaniarkivet, som finns hos AD):

Vänstersidan på uppslaget finns på bild 1820 (AID v449692.b1820). Sedan har man bundit in soldatkontrakt mitt i rullan, så att högersidan på uppslaget kommer först på bild 1970. Någon ålder syns inte här; den kolumnen försvann väl utom synhåll när man band in kontrakten...

Olas eget kontrakt finns på bild 1840-1850. Och här ser man att han heter Wallgren innan han blir antagen; sedan fick han alltså namnet ändrat till Hellberg, som också var företrädarens namn på n:r 37.

När det gäller mantalslängder, så har SVAR kammarkollegiums exemplar t.o.m. 1820.

I 1811 års mantalslängd (Hellbergs sista) har han ingen ålder noterad. Det är 'naturligtvis' 1812 som man börjar att sätta ut ålder på alla...
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17193) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Söndag den 26 februari 2017 kl. 14.20
Födelseåret står i boken Konglig Bohus Läns Regemente: Sotenäs kompani s 224. Det kan ju vara tryckfel......
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)