Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Anna Olsdotter i Kalvskinn och hennes förste man Johannes Jacobsson (död c:a 1746)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16710) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Torsdag den 18 augusti 2016 kl. 19.12
Anna nämns även i detta forum under Kville och rubriken ”Johannes Johansson död 14/10 i Lilla Jore”.Där diskuteras Annas andre och tredje make.
Börjar med Anna och Jag har hittat två mål, som jag funderar över.

Ting den 18de februari 1751. Aflne Swän Biörnssons i Skebräcke efterlåtna syster enkan Karin Biörnsdotter och systersonen Anders Olsson i Tungene och Swännung Carlsson i Hee samma socken, hade instämt enkan Anna Olsson i Skebräcke, med påstående sig wara närmast till montering och besittelserätten, af halfwa bemte Skebräcke, efter  hennes aflne man och deras moderbroder Swän Biörnsson…Swen köpt halfwa af des stiuffader Nils Arfwidsson… andra halfwan Swen siälf ärft efter sin fader Biörn.Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:42 (1751-1751) Bild 400 / sid 75.

Ting den 17 octob. 1763.Dannemannen Swenung Carlsson i Wärniksgården hade wäl af egna och sine medarfingars Olof Carlssons i Leersten och hustru Anna Olofsdotters i Kalfskinn wägnar instämdt dannemannen Gunnar Olofsson i Låsbo och Qwille sn, med påstående att han som til dödedag i hus och bröd haft sin syster enkian hustru Anna Olofsdotter i Skiebräcke, med ..gifne behörig bouptekning efter hennes man och kärandernas morbroder afl dannemannen Swen Biörnsson i Skiebräcke... Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:55 (1763-1763) Bild 1360 / sid 267 (AID: v278408.b1360.s267, NAD: SE/GLA/11097).

Då borde Annas mor vara en Björnsdotter. En Björnsdotter som varit gift med en Olof....Skulle Anna kunna vara syster till Anders Olsson i Tungene?
I mtl 1752 Tungene Anders Olsson flött till Qwille Mellangård o Anders Larsson fått dess bruk .Svar sid 104.
I mtl 1756 Qwille Mellangård Anders Olsson på Staby,Svar 234. Staby Anders Olsson o hu..Svar sid 235.
I mtl 1758 är Anders Olsson död, enkan från bruket och inhyses i Hornlycke, Då kan Anna Olsdotters bror vara den Anders Olsson, en av makarna till Ingeborg Hansdotter som diskuteras i Svenneby ”Ingeborg Hansdotter(död 1794) Sundal” Kan det stämma!!! Anders var ju avliden vid målet 1763 och då fick helsystern Anna var med. Anna och Anders halvsyskon till bl a Swenning Carlsson i Grimslätt?

Om man då tittar på Skebräcke.
Vid Sigrid Gullbrandsdotters bouppteckning 1732 var änkemannen Nils Arvidsson på halva kronorusthållshemmanet Skebräcke och barnen med första giftet, med Bengt Persson, trenne i lifwet warande barn sonen Swen Björnsson i Skiebräcke, Karin Björnsdotter gift med Torbiörn Andersson i Tegen och Börta Biörnsdotter gift med Carl Hansson i Tohlsbo. Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt FII:2 (1723-1732) Bild 295.

Dottern Börta kan hon ha haft en make innan Carl Hansson, som hette Olof?Börta var ju inte part i målet 1751 utan ev sonen Anders Olsson. Har inte hittat någon Olof som kan stämma. Carl Hansson verkar ha varit gift tidigare och haft en hustru som dött barnlös omkring 1719.Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:16 (1715-1724) Bild 1830 / sid 363.

Bengt Persson i Skiebräcke kan ha haft Per i Skebräcke som far, fanns i mtl 1669 och i mtl 1675 fanns enkan Börta på Skiebräcke. Mtl 1681 Börta under barnen, Björn och hustru.

Sigrid Gullbrandsdotter, vilka föräldrar har hon? Inte hittat någon ledtråd. Kan hon var dotter till Gullbrand Svennungsson i Snögård och hans hustru Anna Svensdotter? Det fanns ju en del andra Gullbrand också..

I ett mål 1735 står det om en Anna Olsdotter för detta i Torp numera i Hee Qwille socken..men det är väl någon annan... Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:26 (1735-1735) Bild 1220 / sid 241

Annas förste make tror jag är Johannes Jacobsson, som avlidit någon gång efter 1741. Han fanns med i mantalslängderna på Kalvskinn t o m mantalslängden 1742. Hopp i längderna och i 1748 års mtl Kalvskinn står det: Enkan Anna gift med Johannes Giödesson från Nordgård. Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:1 (1748-1748) Bild 137 / sid 135 (AID: v55.b137.s135, NAD: SE/GLA/12516).
Jag härstammar från Anna och Johannes dotter Oliana.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16712) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Fredag den 19 augusti 2016 kl. 18.09
Hej Birgitta,
Följer med största intresse dina nya fynd, som ju i högsta grad även gäller mina släktgrenar. Håller på och försöker uppdatera mig. Men dina teser ser väldigt övertygande ut.
Med vänlig hälsning/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16715) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Lördag den 20 augusti 2016 kl. 12.07
Jag kollar också, imponerad av vad det går att hitta! Är bara delvis släkt med dessa personer men brukar lyckas med att nästla mig in i de flesta släkter!
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16716) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 20 augusti 2016 kl. 21.06
Detta är gamla bekanta som jag har en del noteringar om, förutom det som nämns i de andra diskussionerna - men jag har dubbelkollat för säkerhets skull innan jag publicerar något... :-)

Anna Olsdotter var först gift med Johannes Jacobsson, som dog omkring 1746. Han är som sagt med i mantalslängden 1742, men 1748 är Anna omgift med Johannes Gudesson.

Men det finns jordeböcker också, som åtminstone delvis kan täcka luckan bland mantalslängderna. 1746 står Johannes Jacobsson för bruket av 1/3 av Kalvskinn, men 1748 har det övertagits av Johannes Gudesson. (Det finns också en jordebok 1747, men SVAR har ännu inte publicerat den.)

Eftersom det inte står i 1748 års mantalslängd att Johannes J. är död då, så har han alltså dött tidigare. Men han kan inte ha varit död i 1746 års (nu försvunna) längd, eftersom han är med i jordeboken det året. Alltså måste han ha varit noterad som död i 1747 års (lika försvunna) mantalslängd, och alltså ha dött omkring 1746. För att göra en kort historia lång... :-)

I mantalslängden 1756 står att enkan Anna är gift med Ola Jörnsson, och att sonen Jacob åbor på Söndre Ogstorp i Tanums socken. Det finns också en attest från Jacobs flytt, daterad den 3/5 1756 (Tanum HII:1, AD-bild 1040). Av attesten framgår att Jacob var född i Kville socken 1732 [och alltså måste vara son till Johannes J., även om det inte står här], och den 19/10 1755 gift med Marin Jörnsdotter från Stuvängen (men född i Svarteborgs socken).

Det kan tilläggas att Marin är syster till Ola Jörnsson; båda är födda på Store Dyngevall i Svarteborgs socken, 1731 resp. 1735. Jacob är alltså tre år äldre än styvfadern Ola - och gift med sin styvfaster och svåger till sin egen mor... :-)

I Tanums husförhörslängd (AI:1, s. 178) står att Jacob med familj har flyttat till Björtorp i Kville socken våren 1766. Och Jacob Johannesson i Björtorp är syskonbarn (alltså kusin) med Svennung Carlssons barn i Grimslätt, enligt Svennungs bouppteckning 1786 (Kville HR 3:573).

Svennung kom från Hede när han köpte gården i Grimslätt 1771 (uppbudsprotokollet sommartinget 1771 § 19, s. 1769). Det står inte vilket Hede (i Kville socken finns ju också Övre och Nedre, förutom Vernikshede, och dessutom Hede i Svenneby socken), men i bouppteckningen efter Ola Carlsson i Lersten sägs att barnens farbror är Svennung Carlsson i Grimslätt (Tanums, Bullarens m.fl. HR 17:427). Det är alltså den Svennung i Vernikshede som nämns i domboksnotiserna här ovan.

Och när Svennung som "nu antagen måg" :-) övertog gården i Vernikshede, så kom han från Torsbu (sommartinget 1747 § 10, s. 247). Och brodern Ola hade i sin tur bytt gård med Bengt Gulbrandsson (Torsbu/Lersten Nedeg.), vilket framgår av diskussionen Arngrim i Lersten (död omkr. 1660) och hans släkt (den 11/9 2013 kl. 23.30). Bröderna kommer alltså från Torsbu.

Svennung var gift med Marta Verniksdotter, dotter till Vernik Eriksson och Karin Olsdotter på Vernikshede. Och eftersom Svennungs barn är kusiner till Jacob Johannesson i Björtorp, så måste alltså antingen Svennung eller Marta vara syskon till någon av Jacobs föräldrar Johannes Jacobsson och Anna Olsdotter. Alla patronymikon är olika, alltså måste det vara halvsyskon med gemensam mor.

I bouppteckningen efter Martas mor Karin sägs inget om att hon varit gift mer än en gång (Tanum, Bullarens m.fl. HR 8a:28); Marta har alltså inga halvsyskon. Därmed måste det alltså vara Svennung som är syskon till någon av Jacobs föräldrar - vilket knappast är någon överraskning, eftersom hustrun Anna Olsdotter på Kalvskinn ju är medarvinge till Svennung och Ola Carlssöner i arvet efter deras morbror i domboksnotisen från höstetinget 1763... :-)

Men för att vara helt säker på att det är rätt Anna, så kan vi ta en titt i mantalslängden för att se vilka andra som finns på Kalvskinn. Både 1763 och 1764 (längderna närmast före och efter det aktuella tinget) finns det tre hushåll på Kalvskinn. De andra två är Anders Jacobsson och Hans Nilsson. Både Anders och Hans gifte sig omkring 1755 (enl. mantalslängden 1756). Anders gifte sig med Kjerstin Kjellsdotter (från Fuglekärr Jörnsgård), som dog omkring 1773 (bouppteckning från augusti det året). Hans gifte sig med Ola Tolfssons enka Johanna, och det finns i varje fall ingen notering i mantalslängderna fram till 1764 om att Hanses hustru är död.

Och hur är det med Anders Olsson i Staby (som först var gift med Ola Nilssons enka på Nedre Bräcke och sedan med Ingeborg Hansdotter)? Jo, enligt hans bouppteckning är han halvbror till Ola Carlsson i Lersten (Tanums, Bullarens m.fl. HR 7:303).

Anders och Anna Olsbarn är alltså helsyskon - om nu inte modern Börta Björnsdotter var gift med två olika Ola innan hon gifte sig med Carl Hansson...

(Ändrat av kontoinnehavaren den 20 augusti 2016 kl. 21.29.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16717) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Lördag den 20 augusti 2016 kl. 21.09
Jag tog mig friheten att ta bort Hede Verniksgård från rubriken. Det var ju inte Anna, utan hennes son Svennung som bodde där. Eller vet du något mer som inte är publicerat här? :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16718) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 21 augusti 2016 kl. 09.41
Tack!!!Du menar Annas halvbror, Svennung? :-)Trodde aldrig jag skulle komma så långt med Anna Olsdotters anor.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16720) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 21 augusti 2016 kl. 14.13
Ja, halvbror var han ju, Svennung - inte son... Det är lätt att snurra till det i en familj där en son (Jacob) är svåger till sin mor... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16721) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 21 augusti 2016 kl. 14.25
Det finns säkert de som inte räknar Jacob som svåger till modern Anna, eftersom han inte är gift med hennes syster eller hon med hans bror (en halvbror på farssidan då, helst... :-)), men eftersom hans hustru och hennes man är syskon, så räknar i varje fall jag Jacob och Anna som svåger och svägerska. Och jag vet att jag också har sett flera exempel ur äldre handlingar där man räknat på samma sätt - men be mig inte ange källorna till det... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16725) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Söndag den 21 augusti 2016 kl. 21.04
Tre inlägg (den 19/8 kl. 15.34 och 20.12 samt 21/8 kl. 16.38) har flyttats till den nystartade diskussionen Gullbrand Svennungsson, Snögård (1600-talet).

Gulbrand har många barn från två giften, och det är redan en hel del om hans förfäder, så det är lika bra att han får en egen diskussion.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18976) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Torsdag den 02 juli 2020 kl. 15.39
Nu funderar jag på Jacob Johanssons hustru, i Kalvskinn.
Jacob Johansson fanns med i 1710 års mantalslängd, hopp i längderna och 1718 står Annika för bruket.
Om man ser i dopnotiserna för Jacob Johanssons troliga systers barn i Köpestad så är Anna Jonsdotter i Kalfskin Qwille socken fadder 1691.AID: v382.b22.s35
och Jacob Johansson i Kalfskin är fadder 1695. AID: v382.b51.s93.

Då bör Jacobs hustru vara Anna/Annika Jonsdotter.

Hittade detta mål:
Ting den 19 februarij 1702. No 14. Beswärade sig Jon Larsson i Fiällbacka öfwer ett skifte som Ao 1701 d 28 feb: hollet är efter dhes dotter sahl hustru Kirstin Jonsdotter i dhet uti dhet samma är anfördt som borde återläggias een wännegofwa, hwilken hennes sambroder Lars och hallfbroder Johan sig tillräknadt för dhen arf rättigheet dheras syster är af jämlik storlek emoot dhem efterlåten, för mehnandes sig wara dher med prajudicerad; Johan Gudesson framkom till answar och begiärde saken motte i sitt förra stånd förblifwa; Män som Rätten intaget hafwer uthaf dhet skiftebrefwet som in Ao 1694 d 26 juli är uprättat efter Jon Larssons hustru förbemte arfwingarnas moder att bröderna hafwa giordt sin syster såsom dhe dher fullmyndige lijka med sig i arftagande utan willkohr eller förbeholld hwilket och stådt opåtalt och funnit dher efter sin laga kraft efter det 15 cap: Erfdabalken L.L. ty kunde Rätten icke förklara samma deras godtfinnande för någon gofwa som stod till att återkallas utan een ting som med willja är arffånget, och dherföre bör hollas och förblifwa af sin rätte ägenskap och beskaffenheet så att detsamma icke nu mera kan prajudicera faderen uti des arfsrätt efter sin dotter utan han bör sitt lått oafkortat åthniuta i samma beräknaade wännegofwa, hwilket till 18 dlr 8 öre smt sig belöper; hwad elliest dhen förmehnte twist emillan Jon Larsson och JACOB JOHANSSON I KALFSKIN angår så äro dhe så samsåtte och öfwerenskombna att dhe alldeles skola wara åthskillda om dhet arf som efter Jacobs hustru är fallet, och Jon låta sig benöija med dhe 60 dlr smt han efter qvittence upburit hafwer undantagandes hennes gångkläder hwilka dehlas alla arfwingarna emillan efter lagh, och blef samma dheras uthlåtande bekräftad, att lämbnas allt öfrigdt opåtahlt.Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAABA:70 (1702-1702) Bild 330 (AID: v307662.b330,

Då bör Annas föräldrar vara Jon Larsson i Fjällbacka och modern Börta Christensdotter. Börtas far var Christen Larsson i Ledum, se nedan

Ting den 4 october 1706. I dag framträdde för tingsrätten Peder Nillsson uti Hampn i Qwille sochen bewijsandes med ett bref dat: d: 13 feb: 1668 utgifwet af Jöran Asgutsson uti Wästerwist? uti Agershus lähn nämbde fögderii och skiberi sochn at han sahl fader Nills Pedersson uti Hambn tillijka med dess swärfader sahl: Christen Larsson på Ledum hade sig till odelkiöpt den hela gård hafwa uti Qwille sochn och härad belägen af 4 tr skylld bestående hwar ibland 1/2 ta/tunna/ skylld af cronans räkenskaper befinnes Swenneby kyrkia tillhöra, hwilket blef till större wisshet wid ordinarie tinget uti Qwille härad är wordet d 22 januarii 1669 af sahl. häradshöfdingen Gustaf Farter läsit och exhiberat, ytterligare bewiste Peder Nilsson med en skrift dat: Ao 1677 huruledes hans sahl: fader Nills Pedersson hafwer af sahl. Christens barn på Ledum som woro hans hustrus Åsa Christensdotters samteliga syskon sig tillhandlat deras dhelar uti halfwa gården Hapn som woro dom efter deras sahl. fader till arfs fallden, hafwandes sahl. Lars Christensson af Nils Pedersson bekommit 22 dlr 16 ./. smt. Simon Christensson som nu är sielf tillstädes war och det tillstod 22 dlr .., Olle Christensson 22 dlr .., Sahl hustru BÖRTA CHRISTENSDR, Jon Larssons hustru på Fiällbacka 7 dlr 16 ./., hustru Guri Christensdotter som uti Norjet sedan bodde och war Gude Pederssons hustru på Udden 11 dlr..Johannes Guttormsson Sahl Christen Larssons soneson 22 dlr.. hwar till då man lägger 9 1/2 sättingar skylld som sahl hustrun Åsa erfteligen bekommit...sonen Simon Christensson uti Diufwesgård i Qwille sochn betygade..Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län (O) EVIIAABA:199 (1706) Bild 1210 (AID: v307682.b1210,

Här kommer Jon Larssons far och vem är han?
Ting 1702 den 18 februarij--No 66.Inkom för Rätten beskiedlig Jon Larsson på Fiällbacka och war å sina och dess medarfwingars wägnar äskandes härads fasta uppå dhen hallfwa gården Högh Edsteen som dheras fader sal: Lauritz Jonsson uthaf Ifwar Mauritsson är worden Anno 1641 d 13 juli pandtsatt för 80 rdr in specie, är och wijdare där på upburit af Nills och Hans Mauritssöner 24 rdr in specie är och wijdare där på upburet af efter samma brefs både inn och utantill förmählande;.. odelsjorden hembuden uppå 3ne ordinarie ting 3 maij 1699, 9 october 1699 o 5 febr 1700.... odelsjord i halfwa gården Hög Edsteen till Jon Larsson dess syskon och medarfwingar nembligen Kirstin och Martas sampt Giärtruds barn till egendom bekräftas.Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län (O) EVIIAABA:70 (1702) Bild 510 (AID: v307662.b510,

Det finns ju mycket släkt att leta vidare på här, men hur kommer Reor Eriksson från Hogdal in i bilden??

Ting 1708 5 till 9 octobris. No 6. Framträdde för rätten nämndeman Anders Andersson i Torp? gifwandes tillkiänna huruledes han på sin egen och sin hustru Kirstin Larsdotters wägnar, med hennes goda ia och samtyckie försåldt 7 1/5 sättingar skyld uti halfwa rusthåldshemmanet Högedsten i Qwille sockn belägit, till Ifwar Biörnsson, som nu för tijden der sammastädes boende är och därföre rustar: Sammaledes försålde? och han efter REOR ERIKSSON UTI NORRBY I HOGDALS SOCKEN honom den 4 octob 1708 gifna fulmakt, des egen och des barns odelsiordh uti bemte Högedsten till 7 1/5 sätting skyld sig bestigande till förbemte Ifar Biörnsson och i lijka måtto uplåto och försålde till honom Jonn/Jörn Larsson i Fiählbaka och Simon Christensson i Dufwesgårdh på deras egna wägnar bäggie tillsammans 3 och 3/5 sätt. skylld uti Högedsten å deras odelsiordh efter fastebrefwets betygande d A:o 1702 d 24 febr hwarföre dessa samtel af Ifwar Biörnsson upburit hade.Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län (O) EVIIAABA:263 (1708) Bild 850 / sid 153 (AID: v307692.b850.s153,
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18979) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 10 juli 2020 kl. 14.29
I målet 1702 sägs att tvisten mellan Jon Larsson på Fjällbacka och Jacob Johansson i Kalvskinn gäller "det arv som efter Jacobs hustru är fallet". Hustrun är alltså död.

Det står inte uttryckligen att hon är Jons dotter, men det lär hon ju vara, eftersom Jon ärver henne. Och det arvet måste i sin tur betyda att hon inte hade några barn, åtminstone inte några som överlevde henne.

I mantalslängden har Jacob i Kalvskinn hustru år 1700 (daterad den 1/12 1699), men inte 1701 (1/2 1701). Hon bör då ha dött omkring 1700.

1702 saknas bevarad mantalslängd. 1703 har Jacob hustru igen, vilken då bör vara Annika, som står för bruket åtminstone från 1718 och är under barnen (Johannes) i mantalslängden 1727.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 10 juli 2020 kl. 14.41.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18982) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Lördag den 11 juli 2020 kl. 05.33
Antagligen önsketänkande, men tänkte att Annika redan 1695 bodde hos sin syster och hennes man. Systern dog och Annika gifte om sig med systerns man. Men hur få fram det....letar vidare
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18983) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 11 juli 2020 kl. 07.12
Jacobs båda hustrur kan inte vara systrar.

Man hade vid den här tiden den bisarra idén att det genom äktenskapet uppstod blodsband mellan makarna. Därför kunde en enka/enkling inte gifta om sig med sin svåger/svägerska; det skulle ha räknats som blodskam (incest).

(Ändrat av kontoinnehavaren den 11 juli 2020 kl. 07.19.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18984) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 12 juli 2020 kl. 00.57
Bland dopvittnena till Karin Johannesdotters och Ivar Sörenssons barn i Kävestad (Köpestad) finns också en Per Johannesson från Kalvskinn. Att Karin kommer därifrån kan det väl då knappast vara någon tvekan om.

Ivar förekommer dessutom själv vid två tillfällen som dopvittne till Jörn Jörnssons och Barbro Abrahamsdotter Wincklers barn. Jörns och Barbros barn föds på lite olika gårdar i Svarteborgs socken: Skärvum, Dyngevall, Svarteborg, Surtene och Drymelsröd. Som vittne till samma pars barn finns också Ivars döttrar Sigrid och Dordi samt dottern Karins man länsmannen Sören Hansson (som också omnämns i några inlägg i november 2017 i diskussionen om nämndemannen Jon Larsson).

Därmed känner självklart Barbro också Karins släktingar på Kalvskinn väl.

Och vad är det med det då? :-) Jo, i jordeboken 1732 brukas halva Kalvskinn av Johan Jacobsson. Men enligt jordrannsakningsprotokoll från den 12/8 1735 (som ligger som bilaga till Kammarkollegiums exemplar av 1736 års jordebok; s. 2442) har Johannes Jacobsson bara 1/4, medan den andra fjärdingen brukas av enkan Annicka Abrahmsdott. I jordeboken 1736 har Annikas del tagits över av Anders Jacobsson.

Jag påstår inte att det är säkert att Annika och Barbro är systrar - med det är väl i vart fall inte helt osannolikt... :-) Särskilt med tanke på att Abraham inte är något vanligt namn i trakten.

Barbros mor är Sigrid Österling, som är omgift med Anders Baltzar.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 12 juli 2020 kl. 01.01.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18985) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 12 juli 2020 kl. 06.06
Att Per Johannesson var son till Johannes Persson i Kalvskinn, finns i detta mål: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:30 (1689-1691) Bild 93.

Får försöka kolla de personer du skriver om, vet knappt något om dem. Spännande.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18986) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 12 juli 2020 kl. 12.20
Här finns Jörn Jörnsson Svarts och Barbro Abrahamsdotter Wincklers barn med dopvittnen i Svarteborgs födelsebok (de sju första i C:1 och de två sista i C:2; datum är dopdatum):

· 15/1 1710 Malena (s. 207; app.arkivdigital.se/aid/v382.b108.s207).
· 15/9 1711 Jörn (s. 217).
· 1/9 1714 Anders (s. 233).
· 26/12 1715 Maria (s. 241).
· 27/1 1719 Abraham (s. 255).
· 17/12 1721 Sigrid (s. 268).
· 3/1 1725 Catrina (s. 294).
· 19/7 1728 Brita (s. 324).
· 20/10 1731 Jörn (s. 24; app.arkivdigital.se/aid/v383.b19.s25).
· 8/6 1735 Jeremias (s. 74).

(Ändrat av kontoinnehavaren den 12 juli 2020 kl. 12.21.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18987) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 12 juli 2020 kl. 20.55
Johannes Persson i Kalvskinn måste vara far också till Jacob och Karin Johannesbarn (om nu Karin är från Kalvskinn, vilket ju allt tyder på). Från den första svenska mantalslängden 1669 t.o.m. 1692 finns det nämligen bara en Johan(nes) i Kalvskinn, med undantag för åren 1681-1682, då där också finns en korpral Johan Russin.

Åren 1670 och 1672-1674 står fullständigt namn. Då heter han Persson.

1684-1688 har Johannes en namnlös son.

1689 är sonen borta. I stället har tillkommit en Per med hustru på en egen rad.

Johannes har hustru i alla längder t.o.m. 1691. 1692 är hustrun borta, men då har han i stället notering för en utfattig, vilket lär betyda att de är för fattiga för att betala för båda makarna. Sistnämnda år har Johannes också en son igen.

1693 är Johannes borta. I stället står Karin för bruket. Också hon har en son.

1694 är Karin "under barnen", och på raden ovanför har tillkommit en Jacob, men han är bara noterad som dräng. Likadant är det 1695.

1696 står Karin också som "under barnen", alltså för tredje året i följd (normalt brukar det bara stå en gång, och nästa år är gamlingen borta från längden). Men nu är Jacob noterad som man med hustru. Samtidigt är både Per och hans hustru borta (de har varit med varje år sedan 1689).

1697 är Karin borta.

I jordeboken 1697 (som är den första där böndernas namn uppdaterats årligen) står Jacob för 1/2 mtl. Lika mycket har Håkan. Den sistnämnde har funnits med i mantalslängderna sedan 1669, och heter Nilsson när fullständigt namn står 1673-1674.

Summering:

Omkring 1688 gifter sig Per Johannesson och delar bruket med fadern Johannes Persson. Omkring 1692 dör Johannes och enkan Karin står för bruket. Året efter tar den ogifte sonen Jacob Johannesson över föräldrarnas del av bruket. Omkring 1695 gifter sig Jacob och tar då över även brodern Pers del av Kalvskinn. När Karin dör är oklart; hon kan leva många år efter att hon försvinner ur mantalslängden "under barnen" (Jacob).

(Ändrat av kontoinnehavaren den 12 juli 2020 kl. 21.08.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18988) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Måndag den 13 juli 2020 kl. 06.59
Vilken service!!
Den Anna Jonsdotter från Kalfskinn, som finns som fadder 1691, undrar vem hon hör ihop med...Per?
Försöker nu hitta och hitta samband med Abraham Winckler och Sigrid Österling...Stockholm?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18989) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 13 juli 2020 kl. 08.10
Den Anna som är dopvittne på Kävestad 1691 kallas Jens dtr i kyrkoboken. Prästen skrev alltså fortfarande på danska. Jens motsvarar Jöns i Båhuslän.

Visst är det möjligt att Anna Jönsdotter var Per Johannessons hustru.

Sigrid Österling och Anders Baltzar gifte sig i Svarteborg den 13/6 1698 (C:1, s. 372). Det står inte var hon bor.

Enligt Soldatregistret finns det en Abraham Winckler bland officerarna vid Skaraborgs regemente. Han ska ha dött 1695. Namnet är rätt och dödsåret passar bra (tre år innan Sigrid gifter om sig) - men det är ju en bit från Skaraborg till Svarteborg...

(Ändrat av kontoinnehavaren den 13 juli 2020 kl. 18.52.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18990) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 14 juli 2020 kl. 20.40
Det är lite närmare till Svarteborg från Järbo socken i Valbo härad på Dal. :-)

Den 27/10 1695 begravdes kapten Abraham Wijnckler (Järbo C:1, s. 33; app.arkivdigital.se/aid/v10305.b21.s33). Enligt Krigsarkivets samling Biografica dog han den 11/6 1695.

I 1694 års generalmönsterrulla för Västgöta-Dals regemente (app.arkivdigital.se/aid/v46733.b192) är han kapten och därmed chef för det kompani som bär hans namn (enligt den tidens ordning; senare Vedbo kompani). Kaptensbostället är Önne i Järbo socken. Det står att han avancerat till kapten den 26/3 1693 från kaptenlöjtnant.

Kaptenlöjtnant var han vid Livkompaniet (GMR 1694: app.arkivdigital.se/aid/v46733.b6; 1691: app.arkivdigital.se/aid/v46732.b123; 1689: app.arkivdigital.se/aid/v46732.b5.s2). Kaptenlöjtnantsbostället är Dillingen i Flo socken, Åse härad, Skaraborgs län. Till kaptenlöjtnant har han avancerat från fältväbel vid Kungl. Maj:ts garde den 31/5 1688.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18991) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 15 juli 2020 kl. 06.46
Fantastiskt! Är urusel på att leta i de militära rullorna!!
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18992) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 15 juli 2020 kl. 11.07
Fältväbeln Abraham Winckler finns i rullorna i Kungl. Maj:ts Livgarde (i arkivet insorterat under namnet Svea Livgarde, som det dock inte hette på Wincklers tid).

Den äldsta rullan där jag funnit honom är från den 23/5 1678: Hans von Fersens kompani, s. 28 (app.arkivdigital.se/aid/v751621.b330.s28).

Och den sista är generalmönsterrullan den 12/6 1688: Gustaf Johan Forbus kompani, s. 97 (app.arkivdigital.se/aid/v437249.b540.s97), där det står att han avancerat till kaptenlöjtnant vid David Mackliers (d.v.s. Västgöta-Dals) regemente den 1/6 1688.

Det finns också en hel del rullor mellan dessa. Gemensamt för alla är att där inte finns mer personupplysningar än namnet.

Om jag tolkar Sveriges församlingar genom tiderna korrekt, så borde Livgardet ha tillhört Hovförsamlingen (app.arkivdigital.se/aid/a1890) vid den här tiden.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 15 juli 2020 kl. 11.08.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)