Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Svenneby   >  
Tolle Tolfsson i Krega (död omkr. 1734) och hans släkt
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
Tolle Tolfsson i Krega (död omkr. 1734) och hans släkt [äldre inlä... 2017-01-28 17.18 25
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17111) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 29 januari 2017 kl. 18.06
Det borde det vara.

Vågn och hustru finns på (Nordre) Ede fr.o.m. mantalslängden 1694. (Nordre och Söndre är inte utsatt förrän 1700, men de står i varje fall som två olika gårdar fr.o.m. 1691.) 1693 har han ingen notering för hustru, men det finns en utfattig, vilket brukar betyda att hustrun är befriad för att de är fattiga. 1692 är det bara en notering för man. 1691 finns där bara en ensam dräng Vågn.

1690 och tidigare är inte Ede uppdelad på två gårdar, så det går inte att se vilka av bönderna som finns på samma gård. 1690 finns där i varje fall ingen Vågn, men däremot en Ragnila, som är noterad som utfattig och har en son och en dotter. Likadant 1689 och 1688. Men 1687 finns där i stället en Lars med hustru och en son.

Och hoppar vi tillbaka till 1674, när fullständigt namn är utsatt, så finns Lars Wangßon där.

Det stämmer ju med namnen i varje fall, enligt Svarteborgs vigselbok. (Jonsdotter vill jag nog få det till att Rangla heter. Plumpen över Jonsdotter är bara "i" framför "Qwille" som är inklämt mellan raderna.)

Observera att prästen i Svarteborg vet hur Ede ska stavas (inget "Eigde" där inte)... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17125) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 06 februari 2017 kl. 14.42
Vintertinget 1708 § 8:

"S. dagh tillsades Tolf Tollesson i Qwille,
att han ofördröyeligast låter sin lille pilt Oluf, in-
ställa sigh hoos Oluf Anderßon i Foglekiär, och full-
kombna sin der antagne tienst, emot des löhns åthniutande,
och förbiudes imedlertijd Tolf, så wähl som des sohn
Tohle at till städia pilten wara hemma hoos dhem
och försumma Olufs tienst widh 40 D:r Sm:tz plicht.
Men dhå piltens tienstetijd blif:r lagl. upsagdh och ändadh,
ståår honom frijt på en annan ort sökia sigh tienst, dher
medh at winna sitt brödh."


(Göta hovrätt EVIIaaba:263, s. 14; AID v307692.b160.s15. Skrivaren har givit två sidor nummer 13, men detta är rätteligen sidan 14. :-))

Då har vi fått bekräftat att Tolf i Kville har en son Ola. Och det minskar ju inte sannolikheten för att den Ola Tolfsson som senare dyker upp i Kville är bror till Tolfs son Tolle i Krega. :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17803) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 01 maj 2018 kl. 20.35
Tolle Tolfsson har också en son Nils Tollesson. Han är med som en namnlös son i mantalslängden fr.o.m. 1725, men i Riksens Ständers kontors räkenskaper framgår att han heter Nils.

Med tanke på hans namn är han rimligen dotter till Tolles första hustru och alltså uppkallad efter sin morfar. Och eftersom han är med i mantalslängden första gången 1725, så bör han vara född omkring 1709.

1729 har Nils flyttat till Slättna (också i Svenneby socken). Och i mantalslängden 1754 byter Nils Tollesson i Slättna och Ola Halvordsson i Nordre Ede (i Kville socken) gårdar med varandra.

Till Ede kom Ola Halvordsson i mantalslängden 1734, samtidigt som Ola Tolfsson flyttade därifrån. När Ola H. kom dit, så efterträdde han alltså den som troligen är farbror till den som 20 år senare skulle efterträda honom själv.

I mantalslängden 1763 flyttar så Nils vidare till Åbrott Nordgård, och efterträds på Nordre Ede av Jöns Olsson från Råstock - vars son Bengt så småningom skulle gifta sig med Nilses sondotter Katrina Tollesdotter.

Alla är släkt med alla... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17804) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 02 maj 2018 kl. 17.57
Roligt med utökad släkt!!
Då bör Katarina Tollesdotter vara dotter till Tolle Nilsson??

Har hittat
Ting den 20 febr 1823. No 45. Enl tingsrättens beslut sistl ting den 7 october under no 123 ang ingifven utredning för boet efter Simon Corneliusson och hans hustru Johanna Christensdotter från Skogane hade Nis Tollesson i St Jored, såsom den omyndige Carl Simonssons mormors bror...Kville häradsrätt AIa:22 (1823-1823) Bild 530 (AID: v278204.b530, NAD: SE/GLA/11077).

Var ligger Skogane??
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17805) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 02 maj 2018 kl. 23.48
Ja, Katrina Tollesdotter var dotter till Tolle Nilsson i Store Jore Sörgård och hans hustru Karin Simonsdotter. Och Nils från domboken 1823 är bror till Katrina.

Tolle och Karin hade också döttrarna Oliana, Elin och Helena. Vad det blev av dem vet jag inte, men det lär väl vara en av dem som är mor till Johanna Christensdotter.

Johanna dog den 18/1 1821. Det står i bouppteckningen (Kville HR 6:671) att de bodde på Skogen under Hjälpesten, men något ställe med det namnet kan jag inte hitta i mantalslängden. Och Simon Corneliusson kan jag inte hitta någon annanstans heller under någon av de fyra gårdarna i Hjälpesten (Eriks-, Nord, Mellom- och Västergården).

Men i bouppteckningen står att de äger besittningsrätten till åttondelshemmanet Skogen. Men Skogen eller Skogane ligger ju inte under Hjälpesten, utan vid Alnäs och kallades även Alnässkogen. Men där kan jag inte heller hitta dem.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17806) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Onsdag den 02 maj 2018 kl. 23.55
Finns Skogane strax öster om Hjälpesten.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17807) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 03 maj 2018 kl. 00.34
Nu hittade jag dem i mantalslängden 1820. 1/8 Skogane (vid Alnäs) står sist bland skattegårdarna, och 1/8 Skogen (vid Hjälpesten) står sist bland kronogårdarna.

Och på den sistnämnda gården finns Simon Corneliusson, 25 år, med hustru, 27 år.

(Rättelse: Glöm det jag först skrev om åldern. Det var ju mormodern som var 51 när Johanna föddes. Det är nog dags att sova nu... :-))

(Ändrat av kontoinnehavaren den 03 maj 2018 kl. 00.37.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17812) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 05 maj 2018 kl. 14.40
Jag kan tillägga att Nils Tollesson var gift med Anna Larsdotter, dotter till Lars Håkansson på Odden/Hammaren. Det framgår av Riksens Ständers kontors räkenskaper 1731 (f. 425r). (Lars kallas ibland Håkansson och ibland Åkesson. Jag har inte lyckats klura ut än vilket som är rätt. Det löser sig väl förhoppningsvis om man hittar hans far - om inte han kallas omväxlande för Håkan och Åke... :-))
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17815) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Lördag den 05 maj 2018 kl. 15.45
Lars Åkesson var väl gift med en syster till Bryngel Persson i Solhem.. som du skrev..snart är alla släkt med alla:-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17817) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 05 maj 2018 kl. 21.37
Ja, det har jag också noterat - men också att Lars Håkansson var gift med en dotter till Sören Olsson i Smedseröd, så frågan är om Åkesson/Håkansson är en och samme gubbe som var gift två gånger eller två olika Larsar på Odden/Hammaren.

Det behöver undersökas närmare... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18534) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Måndag den 30 december 2019 kl. 17.03
Tolle Tolfsson i Krega hade dottern Börta gift med Jacob Hansson. Börta och Jacob hade sonen Tolle Jacobsson gift med Ingeborg Olsdotter, och de var bosatta på Skogby Nedergård. Tolle och Ingeborg fick bl a dottern Helena Tollesdotter, som gifte sig med en Hans Olsson och bosatta sig på Backa i Askums socken. Det är egentligen Hans Olssons härkomst jag letar efter. Han ska vara född ung 1776 enligt Askums sockenlängder.

Denne Hans Olsson köpte Backa
Ting 1813 den 2 mars. No 18. 1/4 hemman Backa som tillhört Anders Jönsson i Hasslösund, Even Andersson i Backa(Siewert Pihl skrivit Bäckewik i sin avskrift), Anders Ohlsson på Smögen och Erik Ohlsson i Kroken på auktion försålt 20 januari 1812, inropat av Hans Olsson i Wrångstad för 121 Rd.Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt (O) AIa:78 (1813) Bild 4000 (AID: v550950.b4000.

Alla dessa Hans Olsson, hittar honom inte!! Prästen skrivit ett intyg till Hvitfeldtska som jag har en kopia av och Erik Olsson i Kroken verkar bara haft bröderna Olof och Mattias, så Hans har inte köpt gården av sina bröder.

Helena Tollesdotters bouppteckning
Bouppteckning efter Helena Tollesdotter i Backa(Askum)
År 1828 den 15 april blef på wederbörlig anmodan laga bouptekning förrättad hos enkomannen Hans Olsson i Backa efter dess afledne hustru Helena Tollesdotter, hwars arftagare äro sonen Hans, Carl och Emanuel Hanssöner och dotteren Carolina Hansdotter, hwars rätt bewakades af Anders Gödesson i Wardås och Mattias Jacobsson i Habby.
Giäld och skuld till bl a Hans i Hunstad, Christian på Habby, Ingeborg i Skogby.Tunge m fl hr 1828:1369

Hans Olssons bouppteckning:
År 1848 den 25te april förrättades laga bouppteckning och wärdering hos Enkan Helena Larsdotter i Backa efter dess förut nyligen afl. man HANS OLSSON, hwars arftagare lämte Enkan äro: barnen med mannens första gifte näml. myndiga Sönnerna Hans och Emanuel Hanssönner samt dottren Carolena 32 år gl:och i senare giftet doteren Helena 19 år gl. De omyndigas rätt bewakades av deras släkting Alexander Berggren i Ulfwekärr och förmyndaren Nicolaus Svensson i Gidderöd.
Tunge m fl hr 1848:1337.

Carolena var väl omyndig vid 32 års ålder och då släkt med Alexander Berggren via modern Helena.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18539) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 05 januari 2020 kl. 16.30
Tolle Jacobsson har brodern Hans, som är gift till Hunstad, med Anna Hansdotter.

Hans dog 1816, och kan därmed knappast vara den Hans i Hunstad som det finns en skuld till i bouppteckningen 1828 (om det inte var en gammal skuld). Mer troligt är det hans son Hans Hansson.

Hans Hansson har systern Christina Hansdotter, gift med Gabriel Berggren (som först bodde på Övre Sandbäck, men senare flyttade till Ulekärr). De är föräldrar till Alexander Berggren, och därmed är alltså Alexanders mor kusin till Helena Tollesdotter. Hans och Christina har också systern Johanna Hansdotter, gift med Lars Olsson i Bratteby i Askums socken.

Gården i Backa ska alltså ha köpts av Hans Olsson i Vrangstad den 20/1 1812. Det finns två gårdar i Vrangstad i Bottna socken: Kronegården och Nedegården. Den sistnämnda kallas också Prästenkesätet, men i mantalslängderna bara Vrangstad.

I 1812 års mantalslängd (daterad den 18/12 1811) finns det ingen Hans Olsson på någon av gårdarna i Vrangstad, men däremot en efternamnslös Hans med rätt ålder (35 år, och därmed född omkring 1776), nämligen Hans Anderssons dräng på Kronegården.

Denne Hans sägs vara förstärkningskarl, alltså uttagen att ingå i förstärkningsmanskapet. I Svenneby förstärkningsmanskapslängd 1811 finns en dräng Hans Olsson hos Gabriel Berggren på Övre Sandbäck. Han sägs vara född 1777, och har noteringen "Lös och ledig från tjänst".

På lösdrivarlistan (som är en bilaga till den egentliga längden) står samme Hans som född 1775, och med noteringen "Står som dräng hos Gabriel Berggren, men blott i försvar", vilket betyder att han var uppsatt som dräng hos Berggren enbart för att inte bli tagen för lösdriveri.

Drängen Hans finns också hos Berggren i 1811 års mantalslängd. Han är 34 år (alltså född omkring 1776) och "äger båt". 1812 är han inte längre där. Eftersom förstärkningskarlarna i första hand uttogs bland "lösdrivare" och "löse och ledige", så stämmer ju detta bra med att Hans Anderssons dräng i Vrangstad 1812 är förstärkningskarl.

I 1812 års mantalslängd finns Hans Olsson inte bara som drängen Hans i Vrangstad, utan också som bonde i Backa. Men Askums längd är daterad den 27 januari, alltså en dryg månad efter Bottnas längd och en vecka efter att han köpte gården. Han har m.a.o. blivit dubbelt bokförd, och lär då finns i avkortningslängden (i länsräkenskaperna) i Bottna; förhoppningsvis med en kommentar om varför, så att man får en bekräftelse på att det är rätt Hans.

Hans Olsson står alltså som dräng hos Berggren för att inte bli tagen för lösdrivare ("i försvar"). Varför skulle Berggren göra detta om det inte fanns något släktband mellan honom eller hans hustru och Hans?

Vad står det i prästbeviset till Hvitfeldtska? Och hur kommer Hvitfeldska in i sammanhanget? Backa är ju ingen gymnasiegård.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18540) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 05 januari 2020 kl. 18.50
Ja du har rätt, jag var lite otydlig. Det jag har är avskrift av takahandlingar för Ulegren. Där står att Olof Sifwersson från Wahleby hade 8 barn, varav sonen Olof född 16 august 1747, död för 10 år sedan. Han var gift med Elin Börjesdotter, död för 18 år sedan Olof Olsson och Elin Börjesdotter hade sonen Erik född 5 juli 1803 på Haby och sönerna Olof och Mattias.Tyvärr står det inte datum när detta intygades, men det var ju efter föräldrarnas död.

Hans Olsson i Backa var också förmyndare för avl Johan Larssons barn i Rörby,AID:v550952.b4430. Johan Larssons hustru Ingeborg Svennungsdotter är född 1782 enligt sockenlängderna, men vet inte varifrån hon kommer. Johan Larssons far kommer från Rörby o hans mor från Tossene.

Hans Olsson var också förmyndare för Anders Anderssons och Börta Persdotters barn på Skogen 1835 AID:v65925.b219.s433, men det behöver ju inte vara något släktskap, har ju bott länge i Askum då.

Den ene förmyndaren Niklas Svensson i Gidderöd, hans morfar Nils Andersson var väl född i Solbräcke, men det ger ju ingen ledtråd till Hans Olsson.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18541) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 05 januari 2020 kl. 23.20
Nikolaus Svenssons morfar Nils Andersson har systern Ingeborg, gift med Anders Olsson på Vrangstad Kronegård. De är föräldrar till Hans Andersson, som förstärkningskarlen Hans var dräng hos 1812.

Snaran kanske börjar att dras åt så smått? :-)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)