Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Svenneby   >  
Olof Andersson, Gullön (död omkring 1746)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17637) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Agneta Schick - Onsdag den 06 december 2017 kl. 14.19
På Gullön fanns Ingeborg Sörensdotter gift med Olof Andersson. Ingeborg ärvde gården efter fadern Sören Jönsson.
Varifrån kom Olof Andersson?

Så här skrev Nils Hansson i Kville Härads Personhistoriska förening:
”1. Ingeborg Sörensdotter d.1774 och g.m. Olof Andersson, de hade 6 barn. Senare var Ingeborg g.m. Pär Jonsson men de hade inga barn. Olof A. dot. Anna Olsdotter och hennes man Lars Jonsson fick genom arv och testamente övertaga denna gårddel.
2. Olof Sörensson d.16/5-1774 [Bouppteckning efter Olof Sörensson; Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt FII:26:371] och gift 15/4-1734 med Börta Johannesdotter, piga på Svenneby Storg., hon är borta från Gullön 1777. De hade 4 barn:
Elin Olsdotter g.m. Nils Johannesson på Rå och Rörs hemmanet Lycke under Wrem
Sören Olsson var på ett torp under Påstigen i Svarteborg
Olof Olsson var hemma på gården då fadern dog
Anna Olsdotter f.1758 och g.m. Anders Mattiasson från Broberg”


Det finns en Olof på Gullön 1721 ogift (mtl 1721.02.14) – Ingeborgs broder Olof Sörensson eller Olof Andersson?
I mtl 1722 är Olof gift, det är Olof Andersson eftersom i alla följande mtl finns bara en Olof gift tills efternamnen är med, och han hetter Olof Andersson.

Dombok Tanums m.fl. AIa:19 [1725.10.22] sid. 163 : ”N:33 Swänning Pärsson utj Yllene och Qwille Sochn gjorde bewijsligt d:n 12 Sept: 1725 lämnade Attest det han till Sahl. Sören Jönnssons utj Gullönn måg Oluf Andersson i Gullönn lefwererat den efter Skieftebrefwet d:n 17. Februarii 1720 såsom förmyndare emottagne arf 26 C. Smt utj Plåtar, Sahl. Sörens Son Oluf Sörensson tilhöringa, begiärandes att detta till des säckerheet, såsom att behörigt afkall för honom utj Protocollet inflyta måtte; Som TingsRätten i så beskaffade måhl icke förwägra kunde.”

Olof Andersson dog efter 1742 då han nämns i mantalslängden och före 1746 (Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:37 (1746) sid. 251)

Bouppteckning efter Ingeborg Sörensdotters andra make Per Jonsson: Tanums m.fl. AIa:66 (1774) bild 4680 / sid 917
Bouppteckningen efter Ingeborg Sörensdotter i Kville häradsrätt FII:2:399
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17639) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 09 december 2017 kl. 00.39
Ola Andersson lär ha dött i slutet av 1745 eller början av 1746. Han står för bruket i jordeboken 1744, men Ingeborg är enka 1746. (1745 års jordebok finns ännu inte på nätet.) Och Ingeborg står också med bland enkorna i Riksens Ständers Kontors räkenskaper 1746 (f. 298r), men inte 1745 (f. 310r). Och i domboksnotisen från höstetinget 1746, som du hänvisar till, står att skifte förrättades den 18/3 1746.

Vilken efternamnslös Ola som finns där 1721 och framåt kan vi inte dra några slutsatser av enbart från mantalslängden; det finns ju inga flyttnoteringar, så det skulle kunna vara olika män med samma namn. Men eftersom det står i domboken 1725 att Ola Andersson då bor där och är Sören Jönssons måg, så lär det ju sannolikt vara han hela tiden. Den ogifte Ola 1721 kan i varje fall inte vara Sörens son, eftersom han är omyndig enligt domboken 1725.

Jag vet inte om Ola tagit över bruket i mantalslängden 1721 för att han var förlovad med Ingeborg, eller om han själv hade anknytning till tidigare ägare/brukare. (I domboken 1703 sägs att gården varit öde i tre år och därför tillfallit kronan, alltså blivit skattevrak; Göta hovrätt EVIIaaba:103, s. 50.)

Något svar på frågan var Ola Andersson kom ifrån har jag alltså dessvärre inte - inte ännu i varje fall...

(Ändrat av kontoinnehavaren den 09 december 2017 kl. 00.44.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)