Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Anna Olsdotter i Kalvskinn och hennes förste man Johannes Jacobsson (död c:a 1746)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16710) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Torsdag den 18 augusti 2016 kl. 19.12
Anna nämns även i detta forum under Kville och rubriken ”Johannes Johansson död 14/10 i Lilla Jore”.Där diskuteras Annas andre och tredje make.
Börjar med Anna och Jag har hittat två mål, som jag funderar över.

Ting den 18de februari 1751. Aflne Swän Biörnssons i Skebräcke efterlåtna syster enkan Karin Biörnsdotter och systersonen Anders Olsson i Tungene och Swännung Carlsson i Hee samma socken, hade instämt enkan Anna Olsson i Skebräcke, med påstående sig wara närmast till montering och besittelserätten, af halfwa bemte Skebräcke, efter  hennes aflne man och deras moderbroder Swän Biörnsson…Swen köpt halfwa af des stiuffader Nils Arfwidsson… andra halfwan Swen siälf ärft efter sin fader Biörn.Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:42 (1751-1751) Bild 400 / sid 75.

Ting den 17 octob. 1763.Dannemannen Swenung Carlsson i Wärniksgården hade wäl af egna och sine medarfingars Olof Carlssons i Leersten och hustru Anna Olofsdotters i Kalfskinn wägnar instämdt dannemannen Gunnar Olofsson i Låsbo och Qwille sn, med påstående att han som til dödedag i hus och bröd haft sin syster enkian hustru Anna Olofsdotter i Skiebräcke, med ..gifne behörig bouptekning efter hennes man och kärandernas morbroder afl dannemannen Swen Biörnsson i Skiebräcke... Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:55 (1763-1763) Bild 1360 / sid 267 (AID: v278408.b1360.s267, NAD: SE/GLA/11097).

Då borde Annas mor vara en Björnsdotter. En Björnsdotter som varit gift med en Olof....Skulle Anna kunna vara syster till Anders Olsson i Tungene?
I mtl 1752 Tungene Anders Olsson flött till Qwille Mellangård o Anders Larsson fått dess bruk .Svar sid 104.
I mtl 1756 Qwille Mellangård Anders Olsson på Staby,Svar 234. Staby Anders Olsson o hu..Svar sid 235.
I mtl 1758 är Anders Olsson död, enkan från bruket och inhyses i Hornlycke, Då kan Anna Olsdotters bror vara den Anders Olsson, en av makarna till Ingeborg Hansdotter som diskuteras i Svenneby ”Ingeborg Hansdotter(död 1794) Sundal” Kan det stämma!!! Anders var ju avliden vid målet 1763 och då fick helsystern Anna var med. Anna och Anders halvsyskon till bl a Swenning Carlsson i Grimslätt?

Om man då tittar på Skebräcke.
Vid Sigrid Gullbrandsdotters bouppteckning 1732 var änkemannen Nils Arvidsson på halva kronorusthållshemmanet Skebräcke och barnen med första giftet, med Bengt Persson, trenne i lifwet warande barn sonen Swen Björnsson i Skiebräcke, Karin Björnsdotter gift med Torbiörn Andersson i Tegen och Börta Biörnsdotter gift med Carl Hansson i Tohlsbo. Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt FII:2 (1723-1732) Bild 295.

Dottern Börta kan hon ha haft en make innan Carl Hansson, som hette Olof?Börta var ju inte part i målet 1751 utan ev sonen Anders Olsson. Har inte hittat någon Olof som kan stämma. Carl Hansson verkar ha varit gift tidigare och haft en hustru som dött barnlös omkring 1719.Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:16 (1715-1724) Bild 1830 / sid 363.

Bengt Persson i Skiebräcke kan ha haft Per i Skebräcke som far, fanns i mtl 1669 och i mtl 1675 fanns enkan Börta på Skiebräcke. Mtl 1681 Börta under barnen, Björn och hustru.

Sigrid Gullbrandsdotter, vilka föräldrar har hon? Inte hittat någon ledtråd. Kan hon var dotter till Gullbrand Svennungsson i Snögård och hans hustru Anna Svensdotter? Det fanns ju en del andra Gullbrand också..

I ett mål 1735 står det om en Anna Olsdotter för detta i Torp numera i Hee Qwille socken..men det är väl någon annan... Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:26 (1735-1735) Bild 1220 / sid 241

Annas förste make tror jag är Johannes Jacobsson, som avlidit någon gång efter 1741. Han fanns med i mantalslängderna på Kalvskinn t o m mantalslängden 1742. Hopp i längderna och i 1748 års mtl Kalvskinn står det: Enkan Anna gift med Johannes Giödesson från Nordgård. Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:1 (1748-1748) Bild 137 / sid 135 (AID: v55.b137.s135, NAD: SE/GLA/12516).
Jag härstammar från Anna och Johannes dotter Oliana.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16712) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Fredag den 19 augusti 2016 kl. 18.09
Hej Birgitta,
Följer med största intresse dina nya fynd, som ju i högsta grad även gäller mina släktgrenar. Håller på och försöker uppdatera mig. Men dina teser ser väldigt övertygande ut.
Med vänlig hälsning/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16715) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Lördag den 20 augusti 2016 kl. 12.07
Jag kollar också, imponerad av vad det går att hitta! Är bara delvis släkt med dessa personer men brukar lyckas med att nästla mig in i de flesta släkter!
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16716) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 20 augusti 2016 kl. 21.06
Detta är gamla bekanta som jag har en del noteringar om, förutom det som nämns i de andra diskussionerna - men jag har dubbelkollat för säkerhets skull innan jag publicerar något... :-)

Anna Olsdotter var först gift med Johannes Jacobsson, som dog omkring 1746. Han är som sagt med i mantalslängden 1742, men 1748 är Anna omgift med Johannes Gudesson.

Men det finns jordeböcker också, som åtminstone delvis kan täcka luckan bland mantalslängderna. 1746 står Johannes Jacobsson för bruket av 1/3 av Kalvskinn, men 1748 har det övertagits av Johannes Gudesson. (Det finns också en jordebok 1747, men SVAR har ännu inte publicerat den.)

Eftersom det inte står i 1748 års mantalslängd att Johannes J. är död då, så har han alltså dött tidigare. Men han kan inte ha varit död i 1746 års (nu försvunna) längd, eftersom han är med i jordeboken det året. Alltså måste han ha varit noterad som död i 1747 års (lika försvunna) mantalslängd, och alltså ha dött omkring 1746. För att göra en kort historia lång... :-)

I mantalslängden 1756 står att enkan Anna är gift med Ola Jörnsson, och att sonen Jacob åbor på Söndre Ogstorp i Tanums socken. Det finns också en attest från Jacobs flytt, daterad den 3/5 1756 (Tanum HII:1, AD-bild 1040). Av attesten framgår att Jacob var född i Kville socken 1732 [och alltså måste vara son till Johannes J., även om det inte står här], och den 19/10 1755 gift med Marin Jörnsdotter från Stuvängen (men född i Svarteborgs socken).

Det kan tilläggas att Marin är syster till Ola Jörnsson; båda är födda på Store Dyngevall i Svarteborgs socken, 1731 resp. 1735. Jacob är alltså tre år äldre än styvfadern Ola - och gift med sin styvfaster och svåger till sin egen mor... :-)

I Tanums husförhörslängd (AI:1, s. 178) står att Jacob med familj har flyttat till Björtorp i Kville socken våren 1766. Och Jacob Johannesson i Björtorp är syskonbarn (alltså kusin) med Svennung Carlssons barn i Grimslätt, enligt Svennungs bouppteckning 1786 (Kville HR 3:573).

Svennung kom från Hede när han köpte gården i Grimslätt 1771 (uppbudsprotokollet sommartinget 1771 § 19, s. 1769). Det står inte vilket Hede (i Kville socken finns ju också Övre och Nedre, förutom Vernikshede, och dessutom Hede i Svenneby socken), men i bouppteckningen efter Ola Carlsson i Lersten sägs att barnens farbror är Svennung Carlsson i Grimslätt (Tanums, Bullarens m.fl. HR 17:427). Det är alltså den Svennung i Vernikshede som nämns i domboksnotiserna här ovan.

Och när Svennung som "nu antagen måg" :-) övertog gården i Vernikshede, så kom han från Torsbu (sommartinget 1747 § 10, s. 247). Och brodern Ola hade i sin tur bytt gård med Bengt Gulbrandsson (Torsbu/Lersten Nedeg.), vilket framgår av diskussionen Arngrim i Lersten (död omkr. 1660) och hans släkt (den 11/9 2013 kl. 23.30). Bröderna kommer alltså från Torsbu.

Svennung var gift med Marta Verniksdotter, dotter till Vernik Eriksson och Karin Olsdotter på Vernikshede. Och eftersom Svennungs barn är kusiner till Jacob Johannesson i Björtorp, så måste alltså antingen Svennung eller Marta vara syskon till någon av Jacobs föräldrar Johannes Jacobsson och Anna Olsdotter. Alla patronymikon är olika, alltså måste det vara halvsyskon med gemensam mor.

I bouppteckningen efter Martas mor Karin sägs inget om att hon varit gift mer än en gång (Tanum, Bullarens m.fl. HR 8a:28); Marta har alltså inga halvsyskon. Därmed måste det alltså vara Svennung som är syskon till någon av Jacobs föräldrar - vilket knappast är någon överraskning, eftersom hustrun Anna Olsdotter på Kalvskinn ju är medarvinge till Svennung och Ola Carlssöner i arvet efter deras morbror i domboksnotisen från höstetinget 1763... :-)

Men för att vara helt säker på att det är rätt Anna, så kan vi ta en titt i mantalslängden för att se vilka andra som finns på Kalvskinn. Både 1763 och 1764 (längderna närmast före och efter det aktuella tinget) finns det tre hushåll på Kalvskinn. De andra två är Anders Jacobsson och Hans Nilsson. Både Anders och Hans gifte sig omkring 1755 (enl. mantalslängden 1756). Anders gifte sig med Kjerstin Kjellsdotter (från Fuglekärr Jörnsgård), som dog omkring 1773 (bouppteckning från augusti det året). Hans gifte sig med Ola Tolfssons enka Johanna, och det finns i varje fall ingen notering i mantalslängderna fram till 1764 om att Hanses hustru är död.

Och hur är det med Anders Olsson i Staby (som först var gift med Ola Nilssons enka på Nedre Bräcke och sedan med Ingeborg Hansdotter)? Jo, enligt hans bouppteckning är han halvbror till Ola Carlsson i Lersten (Tanums, Bullarens m.fl. HR 7:303).

Anders och Anna Olsbarn är alltså helsyskon - om nu inte modern Börta Björnsdotter var gift med två olika Ola innan hon gifte sig med Carl Hansson...

(Ändrat av kontoinnehavaren den 20 augusti 2016 kl. 21.29.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16717) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Lördag den 20 augusti 2016 kl. 21.09
Jag tog mig friheten att ta bort Hede Verniksgård från rubriken. Det var ju inte Anna, utan hennes son Svennung som bodde där. Eller vet du något mer som inte är publicerat här? :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16718) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 21 augusti 2016 kl. 09.41
Tack!!!Du menar Annas halvbror, Svennung? :-)Trodde aldrig jag skulle komma så långt med Anna Olsdotters anor.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16720) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 21 augusti 2016 kl. 14.13
Ja, halvbror var han ju, Svennung - inte son... Det är lätt att snurra till det i en familj där en son (Jacob) är svåger till sin mor... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16721) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 21 augusti 2016 kl. 14.25
Det finns säkert de som inte räknar Jacob som svåger till modern Anna, eftersom han inte är gift med hennes syster eller hon med hans bror (en halvbror på farssidan då, helst... :-)), men eftersom hans hustru och hennes man är syskon, så räknar i varje fall jag Jacob och Anna som svåger och svägerska. Och jag vet att jag också har sett flera exempel ur äldre handlingar där man räknat på samma sätt - men be mig inte ange källorna till det... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16725) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Söndag den 21 augusti 2016 kl. 21.04
Tre inlägg (den 19/8 kl. 15.34 och 20.12 samt 21/8 kl. 16.38) har flyttats till den nystartade diskussionen Gullbrand Svennungsson, Snögård (1600-talet).

Gulbrand har många barn från två giften, och det är redan en hel del om hans förfäder, så det är lika bra att han får en egen diskussion.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)