Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Börta Halvordsdotter, född omkr. 1776 i Giddehammar
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17134) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Onsdag den 08 februari 2017 kl. 10.31
Ibland får man pröva ett långskott.
Min mm fm m, Maria Pettersdotter, som finns i en annan diskussion på detta forum, hade en bror, Jacob, boende i Buwallstrand Tossene.
Jacob var gift med Börta Halfwardsdotter f omkring 1775 (Tossene SNL:15 (1800-1810) sid 65 och Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:42 (1805-1805) sid 672).
När man läser bouppteckningen efter Halfword Olsson i Giddehammar (Kville Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt FII:16 (1781-1782) sid 189) finns det en Börta 5 år.
Modern var Anna Jacobsdotter från Dåfveland; bägge föräldrarna av god bondesläkt, vilket möjligen skulle tala mot att detta är rätt Börta.
Halfword hade tidigare varit gift med "Enkan Börta" i Giddehammar. Hon hade flera barn; Anderssöner och -döttrar, födda på 20-talet
(Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt FII:6a (1747-1754) sid 156).
Börta själv dog 1765 (Kville häradsrätt FII:1 (1752-1769)sid 703) utan några barn med Halfword.
När H. dog 1781 tog Börtas barn över gården och efter nåra år är Anna borta.
Gifte Anna om sig? Och kan man säga nånting om Börta Halfwordsdotter. Vart tog hon vägen? Kan det vara så att hon blev gift med Jacob Pettersson?

Anna hade en syster Ingrid Jacobsdotter, gift i Öhn, som dog 1797 (Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt FII:26 (1798-1799) sid 9). Hon hade lyckligtvis inga barn och
i hennes bouppteckning står det "Enkan Anna Jacobsson i Walla, Tossene socken och Sotenäs Härad". Men jag hittar henne inte i Tossene sockenlängder; närmast är en möjlig son,
Anders Halfwardsson i Kärret under Walla Ö (Tossene SNL:14 (1790-1800) Bild 28 / sid 26).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17136) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 08 februari 2017 kl. 16.34
Jag har hittat att Anna Jacobsdotter gifte om sig, men inget om Börta. Syskonen verkar ju hålla sig till Tossene.

Ting den 5 novbr 1782. No 10.Anders Eriksson i Gjethammar kärar efter uttagen stämning till afl. Halfword Olssons derstädes änka Anna Jacobsdotter i Gjethammar numera omgift med Anders Hansson i påstående, att sedan hon nu trädt uti nytt gifte så att hon altså icke längre kan förestå förmyndarskapet..Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:74 (1782-1782) Bild 6250 / sid 1225.

Ting den 30 oktober 1793. No 15. Anders Halfvardsson, Olof och Johannes Halfvardssöner i Tossene Sotenäs härad, kärar å egna och sina omyndiga systrars Johannas och Börtas wägnar, till Anders Eriksson i Gethammar med påstående at så wida han såsom deras förre förmyndare icke kan wisa wederbörigt tilstånd til försäljning af deras arfwejord i Gethammar...Då målet uppropades instälte sig å kärandesidan Anders Halfvordsson ingifwande behörig rättegångsfullmagt af Johannes Halfvarsson och Ola Halfvarsson.
Drängen Olof Pärsson i Walla, anmälte sig äfwen som kärande i anledning af följand bewis, hwilket han förmente göra honom berättigad til talan:
at med ägtenskapet mellan Olof Pärsson i Walla och pigan Johanna Halfvordsdotter i Tossene så långt redan hunnit at för dem är utlyst, warder efter begäran härmed intygat. Överby Prästegl. den 28 octobris 1793 I Swenberg kyrkoherde.Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:85 (1793-1793) Bild 7010 / sid 1393.

Jag är släkt med Halfward, men har letat efter hans barn.Hoppas andra vet mer..:-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17137) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Onsdag den 08 februari 2017 kl. 17.57
Anders Hansson med hustru och 4 styvbarn och ytterligare två barn finns 1790 - 95 (ca) på gården Tossene i Tossene (Tossene SNL:14 (1790-1800) sid 55).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17138) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 08 februari 2017 kl. 18.32
En Anders Hansson dör i Bottna den 13/8 1797; bouppteckningen förrättades den 3/10 (Tanums, Bullarens m.fl. HR 25:495).

Hans enka heter Anna Jacobsdotter, och det framgår av bouppteckningen att hon har varit gift tidigare (men det står inte med vem).

Under infordringar och skulder finns bl.a. Ola Persson och Anders Halvordsson, båda i Valla. Något släktskap till dem framgår inte - men jag har mina aningar... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17139) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 08 februari 2017 kl. 18.54
Oj, denne Anders Hansson känner jag igen på annat sätt, fick jag se i bouppteckningen!!!Han har nog bott i Torsbo och varit gift med Johanna Andersdotter född på Solbräcke. Deras dotter Helena var gift med Anders Andersson i Bottna. Lite rörigt.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17140) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Onsdag den 08 februari 2017 kl. 19.09
Är detta Johanna Andersdotter född 1798 och dotter till Anders Lassesson?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17141) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 08 februari 2017 kl. 19.15
Nej, Solbräcke i Svenneby, Anders Nilsson.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)