Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Nämndeman Bryngel Persson i Solhem (död 1746) och hans släkt
Diskussionens rubrik var ursprungligen "Lars Bryngelsson i Träsvall", men ändrades då den också kom att handla om syskon till Lars Bryngelsson, d.v.s. barn till Bryngel Persson.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16805) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Söndag den 18 september 2016 kl. 20.50
Min mf mm ff f, Pehr Bryngelsson i Stora Jore hade en bror, Lars, i Träsvall, enligt uppgift i Bryngel Pärssons bouppteckning (Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt FII:5 (1742-1746) Bild 265 / sid 521), lyckligtvis transskriberad i "Kville Härad". Man hittar honom i mantalslängden 1748 (Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:1 (1748-1748) Bild 134 / sid 132) som finns på AD. Han är enkling och står som Bräcklig. Och med en son och två döttrar; son Erik?? döttrar xx och Anna.
I nästa mantalslängd (på AD 1764 är han (och barnen?) borta.
Är sonen den Erik Larsson som omnämns på annat ställe i detta forum (Per Willumsson.....)? Om det är fallet, så finns denne Erik på Edsten Nederg, där hans hustru snart dör, tom 1776. Vad hände sedan med honom och barnen?
Vad hände med Lars döttrar?

(Ändrat av kontoinnehavaren den 19 september 2016 kl. 07.42.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16816) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Torsdag den 22 september 2016 kl. 14.33
Vid ett besök i Bovallstrands församlingshem fick jag se en pärm med (moderna)kopior på mantalslängder i Kville från 1750-talet. Där framgick att Pehr Bryngelsson hade en son, Erik. Denne Erik dog 1778 och det finns en bouppteckning (Kville häradsrätt FII:2 (1770-1779) sid 741) och han var barnlös; dvs alla hans syskon räknas upp. Det framgår att Olof Pehrsson i Edsten är en av dem och alltså kusin med Erik Larsson. Olof, som dog 1799 (Kville häradsrätt FII:5 (1800-1816)sid 5) hade en dotter, Catarina gift med Hans Simonsson. Hans fader Simon Andersson dog 1796 (Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt FII:25 (1797-1797)sid 49) var gift med Karin Wilhelmsdotter. Var hon kanske syster till till Erik Larssons hustru Börta??
Mina tidigare uppgifter om Pehr B:s familj grundades på den sednare(?) hustrun Börta Jonsdotters bouppteckning (Källa: Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt FII:28 (1801-1802)sid 365). Den nämner inte Olofs barn, så min slutsats blir att Pehr varit tvenne gånger gift. Vem kan ha varit hans första hustru?
Jag hade dessutom en löst hängande Anna Larsdotter i mitt system; vid en återkoll av hennes boupptecknung (Kville häradsrätt FII:3 (1780-1789)sid 611) från 1786 fanns en broder Erik Larsson i Edsten Norgård.
Detta var inte svar på alla frågor; men kanske en början på ett svar............
Man ska inte ha för bråttom när man kastar ut en fråga.....!!

(Ändrat av kontoinnehavaren den 22 september 2016 kl. 15.23.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16817) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Torsdag den 22 september 2016 kl. 17.38
Första hustruns namn kan ha varit Anna Olofsdotter.

Ting den 4 nowembr Anno 1719. No 10. Pär Bryngelsson i Stora Jore och Qwille socken som till detta tinget hade utwärkat citation på enkan Anna Olufsdotter ibidem angående en upwäxen ordträta emillan den förres hustru ANNA OLUFSDOTTER och enkan med des dotter Börta Andersdotter framkommo nu inför rätten och gåfwo tillkiänna, det de om denna deras instämbda sak äro wäll och wänligen öfwerenskomna och förlijkte, ..Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:16 (1715-1724) Bild 1800 / sid 357 (AID: v278369.b1800.s357, NAD: SE/GLA/11097).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16818) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 25 september 2016 kl. 11.40
Lars Bryngelsson var gift med Kjerstin Persdotter, dotter till Per Jakobsson och Anna Jakobsdotter på Doveland Nordgård. Det framgår när Kjerstins bror Per löser ut hennes odelsjord i Doveland (uppbudsprotokollet vid höstetinget 1759 § 29, s. 975).

Per Jacobsson är bror till bl.a. nämndemannen Arngrim, och deras släkt diskuteras här: Arngrim Olsson i Doveland (1600-talet) och hans släkt (Arngrim O. är Jacobssönernas morfar).

Lars och Kjerstin gifte sig troligen omkring 1721. I det årets mantalslängd har nämndemannen Bryngel på Solum Nedegård en namnlös son och Per på Doveland Nordgård en namnlös dotter. Båda är borta från resp. föräldragård 1722, i stället finns då Lars med hustru i Träsvall. (Eftersom sonen och dottern är namnlösa, så är det naturligtvis möjligt att de kan vara syskon till Lars och Kjerstin, som ju i så fall kan vara gifta tidigare och kommit till Träsvall från en annan gård.)

På det bruket i Träsvall fanns tidigare Per Jakobssons bror Ola, som dog omkring 1717 (död enligt mantalslängden 1718). Enkan Ragnila Jonsdotter gifte om sig med Ola Tollesson, men hon dog redan omkring 1719 (död i mantalslängden 1720). Och när den omgifte Ola T. är "härifrån" i mantalslängden 1722, så tar alltså Lars och Kjerstin över.

Ett av Ola J:s barn är Anna Olsdotter, som var gift med dragonen Lars Larsson Bräck. Han (då boende i Björtorp) stämde, på hustruns vägnar, hennes farbror och tidigare förmyndare nämndemannen Arngrim Jakobsson för att han låtit Annas del i rusthållet i Träsvall "komma uti främmande händer", alltså Lars Bryngelssons. Bräck fick rätt och Arngrim fick betala ersättning till sin tidigare myndling. (Sommartinget 1732 § 18, s. 210.)

Bräck och Bryngelsson träffade 1746 en överenskommelse om rusthållet, som Bryngelsson sedan menade att han tvingats till. Han fick därför saken prövad vid tinget, utan att det ledde till någon åtgärd. (Höstetinget 1749 § 39, s. 598.)

Det är stora luckor bland mantalslängderna i mitten på 1700-talet. Under perioden 1732-1751 finns bara längder 1733-1734, 1742 och 1748. Men det finns jordeböcker som åtminstone delvis täcker mantalslängdsluckorna (men alla jordeböcker finns ännu inte på nätet).

I både mantalslängd och jordebok 1748 är det bara Bryngelsson av de båda Larsarna som är på Träsvall, och av jordeboken framgår att han brukar 1/4 mantal. Men enligt domboken 1749 bor också Bräck då i Träsvall, och i jordeboken 1750 har de 1/8 mantal var. (Det ska också sägas att även om hela Träsvall bara består av 1 mantal, så är gården så stor att den egentligen borde vara 2 mantal. Den har 10 tunnor landskyld, mot en normalstor gårds 4, och framför allt är den delad i två rusthåll. 1/4 mantal, som det omtvistade bruket består av, är alltså ett halvt rusthåll.)

Lars Bryngelsson har dottern Börta i mantalslängden 1742. 1748 har han två döttrar; den ena heter Anna och den andras namn försvinner delvis i bokens ryggveck, men nog ser det ut att kunna vara början på Börta som syns. Dessutom har han sonen Erik. Det står också "q:n bräckl.", alltså quinnan bräcklig. Det är därför det inte finns någon markering i hustrukolumnen; hon är inte död, bara skattebefriad för sin "bräcklighet".

I mantalslängden 1752 har den ogifte Erik Larsson tagit över Lars Bryngelssons bruk, men Lars Bräck är kvar. Erik har en bror/dräng Jacob och en dotter (!) Börta.

1753 står att Erik har flyttat till Edsten Nedegård, som ju också sägs i diskussionen Per Willumsson i Lersten (1700-talet). Och där då har tillkommit hustru (Per W:s syster Börta), medan Jacob har "farit utomlands" - och "dottern" Börta har blivit syster/piga.

Att det 1752 står att Börta är dotter till den ogifte Erik visar att man bara har skrivit av den texten från en tidigare (numera försvunnen) längd där fadern stod för hushållet. Det kan alltså inte vara någon tvekan om att de är Lars Bryngelssons barn.

Och eftersom Lars står för bruket i 1750 års jordebok, men är borta i 1752 års mantalslängd, så har han (och hustrun Kjerstin, om hon fortfarande levde då) antingen varit noterad(e) som död(a) eller "under barnen" i mantalslängden 1751 (som alltså inte är bevarad). Om man hade lämnat Träsvall p.g.a. tvisten med Bräck, så skulle ju inte sonen ha kunnat ta över i stället. Någon Lars Bryngelsson finns dessutom inte på någon annan gård i Kville socken i mantalslängden 1752.

Erik är kvar på Edsten t.o.m. mantalslängden 1776, de sista åren som enkling. Det finns ju inga flyttnoteringar i längderna vid den här tiden, men 1777 dyker det på Myren under Store Vrem upp en ogift Erik Larsson som inte var där året innan. Han har, precis som Erik på Edsten, en son Lars (nu "bräcklig") och en piga Börta; de underåriga och namnlösa barnen (en son och en dotter) är visserligen borta, men i stället har tillkommit den betalande sonen Willum (i Börta Willumsdotters bouppteckning 1773 finns barnen Lars, Willum och Kjerstin; Kville HR 2:171). Det kan rimligen inte vara någon annan Erik; det är för mycket som stämmer för det. Dessutom finns det bara en annan Erik Larsson som står för sitt hushåll i Kville socken 1777, och han är på samma ställe också 1776.

Erik är på Myren bara detta enda år. Men 1778 finns det i stället för första gången en Erik Larsson på Lille Jore Nedegård, med sönerna Lars ("bräcklig") och Willum. Hans piga heter visserligen Ingjerd, inte Börta, men 1780-1783 har han en syster Börta.

1783 är också sista gången som Erik är med på Jore (de två sista åren är han bara inhyses), men 1784 finns i stället Erik Larsson med son Willum på Nord-Edsten Frälsegård. Och på Nord-Edsten är det ju som brodern Erik bor enligt bouppteckningen från 1786 efter Anna Larsdotter på Vidingen Asmundsgård.

På detta bruk i Nord-Edsten finns 1783 Anders Olssons enka Kjerstin med sonen Hans och dottern Kjerstin. Och när Erik dyker upp där 1784 har han hustru och styvson Hans. Han har alltså gift sig med Kjerstin, som heter Svensdotter enligt bouppteckningen efter Anders Olsson 1782 (Kville HR 3:167).

Systern Börta finns alltså hos Erik på Jore t.o.m. 1783 års längd, men hon är inte med efter flytten till Nord-Edsten 1784, och då finns hon inte heller hos systern Anna på Vidingen. De sista åren har hon noteringen "gammal och sjuklig", så det troliga är väl att hon dött omkring 1783.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16819) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 25 september 2016 kl. 16.40
Lars Bryngelsson var först trolovad med Ola Jacobssons äldsta dotter Kerstin. Kerstin slog upp trolovningen och gifte sig med Erik Biörnsson i Lilla Jore.Lars Bryngelsson behöll gården Träsvall och det verkar ha varit någons tanke att han skulle gifta sig med Kerstins syster Anna.Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:22 (1731-1731) Bild 930 / sid 181.

Var har du hittat Ola Jacobssons hustrus namn Jörgen? Jag har letat så. Lars Bräck och Anna bör vara min farfars farfars mormors far och mor.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16820) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 25 september 2016 kl. 20.15
Ragnila Jonsdotters namn står i domboken vid ST 1736 (§ 35, s. 313) när hennes och Ola Jacobssons arvingar stämmer hennes andre man Ola Tollesson (då boende i Solberg) för att få tillbaka de husrötepengar som han fick när han övertog rusthållet i Träsvall 1718.

De som stämmer Ola T. är dottern Marins förmyndare nämndemannen Arngrim Jacobsson samt Erik Björnsson i Lille Jore och Lars Larsson i Björtorp å sina hustrurs vägnar. (Bräck kallas alltså Larsson här.)

Rättens slutsats blev naturligtvis att kärandena "anställt ett påtal som dem icke vidkommer", eftersom det är Olas efterträdare på Träsvall, alltså Lars Bryngelsson, som ska ha de husrötepengar som Ola inte hann att använda till förbättringar under sina tre år där.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16821) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 25 september 2016 kl. 22.09
Jag kan tillägga till mitt förra inlägg (kl. 11.40) att det också finns en Nord-Edsten Kronegård, men där finns ingen Erik vid den aktuella tiden (alltså i samband med Anna Larsdotters bouppteckning 1786, när hennes bror Erik Larsson bor på Nord-Edsten).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16822) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 26 september 2016 kl. 14.29
Per Bryngelsson föddes omkring 1696 (han var 52 år när han vittnade vid vintertinget 1748, s. 47), och var sannolikt gift tre gånger.

Det är inte helt lätt att reda ut Pers olika hustrur och vilka barn som har vilken mor, men låt oss börja med de fakta som vi kan vara säkra på.

Först hustrurna:

· I mantalslängden 1710 finns en Oluf på Store Jore Västergård; han är enkling (hustrun är död i mantalslängden 1709) och har en son som också heter Oluf, men ingen dotter noterad i längden. Det finns också en Jul med hustru på samma gård, och i jordeboken 1711-1713 har han och Oluf 1/2 mtl var. I jordeboken 1715 står Oluf för bruket av hela Västergården (men det framgår ju inte där om det är fadern eller om sonen har tagit över). I mantalslängden 1718 (daterad den 15/2 1718) har nämndemannen Bryngel på Solum Nedegård sonen Per; samtidigt finns en ensam Anna på Jore Västergård, utan notering om att hon är enka. I 1719 års längd (14/2 1719) finns Per med hustru på Jore Västergård, och vid höstetinget den 4/11 1719 heter hustrun Anna Olsdotter (som framgår av dombokscitatet ovan). (Jore Västergård saknas i den skadade mantalslängden 1716 och längder saknas helt 1711-1715 och 1717, och jordeböckerna 1714 och 1716-1718 finns inte på nätet.)

· Vid sommartinget 1746 (§ 27, sid. 543) stäms Per och Vernik Eriksson på Vernikshede av sin svåger Lars Olsson på Myren. Lars vill att de ska "till honom utbetala sine andelar av det Lars påkostat deras svärmoder och hans moder avl:na Anna Olsdotter uti 3:ne års tid, såväl som begravningskostad och likstol med mera". Det hänvisas till ett skiftebrev av den 23/1 1735, där det sägs att "så framt Anna skulle överleva de 2:ne åren, så skulle Lars underhålla henne i den tiden för hennes kvarlåtenskap" (d.v.s. övriga barn skulle avstå sina delar av arvet som ersättning till Lars). Men om hon levde längre, så skulle samtliga arvingar "förnöja Lars för det han henne påkostat". Och eftersom hon levde tre år över "de 2:ne åren", så vill Lars nu ha ersättning för det. Anna levde alltså fem år efter skiftet 1735; hon dog m.a.o. omkring 1740. Skiftet måste då ha varit efter hennes man. Och i mantalslängder och jordeböcker finns på Myren före Lars Olsson en Oluf t.o.m. 1711 (1712 har Lars tagit över; de första åren är han ogift, så han har inte gift sig till gården), och denne Oluf har en son Lars och 1710 också en dotter Anna.

· När Per dör omkring 1764 (död i mantalslängden 1765), så heter enkan Börta Jonsdotter. Hon dör själv den 22/5 1801 enligt bouppteckningen (Tanums, Bullarens m.fl. HR 28:365), och är då omgift med Ola Jacobsson (son till Jacob Hansson och Kjerstin Gulbrandsdotter i Amdal).

Och så barnen:

· I mantalslängden 1734 (daterad den 5/11 1733) har Per en namnlös dotter, som då måste vara född senast 1718 (15 år vid mantalsskrivningen).

· Sonen Anders Persson har enligt mantalslängden 1742 (27-28/10 1741) blivit åbo på Hjälpesten Västergård, och eftersom han väl bör ha varit myndig då, så är han född senast 1720. Sonen Ola Persson är gift enligt domboken vid vintertinget 1745, och bör då vara född inte så många år efter Anders. Sonen Erik Persson är gift enligt mantalslängden 1753 (30-31/10 1752), och om han var myndig när han gifte sig, så är han född senast 1731. Dessa tre är helbröder enligt Eriks bouppteckning (som nämns i ett tidgare inlägg).

· I Börtas bouppteckning finns följande barn (med ungefärligt födelseår uträknat efter mantalslängdens ålder): Jon Persson (1749), Bryngel Persson (1755), Anna Persdotter (1756) och Jacob Persson (1758). De står också alla som halvsyskon å fädernesidan i Eriks bouppteckning. (Alla Börtas barn är Pers; hon och Ola Jacobsson har alltså inga barn.)

· I Eriks bouppteckning finns också den avlidna halvsystern Marta Persdotter, som inte nämns i Börtas bouppteckning. Hon har två döttrar (Oliana och Börta Andersdöttrar). Eftersom döttrarna är gifta vid Eriks bouppteckning 1778, så bör de vara ungefär jämngamla med Börtas barn, och Marta följaktligen några årtionden äldre.

Och slutsatserna av allt detta? Ja, det finns några varianter att välja mellan... :-)

Det vi kan vara helt säkra på är att Per var gift minst två gånger, eftersom sonen Erik har halvsyskon å fädernesidan. Det mest troliga är att han var gift tre gånger, eftersom dottern Marta är så mycket äldre än Eriks övriga halvsyskon.

En annan sak som är helt säker är att om Pers första hustru var dotter till Ola i Jore, så kan hon inte vara syster till Lars på Myren, eftersom Ola blev enkling redan 1708 och Larses mor dog 1740. Ola kan visserligen ha gift om sig (i mantalslängdsluckorna), men den nya hustrun kan ju inte vara mor till en dotter som gifte sig 1718. Oavsett om Anna i Jore var dotter till Ola eller inte, så kan vi i vart fall vara så gott som säkra på att hon är Pers första hustru, eftersom det inte finns någon notering om att Anna är "härifrån" (alltså har flyttat) eller är "under barnen" (och alltså är Pers svärmor) när Per tar över året efter att Anna ensam stått för bruket.

Den mest troliga lösningen är att Anna i Jore är dotter till Ola på samma gård och att hon dog tidigt, kanske i barnsäng när hon födde Marta (som då är dottern i mantalslängden 1734). Per gifte snabbt om sig med systern till Lars på Myren, som mycket väl också kan heta Anna Olsdotter (dels för att Lars har en syster med det namnet, och dels för att Per har en dotter Anna i nästa gifte); det är väl då hugget som stucket vilken av Annorna som omnämns i domboken 1719. Denna andra hustrun dör sedan någon gång på 1740-talet, och Per gifter om sig med Börta. Detta betyder alltså att Per var gift tre gånger.

Den minst troliga lösningen (som dock inte kan uteslutas :-)) är att Anna i Jore var enka (trots att hon inte är noterad som det i mantalslängden) efter Ola Olsson (sonen till gamle Ola i Jore), som hon varit gift med i mantalslängdsluckorna. Hon dör sedan runt 1730 (strax efter eller i samband med att Erik föds). Per gifter därefter om sig med Börta, som är halvsyster till Lars på Myren, och också mor till Marta. Pers dotter i mantalslängden 1734 är då antingen hans egen eller styvdotter, d.v.s. Annas dotter med Ola Olsson, men har oavsett vilket dött barnlös och saknas därför i brodern Eriks bouppteckning. Dött barnlösa har också Martas båda döttrar gjort före mormodern Börta, och nämns därför inte i hennes bouppteckning. Börta och Per har också haft många barn mellan Marta och Jon (4-8 stycken med normalt tid mellan födslarna), som alla dött tidigt eller åtminstone barnlösa. Detta alternativ innebär alltså att Per var gift två gånger.

Och sedan finns det också några olika kombinationsmöjligheter med delar av dessa båda 'ytterligheter'... :-)

Själv har jag turen att inte behöva lista ut vilken av hustrurna som är min ff mf mm m och vad hon kan heta - jag vet att det är Börta Jonsdotter. Det gäller 'bara' att hitta hennes föräldrar... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16823) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Måndag den 26 september 2016 kl. 14.55
Jag har ändrat rubriken på den här diskussionen (tidigare "Lars Bryngelsson i Träsvall"), eftersom den har kommit att handla om både Lars Bryngelsson och hans bror Per, d.v.s. barn till Bryngel Persson. Och det finns också fler barn/syskon.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16836) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Lördag den 01 oktober 2016 kl. 01.06
Ett inlägg (den 27/9 kl. 18.52) har flyttats till den nystartade diskussionen Westbeck.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16903) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Agneta Schick - Lördag den 29 oktober 2016 kl. 19.18
Tillägg om Lars Olofsson på Myren (inlägg Måndag den 26 september 2016 kl. 14.29):
Fadern Olof Eriksson blev gift i Tossene:
Tossene C:1 s20 ”d31 Martij [1672] Ole Ericksön i Myren i Qwille Sockn, Anna Olsdatter paa Ulbergshafn, ingen howettione”
Dottern Martha föddes 1672.04.14 på Ulebergshamn 14 dagar efter bröllopet.

Är det nån som vet vem fadern var till Lars Olofssons halvsyster Börta Andersdotter?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16904) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 29 oktober 2016 kl. 19.40
Var har du funnit den halvsystern?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16905) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Agneta Schick - Lördag den 29 oktober 2016 kl. 21.37
I ditt inlägg Måndag den 26 september 2016 kl. 14.29 i den minst troliga lösningen till Per Bryngelssons hustruar: "Per gifter därefter om sig med Börta, som är halvsyster till Lars på Myren"
och
Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt Aia:16 (1715-1724) Bild 1800 / sid 357
No 10. Pär Bryngelsson i Stora Jore och
Qwille socken som till detta tinget hade utwärkat citation på enkan
Anna Olufsdotter ibidem angående en upwäxen ordträta emillan den
förres hustru ANNA OLUFSDOTTER och enkan med des dotter Börta
Andersdotter framkommo nu inför rätten och gåfwo tillkiänna, det de om
denna deras instämbda sak äro wäll och wänligen öfwerenskomna och
förlijkte, ..
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16906) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 30 oktober 2016 kl. 01.20
Det om "halvsyster till Lars på Myren" skrev jag ju bara när jag gick igenom olika teoretiska alternativ när det gäller Per Bryngelssons olika hustrur (vilka de var och hur många), och den Börta det handlar om då är Pers sista hustru Börta Jonsdotter:
"Och slutsatserna av allt detta? Ja, det finns några varianter att välja mellan... :-)

[...]

Den minst troliga lösningen (som dock inte kan uteslutas :-)) [...] Per gifter därefter om sig med Börta, som är halvsyster till Lars på Myren...

[...]

Och sedan finns det också några olika kombinationsmöjligheter med delar av dessa båda 'ytterligheter'... :-)"
Och dombokscitatet gäller en tvist mellan två olika Anna Olsdöttrar. Den ena var enkan i Store Jore ("ibidem", syftande på Pers gård) och hennes dotter Börta Andersdotter, och den andra var Pers hustru.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 30 oktober 2016 kl. 01.24.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17273) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Onsdag den 22 mars 2017 kl. 20.54
Vid ett nytt besök i Bovallstrands församlingshem satt jag och läste i en pärm med kopior på en dombok från ca 1733 ifrån Kville. Jag fick då se detta

Bryngel_Pehrsson


Jag hade inte kunnat drömma om att man visste något bortom Bryngel. När jag kollade med Aina Andrés Kopior på mantalslängder från 1672 och 1674 fick jag se detta

Grimslätt_1674


Kan denne Pehr vara fader till Bryngel Pehrsson och vad vet man då om honom?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17276) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Torsdag den 23 mars 2017 kl. 12.44
Åke, jag har hittat dessa två mål, hoppas de kan hjälpa dig på något sätt:

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:33 (1699-1700) Bild 343. Det resolverades i rätten dedh Nills i Efwenrödh som är förmyndare för sahl Bryngel i Grimslets barn, att han till dess broder sahl Anders Persson i Grimslet lefwererat ett stoo--, denne dess broder Anders Persson dödde för 3 weckor sedan...Nills tagit stoet från sin aflijdne broders hustru och enkian Kierstin Andersdotter, och ded i 4 dagar brukt på sin åker

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAABA:167 (1705-1705) Bild 890 / sid 169.Nämndeman Bryngel Pedersson i Solhem, och Nils Persson i Efwenrödh i Qwille socken, låtit sig til answar inkalla Oluf Andersson i Fåglekiärr angående några odalsbref han omhänder hade, dhe, sahl- Anders Persson i Grimslätt hade hoos Oluf Andersson i Fåglekiärr för 14 rdr och... i pant lembnat; och begiärte nu kiäranderna att Oluf Andersson måtte restituera dhem odalsbrefwen mädan som dhe dher uti ägde större dehl än dheras sahl broder. ..Oluf Andersson bör lämna brefwen till sahl Peh Bryngelssons i Grimslätts arfr...
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17280) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 23 mars 2017 kl. 23.29
Jo, visst är Per Bryngelsson i Grimslätt far till Bryngel Persson. Per var också nämndeman.

Jag återkommer till helgen med vad jag vet om honom.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17290) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 28 mars 2017 kl. 16.31
I den äldsta bevarade domboken från den 8/10 1660 (Göta hovrätt EVIIaah:13; AID v49288.b9) är Per i Grimslätt med som nämndeman (eller lagrätteman, som det fortfarande hette då, eftersom norsk lag ännu gällde i Båhuslän). Och han är kvar vid tinget den 22/3 1675 (samma volym, AID v49288.b423); vid tinget den 19/7 samma år (nästa uppslag) sägs inte vilka som ingår i nämnden, så då får man väl förmoda att de var de samma.

Därefter är det en lucka i domböckerna p.g.a. Gyldenlövefejden.

Vid det första tinget efter kriget, den 8/5 1680 (EVIIaah:14; AID v49289.b58), sägs att nämndemännen Gunnar i Ytterby, Knut Hansson i Rabbalshede, Halvord i Ulene och Jon i Berg har suttit i nämnden före kriget, vilket också stämmer med domboken från 1675. I den sistnämnda boken finns också Bryngel i Råröd och alltså Per i Grimslätt.

1680 sägs också att Gunnar i Hala uppvisade ett brev från Harald Stake, daterat Båhus den 12/3 1677, som säger att han är utsedd till nämndeman. Vidare sägs att Bengt Arngrimsson i Lersten tjänstgjort som nämndeman under kriget i stället för avlidne Bryngel i Berg (vilken lär vara Bryngel i Råröd 1675).

Det står inte vem Gunnar ersatte, men det kan ju inte gärna vara någon annan än Per, som då troligen dött omkring 1676.

I den äldsta svenska mantalslängden 1669 är det Per och Anders med hustrur som finns i Grimslätt. De är där också 1670-1675, och när fullständigt namn är utsatt 1672-1674, så heter båda Bryngelsson.

1676-1680 saknas även mantalslängder p.g.a. Gyldenlövefejden. 1681 är Anders kvar, men Per är borta. I stället finns där Ola (utan efternamn) och Anders Persson.

Och i den första generalmönsterrullan 1689 heter rusthållarna Anders Bryngelsson, Ola Persson och Anders Persson.

Av jordeböckerna framgår att Grimslätt består av 2 tunnor och att Per och Anders Bryngelssöners respektive arvingar har 1 tunna var. Pers andel bekräftas av domboken vid höstetinget 1733 (§ 45, s. 541; AID v278377.b2720.s541), där det också sägs att Per hade fem söner och en dotter.

I generalmönsterrullan 1689 ser vi att Gunnar i Hala heter Ellingsson. Han finns i Grimslätt fr.o.m. mantalslängden 1701, men är död redan i 1703 års längd. Och det är som efterträdare till honom som Bryngel Persson utses till nämndeman vid höstetinget 1702 (hovrätten EVIIaaba:70, sid. 107; AID v307662.b1070.s107).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17293) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Onsdag den 29 mars 2017 kl. 08.39
Glimrende. Tack för det.
Vad jag förstår är då Nills i Efvenröd också en son till Pehr B.
Och den Bryngel med hustru som finns på Grimslet 1705 inte är Bryngel Pärsson (eftersom han finns på Solhem), utan möjligen en Bryngel Andersson?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17294) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 29 mars 2017 kl. 13.28
Kolla här, det verkar vara Pers svärfar som haft Evenröd!

Ting 1669 dhen 26 januari. Andhers Eriksson i Ewenrö af Qwille sochn, framkom och beklagadhe sigh, att ehuruwähl hans fadher Erik Aslagsson hadhe uthaf Lars Hindriksson i Knagserödh och dhes broder sampt Sören Simonsson, pantat sigh till 7 Sätt: och en skrull skyll i bemte Ewenrö för 43 ½ rdr hwilken pant och så hoos Erik Aslagsson uthi 20 åhr efter theras aftahl stå skulle, så hafwer dock Larses i Knagserö mågh Per Bryngelsson i Grimslät af Qwille sochn widh förbemte 20 åhrs förlåp icke allenaste igentagit bemte 7 sättingar och 1 skrul skyll, uthan lösen, uthan och iemwäll bemeltogat sigh Anders Erikssons egen odhels jordh ther sammastädes.....tagit ochså dher til 25 st creatur ifrån honom och således stor oförrätt tillfougat,.....pantebrefwet war daterat Fligg dhen 22 novemb: 1632 långt mål hänvisar till flera mål mm. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIICB:1 (1667-1673) Bild 1770 (AID: v405088a.b1770, NAD: SE/VALA/0382503).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17511) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 16 augusti 2017 kl. 01.35
Ett tillägg till mitt inlägg här ovan den 25/9 2016 kl. 11.40.

I Riksens ständers kontors räkenskaper 1751 (p. 283v; AID: v835503.b1980.s284) hittade jag detta:

"Träßwall, Lars Enkling och nu död, sönerne Jacob och Erick som nyl. ifrån Hålland hemkommit..."

Det finns två Lars i Träsvall i jordeboken 1750: Bryngelsson och Bräck. Bräck lever i mantalslängden 1752.

Därmed är det alltså definitivt bekräftat att Lars Bryngelssons son Erik tagit över bruket efter faderns död. Dessutom får vi alltså också veta att hustrun (som var "bräcklig" i mantalslängden 1748) dött före Lars.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17659) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Lördag den 13 januari 2018 kl. 19.48
Erik Persson i St Jore avled 1778. I hans bouppteckning, Kville häradsrätt FII:2 sid 741, står om halvsystern Anna, som tydligen är död
och efterlämnar två döttrar. Oliana är gift med Olof Åsberg, och Börta gift med Jon Persson i Säfve.

Enrolleringskarlen Olof Åsberg hittar i Fjällbacka fram till och med 1796; Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:33 (1796-1796) Bild 160 / sid 151
1797 finns Olof Åsbergs änka. 1800 finns änkan Oliana Jacobsdotter och (dottern?) Britta Åsberg. Så även 1801 men 1802 finns på
samma plats i längden Olof Färdig med hustru. Olof kan man följa åren framåt till 1830 (Norrvikens häradsskrivare FIa:41 (1827-1830) Bild 352).
Sedan Anders Färdig och moder Maria (Olsdotter).

Detta ger upphov till flera frågor:
Vem var Jacob; gift med Anna Persdotter och Olianas far?
Det är rimligt att tro att änkan Oliana dog omkring 1801; men var Olof Färdig gift med en dotter Maria (det fanns en dotter Maria;
Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:33 (1796-1796) Bild 160 / sid 151)?
Detta Säfve, var det socknen Säve utanför Göteborg, eller finns det flera Säfve?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17660) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Lördag den 13 januari 2018 kl. 21.10
Sävhed/Säve är en gård strax söder om Fjällbacka, tror den ligger under Träsvall
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17662) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 13 januari 2018 kl. 23.10
Det är Erik Perssons halvsyster Marta Persdotter som är mor till Oliana och Börta.

Och deras far heter Anders. Det framgår av delningen av arvet efter Erik (s. 753), där halvsystern Martas döttrar Oliana och Börta Andersdöttrars lotter räknas upp. Vem denne Anders är vet jag inte - men jag vill gärna veta det... :-)

Det finns en bouppteckning från 1775 efter enrolleringsbåtsmannen Ola Olsson Åsbergs hustru Gunla Persdotter på Fjällbacka (Tanums, Bullarens m.fl. HR 13:363). Han har väl gift om sig med Oliana efter det - om det är samme Åsberg.

Sävhed ligger mycket riktigt under Träsvall.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17663) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Söndag den 14 januari 2018 kl. 09.46
OK. Pinsam felläsning/sammanblandning. Jag ser nu att det står Andersdotter i den långa bouppteckningen. Det är viktigt att läsa alla detaljer.....(som du brukar säga)...om man nu kan det.
Jag hittade i alla fall en Jon Persson med hustru på Sävhed u Trässvall. Dom verkade leva ett fattigt liv, utan barn så vitt jag kan se.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19566) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Torsdag den 15 juli 2021 kl. 15.41
I en avskrift av Axel Bryngelsson bouppteckning(ej funnit orginal) står att de omyndiga barnens rätt bevakas af dess släktinge Lars Christensson i Österwidingen. ej kunna finna något släktskap annat än att Axels äldre halvbror Lars Bryngelsson hade Lars larsson som morbror enl. Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:22 (1731-1731) Bild 1590 / sid 313.
...ena wittnet nämndeman LARS LARSSON i Solberg war swaranden Lars Bryngelssons köttslige morbroder...
Lars f Christen Persson i Hud, m Ingeborg Larsdotter Solberg senare Hud därefter Södra Svandal, mf Lars Larsson Solberg
mm Marta Bengtsdotter. Axel hörde väl till Bryngels andra gifte med Anna Axelsdotter?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19567) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 15 juli 2021 kl. 16.10
Ja, Axel är son till Bryngel Persson och hans andra hustru Anna Axelsdotter.

Axels bouppteckning finns i Tanums m.fl. HR 8b:442 (app.arkivdigital.se/aid/v70302.b160.s442).

Lars Christensson i Öst-Vidingen (född på Hud) var gift med Axels systerdotter Börta Andersdotter, dotter till Anna Bryngelsdotter och hennes förste man Anders Jonsson.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 15 juli 2021 kl. 16.49.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19568) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Torsdag den 15 juli 2021 kl. 16.36
Ja det stämmer, missade detta.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)